1976: SAUK BEGIN MET GEREELDE TV-UITSENDING

KULTUURDAGBOEK 5 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Gereelde televisie-uitsendings begin in Suid-Afrika nadat daaglikse proefuitsendings reeds op 5 Mei 1975 'n aanvang geneem het. Die uitsendings was uit die staanspoor in kleur, en die PAL-stelsel is gevolg. Daar is vyf ure per dag uitgesaai, met 'n bykomende drie uur sportuisending op Saterdagmiddae.

Die uitsaaityd is gelykop verdeel tussen die twee amptelike tale. Afrikaans en Engels. Die volledige programspektrum is bestryk: nuus, nuusagtergrond en –kommentaar, aktualiteits-, joernaal- en besprekingsprogramme, dokumentêre-programme, drama, musiek, verskeidenheid en sport.

Binne 'n jaar na die aanvang van die diens was nagenoeg 70% van die Afrikaanstalige programme en 63% van die Engelstalige programme inheems van oorsprong. Die televisiediens was toe inligtings- en voorligtingsgerig, maar die vermaaklikheidsaspek is nie agterweë gelaat nie.

In ooreenstemming met die aanbevelings van die Kommissie van Ondersoek insake Televisie (1970), sou 'n tweede diens, wat in vyf tale van die swart volke van Suid-Afrika, in 1982 begin, wat toe bekend gestaan het as TV2.