1941: VOORBRAND TABAK- MAATSKAPPY GESTIG

KULTUURDAGBOEK 22 SEPTEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die oprigting van die Voorbrand Tabakmaatskappy (Edms) Bpk, was 'n gebeurtenis wat die Afrikaners verheug het. Hulle eerste fabriek is in Johannesburg in Commissionerstraat 200, opgerig.

Voorbrand Tabakmaatskappy was die voorloper van die Rembrandt Tabakmaatskappy wat later wêreldwyd bekend geword het.

In 'n artikel wat die oprigting van die fabriek bekend gestel het, is onder meer geskryf: "Hierdie maatskappy funksioneer met Afrikaanse kapitaal, staan onder Afrikaanse bestuur en maak gebruik van Afrikaanse arbeid."

Dr Anton Rupert het aan die hoof van die onderneming gestaan. Produkname het die Afrikaanse aard van die maatskappy beklemtoon. Patriot, Landdros, Brandwag, Oom Kaspaas, Drosdy, ens. Interessant is die verduideliking wat gegee is oor die oorsprong van die naam van die maatskappy se eersteling-produk, Patriot-tabak. Dit roep in herinnering die spreekbuis van die GRA, Die Patriot, wat meegebring het dat die Genootskappers as Paterjotte bekend geword het. Hierdie skeldnaam het later 'n erenaam geword en in die lig daarvan is die eersteling-produk van die Voorbrand Tabakmaatskappy PATRIOT genoem.

Vier soorte is in die mark geplaas: geel (lig); blou (middel); rooi (middel-swaar); en groen (swaar) sodat 'n verskeidenheid smake bevredig kon word.