19 FEBRUARIE 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Meeste mense sit en wag dat iets goed met hulle moet gebeur sodat hulle die vreugde daaruit kan punt. Opregte vreugde is nie dinge wat met jou gebeur nie. Dit is die lig wat jý laat val op die dinge wat met jou gebeur. Jy kan alle dinge in 'n misrabele lig sien, maar jy kan aan alle gebeure 'n positiewe rigting gee. As jy 'n blymoedige mens is, laat val jy 'n vrolike vreugdevolle lig op jou lewensomstandighede. En dan vind jy vreugde waar ander mense nog maar net smart ervaar – dan kan jy lag terwyl ander huil. En die vertrekpunt vir ware blydskap is om met die Here in as te kom.