8 MAART 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Dit is 'n hartseer werklikheid dat die viering van die nagmaal vir baie mense 'n blote gewoonte en formaliteit geword het. Met die gebruik van brood en wyn onthou ons weer opuut wat Jesus Christus in ons plek vir ons gedoen het. Wanneer u weer aan die nagmaal deelneem, kyk in die gees terug na Gólgota, sien die gebroke liggaam en vergote bloed van Jesus Christus en onthou: Dit het Hy vir mý gedoen!