12 FEBRUARIE 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons weet dat God sy kinders eerste liefgehad het. Ons het by Hom geleer wat liefde is en Hom ook liefgekry. Hoe kan mens aan iemand sien of hy God liefhet? Aan sy leefstyl – om God se gebooie te gehoorsaam. Dit is skrikwekkend om te sien hoeveel mense wat aanspraak maak op kindskap van ons Drie-enige God, se leefstyl wys geen liefde vir hulle Vader nie.