20 SEPTEMBER 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waarom hoor so baie mense maar verstaan niks van wat hulle hoor nie? Jesus verduidelik dit aan sy dissipels in Matthéüs 13 as Hy sê dit is omdat die hart van hierdie volk stomp geword het – hulle hart, ore en hulle oë het hulle toegesluit sodat Hy hulle nie dalk bekeer en hulle en hul land genees nie.