14 MAART 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons rebelse ou volkie verskil mos oor alles met mekaar – die komiese uitdrukking van waar vier Afrikaners bymekaar is, is daar 5 kerke, is meer waarheid as 'n grappie. Ons aanbid ook God Drie-enig op verskillende wyses. Gebruik egter die maatstaf oor "wat" reg is, nie "wie" reg is nie, dan sal jy die ware inhoud en betekenis van aanbidding ontdek. Jesus sê in Johannes 4 dat "... ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so aanbid." Laat ons dan in Gees en Waarheid aanbid!