NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"Dr Verwoerd oor apartheid: 'Sê nou ek boer met mielies en jy boer met beeste. As jou beeste in die nag kom en my mielies opvreet, is daar mos moeilikheid, groot moeilikheid. Die mielies is weg en die beeste word vet. Nou is ons kwaaivriende. Maar as ons nou ooreenkom om 'n heining tussenin te sit kan ek mos voortgaan met my mielieplantery en jy met jou beeste, want hulle kan nie meer in die nag oorkom nie. Dan gee ek jou van my mielies vir voer, en jy gee vir my melk en ek koop by jou vleis. Dan is ons goeie bure en almal is tevrede. So is apart­heid: leef en laat leef. ' "

WITMAN, KEN JOU VYAND!

Dr Theunis Stoffberg

Lees reeks by Witman, ken jou vyand

“’n Volk wat onderling op bykans elke gebied so verdeeld is as die Blankes van ons land moet sy denkwyse gou regstel en moet ons weer vir onsself begin DINK!!"

Wat het in Palestina gebeur? Nadat die ”Balfour Declaration” die Jode toegang gegee het tot die Land van die Arabiere, het die ’’Uitverkore volk” met terreur begin en is nog steeds daarmee besig. Zionisme geskep deur Theodore Herzei het voortgewoeker.

Dr. Chaim Weisman het oorgeneem en die HAAT laat toeneem, eers teen die BRITTE- Die Volk wat hulle toegang tot Palestina verleen het — en toe teen die plaaslike Arabiere.

’n Poolse Jood MENACHEM Begin met sy terreurgroepe genoem die ’’STERN GANG”, en die "IRGUM SVEI LEUMI” met "PALNACH” as die kommando se spiespunt, het die land van die Arabiere beleër en verwoesting gesaai.

Skaars was die oorlog beëindig of die Jode gaan voort met die verwoestingsaktiwiteite. Voorwaar ’n wonderlike wyse om dank te betuig aan ’n land wat onwetend so ’n groot guns aan God se skepsels gedoen het! Die telegraafpale word verwoes. Die Britse olie pyplyn word beskadig, mortierbomme word geslinger na die Britse oliepyp patrollie, asook na Lord Gort, die hoë Kommissaris.

Plofstowwe word uit gruisgroewe verwyder, vragmotors met plofstowwe word buitgemaak, ’n Britse soldaat word vermoor, ’n spoorwegbrug word verwoes. Die bank in Tel Aviv word beroof, asook $25 000 waarde word gebuit op 31 Oktober 1945.

Die ’’Palmach Hagana” het die Heifa Kantara spoorlyn op 152 plekke opgeblaas. Hierdie monster van terreur het binne ses maande plaasgevind in 1945. In desperaatheid, het die Britte op 15 Mei 1945 amptelik die land verlaat.

Was dit toe die einde? Nooit! Op 12 Desember 1945 het Begin se groep die C.I.D. dept, in Jerusalem opgeblaas, waar sewe polisiemanne en soldate gesterf het. Tegelykertyd het persone gesterf in aanvalle op JAFFA en TEL AVIV.

Op 22 Julie 1946 het die King David Hotel die lug ingevlieg as gevolg van plofstof wat in melkkanne ingebring was. Hiervoor was Menachem Begin verantwoordelik Dit is dieselfde man wat later eerste Minister van die staat Israel geword het.

Tagtig lede van die Britse personeel sowel as vyf lede van die publiek het hierin hulle lewe gelaat. ’n Verdere vier Britse en Palestynse polisie het die lewe gelaat met ’n ondersoek na plofstof in ’n privaat huis.

Waarom vlug meederwaardiges voor minderwaardiges weg?

Die terreur het onverpoosd voortgeduur, totdat die Britte in 1948 die hele debakel in die skoot van die V.V.O. gewerp het, nadat die Britte ekonomies uitgeput was. Intussen het ’n nog steeds wreder rasse-uitwissingstryd voortgeduur teen die Arabiere wat sedert 1300 jaar gelede daar gewoon het.

Die wreedheid wat gepleeg was teen die Arabiere was iets vreesliks. BEGIN met sy IRGUM SVEI LEUMI het gedurende die nag van 9/10 April die dorpie DEIRYASIN uitgewis. Van sewe honderd (700) weerlose Arabierse inwoners was 254 vermoor, 300 verwond. Die dorpie was net buite Jerusalem geleë.

Die verjaging van Arabiere het onverpoosd voortgeduur. Vanaf die verwoesting van NASREDDIN het die meeste Arabiere reeds gevlug. Die tien wat agter gebly het is doodgemaak, die hele dorp afgebrand en met dinamiet verwoes.

Terreur, moord, doodslag en verwoesting het op die land losgebars. Die Westerse wêreld sowel as die U.N.O. was verdwaasd. Min van wat gebeur het, kon deurkom vir publikasie weens die globale kontrole wat die ’’Uitverkore Volk” op die massa media uitgeoefen het.

Graaf Folke Bernadotte was afgevaardig om op die toneel ’n skikking te probeer bewerkstellig - al sou dit ten voordeel van die Jode wees. Hy was egter vir sy poging beloon, toe hy en sy kollega Kol. French Serdt deur die STERN GANG op pad na Jerusalem vermoor was.

Vergun my, geagte leser, om u ietwat terug te neem na ons eie Bybelse geskiedenis, toe die Jode van die Ou Testament hulle vyande moes verslaan en alles wat voorkom moes uitroei. Hoe klink dit nou vir ons in die end van die twintigste eeu? Sou daar dalk ’n vergelyk getref kan word? Ek vra maar net.

Negentien jaar na die totstandkoming van die STAAT van Israel was die ’’sesdaagse oorlog” van Israel teen Egipte, het die uitverkore volk van God die Amerikaanse Inligtingswerwingsskip die ”USS LIBERTY” aangeval met bomme vanuit die lug. Daarna is drie torpedobote uitgestuur, torpedo’s gelos, en tesame is 34 Amerikaners gedood en vyf-en-sewentig verwond. Hierdie insident was deur die massa media so verdoesel dat min dit ten tye tewete gekom het. Die Joodse oorheersers van Amerika het net hieromtrent gesug.

’n Huis teen homself verdeeld spat uitmekaar uit.

Die Joodse ’’Lobby” in Regeringskringe sorg daarvoor dat ongekende miljoene belastingbetalers geld nog steeds na Israel oorgeplaas word. Wat het ons in Suid-Afrika sover nog uit die geskiedenis geleer?

Tot 'n groot mate is ons eie geskiedenis afgewater, verswyg, verdraai en eensydig voorgestel. Ons staatsaangeleenthede sedert UNIE-wording so vertroebel met vreemde leerstellings van Volksverdeeldheid, Broedertwis en onenigheid. Op Politieke grondslag is daar sewentien verskillende ’’Volksdrange”. Die behoudende deel wat as regs bestempel word en suiwer Blank behoort te wees, kan maar net nie ’n ooreenkoms tref nie. Nie eers om ons Blanke erfenis te bestendig nie!

Ons Christelike Kerke, elk met sy eie vertolking van wat ’’Die Evangelie” genoem word. Elk met sy eie Oligargie van beheer, wat daarop uit is om sy eie skepping te bly handhaaf, verkies afsonderlikheid in sy benadering teenoor rasse-integrasie.

Van bogemelde is bloedweinig by wat die besef van Blanke Ras bo dié van Party verband of Kerk ooreenstemming strek. Wat lojaliteit tot die Blanke Ras as die hoogste en eerste voorvereiste van die bestaan stel van ’n Blanke Volk, word verydel deur die gehegtheid aan politiek of religie, - eie belang bo RAS of Volksbelang en ’n ontkenning van die Skrif.

Die voortbestaan van die Blanke Ras behoort voorkeur te kry bo alles. Sodra hierdie feit erken en deurgevoer word deur hierdie Blanke volk van Suid-Afrika, kan mens begin om die saak eers in die reine te bring en dan maatreëls toe te pas en dit wat verkeerd is in ons volkslewe, te herstel en terug te keer na ’n vorm of leefwyse wat so oud is as die land se geskiede­nis.

Hier word HALT geroep teen agteruitgang. HALT teen ”laat tog maar vaar,” en, ”laat die water maar oor die akker vloei”. HALT teenoor die blootstelling van ons kinders tot rasse-vermenging.

Die Blanke Ras staan aan die spits van die totale skepping. Verbeur ’n mens die suiwerheid van jou Blanke Ras, dan verloor mens Godsdiens, Rasidentiteit, besittings en vryheid, en staar ondergang mens onverbiddelik in die oë, sodat jy swig voor integrasie.

Die wêreldgeskiedenis het dit al vir eeue bewys. In ons land met sy verdeeldheid op elke gebied, staan ons aan die vooraand van wat geen regdenkende witman aan kan twyfel nie - naamlik ONDERGANG.

’n Volk verdeeld in sovele politieke partye kan nooit eenselwigheid bereik nie en bly die prooi van die VERDELERS EN OORHEERSERS VAN NASIES.

Laat ons Blanke Ras polariseer om dit wat ons voortbestaan kan beveilig - ONS BLANKE RASSEBESEF. EN LAAT ONS ONVERBIDDELIK VASSTAAN BY DIE OORTUIGING VAN ONS BLANKE MEERDERWAARDIGHEID.

Hier word HALT geroep op die agteruitgang. HALT aan die onverskilligheid wat gepleeg word teenoor die jonger geslag van ons Blanke Volk. Halt om die toekoms van nog ongebore Blanke kinders te benadeel. Halt aan die wyse waarop ons Blanke toekoms deur Volksverdeeldheid ondermyn word deur ’n gebrek aan kennis en ’n gebrek aan nugtere of heldere denke.

Halt aan die sêgoed van die Protokolle van ZION, waar daar duidelik gemeld word — "Die GOYIM (dit is u en ek) het die gewoonte om vir hulle self te dink VERLOOR”.

Mag ons onsself dan nie afvra nie wie beheer ons finansies, wie beheer ons diamante, goud, steenkool, ens.? Wie beheer ons massa-media en kommunikasie (met ’n paar uitsonderinge)? Wie beheer ons handel en nywerheid? Wie beheer die advertensie potensiaal in ons koerante en tydskrifte? Wie is verantwoordelik vir die pornografie, die rasse-vermenging? Wie beheer die ’’stootkrag” in ons openbare lewe? (agter die skerms natuurlik). Wie staan agter die nuwe idee van ’’privatisering” - die weggee van ons lands- en volksbates?

Wie blaas haat en nyd aan tussen die verskillende rasse – Blank sowel as Nie-blank in Suid-Afrika?

Wie bevorder die rasse-integrasie tussen Blank en Nie-Blank, in ons Regering, in ons samelewing en in ons Kerke?

Welke elemente bevorder terreur en onmin in Suid-Afrika? Sou dit die elemente wees wat in hulle eie geledere hulle ras-suiwerheid tussen sy eie rasgenote so naarstiglik bevorder, in stand probeer hou en beveilig? Terwyl die rasvermenging in die Blanke Ras agter die skerms aangeblaas en afgedwing word op Party Politieke gebied, in die samelewing, in die religie van die GOYIM?

Die ondersoek na die Joodse vraagstuk lei uiteindelik na die studie van die GELOOF, Godsdiens of Religie en dan ontplof dit soos ’n tydbom! Die Blankes van Suid-Afrika weet maar min van die Jood af. Die woord Jood word selde in die openbaar gebruik. In toesprake, adresse en besprekings word die woord ’’Hoggenheimer” of ’’Kapitaliste” gebruik.

Indien jy Blank wil bly Witman, kleef aan die wette van die natuur vas!

Dit wil voorkom asof die woord Jood so ’n soort onaantasbare plek het, of by sommige mense ’n vrees, psigose inboesem êrens uit die newel van ons onderbewussyn. Die Jood is iets besonders, of is hy?

Hy staan afsydig van ons samelewing. Hy meng nie met ons nie. Hy is daar om handel te drywe. Hy oorheers die nywerheid. Hy is van ons afsydig. Saterdag is sy Sondag (SABBAT) Sy Sinagoge is ’n plek waar die GOYIM nooit kom nie.

Sy Rabbi kom voor as ’n ander soort wese as ons predikante. Daar is ‘n sosiale kloof tussen ons en die ’’Uitverkore volk van God”.

Daar was ’n tyd toe mens 'n Jood goed kon uitken as Jood. Baie van hulle het met witmense getrou en die tipiese voorkoms het so verander dat baie van hulle kon deurgaan as Blankes volgens ons standaarde - veral tydens die opkoms van die bioskoop met sy oorheersende Joodse invloed vanuit Hollywood waar die akteurs oorweldigend van Joodse afkoms was en nog is, (deurdat die akteurs hulle name verander het na meer Europees klinkende name).

’n Reeks voorbeelde sal die voorafgaande stelling verduidelik:- Heim Serger het Albert geword.

Perske het Bacale geword.

Kubelski het Benny geword.

Rosenbaum word Borge.

Liz Cohen word Cass, Isskowitz word Cantor.

Garfinkel word Garfield.

Liebowitz word Green.

Oppenheimer word St.John.

Jouison word Jolsen.

Liebowitz word Laurence. Lewitz word Lewis. Wiesenfreund word Muni; Perlmutt word Pierce; Triedlop word Parker; Goldenberg word Robinson; Abusa word Tucker; Shrat word Winters; Goldfish word Goldwyn.

Die wette van die natuur glo nie aan bloedskandes nie.

So kan mens bladsye aanhou. Waarom, vra mens jou af, wil die Jood graag wegkom van sy Joodsheid? Om meer na witmense te lyk? Sekere Jode wie se name goed bekend is in die filmwêreld het hulle Joodse vroue geskei en met Christene of Blankes getrou om meer aanneemlik vir die publiek voor te kom. Maak seker dat die kinders Jode gebly het! Die Joodse gelaatstrekke en maniere het verbeter - nader aan die Blanke ideaal. Vandaar dat dit vandag moeilikergaan om te onderskei tussen die ’’uitverkore volk” en die Blankes,

Baie van die Jode het natuurlik hulle name behou. die GOYIM het dit natuurlik al gewoond geword en nou aanvaar ons jonger geslag dit as normaal. Hoeveel van ons het al opgemerk dat in die film nywerheid, wat totaal in die hande van die Jode is, is die belhamel van die prent altyd 'n nie-Jood? Dieselfde geld op T.V., - ons kondisioneringsnrtiddel tot verbastering en integrasie.

Om weer terug te keer na ons vriend ’’Hoggenheimer”. In ons land verneem ons in die pers, vanaf elke Partypolitieke verhoog, van Party tot Party, van groep na groep, van gesprek tot gesprek, van hierdie geheim- sinnige Wese!

Niemand het hom nou oniangs gesien of ontmoet nie. Troos ons maar daaraan - mnr. Hoggenheimer is ’n wêreldbekende figuur. Hy is so kapitaalkragtig, hy oorheers finansies oor die hele wêreld. Hy oefen druk uit op elke volk, ras of nasie.

Mnr. Hoggenheimer beheer die maak of vervaardiging van byna alles op aarde. Hy, met sy kapitaalkragtigheid, het die finale beslissing. Die laaste Jood op aarde is sy bondgenoot.

Tussen die GOYIM het hy vriende sonder tal. Die Jode noem hulle CHABEZ GOY!

Hy - Mnr. Hoggenheimer het miljoene arbeiders, werkers en slawe; wit, bruin, geel, swart, rooi. Sou dit wees dat hy die ganse Joodse wêreld verteenwoordig? Dit moet seker wees, want ons verneem net van Hoggenheimer - die woord Jood hoor ons uiters selde!

Indien ons egter vergas word om van die Jode te verneem is dit soos ’n ramp wat die wêreld getref het. ’n Vooraanstaande lid van die gemelde ras, mnr. Harry Hurwitz kla oor die ’’ontsettende verskynsel” dat so baie Jode met Blankes Christene trou in Suid-Afrika en so die SAAD van DAWID afwater en die invloed van die uitverkore volk van God so nadelig tref!

Bly Blank my volk, bly Blank! (Malan)

Uitroepe van ’’Rampspoedige Volksmoord”, ’’assimilasie en ondertrouery” met ander volke is een van die ’’grootste gevare” wat die Jode ’’wêreldwyd bedreig”, het mnr. Harry Hurwitz ’’met skok verneem”! GELD DIESELFDE DAN NIE OOK VIR DIE BLANKE CHRIS­TENDOM NIE? OF DINK JY DAT DIE JOOD ’’EKSKLUSIEF” IS? Nog ’n Jood, JABOTINSKI het oorlog verklaar teen assimilasie. Die Joodse pers het gewaarsku teen assimilasie, ”hou die Jood Jood”, is die kreet! YITZAKSHAMIRme! Dat ”Die saak skree ten hemel”. Sou dit dalk dieselfde skepsels wees wat so te velde trek teen apartheid? Rasse-vermenging tussen ander as Jode so aanwakker, aanmoedig en steun? Of GUN hulle nie ’n Blankevolknieom apart teontwikkei nie?

Sodra daar iets gemeld word oor die Jood dan is die 0i! GEWALD! GEWOLD Antisemitism geskree, sodra jy as Antisemiet bestempel word is jy ”Uit die sinagode” gewerp. Jy is geïdentifiseer, jy is

gemerk. Jou doppie sal klap!

Antisemitisme word wêreldwyd gebruik om die Blankes vrees aan te jaag. TERWYL DIT TERSELFDERTYD DEUR DIE JODE GEBRUIK WORD OM DIE AFVALLIGES TUSSEN HULLE WEER TERUG TE BRING NA DIE GESLOTE GROEP VAN DIE JODE! SLIM EN UITGESLAAP. TOG IS DIT SO!

Apartheid is Antisemitisme. Kritiek op die geldstelsel is Antisemitisme. Die opvatting van die woord ’’Antisemitisme” dui net een rigting aan - teen die Jood. Geen ander ras of volksgroep, het so ’n woord wat gebesig kan word om die nie-Joodse ras of volk te beskerm nie.

Gedurende die tweede wêreld oorlog het ’n ryk Jood in Amerika ’n ’’heilige oorlog” namens die Jode van die wêreld - teenoor Duitsland en die Duitse volk verklaar. Hy, Samuel Untermeyer, het die Duitse volk bestempel as” ”’n volk wat gesak het na die werklike’’HELL” van rede en barbaarse diere  (Savage Beasts”).” Dadelik het die HAAT teen die wit volk van Duitsland soos ’n orkaan losgebars.

Die propaganda media was toe al bykans totaal oorheers en beheer deur die Jode van Amerika. Die radiostasie W.A.B.C. met Untermeyer aan die woord, het haat, nyd, wraak en vergelding uit gebasuin en nie lank nie of ’n groot deel van die Amerikaanse volk was so oordonder dat ’n groot deel van die Amerikaners ook vol Joodse haat gepomp was.

Die wette van die natuur is oud en onverganklik. Die wette van die mens asook sy instellings vergaan.

Oor die rol wat die Jood gespeei het in die wit slawehandel (’’White slave traffic”) waar male sonder tal Blanke meisies ontvoer was om in die bordele van die wêreld te beland, is wyd bekend.

Joodse druk op volks- en rasegte vegters vir die voortbestaan van die Blanke ras, word hewig uitgesonder vir bespotting en hoon onder die dekmantel van Antisemitisme, boikotte en sanksies. Sou dit die rede wees waarom ons selde van politieke verhoë af hoor van die Jood? Vanuit die nie-Joodsbeheerde tydskrifte verneem ons dat daar voortdurend ondersoek ingestel word en jag gemaak word op persone wat verdenk word van antisemitisme vanuit die dae van wereldoorlog II.

So ’n organisasie is amptelik ingestel in wetgewing deur die Amerikaanse Regering en gaan onder die benaming O.S.I. ’’OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATION” - geloods deur ’n Jodin van Brooklyn - Elizabeth Holzman, onder die hoof van O.S.I. ene NEILSHER ook ’n lid van die ’’uitverkore volk van God.”

Dit word beweer dat die twee vervalste dokumente vanaf die Soviet K.G.B. verkry om Oos-Europese ”Anti-kommuniste” te vervolg. Daar is talle al so na Rusland verskeep om hulle eie dood daar tegemoet te gaan. Die A.D.L. (’’Anti Defamation League”) van die Joodse B’NAI B’RITH word gebruik om die Amerikaanse volk te terroriseer en is verantwoordelik dat die verbod selfs al oor die grense na Kanada oorgeplaas is.

Dit word beweer dat vanuit Kanada en Amerika daar al seshonderd sulkes aangekeer is. Name word natuurlik verswyg!

Diesulkes is nie slegs Duitsers nie maar sluit ook in ’’UKRANIMS” en ” LATVIANS”. Hoe so ’n vervolging nog kan voortduur kan slegs toegeskryf word aan die ontsettende haat waarmee sekere van die ’’uitverkore volk van God” nog besield is.

Daar is ook sekere Blankes wat saam met die Jode wil werk. Hulle word deur die Jode as ’’CHABEZ GOY” bestempel.

Die Joodse vraagstuk is nog die wêreld se grootste bekommernis, ’n probleem en vraagstuk wat ons, die wit ras van die wêreld, of moet oplos of sterf. Om te beweer dat soiets onmoontlik en teenstrydig met die wette van die natuur is, is ’n lokaas wat steeds deur sotte en swakkelinge aangegryp word.

’n Volk wat onderling op bykans elke gebied so verdeeld is as die Blankes van ons land moet sy denkwyse gou regstel en moet ons weer vir onsself begin DINK!!

Dr Theunis Stoffberg

Lees reeks by Witman, ken jou vyand

“’n Volk wat onderling op bykans elke gebied so verdeeld is as die Blankes van ons land moet sy denkwyse gou regstel en weer vir onsself begin DINK!!

Wat het in Palestina gebeur? Nadat die ”Balfour Declaration” die Jode toegang gegee het tot die Land van die Arabiere, het die ’’Uitverkore volk” met terreur begin en is nog steeds daarmee besig. Zionisme geskep deur Theodore Herzei het voortgewoeker.

Dr. Chaim Weisman het oorgeneem en die HAAT laat toeneem, eers teen die BRITTE- Die Volk wat hulle toegang tot Palestina verleen het — en toe teen die plaaslike Arabiere.

’n Poolse Jood MENACHEM Begin met sy terreurgroepe genoem die ’’STERN GANG”, en die "IRGUM SVEI LEUMI” met "PALNACH” as die kommando se spiespunt, het die land van die Arabiere beleër en verwoesting gesaai.

Skaars was die oorlog beëindig of die Jode gaan voort met die verwoestingsaktiwiteite. Voorwaar ’n wonderlike wyse om dank te betuig aan ’n land wat onwetend so ’n groot guns aan God se skepsels gedoen het! Die telegraafpale word verwoes. Die Britse olie pyplyn word beskadig, mortierbomme word geslinger na die Britse oliepyp patrollie, asook na Lord Gort, die hoë Kommissaris.

Plofstowwe word uit gruisgroewe verwyder, vragmotors met plofstowwe word buitgemaak, ’n Britse soldaat word vermoor, ’n spoorwegbrug word verwoes. Die bank in Tel Aviv word beroof, asook $25 000 waarde word gebuit op 31 Oktober 1945.

Die ’’Palmach Hagana” het die Heifa Kantara spoorlyn op 152 plekke opgeblaas. Hierdie monster van terreur het binne ses maande plaasgevind in 1945. In desperaatheid, het die Britte op 15 Mei 1945 amptelik die land verlaat.

Was dit toe die einde? Nooit! Op 12 Desember 1945 het Begin se groep die C.I.D. dept, in Jerusalem opgeblaas, waar sewe polisiemanne en soldate gesterf het. Tegelykertyd het persone gesterf in aanvalle op JAFFA en TEL AVIV.

Op 22 Julie 1946 het die King David Hotel die lug ingevlieg as gevolg van plofstof wat in melkkanne ingebring was. Hiervoor was Menachem Begin verantwoordelik Dit is dieselfde man wat later eerste Minister van die staat Israel geword het.

Tagtig lede van die Britse personeel sowel as vyf lede van die publiek het hierin hulle lewe gelaat. ’n Verdere vier Britse en Palestynse polisie het die lewe gelaat met ’n ondersoek na plofstof in ’n privaat huis.

Waarom vlug meederwaardiges voor minderwaardiges weg?

Die terreur het onverpoosd voortgeduur, totdat die Britte in 1948 die hele debakel in die skoot van die V.V.O. gewerp het, nadat die Britte ekonomies uitgeput was. Intussen het ’n nog steeds wreder rasse-uitwissingstryd voortgeduur teen die Arabiere wat sedert 1300 jaar gelede daar gewoon het.

Die wreedheid wat gepleeg was teen die Arabiere was iets vreesliks. BEGIN met sy IRGUM SVEI LEUMI het gedurende die nag van 9/10 April die dorpie DEIRYASIN uitgewis. Van sewe honderd (700) weerlose Arabierse inwoners was 254 vermoor, 300 verwond. Die dorpie was net buite Jerusalem geleë.

Die verjaging van Arabiere het onverpoosd voortgeduur. Vanaf die verwoesting van NASREDDIN het die meeste Arabiere reeds gevlug. Die tien wat agter gebly het is doodgemaak, die hele dorp afgebrand en met dinamiet verwoes.

Terreur, moord, doodslag en verwoesting het op die land losgebars. Die Westerse wêreld sowel as die U.N.O. was verdwaasd. Min van wat gebeur het, kon deurkom vir publikasie weens die globale kontrole wat die ’’Uitverkore Volk” op die massa media uitgeoefen het.

Graaf Folke Bernadotte was afgevaardig om op die toneel ’n skikking te probeer bewerkstellig - al sou dit ten voordeel van die Jode wees. Hy was egter vir sy poging beloon, toe hy en sy kollega Kol. French Serdt deur die STERN GANG op pad na Jerusalem vermoor was.

Vergun my, geagte leser, om u ietwat terug te neem na ons eie Bybelse geskiedenis, toe die Jode van die Ou Testament hulle vyande moes verslaan en alles wat voorkom moes uitroei. Hoe klink dit nou vir ons in die end van die twintigste eeu? Sou daar dalk ’n vergelyk getref kan word? Ek vra maar net.

Negentien jaar na die totstandkoming van die STAAT van Israel was die ’’sesdaagse oorlog” van Israel teen Egipte, het die uitverkore volk van God die Amerikaanse Inligtingswerwingsskip die ”USS LIBERTY” aangeval met bomme vanuit die lug. Daarna is drie torpedobote uitgestuur, torpedo’s gelos, en tesame is 34 Amerikaners gedood en vyf-en-sewentig verwond. Hierdie insident was deur die massa media so verdoesel dat min dit ten tye tewete gekom het. Die Joodse oorheersers van Amerika het net hieromtrent gesug.

’n Huis teen homself verdeeld spat uitmekaar uit.

Die Joodse ’’Lobby” in Regeringskringe sorg daarvoor dat ongekende miljoene belastingbetalers geld nog steeds na Israel oorgeplaas word. Wat het ons in Suid-Afrika sover nog uit die geskiedenis geleer?

Tot 'n groot mate is ons eie geskiedenis afgewater, verswyg, verdraai en eensydig voorgestel. Ons staatsaangeleenthede sedert UNIE-wording so vertroebel met vreemde leerstellings van Volksverdeeldheid, Broedertwis en onenigheid. Op Politieke grondslag is daar sewentien verskillende ’’Volksdrange”. Die behoudende deel wat as regs bestempel word en suiwer Blank behoort te wees, kan maar net nie ’n ooreenkoms tref nie. Nie eers om ons Blanke erfenis te bestendig nie!

Ons Christelike Kerke, elk met sy eie vertolking van wat ’’Die Evangelie” genoem word. Elk met sy eie Oligargie van beheer, wat daarop uit is om sy eie skepping te bly handhaaf, verkies afsonderlikheid in sy benadering teenoor rasse-integrasie.

Van bogemelde is bloedweinig by wat die besef van Blanke Ras bo dié van Party verband of Kerk ooreenstemming strek. Wat lojaliteit tot die Blanke Ras as die hoogste en eerste voorvereiste van die bestaan stel van ’n Blanke Volk, word verydel deur die gehegtheid aan politiek of religie, - eie belang bo RAS of Volksbelang en ’n ontkenning van die Skrif.

Die voortbestaan van die Blanke Ras behoort voorkeur te kry bo alles. Sodra hierdie feit erken en deurgevoer word deur hierdie Blanke volk van Suid-Afrika, kan mens begin om die saak eers in die reine te bring en dan maatreëls toe te pas en dit wat verkeerd is in ons volkslewe, te herstel en terug te keer na ’n vorm of leefwyse wat so oud is as die land se geskiede­nis.

Hier word HALT geroep teen agteruitgang. HALT teen ”laat tog maar vaar,” en, ”laat die water maar oor die akker vloei”. HALT teenoor die blootstelling van ons kinders tot rasse-vermenging.

Die Blanke Ras staan aan die spits van die totale skepping. Verbeur ’n mens die suiwerheid van jou Blanke Ras, dan verloor mens Godsdiens, Rasidentiteit, besittings en vryheid, en staar ondergang mens onverbiddelik in die oë, sodat jy swig voor integrasie.

Die wêreldgeskiedenis het dit al vir eeue bewys. In ons land met sy verdeeldheid op elke gebied, staan ons aan die vooraand van wat geen regdenkende witman aan kan twyfel nie - naamlik ONDERGANG.

’n Volk verdeeld in sovele politieke partye kan nooit eenselwigheid bereik nie en bly die prooi van die VERDELERS EN OORHEERSERS VAN NASIES.

Laat ons Blanke Ras polariseer om dit wat ons voortbestaan kan beveilig - ONS BLANKE RASSEBESEF. EN LAAT ONS ONVERBIDDELIK VASSTAAN BY DIE OORTUIGING VAN ONS BLANKE MEERDERWAARDIGHEID.

Hier word HALT geroep op die agteruitgang. HALT aan die onverskilligheid wat gepleeg word teenoor die jonger geslag van ons Blanke Volk. Halt om die toekoms van nog ongebore Blanke kinders te benadeel. Halt aan die wyse waarop ons Blanke toekoms deur Volksverdeeldheid ondermyn word deur ’n gebrek aan kennis en ’n gebrek aan nugtere of heldere denke.

Halt aan die sêgoed van die Protokolle van ZION, waar daar duidelik gemeld word — "Die GOYIM (dit is u en ek) het die gewoonte om vir hulle self te dink VERLOOR”.

Mag ons onsself dan nie afvra nie wie beheer ons finansies, wie beheer ons diamante, goud, steenkool, ens.? Wie beheer ons massa-media en kommunikasie (met ’n paar uitsonderinge)? Wie beheer ons handel en nywerheid? Wie beheer die advertensie potensiaal in ons koerante en tydskrifte? Wie is verantwoordelik vir die pornografie, die rasse-vermenging? Wie beheer die ’’stootkrag” in ons openbare lewe? (agter die skerms natuurlik). Wie staan agter die nuwe idee van ’’privatisering” - die weggee van ons lands- en volksbates?

Wie blaas haat en nyd aan tussen die verskillende rasse – Blank sowel as Nie-blank in Suid-Afrika?

Wie bevorder die rasse-integrasie tussen Blank en Nie-Blank, in ons Regering, in ons samelewing en in ons Kerke?

Welke elemente bevorder terreur en onmin in Suid-Afrika? Sou dit die elemente wees wat in hulle eie geledere hulle ras-suiwerheid tussen sy eie rasgenote so naarstiglik bevorder, in stand probeer hou en beveilig? Terwyl die rasvermenging in die Blanke Ras agter die skerms aangeblaas en afgedwing word op Party Politieke gebied, in die samelewing, in die religie van die GOYIM?

Die ondersoek na die Joodse vraagstuk lei uiteindelik na die studie van die GELOOF, Godsdiens of Religie en dan ontplof dit soos ’n tydbom! Die Blankes van Suid-Afrika weet maar min van die Jood af. Die woord Jood word selde in die openbaar gebruik. In toesprake, adresse en besprekings word die woord ’’Hoggenheimer” of ’’Kapitaliste” gebruik.

Indien jy Blank wil bly Witman, kleef aan die wette van die natuur vas!

Dit wil voorkom asof die woord Jood so ’n soort onaantasbare plek het, of by sommige mense ’n vrees, psigose inboesem êrens uit die newel van ons onderbewussyn. Die Jood is iets besonders, of is hy?

Hy staan afsydig van ons samelewing. Hy meng nie met ons nie. Hy is daar om handel te drywe. Hy oorheers die nywerheid. Hy is van ons afsydig. Saterdag is sy Sondag (SABBAT) Sy Sinagoge is ’n plek waar die GOYIM nooit kom nie.

Sy Rabbi kom voor as ’n ander soort wese as ons predikante. Daar is ‘n sosiale kloof tussen ons en die ’’Uitverkore volk van God”.

Daar was ’n tyd toe mens 'n Jood goed kon uitken as Jood. Baie van hulle het met witmense getrou en die tipiese voorkoms het so verander dat baie van hulle kon deurgaan as Blankes volgens ons standaarde - veral tydens die opkoms van die bioskoop met sy oorheersende Joodse invloed vanuit Hollywood waar die akteurs oorweldigend van Joodse afkoms was en nog is, (deurdat die akteurs hulle name verander het na meer Europees klinkende name).

’n Reeks voorbeelde sal die voorafgaande stelling verduidelik:- Heim Serger het Albert geword.

Perske het Bacale geword.

Kubelski het Benny geword.

Rosenbaum word Borge.

Liz Cohen word Cass, Isskowitz word Cantor.

Garfinkel word Garfield.

Liebowitz word Green.

Oppenheimer word St.John.

Jouison word Jolsen.

Liebowitz word Laurence. Lewitz word Lewis. Wiesenfreund word Muni; Perlmutt word Pierce; Triedlop word Parker; Goldenberg word Robinson; Abusa word Tucker; Shrat word Winters; Goldfish word Goldwyn.

Die wette van die natuur glo nie aan bloedskandes nie.

So kan mens bladsye aanhou. Waarom, vra mens jou af, wil die Jood graag wegkom van sy Joodsheid? Om meer na witmense te lyk? Sekere Jode wie se name goed bekend is in die filmwêreld het hulle Joodse vroue geskei en met Christene of Blankes getrou om meer aanneemlik vir die publiek voor te kom. Maak seker dat die kinders Jode gebly het! Die Joodse gelaatstrekke en maniere het verbeter - nader aan die Blanke ideaal. Vandaar dat dit vandag moeilikergaan om te onderskei tussen die ’’uitverkore volk” en die Blankes,

Baie van die Jode het natuurlik hulle name behou. die GOYIM het dit natuurlik al gewoond geword en nou aanvaar ons jonger geslag dit as normaal. Hoeveel van ons het al opgemerk dat in die film nywerheid, wat totaal in die hande van die Jode is, is die belhamel van die prent altyd 'n nie-Jood? Dieselfde geld op T.V., - ons kondisioneringsnrtiddel tot verbastering en integrasie.

Om weer terug te keer na ons vriend ’’Hoggenheimer”. In ons land verneem ons in die pers, vanaf elke Partypolitieke verhoog, van Party tot Party, van groep na groep, van gesprek tot gesprek, van hierdie geheim- sinnige Wese!

Niemand het hom nou oniangs gesien of ontmoet nie. Troos ons maar daaraan - mnr. Hoggenheimer is ’n wêreldbekende figuur. Hy is so kapitaalkragtig, hy oorheers finansies oor die hele wêreld. Hy oefen druk uit op elke volk, ras of nasie.

Mnr. Hoggenheimer beheer die maak of vervaardiging van byna alles op aarde. Hy, met sy kapitaalkragtigheid, het die finale beslissing. Die laaste Jood op aarde is sy bondgenoot.

Tussen die GOYIM het hy vriende sonder tal. Die Jode noem hulle CHABEZ GOY!

Hy - Mnr. Hoggenheimer het miljoene arbeiders, werkers en slawe; wit, bruin, geel, swart, rooi. Sou dit wees dat hy die ganse Joodse wêreld verteenwoordig? Dit moet seker wees, want ons verneem net van Hoggenheimer - die woord Jood hoor ons uiters selde!

Indien ons egter vergas word om van die Jode te verneem is dit soos ’n ramp wat die wêreld getref het. ’n Vooraanstaande lid van die gemelde ras, mnr. Harry Hurwitz kla oor die ’’ontsettende verskynsel” dat so baie Jode met Blankes Christene trou in Suid-Afrika en so die SAAD van DAWID afwater en die invloed van die uitverkore volk van God so nadelig tref!

Bly Blank my volk, bly Blank! (Malan)

Uitroepe van ’’Rampspoedige Volksmoord”, ’’assimilasie en ondertrouery” met ander volke is een van die ’’grootste gevare” wat die Jode ’’wêreldwyd bedreig”, het mnr. Harry Hurwitz ’’met skok verneem”! GELD DIESELFDE DAN NIE OOK VIR DIE BLANKE CHRIS­TENDOM NIE? OF DINK JY DAT DIE JOOD ’’EKSKLUSIEF” IS? Nog ’n Jood, JABOTINSKI het oorlog verklaar teen assimilasie. Die Joodse pers het gewaarsku teen assimilasie, ”hou die Jood Jood”, is die kreet! YITZAKSHAMIRme! Dat ”Die saak skree ten hemel”. Sou dit dalk dieselfde skepsels wees wat so te velde trek teen apartheid? Rasse-vermenging tussen ander as Jode so aanwakker, aanmoedig en steun? Of GUN hulle nie ’n Blankevolknieom apart teontwikkei nie?

Sodra daar iets gemeld word oor die Jood dan is die 0i! GEWALD! GEWOLD Antisemitism geskree, sodra jy as Antisemiet bestempel word is jy ”Uit die sinagode” gewerp. Jy is geïdentifiseer, jy is

gemerk. Jou doppie sal klap!

Antisemitisme word wêreldwyd gebruik om die Blankes vrees aan te jaag. TERWYL DIT TERSELFDERTYD DEUR DIE JODE GEBRUIK WORD OM DIE AFVALLIGES TUSSEN HULLE WEER TERUG TE BRING NA DIE GESLOTE GROEP VAN DIE JODE! SLIM EN UITGESLAAP. TOG IS DIT SO!

Apartheid is Antisemitisme. Kritiek op die geldstelsel is Antisemitisme. Die opvatting van die woord ’’Antisemitisme” dui net een rigting aan - teen die Jood. Geen ander ras of volksgroep, het so ’n woord wat gebesig kan word om die nie-Joodse ras of volk te beskerm nie.

Gedurende die tweede wêreld oorlog het ’n ryk Jood in Amerika ’n ’’heilige oorlog” namens die Jode van die wêreld - teenoor Duitsland en die Duitse volk verklaar. Hy, Samuel Untermeyer, het die Duitse volk bestempel as” ”’n volk wat gesak het na die werklike’’HELL” van rede en barbaarse diere  (Savage Beasts”).” Dadelik het die HAAT teen die wit volk van Duitsland soos ’n orkaan losgebars.

Die propaganda media was toe al bykans totaal oorheers en beheer deur die Jode van Amerika. Die radiostasie W.A.B.C. met Untermeyer aan die woord, het haat, nyd, wraak en vergelding uit gebasuin en nie lank nie of ’n groot deel van die Amerikaanse volk was so oordonder dat ’n groot deel van die Amerikaners ook vol Joodse haat gepomp was.

Die wette van die natuur is oud en onverganklik. Die wette van die mens asook sy instellings vergaan.

Oor die rol wat die Jood gespeei het in die wit slawehandel (’’White slave traffic”) waar male sonder tal Blanke meisies ontvoer was om in die bordele van die wêreld te beland, is wyd bekend.

Joodse druk op volks- en rasegte vegters vir die voortbestaan van die Blanke ras, word hewig uitgesonder vir bespotting en hoon onder die dekmantel van Antisemitisme, boikotte en sanksies. Sou dit die rede wees waarom ons selde van politieke verhoë af hoor van die Jood? Vanuit die nie-Joodsbeheerde tydskrifte verneem ons dat daar voortdurend ondersoek ingestel word en jag gemaak word op persone wat verdenk word van antisemitisme vanuit die dae van wereldoorlog II.

So ’n organisasie is amptelik ingestel in wetgewing deur die Amerikaanse Regering en gaan onder die benaming O.S.I. ’’OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATION” - geloods deur ’n Jodin van Brooklyn - Elizabeth Holzman, onder die hoof van O.S.I. ene NEILSHER ook ’n lid van die ’’uitverkore volk van God.”

Dit word beweer dat die twee vervalste dokumente vanaf die Soviet K.G.B. verkry om Oos-Europese ”Anti-kommuniste” te vervolg. Daar is talle al so na Rusland verskeep om hulle eie dood daar tegemoet te gaan. Die A.D.L. (’’Anti Defamation League”) van die Joodse B’NAI B’RITH word gebruik om die Amerikaanse volk te terroriseer en is verantwoordelik dat die verbod selfs al oor die grense na Kanada oorgeplaas is.

Dit word beweer dat vanuit Kanada en Amerika daar al seshonderd sulkes aangekeer is. Name word natuurlik verswyg!

Diesulkes is nie slegs Duitsers nie maar sluit ook in ’’UKRANIMS” en ” LATVIANS”. Hoe so ’n vervolging nog kan voortduur kan slegs toegeskryf word aan die ontsettende haat waarmee sekere van die ’’uitverkore volk van God” nog besield is.

Daar is ook sekere Blankes wat saam met die Jode wil werk. Hulle word deur die Jode as ’’CHABEZ GOY” bestempel.

Die Joodse vraagstuk is nog die wêreld se grootste bekommernis, ’n probleem en vraagstuk wat ons, die wit ras van die wêreld, of moet oplos of sterf. Om te beweer dat soiets onmoontlik en teenstrydig met die wette van die natuur is, is ’n lokaas wat steeds deur sotte en swakkelinge aangegryp word.

’n Volk wat onderling op bykans elke gebied so verdeeld is as die Blankes van ons land moet sy denkwyse gou regstel en weer vir onsself begin DINK!!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 527 gaste aanlyn