13 Junie 2020

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Geduld is om 'n moeilike situasie van God te aanvaar sonder om Hom 'n einddatum daarvoor te gee.