NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God staan sy kinders in die verdediging van die waarheid kragdadig by: “Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ’n Helper en ek sal nie vrees nie, want wat sal ’n mens aan my doen?” (Heb.13:6).

SEPTEMBER - VERWOERDMAAND

Johan Dorfling

Waarom word September as Verwoerdmaand beskryf?  Dit verg deeglike naleeswerk en naslaanwerk om by die geldigheid van die benaming uit te kom.

Word verder gekyk, het groot dinge rondom dr Verwoerd in September plaasgevind. Hy is op 8 September 1901 gebore.

Hy is vanaf 1 Oktober 1937 as redakteur van die nuutgestigde koerant, Die Transvaler, aangestel, maar het Septembermaand gebruik om by 'n ander partykoerant ondervinding op te doen sodat hy deeglik voorbereid kon wees. 'n Kenmerk van groot leiers.

Die Voortrekkerpers-gebou is in September 1941 nie-amptelik deur soldate-gepeupel aangeval. Dr Verwoerd was min opgewonde oor die aanval. Na alles tot ruste gekom en die aanval afgeslaan was, het hy kalm en rustig na sy motor toe uitgestap.

In 'n toespraak in die senaat op 3 September 1948 het hy die betekenis van apartheid duidelik en ondubbelsinnig uitgespel. Teenstanders van die beleid was stomgeslaan oor die helder gedagtegang en toekomsvisie.

Op 17 September 1956 het dr Verwoerd voor die kongres van die Instituut van Administrateurs van Nie-blanke Aangeleenthede die samewerking tussen plaaslike owerhede en die staat noukeurig uitgelê.

Hy is op 2 September 1958 as Eerste Minister verkies. Op 3 September 1958 het hy in 'n besielende toespraak dit duidelik gestel dat hy 'n hand van vriendskap na almal uitsteek, wit en swart, en dat hy na 'n republiek sal strewe en dat skeiding ‒ of dit woongebied of landgebied of lewensterrein betref ‒ volle kanse vir almal inhou. So iets kan net vir elkeen binne sy eie rassegemeenskap beplan en bewerkstellig word.

Een van dr Verwoerd se eerste dade wat hoog waardeer was, was sy besoek vroeg op 6 September 1958 aan dr D F Malan, gewese Eerste Minister, by sy huis Mȏrewag op Stellenbosch. Dit was 'n goeie gebaar omdat dr Verwoerd se pas te vinnig vir dr Malan was. Nietemin, dit het dr Verwoerd as 'n staatsman eer aangedoen omdat hy die hand van versoening en vriendskap uitgestrek het.

Tydens 'n onderhoud wat hy op 8 September 1958 met sommige buitelandse joernaliste gehad het, het hy gesê:  "een van die grootste beginsels van Suid-Afrika se finansiële beleid (is) om kapitaalvorming in die binneland aan te moedig". Daarin het hy geslaag.

Dr Verwoerd het op 13 September 1960 'n persverklaring uitgereik oor maatreëls wat die regering beplan het. Hoofsaaklik het dit gegaan oor sy doeltreffende strewe na desentralisasie van industrieë sodat werkgeleenthede meer verspreid kon wees.

Mense dink dikwels aan die volkstemming vir republiekwording wat op 5 Oktober 1960  plaasgevind het, en die besondere sukses wat dr Verwoerd behaal het. Waaraan egter selde gedink word, was dat dr Verwoerd gedurende September 1960 dag en nag gewerk het om die kiesers te laat besef dat 'n republiek vir Suid-Afrika van die grootste belang was. Sy werk in September was deurslaggewend. Onder meer het hy groot gehore op 18 September 1960 te Ladysmith in Natal en op 25 September 1960 te Windhoek getrek. Op 20 en 21 September het hy 'n brief in sy eie handskrif aan al die kiesers laat stuur om te verduidelik waarom dit noodsaaklik was dat Suid-Afrika 'n republiek sou word.

By geleentheid van die naamgewing van die gebou vir ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria op 15 September 1961, het dr Verwoerd gemeld dat Suid-Afrika nog baie moet doen om ons eie deskundiges op te lei en nie bedelaarshande moet uitsteek nie. Daarmee het hy "Skep jou eie toekoms" bevestig..

In sy toespraak op 19 september 1961 tydens die kongres van die Afrikaanse Handelsinstituut het dr Verwoerd nege vereistes gestel. Dit het behels die fabrieksnywerheid, die uitvoerhandel, gesonde beleggingsklimaat, kapitaalbelegging, leemtes in die ekonomiese lewe, grensnywerhede, mynbou, buitelandse vertroue en die wetenskap. Sy kennis en insig van alles wat van belang was, was wyd.

In dr Verwoerd se antwoord 'n vriendelike brief van "Sons of England" waarin hulle hul goedgesindheid en diensvaardigheid aan Suid-Afrika uitgespreek het, het dr Verwoerd op 25 September 1961 heel gepas geantwoord dat hulle gesindheid waardeer word.

Toe dit duidelik was dat die Sentraal-Afrikaanse Federasie (Zimbabwe, Malawi, Zambië) in duie sou stort, het dr Verwoerd hom daarvan weerhou om in die betrokke buurstate se sake in te meng. In 'n toespraak in Pretoria op 4 September 1962 het hy beklemtoon dat hy bereid is om met die lande saam te werk, maar nie in hulle sake in te meng nie. Standvastig was hy.

Op 11 September 1962 het dr Verwoerd 'n kommissie aangestel om verslag te doen oor die omstandighede in Suidwes-Afrika (Namibië) en die inligting het in 'n groot mate gehelp dat die Wêreldhof in 1966 ten gunste van Suid-Afrika besluit het. Hy het dit sien kom.

Dr Verwoerd het op 3 September 1963 in Pretoria die aanbod gedoen dat Suid-Afrika die drie Britse Protektorate (Lesotho, Botswana en Swaziland) stap vir stap na volle onafhanklikheid kan lei. Hy het dit ten volle goedgekeur dat Brittanje aan hulle onafhanklikheid wou verleen en daarop gewys dat die protektorate en Brittanje daarmee apartheid onderskryf net ssos Suid-Afrika dit toepas. Ironies was Brittanje daarteen dat Suid-Afrika onafhanklikheid aan die swart volke binne Suid-Afrika (Transkei, Boputhatswana en ander) verleen. In dieselfde toespraak het hy bevestig dat hy nie in 'n woordestryd (Kennedy en Stevenson se onvriendelike woorde teenoor Suid-Afrika) betrokke wil raak nie. Hy het verkies om te verwys na sake wat eenheid, vriendskap en samwerking kon bevorder.

September 1963  -  By herdenking van die Afrikaanse Handelsinstituut se 21ste verjaardag, het dr Verwoerd beklemtoon:  Die Afrikaner "moet en sal, hand aan hand met sy ander landgenote, nuwe geleenthede skep en 'n verhoogte lewenstandaard help opbou tot bate van die hele bevolking van Suid-Afrika".

In 'n toespraak op 28 September 1963 te Heidelberg het dr Verwoerd op Israel se dade van onvriendelikheid reageer. Steeds het hy vriendelik dog ferm Israel tereggewys en sy standpunt van vrede herbeklemtoon. Indien daar in Suid-Afrika, as gevolg van die optrede van Israel verset teen die Jode sou ontstaan, dit net so onregverdig sou wees as wat die wêreld teenoor Suid-Afrika openbaar.  

Kenmerkend van dr Verwoerd dat hy vrede nastreef en ander volke graag wil help, het hy op 16 September 1964 in Bloemfontein verklaar: "Dit sal Suid-Afrika se strewe moet wees om deur ons handel met vyandige nasies soos in Afrika die bron van vriendskap te ontwikkel. " Hy het na die 100 000 sak graan aan Basoetoeland (Lesotho) verwys wat mense van hongerdood gered het en gesê dat hy dit weer sal doen omdat hulp deel van apartheid is, al het Brittanje nie van die hulpverlening gehou nie.

Die legendaries Loskopdam-toespraak van dr Verwoerd op 4 September 1965 het sy visie weer eens sterk beklemtoon.

Tydens 'n toespraak op 25 September 1965 in Heidelberg het dr Verwoerd verklaar dat die Afrikaanse geldmag volkgebonde moet bly. Dit moet nie weggroei van die volk nie, want dan sal dit teen die volk gebruik kan word. Volgens afleiding het hy bedoel dat ons ons eie mense geldelik moet ondersteun soos koop en belê by volkgenote en nie by ander volke nie.

Hoofman Lebua Jonathan het op 2 September 1966 op sy versoek 'n vriendskaplike ontmoeting oor met dr Verwoerd gehad wat laasgenoemde se beleid van vrede, samewerking en voorspoed met buurlande bevestig het.

Om af te sluit, die groot gees in Afrikanergeledere is op 6 September 1966 vermoor, op 8 September sou hy verjaar, en op 10 September is hy begrawe.

In hierdie geskrif blyk duidelik dat dr Verwoerd werklik 'n briljante man was. Alles wat hy in September gedoen het, dui onteenseglik daarop dat September met groot regverdiging as Verwoerdmaand bekend moet staan. Natuurlik het dr Verwoerd nie net in September aansienlike dade verrig nie. Die maand Mei staan ook hoog op sy lys, en ook Maart en al die ander maande van die jaar. Tog is September bo-aan die voorkeurlys.

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1742 gaste aanlyn