LAAT ONS TREK!

Dit was Richard Weaver wat gesê het dat daar nie iets soos internasionale "wortels" met betrekking tot kultuur bestaan nie. Hy het hom sterk uitgespreek oor die verskansing, die beskerming van 'n volk se eie kultuurwaardes wat soos 'n heiligdom bewaar moet bly indien die volk nie verdring en vertrap, vermoor en totaal uitgewis wil word nie. Wanneer die reg van 'n volk se voorkeure in sy kultuurlewe van hom ontneem word soos dit nou met die Afrikanervolk gesteld is sodat daar nie meer een voorkeur vir 'n bepaalde beginsel bestaan nie, dan word dit 'n lewe sonder beginsels en dán verval 'n volk in 'n beginsellose pad na selfvernietiging. Geen wonder daar is onder ons volksgenote soveel  gevalle van depressie, selfmoord, en veral volksverraad nie.

Ons volk het volkome kulturele selfmoord gepleeg wat uiteindelik gelei het tot politieke selfmoord, en as ons nie hiervan wegstap nie, sal lei na volkome volksmoord waarna ons vinnig oppad is soos ons hierdie week weer gesien het hoe ons mense deur barbare aangerand en vermoor word.

Die mens wat politiek van kultuur wil skei is 'n dwaas. Die wisselwerking tussen politiek en kultuur is vir die onthalwe van 'n staande volk van die grootste belang: verwaarloos hy die een, verloor hy die ander baie gou. Ook beskerm die een die ander en wanneer die regte politieke leiding dáár is word 'n volk se kultuurbasis versterk en behou hy sy mag. So kan alleen  'n volk wat vierkantig begin waghou oor sy kulturele sake, vertrou om weer die politieke mag in sy land te bekom en te behou en so sy lewe te beskerm. Selfs sou hy die mag van selfbeskikking deur God se genade bekom terwyl sy kulturele waardes in die drein afgespoel is soos nou, sal hy daardie politieke mag vinniger verloor as wat hy dit bekom het.

Jaap Marais het gesê ons volk het weer mense aan die roer nodig wat bereid is om alles te waag om die historiese lyn van ons volk nie te laat verbreek nie. As ons dan nie bereid is om as volk uitgewis te word nie,  is die een uiters belangrike saak waarmee ons ons behoort besig te hou in 'n tyd waarin ons geen politieke mag besit nie, die herstel van elke kultuurterrein tot dit weer is soos dit was in die tyd toe ons wel oor die politieke mag beskik het.  En die man wat dink dit was toe sommer net 'n aangename of selfs onaangename tydverdryf in daardie tyd, het geen idee watter rol die beoefening en beskerming van ons volkskultuur gespeel het om aan die Afrikaner die politieke mag in Suid-Afrika te besorg en te laat behou het nie.

Onkunde oor wat kultuur beteken en behels en die argeloosheid daaroor, het grootliks bygedra tot die toestand waarin ons volk vandag verkneg en vermoor word. Kultuur het vir ons 'n siellose ding geword, 'n wankultuur, en daardeur het ons alles verloor wat vir ons kosbaar was. En nog kan geen mens kultuur ontvlug nie, veral nie in hierdie 'Nuwe Suid-Afrika' met sy kultuur van Swart barbarisme nie; mens bly altyd onder die een of ander kultuurstyl vasgevang, en ons het onder listige vuilspel van ons volksvyande dié keuse gemaak om ons unieke en beskaafde kultuur te verruil vir een van wanorde, korrupsie, moord en misdaad. En hiérdie dinge is alles deel van die Swart regime se kultuur, iets wat nie kan verander nie, en iets wat op ons bly afgedwing sal word solank hulle die politieke mag het.

Dit wil voorkom of die vyande van die Afrikaner 'n beter besef van die ontsaglike waarde van 'n volk se kultuur het as die Afrikaner self. Hulle het ook goed geweet dat hulle ons volk kan 'bestuur' deur ons denke te 'orden'. Omdat ons nie ons 'heiligdom' beskerm het nie, kon hulle dit deur middel van volmaakte breinspoeling vervang met wat ons ondergang sou meebring. Dit was nie baie moeilik om Afrikaners te laat glo dat politiek, kerkbywoning, suiwer taalgebruik, afsonderlike ontwikkeling, ons heldegeskiedenis en elke terrein van ons kulturele bestaan, nou uit die mode en selfs 'n sonde is nie. Ons het sonder veel weerstand plek gemaak vir 'n internasionale kultuurstyl van neusringe, velinsnyding en kleremodes wat ons voorouers sou laat beswyk. Ons het pophelde in die plek van De Wet, De la Rey en Verwoerd; Harry Potter en TV in die plek van opbouende lektuur; stampmusiek wat ons ore en harte laat sluit. Saamwoon is skielik nie meer sonde nie, ons doen mee aan ANC-gewettigde aborsies, dobbel en hoerery, alles deel van ons aangenome Swart kultuur in die naam van 'vrywording' en 'demokrasie' wat deur internasionale magte op ons afgedwing is. Die gevolg? Universiteitstudente kan nie eers behoorlik skryf, lees of spel nie; reeds twee geslagte weet feitlik niks van hulle herkoms en geskiedenis nie; ons waardes is verrot, sielloos, Godloos, en ons volk weet nie waarheen hulle oppad is nie want 'n volk wat nie weet waar hy vandaan kom en hoe hy in hierdie toestand beland het nie, kán nie weet waarheen hy oppad is nie! Dus besef die Afrikanervolk nie eers dat hy besig is om geestelik en fisies ontwapen binne die laaste loopgraaf te verkeer nie - dít wat ons volksvyande vir ons beplan het.

En nou wil hierdie volk sy vryheid in sy eie vaderland terughê. Hy wil weer die politieke mag oor minstens homself uitoefen. Maar hy weet nie meer hoe om te lees, te skryf, te dink, te praat of nog die ergste, sy sondige toestand op sy knieë te bely en te laat staan nie, wat staan nog sy geloof met gereelde gebed versterk soos sy voorvaders by Bloedrivier - 'n Godgegewe voorbeeld hoe om ons eie huidige 'Bloedrivier' te hanteer.

As daar één ding is wat ons vandag in ons weerlose toestand moet doen, dan is dit om terug te keer na ons Drie-enige God, Skepper van hemel en aarde by Wie niks onmoontlik is nie. Hy alleen kan 'n wonderwerk in ons land bewerk. Selfs die begeerte om uself weer op te hef, uself te bemagtig op elke kulturele gebied sodat ons weer die politieke mag kan bekom, kan net van Hom kom. En die proses sal van ons eis om die enigste toelaatbare 'verraad' te pleeg naamlik teenoor onsself: ons selfsug en ego's op die altaar te lê, oor te gee, uit te lewer sodat God daarmee kan klaarspeel, en ons gelouter en gereinig die pad sal aandurf.

Natuurlik sou dit makliker wees onder ware volksleierskap, maar in die huidige landstoestand is daar geen moontlikheid daarvoor nie en is volksgenote op hulself aangewese om die eerste stap te neem; maar onthou ook dat 'n volk uit individue bestaan, daarom is élkeen van ons 'die volk', en kán ons met behulp van ons enigste Leier, Jesus Christus, in hierdie tyd 'n ommekeer maak – Hy wag nét vir óns!

Waar begin ons dan daarmee? Wat moet ons doen?

Ons moet ‘n geestelike trek onderneem as ons wil oorleef. Ons kan nie hier bly waar ons tans is nie; dis ‘n smerige, veragtelike plek waar die Afrikaner tans is; ‘n plek waar alles goedkoop en waardeloos geword het; daar is geen respek meer mekaar, vir jouself en vir God nie. Bly hier as ons wil sterf of pak vandag u geestelike tas en begin trek!

Hier is ‘n 21-punt trekplan wat ons moet volg as ons nie verder verdruk, vertrap en totaal uitgemoor wil word nie. Dit is ‘n:

1) ‘n Trek uit die dobbelhuise terug na ons eie huise (Jes. 65 vers 11 tot 14).

2) ‘n Trek uit die winkelsentrums op die Heilige Sabbat terug na waar ons met die ware Geestelike voedsel gevul word (Exo 20:10, 31:16 – Deut 5:14 – Neh. 13:15).

3) ‘n Trek uit die lees van perverse (Astarte-) en swak literatuur, terug na die lees van die Bybel (Rig 10:6, 1Sam 7:3, 1Sam 12:10).

4) ‘n Trek uit die plekke van plesier en genot, terug na die nakoming van ons Geloftes (2 Tim 3:4, Ps 50:14, 61:8, 76:11, 116:14, Spr20:25).

5) ‘n Trek uit die bordele, terug na die binnekamer van die huwelik wat Heilig is. (Heb 13:4, 1The 4:3)

6) ‘n Trek uit die kroeë, terug na ons huisgesinne. (Gal 5:21)

7) ‘n Trek uit en weg van die sepies en ander TV programme wat sleg is vir die opvoeding, terug na huisgodsdiens om die tafel (Deut 11:19, 31:13)

8 ) ‘n Trek weg van sosiale vermenging, verbastering, en gemengde sport, terug na eiesoortige volksbestaan (Deut.7:6, 1Pet.2:9-10 [Hos.2:9]; Num.25, Deut.23:2-3;
Esra 9:1-2,12-14 Neh. 9:2, 13:3, 23-30.)

9) ‘n Trek weg van die “geen” respek vir ons ouers, terug daarna om hul te eerbiedig (Exo 20:12, Spr. 19:26, 28:24)

10) ’n Trek weg van kwaadpratery en skinder, na woorde wat goed geweeg is (Ps 35:20, 52:6, Spr. 20:18 ,17:27, 18:8).

11) ‘n Trek weg daarvan om na ander mense se huweliksmaats te loer en hulle te begeer (Exo 20:17, Deut 5:21, Matt. 5:28).

12) ‘n Trek weg van arrogansie en die eie ek, terug na nederigheid en ‘n verslae gees waarin ons Hemelse Vader n behae het (Spr. 6:17, 15:25, 16:5,8).

13) ‘n Trek weg van godsdiensinstansies wat die nuwe polities korrekte boodskap bring, terug na die ware Leer (Mal 1:6, Rom 16:17).

14 ) ‘n Trek weg van homoseksualiteit en lesbianisme, terug na die normale gang van die Skepping (Lev 18:22).

15) ‘n Trek weg van die spreek van leuens terug na die spreek van waarheid (Spr. 12:22, Efe 4:25).

16) ‘n Trek weg van tweedrag tussen broers en volksgenote, terug na eensgesindheid (Spr. 6:19).

17) ‘n Trek weg van oneerlike wins terug na eerlike verdienste (Spr. 20:10, 20:23, 16:8).

18) ‘n Trek weg van luiheid, terug na vlytigheid (Spr. 6:6-11, Spr. 10:4).

19) ‘n Trek weg van waar ons kinders deur evolusie geleer word dat God nie die enigste Skepper is nie terug na die erkenning dat Hy die enigste Skepper van hemel en aarde is (Gen.14:19,22, Jes.40:2 Hos.13:4, Jes.43:11,45:5).

20) ‘n Trek weg van waar die Bybel nie meer as die waarheid erken word nie, terug na die wete dat die Bybel die enigste betroubare bron van saligheidswaarheid op hierdie aarde is en ons net daaraan kan vashou. (Rom 1:25).

21 ) ‘n Trek weg daarvan om as ingeligtes die onreg te sien en dan daaroor swyg, terug daarna om vreesloos te staan vir wat reg is. (Mrk 4:21, Luk 8:16, Luk 11:33).

Slegs ons hemelse Vader kan ons volk die wysheid gee om hierdie trek te onderneem en deur te voer en ons helderheid skenk in sy Plan met ons sodat ons die werklike slagveld kan identifiseer.

Hý alleen kan ons die heldemoed van ons voorouers gee om, soos Jaap Marais gesê het, waarlik aan die roer te kom en alles te waag om die historiese lyn van ons volk te laat voortvloei. En as ons dit vandág doen, dan ís daar hoop vir ons. Laat ons dan vandag nog erns daarmee maak om die trekpad na herstel te stap, met Hom heel vooraan!