30 MAART 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons leef vandag in 'n immorele, wanordelike, vuil en korrupte bestel in ons land. Die hele wêreld is min of meer so want owerhede self stel die bepalings in. Uniek dat God self vir Israel hul Teokratiese bepalings gegee het (Levítikus); toe was daar higiëne, hoë morele waardes, en alle sosiale misstappe is deur God-voorgeskrewe prosedure hanteer en daarom het dit nie in chaos ontaard nie.