2 OKTOBER 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Christus het deur sy Gees aan ons verskeie gawes gegee. Is elkeen van ons bewus van watter gawes Hy aan ons gegee het sodat ons hierdie gawes meer in sy diens kan stel en daardeur sy Naam verheerlik? Ons moet weet sodat ons dit kan ontwikkel en verantwoordelik daarmee omgaan.