NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Toe die Boerevolk se godsdiens verval, het ’n lugleegte ontstaan wat deur die heidendom gevul is.   Satan het in die tagtigerjare van die vorige eeu ’n hewige aanslag op die Christendom aan die suidpunt van Afrika geloods.  As ons kerke vasgestaan het, het hierdie land nie geval nie.  Maar hulle het nie!

LAAT ONS TREK!

Dit was Richard Weaver wat gesê het dat daar nie iets soos internasionale "wortels" met betrekking tot kultuur bestaan nie. Hy het hom sterk uitgespreek oor die verskansing, die beskerming van 'n volk se eie kultuurwaardes wat soos 'n heiligdom bewaar moet bly indien die volk nie verdring en vertrap, vermoor en totaal uitgewis wil word nie. Wanneer die reg van 'n volk se voorkeure in sy kultuurlewe van hom ontneem word soos dit nou met die Afrikanervolk gesteld is sodat daar nie meer een voorkeur vir 'n bepaalde beginsel bestaan nie, dan word dit 'n lewe sonder beginsels en dán verval 'n volk in 'n beginsellose pad na selfvernietiging. Geen wonder daar is onder ons volksgenote soveel  gevalle van depressie, selfmoord, en veral volksverraad nie.

Ons volk het volkome kulturele selfmoord gepleeg wat uiteindelik gelei het tot politieke selfmoord, en as ons nie hiervan wegstap nie, sal lei na volkome volksmoord waarna ons vinnig oppad is soos ons hierdie week weer gesien het hoe ons mense deur barbare aangerand en vermoor word.

Die mens wat politiek van kultuur wil skei is 'n dwaas. Die wisselwerking tussen politiek en kultuur is vir die onthalwe van 'n staande volk van die grootste belang: verwaarloos hy die een, verloor hy die ander baie gou. Ook beskerm die een die ander en wanneer die regte politieke leiding dáár is word 'n volk se kultuurbasis versterk en behou hy sy mag. So kan alleen  'n volk wat vierkantig begin waghou oor sy kulturele sake, vertrou om weer die politieke mag in sy land te bekom en te behou en so sy lewe te beskerm. Selfs sou hy die mag van selfbeskikking deur God se genade bekom terwyl sy kulturele waardes in die drein afgespoel is soos nou, sal hy daardie politieke mag vinniger verloor as wat hy dit bekom het.

Jaap Marais het gesê ons volk het weer mense aan die roer nodig wat bereid is om alles te waag om die historiese lyn van ons volk nie te laat verbreek nie. As ons dan nie bereid is om as volk uitgewis te word nie,  is die een uiters belangrike saak waarmee ons ons behoort besig te hou in 'n tyd waarin ons geen politieke mag besit nie, die herstel van elke kultuurterrein tot dit weer is soos dit was in die tyd toe ons wel oor die politieke mag beskik het.  En die man wat dink dit was toe sommer net 'n aangename of selfs onaangename tydverdryf in daardie tyd, het geen idee watter rol die beoefening en beskerming van ons volkskultuur gespeel het om aan die Afrikaner die politieke mag in Suid-Afrika te besorg en te laat behou het nie.

Onkunde oor wat kultuur beteken en behels en die argeloosheid daaroor, het grootliks bygedra tot die toestand waarin ons volk vandag verkneg en vermoor word. Kultuur het vir ons 'n siellose ding geword, 'n wankultuur, en daardeur het ons alles verloor wat vir ons kosbaar was. En nog kan geen mens kultuur ontvlug nie, veral nie in hierdie 'Nuwe Suid-Afrika' met sy kultuur van Swart barbarisme nie; mens bly altyd onder die een of ander kultuurstyl vasgevang, en ons het onder listige vuilspel van ons volksvyande dié keuse gemaak om ons unieke en beskaafde kultuur te verruil vir een van wanorde, korrupsie, moord en misdaad. En hiérdie dinge is alles deel van die Swart regime se kultuur, iets wat nie kan verander nie, en iets wat op ons bly afgedwing sal word solank hulle die politieke mag het.

Dit wil voorkom of die vyande van die Afrikaner 'n beter besef van die ontsaglike waarde van 'n volk se kultuur het as die Afrikaner self. Hulle het ook goed geweet dat hulle ons volk kan 'bestuur' deur ons denke te 'orden'. Omdat ons nie ons 'heiligdom' beskerm het nie, kon hulle dit deur middel van volmaakte breinspoeling vervang met wat ons ondergang sou meebring. Dit was nie baie moeilik om Afrikaners te laat glo dat politiek, kerkbywoning, suiwer taalgebruik, afsonderlike ontwikkeling, ons heldegeskiedenis en elke terrein van ons kulturele bestaan, nou uit die mode en selfs 'n sonde is nie. Ons het sonder veel weerstand plek gemaak vir 'n internasionale kultuurstyl van neusringe, velinsnyding en kleremodes wat ons voorouers sou laat beswyk. Ons het pophelde in die plek van De Wet, De la Rey en Verwoerd; Harry Potter en TV in die plek van opbouende lektuur; stampmusiek wat ons ore en harte laat sluit. Saamwoon is skielik nie meer sonde nie, ons doen mee aan ANC-gewettigde aborsies, dobbel en hoerery, alles deel van ons aangenome Swart kultuur in die naam van 'vrywording' en 'demokrasie' wat deur internasionale magte op ons afgedwing is. Die gevolg? Universiteitstudente kan nie eers behoorlik skryf, lees of spel nie; reeds twee geslagte weet feitlik niks van hulle herkoms en geskiedenis nie; ons waardes is verrot, sielloos, Godloos, en ons volk weet nie waarheen hulle oppad is nie want 'n volk wat nie weet waar hy vandaan kom en hoe hy in hierdie toestand beland het nie, kán nie weet waarheen hy oppad is nie! Dus besef die Afrikanervolk nie eers dat hy besig is om geestelik en fisies ontwapen binne die laaste loopgraaf te verkeer nie - dít wat ons volksvyande vir ons beplan het.

En nou wil hierdie volk sy vryheid in sy eie vaderland terughê. Hy wil weer die politieke mag oor minstens homself uitoefen. Maar hy weet nie meer hoe om te lees, te skryf, te dink, te praat of nog die ergste, sy sondige toestand op sy knieë te bely en te laat staan nie, wat staan nog sy geloof met gereelde gebed versterk soos sy voorvaders by Bloedrivier - 'n Godgegewe voorbeeld hoe om ons eie huidige 'Bloedrivier' te hanteer.

As daar één ding is wat ons vandag in ons weerlose toestand moet doen, dan is dit om terug te keer na ons Drie-enige God, Skepper van hemel en aarde by Wie niks onmoontlik is nie. Hy alleen kan 'n wonderwerk in ons land bewerk. Selfs die begeerte om uself weer op te hef, uself te bemagtig op elke kulturele gebied sodat ons weer die politieke mag kan bekom, kan net van Hom kom. En die proses sal van ons eis om die enigste toelaatbare 'verraad' te pleeg naamlik teenoor onsself: ons selfsug en ego's op die altaar te lê, oor te gee, uit te lewer sodat God daarmee kan klaarspeel, en ons gelouter en gereinig die pad sal aandurf.

Natuurlik sou dit makliker wees onder ware volksleierskap, maar in die huidige landstoestand is daar geen moontlikheid daarvoor nie en is volksgenote op hulself aangewese om die eerste stap te neem; maar onthou ook dat 'n volk uit individue bestaan, daarom is élkeen van ons 'die volk', en kán ons met behulp van ons enigste Leier, Jesus Christus, in hierdie tyd 'n ommekeer maak – Hy wag nét vir óns!

Waar begin ons dan daarmee? Wat moet ons doen?

Ons moet ‘n geestelike trek onderneem as ons wil oorleef. Ons kan nie hier bly waar ons tans is nie; dis ‘n smerige, veragtelike plek waar die Afrikaner tans is; ‘n plek waar alles goedkoop en waardeloos geword het; daar is geen respek meer mekaar, vir jouself en vir God nie. Bly hier as ons wil sterf of pak vandag u geestelike tas en begin trek!

Hier is ‘n 21-punt trekplan wat ons moet volg as ons nie verder verdruk, vertrap en totaal uitgemoor wil word nie. Dit is ‘n:

1) ‘n Trek uit die dobbelhuise terug na ons eie huise (Jes. 65 vers 11 tot 14).

2) ‘n Trek uit die winkelsentrums op die Heilige Sabbat terug na waar ons met die ware Geestelike voedsel gevul word (Exo 20:10, 31:16 – Deut 5:14 – Neh. 13:15).

3) ‘n Trek uit die lees van perverse (Astarte-) en swak literatuur, terug na die lees van die Bybel (Rig 10:6, 1Sam 7:3, 1Sam 12:10).

4) ‘n Trek uit die plekke van plesier en genot, terug na die nakoming van ons Geloftes (2 Tim 3:4, Ps 50:14, 61:8, 76:11, 116:14, Spr20:25).

5) ‘n Trek uit die bordele, terug na die binnekamer van die huwelik wat Heilig is. (Heb 13:4, 1The 4:3)

6) ‘n Trek uit die kroeë, terug na ons huisgesinne. (Gal 5:21)

7) ‘n Trek uit en weg van die sepies en ander TV programme wat sleg is vir die opvoeding, terug na huisgodsdiens om die tafel (Deut 11:19, 31:13)

8 ) ‘n Trek weg van sosiale vermenging, verbastering, en gemengde sport, terug na eiesoortige volksbestaan (Deut.7:6, 1Pet.2:9-10 [Hos.2:9]; Num.25, Deut.23:2-3;
Esra 9:1-2,12-14 Neh. 9:2, 13:3, 23-30.)

9) ‘n Trek weg van die “geen” respek vir ons ouers, terug daarna om hul te eerbiedig (Exo 20:12, Spr. 19:26, 28:24)

10) ’n Trek weg van kwaadpratery en skinder, na woorde wat goed geweeg is (Ps 35:20, 52:6, Spr. 20:18 ,17:27, 18:8).

11) ‘n Trek weg daarvan om na ander mense se huweliksmaats te loer en hulle te begeer (Exo 20:17, Deut 5:21, Matt. 5:28).

12) ‘n Trek weg van arrogansie en die eie ek, terug na nederigheid en ‘n verslae gees waarin ons Hemelse Vader n behae het (Spr. 6:17, 15:25, 16:5,8).

13) ‘n Trek weg van godsdiensinstansies wat die nuwe polities korrekte boodskap bring, terug na die ware Leer (Mal 1:6, Rom 16:17).

14 ) ‘n Trek weg van homoseksualiteit en lesbianisme, terug na die normale gang van die Skepping (Lev 18:22).

15) ‘n Trek weg van die spreek van leuens terug na die spreek van waarheid (Spr. 12:22, Efe 4:25).

16) ‘n Trek weg van tweedrag tussen broers en volksgenote, terug na eensgesindheid (Spr. 6:19).

17) ‘n Trek weg van oneerlike wins terug na eerlike verdienste (Spr. 20:10, 20:23, 16:8).

18) ‘n Trek weg van luiheid, terug na vlytigheid (Spr. 6:6-11, Spr. 10:4).

19) ‘n Trek weg van waar ons kinders deur evolusie geleer word dat God nie die enigste Skepper is nie terug na die erkenning dat Hy die enigste Skepper van hemel en aarde is (Gen.14:19,22, Jes.40:2 Hos.13:4, Jes.43:11,45:5).

20) ‘n Trek weg van waar die Bybel nie meer as die waarheid erken word nie, terug na die wete dat die Bybel die enigste betroubare bron van saligheidswaarheid op hierdie aarde is en ons net daaraan kan vashou. (Rom 1:25).

21 ) ‘n Trek weg daarvan om as ingeligtes die onreg te sien en dan daaroor swyg, terug daarna om vreesloos te staan vir wat reg is. (Mrk 4:21, Luk 8:16, Luk 11:33).

Slegs ons hemelse Vader kan ons volk die wysheid gee om hierdie trek te onderneem en deur te voer en ons helderheid skenk in sy Plan met ons sodat ons die werklike slagveld kan identifiseer.

Hý alleen kan ons die heldemoed van ons voorouers gee om, soos Jaap Marais gesê het, waarlik aan die roer te kom en alles te waag om die historiese lyn van ons volk te laat voortvloei. En as ons dit vandág doen, dan ís daar hoop vir ons. Laat ons dan vandag nog erns daarmee maak om die trekpad na herstel te stap, met Hom heel vooraan!

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 523 gaste aanlyn