1 FEBRUARIE 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Kinders is nog nie in staat om 'n akkurate beeld van hulself te vorm nie; hulle vorming is afhanklik van die ouers se leiding en opvoeding wat 'n groot en verantwoordelike taak is, sekerlik die heel belangrikste en mees voltydse taak van hulle lewens – waarom keer ouers dan feitlik elke klip om en krap dit nog skoon ook om rykdom bymekaar te maak maar gee so min aandag aan hulle kinders aan wie daardie rykdom in alle geval eendag nagelaat moet word, aan 'n geslag wat nie verantwoordelik daarmee sal kan werk nie?