27 AUGUSTUS 2018

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As daar iemand onder julle is wat swaarkry moet hy bid, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die HERE sal hom gesond maak – Jakobus 5.