26 SEPTEMBER 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

‘n Volk met ‘n gelowige leier is baie geseënd.   Sy gees is te edel om die volksvyand te bevoordeel en sy liefde vir sy volk te groot om hulle leed aan te doen.   So ‘n leier sterf in werklikheid nooit nie, maar bly vir altyd in die gees van sy volk voortleef.