WAAROM SA GEVAL HET

VIND UIT HOE ONS LAND IN HIERDIE GEMORS BELAND HET

Die revolusie wat sedert Februarie 1990 baie aan momentum gewen het, is nie soseer die werk van revolusionêre nie, as van Blanke liberale; nie so-seer van Swart aktiviste nie as van Blanke passifiste; en bowe-al van 'n liberale Afrikanerleierskap wat nie opgewasse was nie en politieke verraad gerasionaliseer het deur die verskoning van "verandering".

In plaas van die oorlog te veg en te wen, het die Regering Suid-Afrika in 'n binnelandse krisis gedompel, wat aan die revolusionêre ANC/SAKP die geleentheid gegee het om die liberale binne die "Nasionale" Party ter wille van vrede aanvaar te kry. Die regering het "die vrede" aan ons vyan­de toevertrou. "Vrede sonder oorwinning", is die voorskrif waarvolgens gehandel is — die ANC se terroriste-mag durf nie verslaan word nie: dit was die eis van die Amerikaanse maghebbers.

Die oorlog moes beëindig word deur 'n revolusie, waarin die politieke, militêre en ekonomiese mag verplaas word na die kant wat die oorlog nie kan wen nie.

En die belofte was dat as die oorlog deur 'n onomkeerbare re­volusie beëindig word, die Blankes van Suid-Afrika as onderworpenes aan 'n Swart regering dan in die uitgelese geselskap van "die vrye volke en bevryde nasies" ontvang sal word!  Die griewende bedrog wat daarmee gepaard gaan, is egter dat die Afrikanervolk moes bely dat hy verant­woordelik was vir die uitbreek van die oorlog en daarom die prys van "die vrede" moet betaal.

 

Die ANC sou in 1990 die terroriste-oorlog met moeite kon voortsit ná die ineenstorting van Kommunistiese regerings in Oos-Europa en die ekonomiese verval in sogenaamde Frontliniestate in Afrika. Die logiese verloop van die terroriste-oorlog in Suider-Afrika moes gewees het dat van Suid-Afrika se kant die stryd teen die terroriste op alle fronte verhe­wig sou geword het om die oorlog beslissend te wen. Dog, die teendeel is deur die Suid-Afrikaanse Regering gedoen. Die stryd is gewonne gegee, en nog voor die vredesonderhandelings begin het, het die Regering 'n reeks toegewings gemaak aan die ANC-eise—vrylating van Nelson Man­dela en ander langtermyngevangenes, ontbanning van die ANC en die SAKP, herroeping van wette waarop die ANC en die SAKP aangedring het, en aanvaarding van die beginsel van een mens, een stem. Dit terwyl van die ANC-kant geen gebaar van toegewing gemaak is nie, presies soos 'n oorwinnaar teen 'n oorwonnene optree.

Die Afrikanervolk met sy trotse rekord van heroïese stryd om sy vry­heid word stap vir stap deur 'n verraderlike Afrikanerbemande regering gelei tot 'n roemlose en eerlose onvoorwaardelike oorgawe aan 'n bende terroriste.

Dit is waar die Afrikanervolk te staan gekom het na twintig jaar van blanke lei­erskap wat onder liberale invloed stap vir stap ons volk se selfrespek en selfvertroue afgetakel het, sy denke verwar, sy geloof ondermyn, sy be­ginsels verloën en sy idealisme verknoei het. En nou het daar nog twintig jaar plus verloop onder 'n swart terroristebende waarin Suid-Afrika die hoogtepunt van korrupsie, misdaad, moord en bedrog beleef.

Laai hierdie opsienbarende werk van 118 bladsye gratis af, by hierdie skakel hier aangegee, of enige tyd regs op ons webwerf onder die hoof 'GRATIS E-BOEKE' by dieselfde skakel  Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA