NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Waar die Here boosdoeners aan die stuur van landsake toelaat, is hulle ‘n instrument in God se hand.  God gebruik hulle as ‘n tugroede om sy kinders mee te straf. Daarvan kon oud-Israel getuig!  Agab en Manasse was twee sulke konings.  As hulle verkeerd gedoen het, het God ‘n goddelose koning oor hulle laat heers.

LEEF DEUR DIE WOORD VAN GOD

Ds. A.E. van den Berg

“... Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Mt.4:4).

“En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie”   (Joh.6:35).

ʼn Mens moet eet om te kan leef anders gaan jy dood. Dis ook in ʼn geestelike sin waar. Geestelike voedsel kom deur die Woord van God te hoor en toe te pas. Daarom is die kennis en aanhoor van die Bybel onontbeerlik vir ʼn goeie lewe. Die Bybel leer ons hoe om reg te leef sodat ons reg kan sterf. Niemand leef verkeerd en sterf reg nie. Om reg te sterf, moet jy reg leef. En dis waar die Bybel vir ons van onskatbare waarde is. Dit leer ons om reg te leef en te sterf.

Die profeet Sefanja skryf wat van die mens word wat God se Woord minag: “Ellende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad waarin daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat teregwys nie, hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie” (3:1,2). Hy gaan verlore!

Gelowiges moet egter versigtig wees om nie alle godsdienstige uitings as in ooreenstemming met die Bybel te ag nie. Satan is ʼn bedrieër. Paulus het dit met dwaalleer wat in Korinthe verkondig is, ervaar en gelowiges versoek om alles wat hierdie dwaalgeeste gesê te sif en vas te stel of dit Bybels korrek is.

“Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar kragtige wapens van God ... Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak” (2 Kor.10:4-6).

Dwaalleer veroorsaak lelike skeurings in gemeentes soos in Korinthe en ander gemeentes daarna ervaar is. “Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening”(1 Kor.1:10).

Jesus vat die godsdienstiges van sy tyd aan: “ ... Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn” (Mt.12:34,35). Kyk maar net watter skade het dwaalleer in ons land veroorsaak het – ons het vorige kerkverbande weens dwaalleer verlaat!

Kennis van die Bybel en die gereelde aanhoor daarvan is baie belangrik. Jare gelede skryf ʼn ongelowige aan 'n tydskrif waarin hy kla dat kerkgang vir hom niks beteken nie. Hy skryf: "Ek gaan al vir meer as 30 jaar lank kerk toe en het gedurende dié tydperk na ongeveer 3000 preke geluister, maar kan nie een daarvan onthou nie. Gevolglik het ek my tyd Sondae gemors soos al die predikante wat Sondag vir Sondag preek".

ʼn Gelowige antwoord hom: "Ek is reeds 30 jaar getroud. In dié tyd het my vrou ’n paar duisend etes voorberei.   Maar, net soos jy, kan ek nie een van die spyskaarte onthou nie.   Al wat ek weet, is dat al daardie etes my gevoed en versterk het.   Want was dit nie daarvoor nie, was ek al lankal dood!   Dieselfde geld ook vir die kerk.   As ek nie gegaan om geestelik gevoed te word nie, was ek vandag geestelik dood".

In Joh.6 preek Jesus vir ’n paar duisend mense wat honger was. Hy het vyf brode en twee visse geneem en almal op ’n wonderbaarlike wyse gevoed. Daarna het Hy, met die eet van brood in gedagte, aan die mense ’n nuwe beeld van Hom as die Brood van die Lewe voorgestel.

Alle mense gebruik brood. Selfs primitiewe inboorlingstamme bak dit op warm klippe. Alle mense se spysverteringsisteem kan brood hanteer en versadig soos min ander kos. Jesus vind aansluiting hierby. Hy is van die Brood van die Lewe en versadig elke mensesiel wat tot bekering kom en Hom as Verlosser aanneem.

Brood is vandag duur. Die Brood van die Lewe is gratis. “O almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!” (Jes.55:1). Om met die Brood van die Lewe versadig te word, is ʼn innige geestesverhouding met Jesus nodig: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe” (Joh.6:47).

Toe Jesus die skare gevoed het, het Hy ook gewys dat Hy oor hul menslike behoeftes besorg was en daarin voorsien. Johannes skryf dat elkeen daardie dag so versadig was dat daar selfs mandjies vol kos oorgebly het (:13).

Na hierdie wonderwerk het ʼn klompie Jode wat nie van dit wat hulle gesien het oortuig was nie na Jesus gekom en ’n wonderteken gevra. Hulle het van die manna wat in die tyd van Moses in die woestyn geval het melding gemaak. Dis toe dat Jesus aan hulle gesê het dat Hy die ware brood uit die hemel is. Manna het net snags geval. Jesus het in ’n wêreld gekom wat weens sonde in duisternis verlore was soos Jesaja lank voor Jesus se geboorte voorspel het:   “Die volk wat in duisternis wandel, het ’n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het ’n lig geskyn” (Jes.9:1).    

Toe die Israeliete manna vir die eerste keer sien, het hulle nie geweet wat dit was nie. Manna beteken ‘wat is dit?’   Dit wat God uit die hemel gestuur het, was vir 40 jaar genoegsaam vir almal se behoefte. Vandag bereken, is dit ongeveer 240 treinvragte vol vir 13,870 dae!

Jesus sê dat Hy die volmaakte Brood is. Die Israeliete het wel manna geëet, maar op die ou end tog gesterf.   So ook die skare daardie dag by Jesus. Jesus is egter groter as brood. “En Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit My hand ruk nie” (Joh.10:28).

Wêreldse dinge kan nooit die behoefte van ’n mens se siel tevrede stel nie. Die Griekse mitologie vertel van koning Tantalus wat gesterf het. As straf is hy in die hiernamaals in ’n meer vasgeketting waarvan die water net tot by sy ken gekom het.   Telkens as van die water wou drink om sy dors te les, het die water buite sy bereik weggesak. Bokant hom het vrugte gegroei.   As hy daarvan wou eet, het die tak opgelig sodat hy dit nie kon bykom nie. Sy naam is met die Engelse woord tantalize verewig wat uittart beteken. So is dit met wêreldse dinge; dit bied geen sieleheil nie – slegs Jesus as die Brood van die Lewe doen dit.  

Hoe voed Jesus ons?   Deur die Woord van God. “… Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan”.  Baie mense proe maar net aan die geestelike kos terwyl daar meer as genoeg ter versadiging is; mandjies vol, veral op Sondae.  

Die vroeë kerk het alreeds met ʼn probleem in der minne te kampe gehad. Mense wat eers kerk toe gekom het en toe nie meer nie. “…en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan...”(Heb.10:25).

Moenie kerkdienste uit onverskilligheid oorslaan nie.   Geestelike diëte maak siele dood. Anorexia van die siel laat mense in die ewige verderf beland. Al kan jy aan die einde van jou lewe nie een Bybelteks opsê of een van die preke wat jy gehoor het onthou nie, het God se Woord jou siel versterk. Dit het verhoed dat jy geestelik honger ly en jou siel verlore gaan!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1206 gaste aanlyn