4 APRIL 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Het u al so gevoel?: 'Ek is moeg van gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane, my oog het dof geword van verdriet... Wees my genadig Here, want ek is verswak; maak my gesond HERE, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik...' So huil Dawid sy nagte deur totdat hy verlig besef dat die HERE hom nog altyd gehoor het en altyd sal help: 'Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan.' Onthou in u grootste beproewing dat die HERE alles weet nog vóór u Hom gesmeek het maar práát met Hom want dit sál verligting bring.