12 OKTOBER 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Is jy nog 'n geestelik kind wat uit die vlees leef en met melkies gevoed moet word, of het jy opgegroei en kan die vaste spys van die lewe goed verteer sodat jy tot nut is vir ons volk? Dis maklik om vas te stel: jaloesie, twis en tweedrag, sê Paulus, is die simptome van 'n geestelike baba. Dit wil voorkom asof die grootste gedeelte van ons volk nog uit die vlees leef – geen wonder dit gaan so sleg met ons nie.