NET VIR ONS!

Ds A.E. van den Berg

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom” (Jes.53:5).                          

Dis vandag Goeie Vrydag, ’n Christengedenkdag wat in kerke met Nagmaal gevier word. Op hierdie dag dink gelowiges in besonder aan Jesus se sterwe ter versoening van sonde. Dink ook daaraan dat met elke Goeie Vrydag die dag van die wederkoms van dieselfde Jesus al hoe nader kom. Alhoewel ons nie die presiese dag van sy wederkoms weet nie, gee die Bybel voortekens waaraan ons moet weet dat die tyd naby is.

Een daarvan is ’n wêreldwye verval in godsdiens met hoofstroomkerke wat die rug op die Bybelse waarheid keer. Daar word gedurig in daardie kerkkringe bespiegel of Jesus werklik gekruisig is, uit die dood opgestaan en ten hemel gevaar het. Die gevolg is dat waar die dood in die kerklike murg beland, spoedig net ʼn leë dop oorbly. Dit wat in kerke gebeur, ontstel gelowiges enersyds. Andersyds moet ons besef dat ons ʼn eindtyd-teken waarneem!

Sommige kerklike akademici glo dat sekere Bybelwaarhede versinsels is wat ontstaan het omdat mense smag om in iets te glo. En so vier ongeloof in kerke hoogty. Nee, ongeloof is nie ʼn teken van ʼn besondere intellek nie maar eerder van ʼn verdraaide wil!

Kerklike ontsporing daag ons geloofsoortuigings uit. En dis nie altyd so maklik nie maar moeilik om te bewys omdat ons min het om op die tafel te sit. Al wat ons het, is vertroue, en dis wat geloof is – vertroue:

Die geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie” (Heb.11:1).

As ek my geloofsoortuigings kon bewys, was dit mos nie nodig om te glo nie. Maar nou glo ek omdat ek nie anders kan nie. En dis die wonder van die wedergeboorte en die bekering!

Ongeloof neem oorhand toe. Ongelowiges raak uitdagend en vra: “As God liefde is, waarom laat Hy soveel pyn en swaarkry toe?” Miskien het jy ook al daaroor gewonder. Dis ’n vraag met geen kitsklaar antwoorde nie. Al wat ons weet, is dat ons weens sonde in ’n gebroke wêreld van swaarkry en pyn leef.

Hoe wonderlik sou dit nie wees as alle vorms van pyn skielik sou verdwyn nie? Geen hoofpyn, tandpyn, spierpyn, gewrigsontsteking of wat ook al nie.  In die VSA was daar ’n geval van ’n babadogtertjie wat haarself verwond het, sonder om te huil. Dokters het toe vasgestel het dat sy geen pyngevoel gehad het nie. Sy kon haarself beseer omdat sy nie ’n waarskuwingsmeganisme gehad het nie.

Ons besef nie dat pyn lewens kan red nie. Pyn is iets wat God in ons ingebou het. Dit laat ons tot stilstand in die lewe kom, nadink en optree. Ja, pyn het ’n plek in die lewe – fisiese sowel as emosionele pyn.   Dit kan lewens red!

Die Bybel sê in ons gelese gedeelte dat pyn vir die mensdom redding gebring het. Teen 750 v.C. voorspel Jesaja dat die komende Messias verskriklike pyn sou verduur. In die Twaalf Artikels bely ons dat Jesus ter helle neergedaal het. Dit beteken dat Hy pyn ervaar het soos iemand wat in die hel verkeer!

Die Evangelies beskryf hoe die profesie in Jes.53 akkuraat in Jesus vervul is.   Let op die woorde wat Jesaja gebruik: lyding, pyn, straf, verbrysel, deurboor en wonde.   Waarom moes Jesus so verskriklik ly? Omdat redding nie goedkoop is nie - gratis maar nie goedkoop nie.

Let op die verhaal van Lasarus en die ryk man. Wanneer en waar beleef die ryk man pyn?   Na sy dood en in die doderyk:

“En hy roep sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam” (Luk.16:24).  

Aardse pyn is niks in vergelyking met dit wat op ongelowiges wag nie!

Dis egter nie nodig dat enigeen hierdie pyn hoef te ervaar nie. Dit kan voorkom word. Die pyn wat Jesus deurgemaak het, sorg dat geen mens die ewige pyn na die dood hoef te beleef nie. Hy moet hom net bekeer. Paulus skryf:

“Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?” (1 Kor.15:55).  

Jesaja se woorde is gelykluidend:

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”.

Ons hoef nie meer die pyn te dra nie. Jesus het dit vir ons gedra. Hierdie wete behoort elke gelowige opnuut met dankbaarheid te vervul.

Waar pas die beproewing van fisiese of emosionele pyn dan in gelowiges se lewens in? God bring dit op ons pad om ons aan die erns van sonde te herinner en die prys wat Hy betaal het om ons van die ewige verderf te red.

Jesus se pyn en lyding aan ’n kruis het gesorg dat daar vir gelowiges geen pyn of beproewing in die hiernamaals is nie; net vreugde. Wie dit insien, verstaan die doel van Jesus se pyn en lyding en maak Goeie Vrydag opnuut sin.

Ons kan al ons pyn en beproewings na Jesus bring. Daar is geen beproewing of pyn waarvan Hy nie weet nie. Onthou, God het een Seun op aarde sonder sonde gehad, maar nie sonder pyn nie.   Jesus het nie gekom om gelowiges se pyn en lyding weg te neem nie, maar om hul lewe met sy Teenwoordigheid te vul.

Daar kom ook slegte tye in gelowiges se lewens. Dink aan Job wat op een dag al sy kinders en rykdom verloor het, maar tog gelowig gebly het.  

By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie” (Job.1:22).

Gelowiges kan egter alles wat hulle pla na Jesus bring. Hy verstek sy kinders.  Niks gebeur met hulle waarvoor Hy hulle nie krag gee nie. Dis gerusstellend om in tye van beproewing te weet dat jy deur ʼn God van liefde vasgehou word. Hy het baie simpatie met ons pyn en lyding omdat Hy sy Seun deur die bitterste pyn denkbaar vir ons redding gestuur het.

God laat beproewing in ons lewe toe, nie om ons te vernietig nie, maar om ons te suiwer.   ʼn Violis draai nie die snare van sy instrument styf om dit te breek nie, maar om die regte klank daaruit te verkry. God ook. Daarom kom die sterkste geloof dikwels in tye van die grootste beproewing na vore.

Paulus het ook vir sy geloof beproewings ervaar. Desondanks alles het hy geweet dat die heerlikheid van God sy ewigdurende beloning is. Vat die seer wat moontlik vanoggend in jou lewe is na Jesus. Jesaja sê dat daar deur sy wonde genesing gekom het.   Mag jou pad van beproewing na ʼn paleis van heerlikheid lei!