Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

'n Ware vriend staan nooit in jou pad nie – net wanneer jy op die afdraande pad is!

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (36)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

STAATSGREEP VAN SEPTEMBER 1978 (2)

Hoe Van Rooyen daarin geslaag het om Mulder te keer sal ek aanstons verduidelik, maar geslaag het hy, en daardie Suid-Afrikaners wat mag glo dat die Eerste Minister demokraties verkies was, moet ook weet dat dit nie hulle verkose Lede van die Parlement was wat die vloei van gebeure beheer het nie. Dit was Retief van Rooyen wat vir P. W. Botha Eerste Minister gemaak het, of meer akkuraat, wat voorkom het dat Connie Mulder Eerste Minister word.

 

In teenstelling met Kitt Katzin het Van Rooyen ongelukkig geen openbare erkenning vir sy pogings ontvang nie. Sy persoonlike poging om as die redder van Suid-Afrika te voorskyn te tree het die anti-Mulder kamp gepas, maar daarna was hy vir hulle van geen verdere nut nie.

Ten tye van die verslag in Die Transvaler, kon Van Rooyen aan Reynders gevra het of dit waar was. Hy het nie. Instede daarvan het dit hom heeltemal oorstuur. Hy het regstreeks na Pik Botha gegaan en soos ’n ritsige kanarie begin sing. Sy eed van geheimhouding skoon vergete. Hy het vir Botha van al die projekte waarby hy betrokke was vertel. Onder eed voor die Erasmus-Kommissie het hy weer verklaar dat hy maar net 'n strooipop was, 'n frontman.

Omdat hy oor baie ander projekte net half-lngelig was kon hy nie aan Pik Botha ’n volledige, akkurate, of selfs redelike opsomming oor die ander verskaf nie. Hy het egter aan Botha van ons besoeke aan die Seychelles vertel. Ook die Departement se aankoop van ’n vliegtuig, die stigting van The Citizen met regeringsfondse, die swart rolprent projek, sekere ander projekte.

Van Rooyen het geweet dat dit “nuus” sou wees vir Pik Botha, want hy het in my huis van my verneem dat slegs ’n handjievol Kabinetsministers van al of sommige, individuele projekte, geweet het, nl., Vorster, Mulder, Horwood, P.W. Botha, Koomhof, Hilgard Muller, Jimmy Kruger en Fanie Botha, Pik Botha, ’n nuweling wat nie deel gehad het aan die oorspronklike besluite aangaande die geheime finansiering nie, kon derhalwe van hierdie inligting uitstekende gebruik maak om gebeurtelikhede te beïnvloed en homself in die Eerste Minister se stoel te laat beland.

Pik Botha het nie die paal gehaal nie, want hy het nie vermoed dat P.W. Botha ewe ambisieus was om in Groote Schuur en Libertas te woon nie Wat nog meer belangrik was, P.W. Botha het geweet dat daar niks aangaande The Citizen op papier was nie en Van Rooyen se kennis kon derhalwe gebruik word om Connie Mulder uit te skakel terwyl Vorster as President geneutraliseer kon word.

Toe Pik Botha hierdie “skokkende” feite van Retief van Rooyen verneem het, sou mens verwag het dat hy kolegiaal genoeg sou wees om direk, saam met Van Rooyen, na Connie Mulder te gaan, en hom te konfronteer met die bewerings. Mulder het naby Pik Botha in Brynterion gewoon.

Alternatiewelik kon hy Retief van Rooyen na mnr. Vorster neem en verneem of mnr. Vorster iets van die sake af geweet het. Libertas lê 'n paar honderd meter vanaf mnr. Pik Botha se Ministerswoning naby nr. 14 Brynterion. Dit het hy ook nie gedoen nie.

Mnr. Pik Botha telefoneer dadelik mnr. P.W. Botha in Kaapstad en deel aan hom die feite mee. Waarom mnr. P.W. Botha? Die Verdedigingsminister het mos oënskynlik niks van Inligting geweet nie.

Mnr. P.W. Botha het onmiddellik die gaping gesien. Hy deel mnr. Pik Botha mee dat hy (P.W.) sou opdrag gee dat ’n militêre vliegtuig die Sondagoggend op die Waterklooflughawe gereed sou wees, om hom (Pik Botha) en adv Retief van Rooyen na Kaapstad te neem.

Hulle moes langs die roete op Bloemfontein land om mnr. Alwyn Schlebusch op te laai en saam te neem na Kaapstad. My vraag is: Waarom mnr. Schlebusch? Wat het hy met Inligting te doen gehad? As mens egter onthou dat mnr. Schlebusch die leier van die N.P. in die O.V.S. was, en sekerlik invloed op die Vrystaters kan uitoefen in die verkiesing vir Eerste Minister wat op die Donderdag moes plaasvind, dan val die stukke op hul plekke in die politieke legkaart.

In Kaapstad het mnre. P.W. Botha en Chris Heunis hulle ingewag, en saam is die taktiek bespreek. Mnr. Pik Botha moes kandidaat bly, ongeag hoe min steun hy ookal in die Koukus geniet het, om die Transvaalse stemme te verdeel, want dit sou Connie Mulder se posisie verswak.

Mnr. Schlebusch moes die Vrystaters gaan bearbei en sorg dat hulle nie vir Connie Mulder stem nie. Mnre. P.W. Botha en Chris Heunis sou vir die Kaapse lede sorg. Stories oor korrupsie, en valuta oortredings sou die res van die taakmoes verrig. So is op daardie Sondag 24 September 1978 indie Kaap die staatsgreep in die N.P. beplan om te verseker dat Connie Mulder nie die haal nie. Sodoende het mnr. Heunis, Schlebusch en Pik Botha ook hulle posisie in die P.W. Botha-regering bevestig, en vandaar hulle magsposisie in die politiek van vandag. Mnr. P.W. Botha mag hierdie drie manne nie in die steek laat nie. Hy het sy magsposisie aan hulle te danke. So het dit dan gebeur.

Op die einde het Van Rooyen se visie van Pik Botha as Eerste Minister dus as gevolg van die politieke staatsgreep wat van Kaapstad af geloods was in rook opgegaan. Die Kaapse leier het onmiddellik die gaping raakgesien wat Van Rooyen gedink het dat hy vir Pik Botha geskep het, en, politieke jakkals wat hy is, self deur geglip.

Daama was Van Rooyen van geen nut meer vir P.W. Botha nie. Hy is toe eenkant toe gegooi soos ’n uitgesuigde lemoen. Hy het sy rol gespeel en die enigste waarde wat hy vir Botha gehad het, was sy kennis van die staatsfinansiering van The Citizen. Van Rooyen het die wapen in P.W. Botha se hande gelê om sy politieke staatsgreep deur te voer.

Van Rooyen was skaars terug in Pretoria toe ’n vriend my skakel en my vertel het dat Van Rooyen in Kaapstad was en met die hele mandjie patats vorendag gekom het. Hy het bevestig dat die groep wat in Kaapstad ontmoet het almal anti-Mulder manne was. Ek het dr. Mulder geskakel maar dié het reeds die nuus ook van generaal Van den Bergh gehoor. In daardie stadium het die senior manne van die Buro vir Staatsveiligheid alreeds ’n takie
afgehandel wat alle veiligheidsdienste oral oor die wêreld doen net voordat ’n nuwe President of Eerste Minister gekies word. Hulle neem die veld in oënskou, tel koppe en maak vooraf hulle eie berekening van wie gaan wen. In daardie stadium, volgens die politieke kenners in die B.S.V., was Connie Mulder doodseker van 93 stemme, redelik seker van vyf en onseker van nege, genoeg om met die eerste stemming te wen.

Op die 26e September 1978 het mnr. Vorster vir die laaste keer in die Uniegebou in Pretoria sy Kabinet ontmoet. Die vorige dag het P.W. Botha en sy ondersteuners hom met Van Rooyen se verhaal gekonfronteer.

P. W. Botha het Eerste Minister van Suid-Afrika geword, nie omdat die Koukus die N.P. geglo het dat hy die beste kandidaat vir die pos was nie, maar omdat ’n dosyn manne geglo het dat dr. Mulder, wat werklik aanvanklik die meerderheidsteun gehad het, binne twee dae na sy verkiesing as Eerste Minister voor ’n Regterlike Kommissle gedaag sou word om vrae te beantwoord oor 'n sogenaamde geheime R2 miljoen In persoonlike rekening in Switserland. Dit het natuurlik geblyk ’n leuen te wees wat net voor die premiersverkiesing deur die P. W. Botha ondersteuners aan koukuslede versprei is, met die Mostertkommissie se ondersoek na valuta oortredings as skynbare bron. Die feite is dat dr Mulder nooit eers hieroor ondervra is nie en daar ook nooit iets van gekom het nie, Was dit nie vir hierdie kwaadwillige leuen nie sou Mulder in die eerste rondte reeds gewen het. Hy was slegs ses stemme kort.

erken dat hy van vele van die projekte geweet het en dat hy die volgende dag in die Kabinetsvergadering daaraan aandag sou gee. Kabinetsvergaderings word in die geheim gehou, maar later het ek te hore gekom dat Vorster inderdaad die besluit om The Citizen te stig, verdedig het.... vervolg: Hy het aan die Kabinet gese dat as dit reg is vir P.W. Botha om tenks te koop om Suid-Afrika te verdedig, waarom kon Connie Mulder nie koerante koop nie? Op die ou end net vier lede teen The Citizen projek gekant. Die vier wat in Kaapstad na Van Rooyen se storie geluister het. Nietemin, die Kabinet het eenparig besluit om die projek ’n geheim te hou.

Die mees belangrike vrae wat Vorster daardie dag aan die Kabinet gestel het is nooit te berde gebring nie. Maar onberispelike bronne het daardie gaping vir my oorbrug. Nadat hy die reeks aantygings teen Inligting afgehandel het, het mnr. Vorster gevra of enige lid van die Kabinet verdere vrae gehad het. Niemand het gehad nie. Daarop het hy die Reynders-verslag uitgehaal wat sedert Mei, vier maande vroeër, gereed was. Reynders het by verskeie geleenthede aan my en Van den Bergh vertel dat die Eerste Minister hom noukeurig oor sy bevindinge ondervra het voordat hy sy verslag aanvaar het. Op 26 September het Vorster die Reynders-sertifikaat voor die Kabinet gelê, nie soseer ter wille van Connie Mulder nie, maar ter wille van homself. In weerwil van die kennis wat P. W. Botha, Pik Botha, Schlebusch en ander Ministers oor Van Rooyen se verslag gedra het, het die sertifikaat eenparige Kabinetsgoedkeuring verkry.

Gevolglik moet dit aanvaar word dat watter aantygings Van Rooyen ookal gemaak het mnr. Vorster dit bevredigend afgehandel het. Sou manne van integriteit aangebly het as dit nie so was nie?

Reynders se verslag lees soos op bladsy 401.

Die sertifikaat is toe as ’n persverklaring deur die Eerste Minister se kantoor uitgereik. Maar selfs met die uitreiking van die Reynders-sertifikaat het Vorster ’n mes in Connie Mulder se rug gesteek. Daar was ’n ekstra paragraaf by die persverklaring gevoeg wat die indruk geskep het dat ’n verdere ondersoek na die sake van die Departement van Inligting sou begin. Hierdie paragraaf het enige waarde wat die sertifikaat vir Mulder mag gehad het feitlik uitgekanselleer. Toe Mulder met Vorster oor die misleidende situasie wat die persverslag veroorsaak gepraat het, was sy onskuldige antwoord dat hy net die tema van die verklaring aan sy pers-sekretaris, Neville Krige uitgespel het maar dat die bewoording aan Krige oorgelaat is. Daaropvolgend het Krige die proef-persverklaring aan Mulder gewys wat tot sy grootste ontsteltenis moes sien dat die misleidende paragraaf deur Vorster in sy eie handskrif bygevoeg is.

Vir die eerste keer het Connie Mulder teenoor my erken dat hy openlik bedenkinge oor Vorster se bona fides ontwikkel het, inderwaarheid, ek glo dat Vorster se blatante leuen uiteindelik die vlam van Mulder se lojaliteit geblus het.

Twee dae voor die verkiesing was beide die P.W. Botha en Pik Botha-kampe baie teneergedruk want ten spyte van al die gebeure het ingeligtes nog altyd Mulder se oorwinning voorspel. Van Rooyen se inligting kon nie in die openbaar gebruik word nie. Per slot van rekening, die Kabinet het Keyndora se sertifikaat goedgekeur en ook besluit om die geheim van The Citizen te bewaar. Maar Retief van Rooyen het ook ’n nuwe, belangrike stukkie inligting verskaf. Hy het aan vriende geê dat hy voor die Mostert-Kommissie getuig het en dat Connie Mulder ’n dagvaarding van Mostert gaan ontvang dat hy binne 48 uur voor hom moes verskyn.

Uit wat ons later kon wys word, sou Mulder ondervra word oor R2 miljoen wat hy glo uit staatsbronne na ’n persoonlik Switserse rekening oorgeplaas het. Mostert self het (met merkwaardige tydsberekening) ook vir Chris Heunis op Jan Smuts lughawe getelefoneer, net voordat Heunis na Kaapstad vir die Nasionale Party koukus sou vertrek om horn mee te deel dat Mulder gedagvaar gaan word. Dit is wat Heunis aan Mulder gesê het toe hy Mulder versoek het om terug te staan ten gunste van P.W. Botha.

’n Klassieke pojhieke staatsgreep was aan die gang, ’n oorname van die Nasionale Party in die binnekring, kompleet met die sluipmoord van die hoof-aanspraakmaker op die leierskap. Die messe vir die politieke slagting is deur Retief van Rooyen voorsien naamlik nuus oor The Citizen en Mulder se verwagte verskyning voor die Mostert-Kommissie. Die strategie is deur P.W. Botha en Alwyn Schlebusch beheer. Chris Heunis en Pik Botha het die politieke sluipmoord behartig.

Nie al P.W. Botha se soldate het verstaan wat hulle moes doen en sê nie en sommige het hul boodskappe verknoei, maar in daardie stadium het ons nie geweet dat ’n oorname van die party beplan was nie. Dit was eers later, jare na die gebeurlikheid, toe geheime verklarings voor die Erasmus-Kommissie die daglig gesien het, dat meeste van ons uiteindelik dinge kon uitgepluis het.

Mnr. Alwyn Schlebusch, die Leier van die Nasionale Party in die Oranje-Vrystaat, is deur mnr. P.W. Botha gevra om na Pretoria met Retief van Rooyen se inligting te vlieg en aan Connie Mulder te vra om terug te staan – in die belang van die Nasionale Party natuurlik. Wat mnr. Schlebusch aan die pers vertel het en wat hy in die geheim voor die Erasmus-Kommissie getuig het was nie altyd een en dieselfde nie. Hy het egter aan die Kommissie gesê dat hy Van Rooyen nooit geken het nie, dat hy, Schlebusch ook nie die feite gehad het nie, maar dr. Mulder nietemin gevra om temg te staan. (Erasmus-Kommissie, Gepubliseerde Getuienis, Vol. 11, bis. 3985.) Dr. Mulder het natuurlik geweier, veral toe Schlebusch nie sy opmerkings oor The Citizen en ander sake met feite kon staaf nie.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2271 gaste aanlyn