23 SEPTEMBER 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Dis nutteloos om met mense wat voortdurend strydlustig is iets te doen te hê. Paulus het aan Titus gesê om hom van sulke mense te onttrek na een en nie meer as 'n tweede vermaning nie. Sulke mense verwek partyskap, twis en haat, en is op die verkeerde pad met hierdie sonde waarin hulle selfveroordelend staan. Ons moet met hulle niks te doen hê nie.