NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

In hierdie tye is daar dikwels nie meer duidelike onderskeid tussen die waarheid en die leuen nie. Met die leuen word dit wat goed is afgemaak as onaanvaarbaar. Iemand se opregte bedoelings, eerbare verdienste of naasteliefde, kan met een leuen maklik verander word in valsheid, oneerlikheid of skynheiligheid. Omdat God alleen die Waarheid is, en die leuen verfoei, moet die waarheid sonder valse skyn by ons 'n ereplek hê.

RAS-INSTINK

deur Antropoloog

Wat is Ras-Instink?

Ras-instink is die instinkte wat deur ʼn geneties verwante groep mense oorgeërf word. Dié tipe instink is dus nie die produk van individuele ervaring of kondisionering nie. Die tipe herinneringe wat by ras-instinkte ter sprake is, is ook nie herinneringe van spesifieke gebeure nie, maar wel die kollektief oorgeërfde versameling herinneringe van ʼn geneties verwante groep mense wat maak dat individue van die groep op ʼn sekere manier op sekere stimuli reageer.

Richard Semon

Die besef dat daar so iets soos ʼn ras-instink bestaan, kan teruggevoer word na die Duitse dierkundige en ewolusionêre bioloog Richard Wolfgang Semon (1859 – 1918). Hy het net soos Lamarck geglo dat die verkreë eienskappe van ʼn individu na sy nageslag oorgedra kan word.

Semon het gemeen dat elke psigologiese staat met aanpassings in die senuweestelsel gepaard gaan. Hy het sy idee van die mneme (gebaseer op die Griekse godin Mneme, die muse van geheue) uiteengesit in sy werk “The Mneme” (1921). Die mneme stel die geheue van ʼn eksterne-na-interne ervaring voor. Die gevolglike “mnemiese nalatenskap” (geheuespoor in die brein of ʼn “engram”) word dan weer opgeroep wanneer ʼn element wat ooreenstem met ʼn komponent van die oorspronklike kompleks stimuli ervaar word. Semon se mnemiese beginsel was dus gebaseer op die aanname dat sekere stimuli maklik ʼn permanente geskrewe of gegraveerde rekord op sekere substans nalaat en in hierdie geval op sellulêre materiaal wat biologies vir so ʼn inskripsie vatbaar is.

Carl Jung

Die gedagte van ʼn ras-instink het met die navorsing van die Switserse psigoloog Carl Gustav Jung (1875 – 1961) egter eers werklik beslag gekry. Anders as Semon het Jung weggedoen met die Lamarckiaanse benadering en die ras-instink aan die kollektiewe onbewuste gekoppel.

Volgens Jung kan die menslike psige in ʼn bewuste (die bewustelike persepsies, herinneringe, gedagtes en gevoelens van ʼn individu), ʼn persoonlike onbewuste (die onderdrukte en vergete herinneringe, gedagtes en traumas van ʼn individu) en ʼn kollektiewe onbewuste onderverdeel word. In sy werk “Archetypes and the Collective Unconscious” (1959) postuleer Jung dat die kollektiewe onbewuste kollektief, universeel en onpersoonlik van aard is. Die kollektiewe onbewuste bevat oorgeërfde gevoelens, gedagtes en herinneringe wat hy basiese denkbeelde of te wel argetipes noem. Die kollektiewe onbewuste is nie soos die bewuste en persoonlike onbewuste afhanklik van die individu se persoonlike ervarings nie en kan dus ook nie “opgebou” word nie – inteendeel, dit gaan die individu vooraf.

Jung sê ondubbelsinnig dat die basiese denkbeelde oftewel argetipes nie kultureel oorgedra word nie, maar dat dit oorgeërf word. Hy koppel argetipes aan psigologiese drange en instinkte en sê “omdat die brein die setel van menslike denke is, is die kollektiewe onbewuste direk gekoppel aan die evolusionêre ontwikkeling van die menslike brein.” Hierdie biologiese feite is daarvoor verantwoordelik dat daar verskille in die kollektiewe onbewuste van die verskillende menslike rasse voorkom. Jung sê vêrder dat alhoewel die diepste vlak van die kollektiewe onbewuste universeel by alle mense is, daar met die begin van rasdifferensiasie essensiële verskille in die kollektiewe onbewuste van die verskillende rasgroepe ontwikkel het. Gevolglik onderskei hy, onder andere, tussen ʼn Ariese, Semitiese,Hamitiese en Mongoloïede kollektiewe onbewuste of “mentaliteit.” Volgens Jung bestaandaar dus ʼn direkte verband tussen ʼn rasgroep en sy mentaliteit oftewel die argetipes in die kollektiewe onbewuste van daardie bepaalde rasgroep.

Jung se gedagte van die kollektiewe onbewuste stem grootliks ooreen met Lucien Levy-Bruhl se gebruik van die begrip “kollektiewe voorstellings,” die gedagte van “mitologiese motiewe,” Marcel Mauss se “verbeeldingskategorieë” en Adolf Bastian se “elementêre idees.” Die idee van die kollektiewe onbewuste toon ook ooreenkomste met Ludwig Clauss se “ras-sielkunde,” Sigrid Hunke se organiese godsdiensbeskouings, die geskiedskrywer Oswald Spengler se idee van die “kultuursiel” van ʼn Hoogkultuur (beskawing) asook die geskiedbeskouings van Francis Parker Jockey en Samuel P. Huntington.

Onlangse Navorsing

In onlangse navorsing het dr. Daniel G. Freedman, professor in gedragswetenskappe aan die Universiteit van Chicago, pasgebore babas van die Kaukasoïede, Negroïede en Mongoloïede (Asiatiese en Amerikaanse Indiane) rasgroepe aan sekere soortgelyke stimuli onderwerp. Hy het op ʼn vaste basis verskillende reaksies van die babas van die verskillende rasgroepe gekry.

Die resultate stem ooreen met die eienskappe wat tradisioneel aan elk van die rasgroepe toegeskryf word. So byvoorbeeld was die Mongoloïede babas die minste prikkelbaar en ook meer passief as die ander babas. Vêrder het die Asiatiese en Amerikaanse Indiaanse babas op dieselfde manier op dieselfde stimuli gereageer, wat toegeskryf kan word aan hulle relatief nou-verwante biologiese afkoms. Hierdie resultate is in die Januarie 1979 uitgawe van “Human Nature” getiteld “Ethnic Differences in Babies” gepubliseer. Freedman het met hierdie navorsing die bestaan van ʼn ingebore ras-temperament bewys. Om van ʼn ingebore ras-temperament na ʼn ingebore ras-lewenshouding en ʼn ingebore ras-mentaliteit of ras-instink te beweeg, is baie gering.

Vêrdere navorsing ter ondersteuning van die beginsel van ʼn ras-instink, so onlangs as September 2004, dui daarop dat brein disleksie by Mongoloïede en Kaukasoïede in verskillende dele van die brein veroorsaak word.

Die gedagte dat die sogenaamde “niksseggende inligting” (“nonsense information”) wat in eukariotiese DNA voorkom ʼn rol kan speel in die oordrag van ras- of voorouerlike geheue word tans ondersoek.

Die beginsel van ʼn ras-instink word vandag op ʼn nuwe en oorspronklike wyse deur die bioloë Stuart A. Newman en Gerd B. Müller nagevors. Albei navorsers het al verskeie vakwetenskaplike artikels en boeke die lig laat sien waarvan hul gesamentlike werk “Origination of Organismal Form (2003) sekerlik die belangrikste is.

Die Betekenis van ʼn Ras-Instink

Eerstens, ras-instink is die basis is waarop sekere gedrag berus. Dit beïnvloed dus menslike optrede onbewustelik. So byvoorbeeld sal sommige mense instinktief bang wees vir slange of hoogtes sonder dat hulle ooit voorheen daarmee te doen gehad het of dat dit aan hulle vertel is. In die diereryk is daar baie soortgelyke voorbeelde. Voëls skrik instinkmatig vir ʼn kunsmatige roofvoël skaduwee, al het hulle nog nooit ʼn roofvoël gesien of met een te doen gehad nie. Voëls wat nie deur hulle eie spesie grootgemaak is nie, openbaar nog steeds die gedrag en sang van hulle eie spesie.

In die tweede plek is daar ʼn korrelasie tussen ʼn rasgroep en sy kultuuruitinge, selfs sy manier van dink; aangesien sy kultuuruitinge en manier van dink ʼn uitdrukking is van die basiese denkbeelde of argetipes wat in sy kollektiewe onbewuste gesetel is. Daar bestaan dus so iets soos kultuuruitinge wat eie of vreemd aan ʼn bepaalde rasgroep is.

In die derde plek vind die korrelasie wat tussen ʼn rasgroep en sy kultuuruitinge bestaan ook neerslag in sy lewens- en wêreldbeskoulike oortuigings, sy mites en uiteindelik ook die waardes wat deur sy oortuigings en mites gedra word. So byvoorbeeld het die Kaukasoïede rasgroep ʼn aristokratiese lewensopvatting, ʼn heroïese houding teenoor die uitdagings van die lewe en ʼn diep gevoel van eerbaarheid.

Laastens, die feit dat ʼn ander deel van die brein disleksie by Mongoloïede as by Kaukasoïede veroorsaak, open die moontlikheid dat dit bewys kan word dat die vermoë om ʼn taal aan te leer ook ʼn genetiese basis het. Alhoewel enige mens enige taal kan aanleer, bestaan die moontlikheid dat taal in sekere opsigte net soos wiskunde of musiek is, deurdat die vermoë om musiek te leer of te komponeer of om goed in wiskunde te doen oorerflik is.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 579 gaste aanlyn