11 FEBRUARIE 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In Markus 13 vertel Jesus vir sy dissipels van die begin van die smarte en die groot verdrukking wat mense hier op aarde sal beleef net voor die Here se wederkoms. Ook waarsku Hy hoe ons as kinders van God moet onderskei tussen die waarheid en die vreeslike misleiding wat dan sal plaasvind, en dat ons waaksaam moet wees tot Hy kom. Ons moet ernstig bid dat God ons die insig sal gee om te onderskei, en ons moet bid vir groot geloof om hieraan vas te hou tot Hy weer op die wolke kom om ons te kom haal.