WAT IS DIE NUT VAN DIE BYBEL?

Ds A.E. van den Berg

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus”(2 Tim.3:16,17).

As jy by ʼn groot boekwinkel instap, vind jy altyd boeke wat jou vertel hoe om baie geld te maak of om geld voordelig te belê. ʼn Mens wonder of die skrywers nie eerder uit hul boekverkope ryk word nie? Twee vrae wat oor sulke boeke gevra moet word, is eerstens hoe betroubaar is dit en kan ek alles glo wat daarin geskryf staan? Is dit tweedens op my spesifieke situasie van toepassing?

Die probleem met sulke boeke is dat dit veronderstel dat baie geld op jou wag as jy net wil waag. Nee dankie, ek vertrou nie sulke boeke nie. Wys my eerder ʼn boek wat onomwonde as eg en betroubaar bewys is en ek koop dit!

Ons besit almal so ʼn boek, een wat ons vertel hoe om maksimum voordeel in die lewe en veral na die dood te geniet. Dis so betroubaar dat niemand wat die beleggingstrategie wat daarin verduidelik word, ooit teleurgesteld was as hulle dit te volg nie. Desondanks lê hierdie boek dikwels verwaarloos terwyl mense wat dit besit eerder TV kyk of nuusblaaie lees. Ek praat van die Bybel; die enigste boek wat wêreldaandag verdien.

Die Bybel vind sy oorsprong by God. Hy het deur die begeestering van die Heilige Gees die woorde van die Bybel oor die verloop van 1500 jaar in skrywers se harte laat opkom. Alhoewel God enkele gedeeltes soos die Tien Gebooie gedikteer het, het Hy skrywers met hul eie persoonlikheid gebruik. Die finale produk het egter altyd van Hom as hemelse Redakteur gekom.

Toe Paulus die gelese gedeelte aan Timoteus geskryf het, was daar nog geen NT boeke geskryf nie. Die OT was die enigste Skrif-bron. Dit beteken egter nie dat die NT nie deur God begeester is nie. 2 Tim.3:16,17 herinner gelowiges bloot daaraan dat die OT nie eenkant toe geskuif mag word nie. Die Bybel is meer as NT. Gelowiges moet na die verhale, geskiedenis en stem van God deur die OT profete luister om te verhoed dat foute herhaal word.

Paulus leer dat God die hele Skrif so beplan het. Die Bybel is, letterlik vertaal, deur God ingeblaas. Omdat Hy die bron daarvan is, is dit net so betroubaar soos wat Hy self is. En omdat die Bybel van God kom, verskil dit geheel van enige ander boek op aarde. Petrus skryf:

“...terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet.1:20,21).

2 Tim.3:16,17 sê dat die Bybel nuttig is vir lering en tot weerlegging. Lering gaan oor die bewaring van die suiwere Bybelse leer. Teregwysing en onderrig in die geregtigheid gaan oor menslike gedrag. Gelowiges moet genoegsame kennis van die leer oor God, die skepping, sondeval, die persoon en werk van Christus, die regverdigmaking deur sy dood en die verkryging van die ewige lewe hê om mistastings te voorkom en dwalings te weerlê.

Die Bybel is die swaard wat alle boosheid afsny. Geen dwaalleer is daarteen bestand nie. Jesus en die apostels het dikwels hierdie swaard gebruik om mense tereg te wys. Die woord teregwys kom van die Griekse woord vir reguit maak. Kennis van die Bybel maak menselewens wat krom is, reguit.

God het die Bybel gegee om die ganse lewe te rig –die mens se leer en lewe.

“...sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus”(:17).

Nadat Moses die Wet voltooi en vir die Leviete gegee het, sê hy vir sy volk:

“Gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jul kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. Want dit is geen vergeefse woord vir julle nie, maar dit is julle lewe....” (Deutr.32:46,47).

Die Wet was die standaardwaardering van die OT. Het u al gewonder waarom Ps.119 so lank is nl. 176 verse?   Omdat die skrywer die mens se waardering vir God se Woord wou uitspreek. Hy gebruik die 22 letters van die Hebreeuse alfabet as struktuur daarvoor. Wat leer dit ons? Dat die Woord van God as asem die lewe van A tot Z is.

Daar is geen situasie waarvoor God nie in die Bybel ʼn oplossing voorsien nie.   Al is dit nie direk nie, dan minstens deur beginsels wat gelê is.   Die Bybel beantwoord vrae in die gemoed soos: Is daar ʼn God? Hoe kan ons Hom leer ken? Wie is ons? Waarom is daar dood en lyding? Wat lê anderkant die graf? Wat hou die toekoms vir ons in? Hoe weet ons wat reg of verkeerd is ens.

Die Bybel gee al die antwoorde. Dis God se handleiding wat ons leer om reg te leef. Daar is egter een groot voorwaarde: Dit moet bestudeer en nie bloot gelees word nie. Om Bybel te lees sonder om daaroor na te dink, is soos om kos te eet sonder om dit te verteer.

Wanneer ken iemand die Bybel? Deur teksverse op te sê? Nee, so ʼn persoon beïndruk dikwels net mense daarmee. Hulle moet dink dat hy die Bybel ken terwyl hy dit nie ken nie. Dit was die geval met die Fariseërs. By geleentheid berispe Jesus hulle ernstig:

“Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” (Mt.22:29).

Wanneer ken iemand sy Bybel? As hy dit wat 2 Tim.3:16 sê, kan doen: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid”. Vier dinge. Hy moet kan leer, weerlê, teregwys en onderrig.

Wie sy Bybel ken, verstaan die waarhede van die Skrif en kan dit oordra. Wie sy Bybel ken, kan dwaling weerlê. Wie sy Bybel ken, kan mense wat ontspoor het help om op weer op die spoor te kom. Wie sy Bybel ken, kan mense in geestelike sake onderrig.

Ongelukkig sê mense wat geen belang by die Bybel het nie so maklik dat die Bybel niks vir hulle te sê het nie. Die Bybel is soos ʼn spieël; as ʼn dwaas daarin kyk, kan ʼn wyse nie terugstaar nie. In baie gevalle trap die Bybel op seer tone omdat mense se voete in die verkeerde rigting loop!

Ken jou Bybel. ʼn Deeglike kennis daarvan is meer werd as ’n universiteit vol geleerdheid omdat die Bybel ons nie net leer om reg te leef nie, maar ook om reg te sterf!