KULTUUR- DAGBOEK 31 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1965:  PE SE UNIVERSITEIT OPEN

Die Universiteit van Port Elizabeth is op 31 Maart amptelik geopen met 320 studente, 10 professore, 8 senior lektore en 7 lektore, en met prof Ernst Marais as eerste rektor, in geboue in die middestad. In 1970 is begin bou aan die nuwe kampus by Somerstrand langs die see en in 1974 is die eerste geboue betrek. Dit was die eerste tweetalige universiteit in Suid-Afrika, en in elke vakkomitee is die helfte van die kursusse in Afrikaans en die ander helfte in Engels aangebied. In die vroeër oorwegend Engelse hawested was dit 'n besondere Afrikaanse deurbraak.

2. 1900:  OORWINNING BY SANNASPOS

Na die verowering van Bloemfontein het lord Roberts 'n Britse mag onder bevel van genl RG Broadwood besluit om na Bloemfontein terug te keer.

Intussen het genl CR de Wet met minder as 400 burgers tussen Broadwood en Bloemfontein in die Koringspruit posisie ingeneem, terwyl die res van sy burgers Broadwood se kolonne met kanonvuur sou bestook om hulle in die rigting van Koringspruit te dryf. De Wet se plan het geslaag. Daar is op een na die ander van die vyand se waens beslag gelê; 200 voetsoldate is gevang, en ook die bemanning van 'n battery van vyf kanonne. Uiteindelik het die res van die Britse kolonne onraad bemerk en was die burgers genoodsaak om te begin skiet. Intussen het die res van De Wet se mag ook op die toneel verskyn. Die geveg wat daarop gevolg het, was 'n gevoelige nederlaag vir Broadwood want hy het omtrent 'n derde van sy mag van 1 800 man verloor. As gevolg van sy deursig en aanleg vir verrassingsaanvalLe het genl De Wet vir Broadwood op meesterlike wyse uitoorlê.