ONS BROOD EN SIRKUSSE

Panem et circenses

‘n Romeinse skrywer en digter, satirikus Juvenalis, het in die tyd van Nero met veragting gepraat oor hoe maklik ‘n volk hulle deur hulle regering, die Romeinse Ryk, laat mislei het. Sy gewaarwording was dat die volk net twee basiese dinge nodig het om tevrede te wees: genoeg om te eet, en om vermaak te word, dit, terwyl die kostes daarvan deur die mense se belastings betaal word, dus hulle eie geld! Die oomblik as die verarmde volk in opstand was is hulle onmiddellik suksesvol gepaai met nog “gratis” kos en veral vermaak. Hierdie behandeling het gemaak dat die bevolking ‘n totaal morele laagtepunt bereik het waar hulle vir niks anders omgegee het as vir kos en vermaak nie. Hulle was ongeletterd, en geestelik en letterlik onopgevoed. Hulle het later nie eers besef dat hulle geen vryheid het nie en ook nie omgegee dat hulle slawe van ‘n stelsel van geld en magsug was nie, solank hulle kon eet en vermaak word.

Kom ons kyk hoe dit vandag afspeel: jy het pas die laaste heerlike happie van jou wegneemete afgesmul en daarin verstik oor jy uit jou maag lag vir die komedie op TV. En net toe jy ophou hoes en verder wil kyk, kry jy ‘n WhatsApp-boodskap van ‘n vriend. Jy kyk vlugtig na die inhoud en sien hoe hy gal braak oor die korrupte regering wat niks van hulle beloftes nakom nie en alweer ‘n ton geld verduister het, jou belastinggeld. Maar in plaas van jou vriend te antwoord, sit jy jou foon se klank af en kyk verder na die komiese gebeure op TV want dis te moeilik om op ‘n vol maag en met jou aandag by jou vermaaklikheid kwaad te raak oor die onreg teen jou en jou volk.

Dit was hierdie soort nalatigheid – om aksie te neem teen die owerheid – wat veroorsaak het dat die demokratiese Romeinse Republiek geval en die wreedaardige Romeinse Ryk begin het. Binne 100 jaar het Rome ‘n groot aantal veranderinge ondergaan. Wat in 133 voor Christus ‘n vrye republiek was het in ‘n outokratiese slawe-stelsel verander. En dit deurdat mense vrywilliglik hulle demokratiese vryheid verruil het vir twee basiese behoeftes: kos en vermaak. So is hulle passief gehou met “gratis” kos en vermaak in die Romeinse Kolosseum. Vandaar word die term “Brood en Sirkusse” gebruik in alle gevalle waar ‘n volk korttermyn “oplossings” gebruik in plaas daarvan om die oorsaak van probleme aan te spreek.

Hierdie term beskryf ook ‘n bestaande ideologie, bekend as die Dominante Ideologie. Dit is ‘n marxistiese beginsel waar geglo word dat die ekonomies minderbevoorregte klas deur middel van kos en vermaak altyd tevrede sal wees met hulle verknegte toestand. Die "geheime heersers" van ons wêreld besit al hierdie diepte-kennis en maak gebruik - of liewer misbruik - van die moderne mensdom se swakhede. Sedert eeue herbestudeer hulle die wyse waarop die massas reageer en span hierdie kennis vir hulle planne in. Soos skape wat ter slagting gelei word, stoot en manipuleer hulle die massas van die wêreld in die rigting van die einddoel wat hulle alleen helder en duidelik in die oog het. Met duiwelse inspirasie en fanatieke ywer volg hulle hulle plan van geslag tot geslag. Van elke middel, hoe verkeerd ookal, maak hulle gebruik. Die vlamme van oorlog en rewolusie word telkens deur hulle aangesteek en aangeblaas; miljoene menselewens is al geëis langs die pad van hulle magsgierigheid. Na buite doen hulle hulle voor as filantrope, as gelukverskaffers vir die mensdom wat met vrygewige geldgeskenke optree vir 'n nuwe, beter wêreld. Inderwaarheid wil hulle die mensdom "bevry" van elke greintjie vryheid wat daar nog vir hulle oorgebly het; hulle god is Mammon, Lucifer is hulle wegwyser. Wie in hulle pad gaan staan, word genadeloos vernietig.

Die afgelope maande het ons eerstehands met hierdie mense en hulle werkswyses te doen gekry. Die geheime heersers van die wêreld is nie meer tevrede met die ekonomiese en finansiële alleenheerskappy wat hulle alreeds oor die hele wêreld uitoefen nie. Hulle strewe na meer. Wat hulle steeds lok is die totale politieke mag en kontrole oor die hele mensdom.

Die leuens oor die “verskriklike” virus, die groot geldskenkings aan regerings en betrokke instansies, die inperking met onnoembare werksverlies wat miljoene mense tot die armklas verlaag het, al hierdie dinge is deur hulle beplan en uitgevoer om ten einde volle mag oor die mensdom te kry. Ons, die mensdom, is "the mob", die gepeupel. Dié woord word met hoogmoedige veragting weer en weer deur hulle gebruik. "Daar is meer mense met slegte eienskappe en instinkte as goeies. Daarom sal dit die beste wees om hulle met geweld en terreur te beheers ... Die mag van die gepeupel is blind, onsinnig en sonder verstand, altyd aangewese op die genade van 'n voorstel van die een of ander kant." So word ons gesien en bespreek deur die Bill Gatese van die wêreld, die Rockefellers en Rothschilds, die Windsors en talle ander superryk magsugtige heersers.

En wat doen ons? Ons eet, ons drink, ons kyk rugby, krieket en sokker, ons is vasgeplak voor ons TV’s, ja, want dit is makliker as om ons met kennis te verryk sodat ons paraat kan word vir ons stryd om vryheid. Nie net is ons tans willoos verkneg in ons mooi land nie, ons het gebrek aan kennis, ons is onopgevoed, ongeletterd en dom. Want, ons het vrywillig ons vryheid verruil vir brood en sirkusse!