20 FEBRUARIE 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Woorde is 'n voorloper van dade, in staat om verandering te bewerk. Ons regeer die wêreld met ons woorde. Die eerste vuishou wat jy iemand toedien is dikwels maar net 'n woord. As 'n mens goedpraat van ander maak jy hulle beter en dit versterk vertroue. Here, lê woorde in my mond om tot U te bid sodat U sal vreugde hê om daarna te luister.