NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Mense is soos getinte ruite.   As die son skyn, glinster almal.  Maar as dit donker word, verraai net ʼn lig wat binne brand, dat daar lewe in die huis is.

GEESTELIKE BEMIDDELING

Ds A.E. van den Berg

“En ek het die Here gebid en gesê: Here, Here, stort u volk en u erfdeel wat U deur u grootheid verlos het, wat U uit Egipte deur ʼn sterke hand uitgelei het, nie in die verderf nie” (Deutr.9:26).

Om vir God iets te kan doen, is groots. Maar, hoe doen ons iets vir Hom? Een daarvan is om mense te help. In Mt.25 skets Jesus ʼn denkbeeldige prentjie van Hom wat dors, honger en in die tronk was en gehelp is. Toe die aanwesiges Hom vra wanneer dit gebeur het, antwoord Hy: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen” (:40).

Individualisme neem oorhand onder ons volksgenote toe – jy in jou klein hoekie en ek in myne. Waarom gebeur dit? Omdat die lewe vol filosofieë is wat mense wysmaak dat hulle ander mense nie nodig het nie en op hul eie kan regkom. Met gelowiges is dit anders. Ons het mekaar nodig. In Amerika is daar talle huise met ʼn sigbare rooi hand in die venster vir kinders met probleme om te sien waar hulle hulp kan kry. Sal dit nie beter wees as ons rooi hande i.p.v. kruise bo-op ons kerke aanbring nie?!

Daar is baie maniere om mense in nood te help. Een daarvan is bemiddeling wanneer ons by God vir ander in gebed intree. Hy bewerk wonders deur gebedsbemiddeling. “Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging: en bid tegelykertyd dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek...” (Kol.4:2,3).

Toe Paulus in Cesarea was, het die profeet Agabus by hom gepleit om nie na Jerusalem terug te keer nie omdat hy daar gevang sou word.   Paulus antwoord hom: “... Wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die Naam van die Here Jesus” (Hand.21:13).Hy sou vir gelowiges intree, al kos dit sy lewe!

Ons vind iets soortgelyks in die OT – die verhaal van Moses en wat hy nie alles vir sy volk opgeoffer het nie, selfs sy paleislewe vir ʼn vlugtelingslewe opgeoffer. En wat het hy as gesant van God nie alles vir sy volk gedoen nie!

Om mense te help, kan jou soms ook in die vaarwater laat beland as jy verkeerd te werk gaan. Daarom het ons ʼn belangrike eienskap nodig nl. sagmoedigheid. Luister wat van Moses gesê word: “Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem”(Num.12:3).

Die konteks van Num.12 vertel ons wat vooraf gebeur en wat bemiddeling beteken het. Miriam en Aaron was ontsteld toe Moses na sy vrou se dood ʼn Kusiete vrou geneem het. Sy was van ʼn ander volk en nie noodwendig swart nie. Die Kusiete was bv. nie op die lys van verbode volke vir Israel nie.

Miriam en Aaron se sonde was dat hulle Moses se gesag en leiding bevraagteken het. Dit het God wat Moses geroep het om Israel te lei, so kwaad gemaak dat Miriam melaats geword het. Moses het dit nie so gelaat nie. “En Moses het die Here aangeroep en gesê: o God, maak haar tog gesond” (:13). Sy hom teengegaan, maar sy hart breek en hy tree vir haar by God in en sy word genees.

In Deut.9 vind ons Israel vir die eerste keer opstandig teen God se bevel. Hulle twyfel aan sy belofte van die Beloofdeland. Dit het God so kwaad gemaak, dat Hy hulle wou uitwis. Dis dan dat Moses vir 40 dae en nagte vir sy volk by God intree om hul die onreg nie toe te reken nie. Dit laat ʼn mens aan Abraham dink wat t.w.v. ʼn moontlikheid van net vyf regverdiges vir die behoud van Sodom en Gomorra pleit.

So pleit Moses ook eeue later:“En ek het die Here gebid en gesê: Here, Here, stort u volk en u erfdeel wat U deur u grootheid verlos het, wat U uit Egipte deur ʼn sterke hand uitgelei het, nie in die verderf nie”.

God wil hê dat gelowiges selfs vir hul teenstanders intree en vir hul bekering bid. Paulus skryf: “...en ʼn dienskneg van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hul nie miskien bekering sal gee... en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen” (2 Tim.2:24-26).

Moses het nooit gehuiwer om selfs vir sy teenstanders in te tree nie. Toe die paddaplaag Egipte tref, pleit Farao by hom om God te bid om dit weg te neem. Moses het nie gehuiwer nie al het hy geweet dat Farao sy belofte sou verbreek.   Moses tree daarna telkens vir die heiden by God in.

In Num.16 lees ons van die opstand o.l.v. Korag, Datan en Abiram wat Moses se gesag bevraagteken het. Na God se vernietiging van die drie oproermakers het nog groter teenstand gevolg. God wou die hele volk uitwis as dit nie vir Moses en Aaron was wat vir hulle ingetree het nie. In die plaag wat gevolg het, is 14,700 Israeliete dood. Al die ander is weens die bemiddeling gespaar.

Bemiddeling is nie net om jou eie lewe te spaar nie maar ook die van ander: “Moenie iets uit selfsug doen of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was” (Fil.2:3-5).

Kennith Philkens skryf ʼn verhaal getiteld The Pit oor hoe mense met probleme benader word. Hy vertel van ʼn man wat in ʼn put geval het en nie kon uitkom nie waarna verskeie mense verbygekom en kommentaar gelewer het.  

Die subjektiewe man sê: “Wees verseker dat my hart na jou daar onder in die put uitgaan” en stap aan. Toe kom ʼn objektiewe man verby en sê: “Dis net logies dat iemand hier sal inval” en loop verby. Daarna kom ʼn Fariseër verby en sê: “Dis net jou eie skuld. Net iemand wat nie sy oë oopmaak nie val in ʼn put!” en stap aan. Toe kom die fundamentalis verby en sê: “Wees eerlik, eintlik verdien jy om in hierdie put te val” en gaan verder.

Net daarna kom ʼn Boeddhis verby en sê: “Ag man, dis glad nie so sleg nie. Dis eintlik alles in jou kop” en loop verder. Toe kom ʼn Hindoe verby en sê: “Jou tyd in die put gaan jou siel reinig en van jou ʼn beter mens maak” en stap aan. Die New Ager wat verbykom, sê: “Miskien moet jy die geleentheid aangryp en probeer om ʼn netwerk van ander mense wat ook in ʼn put geval het op te stel”.  

Net daarna kom ʼn ewolusionis verby en sê: “Jy sal in hierdie put doodgaan om te verhoed dat daar nie meer van jou minderwaardige soort wat in putte val, gebore word nie”en loop verder.   Toe kom ʼn smartvraat verby en sê: “Ou maat, jy het nog niks gesien nie. Jy moes die put gesien waarin ek geval het!” Toe kom ʼn verslaggewer verby en sê:” Kan ek asseblief die alleenreg van jou storie van hoe jy in die put geval het, kry?” Die laaste persoon wat verbygekom het, was ʼn pessimis en sê: “Vasbyt ou maat, dinge gaan nog baie erger word.” Toe kom Jesus verby en trek die man uit die put!

Geloofsbemiddeling is eerlike besorgdheid, opregte omgee en daadwerklike optrede. Met sulke selfopoffering beweeg jy weg van jou eie selfsugtige begeertes en is daar niks so goed as om van jou eie ego ontslae te raak nie.

Om ʼn brandende kers te wees, is nie altyd aangenaam nie. Jy moet soms self brand om vir ander ʼn lig te wees. Nogtans durf geen gelowige se lewe privaat geleef word nie maar altyd na ander lewens oorspoel om iets vir God se koninkryk te beteken. Moses was ʼn wonderlike voorbeeld. Wat ʼn nood het ons volk nie aan geestelike bemiddelaars nie! Jesus het jou uit die put getrek. Wat gaan jy hierdie jaar vir Hom doen?

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1515 gaste aanlyn