NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As ons dan verleë staan met dié gebed: 'vergeef ons soos ons vergeef', hou dan met blydskap vas aan die vredevolle versekering: "Ek, Ek is dít wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie" – Jes 43:25. God vergeef en vergeet...

SO WORD ONS UITGEROEI

Na aanleiding van die Internasionale Geldmag se afgelope Covid-bombardering op die mensdom, is dit goed om te gaan kyk hoe lank gelede hulle reeds begin het om die wêreldbevolking te verminder. Natuurlik het hulle dit nie destyds so openlik gedoen nie en het die meeste mense nie eers besef dat die Kabaal agter hierdie siektes sit nie. Daar was verskeie virusse en sogenaamde inentings (in werklikheid gifinspuitings om bevolkingsaanwas te voorkom). Een daarvan is die VIGS-virus wat staan vir Verworwe Immuungebrek Sindroom,(in Engels AIDS: Aquired Immune Deficiency Syndrome).

Hierdie siekte is in 1979 die eerste maal in San Francisco se Algemene Hospitaal by ‘n klompie homoseksuele opgemerk. Die benaming Gay Related Immuno Deficiency Syndrome of te welGRIDS het dus hiervandaan sy oorsprongOns kan vandag in alle eerlikheid sê dat die media naas die VSA-regeringsagentskappe en mediese establishment die grootste aandeel daaraan gehad het om die wanpersepsie te skep dat VIGS ‘n homoseksuele siekte is, ‘n beskouing wat tot sneller verspreiding van die virus gelei het deur die aard en omvang daarvan te verswyg.

Dit is dié virus waarvan gemaak is of dit nie juis te gevaarlik en te oordraagbaar is nie.  Dat die VIGS-virus selfs in speeksel en longslym voorkom, is egter later bevestig waarna die gevaar daarvan nie langer betwis kon word nie – MIV kan van een persoon na 'n ander oorgedra word deur byvoorbeeld met nies of hoes. Dit is moontlik omdat die virus selfs 'n paar dae buite die gasheer oorleef. Tot 1996 is dit nie geglo nie maar daarna het gevalle begin bekend word waar pasiënte hospitaalkamers met MIV-lyers gedeel het en alle ander oordraagbaarheidsfaktore uitgeskakel is wat navorsing hieroor aan die gang gesit het. Die eerste gevalle hieroor is in New York en daarna ook in Afrika aangeteken. Dit is aanvanklik vir die publiek stilgehou tot dit in Augustus daardie jaar deur die media uitgelek het.

In 1985 het wetenskaplikes bevind dat die Swart vroue in Afrika baie vatbaar vir die virus is. Die Reagan-regering se uitspraak was egter dat die virus geensins heteroseksueel oordraagbaar is nie en gevolglik het die alte gewillige media saamgewerk deur die ontdekking van die virus by Afrika-vroue sumier af te skiet.

Interessant dat die New York bloedbank tot 1984 met hand en tand gekeer het dat gebergde bloed vir virusse ondersoek word en kon dié teorie nie sonder meer weerlê word nie. As gevolg van die leuens wat deur persone in sleutelposisies van die grootste bloedbanke was het duisende hemofilie-lyers MIV-positief geword nadat hulle ongetoetste bloed ontvang het. Selfs die Britse minister van gesondheid het telkens in die openbaar die gevaar van VIGS as oordrewe afgemaak en was direk die oorsaak dat daar twee jaar later duisende mense MIV positief was deur bloed wat hulle ontvang het. Die Amerikaanse regering het nie dié ‘homoseksuele’ siekte as belangrik beskou nie en sterftes het bly toeneem.

Omdat die toestand gesien is as ‘n oormaat van seksueel-oordraagbare siektes was daar geen simpatie vanaf die staat nie en is hierdie mening verwoord deur Senator J Denton wat dit so aan die media gestel het: “Let the faggots die," en ook daarom was in 1985 die beraamde kans om infeksie deur ‘n bloedoortapping op te doen een uit 5 000 terwyl 18% van die bloedbanke in Afrika besmet was. Dit was die direkte gevolg van dwelmslawe wat hulle bloed vir ‘n paar dollar aan bloedbanke verkoop het om te betaal vir sy volgende ‘regmakertjie’ terwyl die bloedbankbedryf floreer het.

Daarby het die Reagan-regering se 50% besnoeiing in die begroting van die bloedbankbedryf ‘n 50% afskaal van inspeksies by bloedbanke meegebring waarna ‘n periode van vier jaar gevolg het waarin ongetoetste bloed die hele wêreld vol versprei is.  Dus is nie net Amerikaanse mans besmet met MIV nie maar die hele Europa.

Die Franse publiek was woedend nadat hulle te hore gekom het dat hulle regering heeltyd geweet het van die besmetting maar steeds met die invoere voortgegaan het. Nadat genoeg druk uitgeoefen is het die US National Intitute of Health die bedrag van $2,24 miljoen vir navorsing ontvang en het die wedloop oor wie die virus nou regtig  sou ‘ontdek’  begin. Ene Rozenbaum het in 1983 ‘n limfklier-biopsie van ‘n homoseksuele man geneem waarin die ensiem trutranskriptase gevind is. Dit het verklap dat ‘n RNS-virus van die Retro-virusgroep vir hierdie gevreeste siekte verantwoordelik is.

Van die biopsiemateriaal is deur ene Montagnier van die Pasteur Instituut na die Amerikaanse viroloog Gallo van die National Cancer Institute gestuur en die twee here het beide navorsing gedoen wat na groot stryd in die hof, gelei het tot die ontdekking dat die virus slegs op menslike witbloedselle groei. Eers in 1986 het die drie wetenskaplikes, ene Max Essex, Luc Montagnier en Robert Gallo erkenning  vir hulle deurbraak oor die toe mees gevreesde virus ter wêreld in die vorm van die Albert Lasker Medical Research Award ontvang.

Ter verduideliking oor wat die verskil tussen VIGS en MIV is: Wanneer iemand positief toets vir MIV kom dit daarop neer dat die persoon slegs geïnfekteerd is met die virus. Hy mag geen simptome toon nie of dalk aan ligtegraadse simptome ly. Wanneer ‘n persoon egter die finale stadium van die virus ingaan is die eerste tekens ‘n vervalle immuunstelsel en veelvuldige infeksies as gevolg daarvan. Talle leuens oor die prognose van die virus is egter deur sogenaamde ‘kenners’ vir jare versprei, soos dat slegs 30% slagoffers van MIV uiteindelik VIGS kry;  dat slegs 10% wat VIGS gekry het sal sterf, ens, ens.  Hulle was van die mees vooraanstaande viroloë en mediese-agentskappe, natuurlik ondersteun deur die media.

Maar die een saak wat hierdie ‘kenners’ probeer verswyg het, was die ontdekking dat die VIGS-virus nie ‘n natuurlik virus is nie.  Dit het geen verre oorsprong gehad nie en die teenliggaampies kon net so ver soos 1978 teruggespoor word. Uit die woorde van een van die wetenskaplikes genaamd Garret die volgende: “It was not a natural virus, in that, as time would tell, it’s key outer envelope site bore only ‘n partial resemblance to wild virusses”. Dit was dan nog ‘n bevestiging dat die VIGS-virus chemies ontwikkel is om as geheime biologiese oorlogswapen teen oorpopulasie  van die wêreld te dien.  Vandag weet ons ook wie die meesters is wat die toutjies getrek het om 'n dodelike virus wêreldwyd los te gelaat het.

Aanvanklik is ontvangers van bloed wysgemaak dat VIGS nie deur bloedoortappings oordraagbaar is nie. Dit was met 'n bepaalde agenda in gedagte: 'n ideale metode om die siekte wyd en vinnig te versprei. Amerika het byvoorbeeld ongeveer 70% van Brittanje se bloedvoorrade verskaf en só verseker dat duisende ontvangers blootgestel is. Eers vroeg in die tagtigerjare het dit bekend geword dat talle hemofilie-lyers op hierdie wyse besmet is. Ook in die VSA is geen skenkingbloed vooraf vir VIGS getoets nie tot die druk daarvoor te veel geraak het in 1985. Dat dwelmslawe onwetend ingespan is om aan die verspreiding van VIGS mee te doen het geblyk toe regerings begin het om skoon spuitnaalde gratis aan verslaafdes te voorsien kamtig in ruil vir gebruikte naalde.

Verspreiding van die virus is hierdeur sogenaamd probeer bekamp wat die gebruik van dwelms eerder aangemoedig het as om VIGS-oordrag te verlangsaam. In 1995 was daar net in New York alleen ongeveer 200 000 dwelmslawe wat gereeld nuwe spuitnaalde gevra het, 'n syfer wat baie maklik vasgestel is deur die uitdeel van naalde, 'n uiters geslaagde beplanning sou mens kon sê.

Dié praktyk het ook dwelmslawe in Italië van 4% in 1981 tot 76% in 1986 laat toeneem, en is in talle lande waaronder die VSA, Frankryk, Australië, Kanada, en Duitsland toegepas. Sommiges soos Frankryk het selfs pakkies opgemaak met naalde, alkohol, lappies, kondome ensomeer, onder die vaandel van bekamping van VIGS/MIV-verspreiding. Dit het egter bygedra tot die eskalering van dwelmafhanklikes, ongeveer 300 000 in Parys teen 1995. Sonder om te wetenskaplik daarna te kyk kan met alle stelligheid aangeneem word dat VIGS oa deur middel van seksuele kontak oorgedra word. Navorsingmetodes net soos met ander seksuele oordraagbare siektes waaronder sifilis, herpes, gonoreë en ander, het wetenskaplikes die sekerheid van hierdie stelling gegee. Daar bestaan egter geen bewys dat kondome die virusoordraagbaarheid totaal uitskakel nie. Amerikaanse navorsers het bevind dat rubber/latex-materiaal sekere virusse kan deurlaat, waaronder die MIV-virus gereken word.

Vertikale oordrag van die virus, of dan die geboortelike oordrag van moeder na baba, is een van die 'doeltreffendste' metodes om die verspreiding daarvan te bevorder. Volgens die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) was daar 3 miljoen MIV-positiewe moeders in 1990 waarvan vyf uit ses in Afrika gereken is. In 2003 is daar net in Suid-Afrika alleen 70 000 gemelde MIV-positiewe babas gebore. Heelwat van hulle het oor die algemeen by geboorte ook hart- en longprobleme, tuberkulose, breinvliesontsteking en talle ander kwale wat meegebring het dat hulle nie 'n lang lewe te wagte kon wees nie.

Wetenskaplikes beweer dat borsvoeding deur besmette moeders 'n verdere 15% bydrae tot oordrag van die virus aan hulle babas. Dit is ook moontlik dat die MIV-virus deur 'n oop wond oorgedra kan word. Sou 'n besmette persoon byvoorbeeld in dieselfde motorongeluk as 'n onbesmette persoon beseer word en hulle wonde in aanraking kom, is dit moontlik dat die onbesmette persoon die virus hierdeur kan kry.

Medici leef onder konstante spanning dat hulle die virus by besmette pasiënte kan opdoen deur 'n klein wondjie aan sy eie liggaam. Tandartse is selfs lugtig vir besmette spatsels van slym of bloed uit 'n pasiënt se mond wat maklik deur die dendritiese selle in slymvliese soos die oë opgeneem kan word.

Daar is uiteenlopende menings oor die oordraagbaarheid van die virus deur middel van insekte soos muskiete. Studies het getoon dat MIV twee tot drie dae in 'n muskiet oorleef nadat dit 'gevoed' is met besmette bloed. Hieroor glo sommige wetenskaplikes dit kan so oorgedra word, maar daar is ook diegene wat sterk daarteen standpunt inneem; dit is tans slegs 'n teoretiese vermoede met geen bewyse. En laastens, soos prostitusie deur owerhede aangemoedig is, is ook 'n algemene bandelose seksuele leefstyl met rede deur hulle aangepor, en is die aanspoor van 'vrye liefde' onder nie net jong mense nie maar almal met 'n permissiewe leefwyse, goedgekeur.

Soos met die Covid-sage, is hierdie virus deur die Wêreldgeldmag gebruik in nog 'n sataniese poging om die wêreldpopulasie te verminder. Dit het egter ‘n bitter klein persentasie oor ‘n lang periode daartoe bygedra. Die Covid-sage het oor ‘n kort tydperk reeds baie meer mense laat sterf en talle sal nog aan die gifinspuitings sterf. Maar ook dit sal nie genoeg wees nie – die groot slag moet nog geslaan word. Daarvoor maak die Kabaal reg met planne om in Mei hierdie jaar deur middel van drakoniese maatreëls wêreldwyd behoorlik toe te slaan. Mag die God van hemel en aarde sy kinders in hierdie tyd beskerm!

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 634 gaste aanlyn