Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

 

Hoe beland ‘n mens in die hel?   Net soos wat ‘n misdadiger in die tronk beland.  Die hel is die plek waarheen mense gaan wat teen God oortree het, geen vergifnis gevra het nie en gevolglik die straf vir hul oortreding ontvang. “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het....of dit goed is of kwaad” (2 Kor.5:10).

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (39)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

DIE MINISTER

VOORDRAG AAN DIE INLIGTINGSGROEP

Beklemtoon noodsaak van geheimhouding - Wet op Amptelike Geheime - Suid-Afrikaanse en buitelandse koerante voortdurend op soek na gapings - pogings van Engelse koerante om uit buiteland die Departement onder verdenking te plaas bv. die spioenasie stories in Washington - waarskuwing van Minister R.F. Botha dat dit doelbewus gedoen word en nie sal slaag nie - veral sê Minister Botha moet verdagmakery gestaak word en pogings om wig tussen Inligting en Buitelandse Sake te dryf.

Inligting is gewikkeld in ’n propaganda-oorlog - hy kom in die eerste linie en is die Departement wat die eerste klappe moet neem – die aanvalle in die pers, op T.V. en radio. Die regering besef hierdie situasie asook die noodsaak van ’n energieke aksieprogram. In dié verband kan u die volgende uittreksels lees uit die Eerste Minister se opdrag aan die Departement:

In die lig van toenemende politieke en propaganda-aanslae teen die Republiek, beide in intensiteit en omvang, asook die onortodokse en gesofistikeerde vorme wat dit aanneem, het dit noodsaaklik geword om die funksie van die Departement van Inligting in bevordering van landsbelang in die algemeen en nasionale veiligheid in besonder dienooreenkomstig aan te pas. Hierdie situasie stel hoër en nuwe eise en die Departement se organisasies, werksmetodes en middele sal derhalwe hierby aangepas word.

Gebalanseerde rolprente oor die Transkei, SWA en Bophuthatswana het in 1977/78 op Britse, Amerikaanse, Hollandse, Israeliese, Oostenrykse en selfs Sweedse T. V. verskyn - gemaak deur onafhanklike Europese maatskappye. Studies en boeke oor Suid-Afrika se belangrikheid vir die Weste en vir vreedsame ontwikkeling in Afrika, sy strategiese belangrikheid, ens. het in ’n twintigtal lande verskyn. Tienduisende is oor die wêreld aan politici gestuur. Belangrike institute was hiervoor verantwoordelik. Iemand het hier betaal vir die materiaal wat andersins nooit sou verskyn het nie.

Kongresse en simposiums oor Suid-Afrika se strategiese belang, sy minerale skatte, sy waarde vir beleggings ens. het in 1975-77 voorgekom. By sommige het Britse, Duitse en Amerikaanse politici en akademici opgetree - sommige van hulle oud-Ministers. Referate is gepubliseer.

Besoekers van talle lande het gekom en gegaan. ’n Amerikaanse negerleier, vriend van wyle M. Luther King het ’n pragtige pro-Suid-Afrikaanse standpunt oor ons betrokkenheid in Angola gepubliseer.

’n Amerikaanse groep wat Suid-Afrika goedgesind is met 20 000 lede, het op die been gekom. In Brittanje een met 30 000 lede en so belangrik geag dat mev. Thatcher hulle kongres vanjaar geopen het.

Kerkgroepe in Suid-Afrika, die VSA, Brittanje en Duitsland het ontstaan, met hulle eie koerante en ander publikasies, wat die Wereldraad van Kerke oor Suid-Afrika begin takel het.

Advertensies wat die wereld se dubbele standaarde teenoor S.A. aanval het in Frankryk, Holland, Engeland, Australia, die VSA, Duitsland ens. verskyn; twee kamers van koophandel het in 1976/77 die lig gesien waar daar voorheen weerstand was; mense wat dit normaalweg nie kan bekostig nie, private individue, swart, blank, Indier, het oorsee gegaan om lesings te hou, op T. V. op te tree, ens.; in SWA is SWAPO gekonfronteer met anti-SWAPO publikasies en propaganda; foto-artikels wat ons saak bevorder het in ’n vyftigtal Europese blaaie verskyn. ens. ens. die lys is nie eindeloos nie, maar ek kan nog tientalle noem.

Menere, wie was vir hierdie aksies en maatreëls verantwoordelik. Wie het dit beplan, uitgevoer en opgevolg? Op watter wyse is dit gedoen.

Die Departement van Inligting is in beheer; besit of is betrokke regstreeks of onregstreeks op bedekte wyse met - 5 Kerkorganisasies in Suid-Afrika, die VSA, Brittanje en Duitsland, 2 Frontorganisasies in die VSA en Brittanje elke met ’n ledetal van meer as 30 000 persone, 3 Nuus en foto-agentskappe; Rolprentmaatskappye oorsee. 12 Gereelde publikasies in 9 lande oorsee insluitende 5 in Afrika. 5 Institute in die buiteland. 14 Frontorganisasies in 13 lande. Boekuitgewersmaatskappye.19 Voltydse anonieme medewerkers in 11 lande. 3 Skakelorganisasies in 3 lande. Die borg van tot 30 studies en boeke per jaar. Die produksie van tot 13 rolprente per jaar in agt lande via private produksiemaatskappye. Die uitneem na die buiteland en inbring van meer as 50 belangrlke politici, akademici en militêre individue elke jaar.

Operasies strek van Japan af tot in Skandinawië en in die hele Westerse gemeenskap asook Australië, 9 Suid-Amerikaanse lande en al die Francofoon lande in Afrika asook Nigerië, Zambië en Kenya.

In Suid-Afrika self is ons betrokke by ’n sestal frontorganisasies asook rolprentproduksie en boekpublikasies.

LET WEL: Nie een van bogenoemde operasies verskyn in dit
Jaarverslag van die Departement van Inligting nie.

En mnr. Pik Botha self? Die man wat ons nou as ’n naïewe, onbeholpe spul wil afskryf?

In 1976 was ek op ’n amptelike besoek in Washington. Die Ambassadeur, toe die einste mnr. Botha, het ’n noënmaal by sy huis aangebied wat deur die meeste van sy senior personeel en die personeel van die Pers- en Inligtingsafdeling, insluitende Carel Noffke, destyds Persraadgewer en voormallge redakteur van Die Transvaler, bygewoon was. Noffke het aan die Ambasadeur se linkerhand gesit, terwyl mnr. Botha my deugde in die werk van my Departement tot so ’n mate aangeprys het dat dit my absoluut verleë laat voel het.

Om dieselfde man twee jaar later aan te hoor is ’n voorbeeld van politieke sinisme wat beswaarlik oortref kan word.

’n Paar dae na die nuus van Regter Mostert se onthullings, het ek weer eens in die Herald Tribune gelees dat ’n Kommissie van Ondersoek aangestel is om die beweerde onreëlmatighede in die Departement van Inligting en tekens van korrupsie of enige ander misdrywe te ondersoek. Ek het in die koerant gelees dat die kommissie ’n beroep op getuies gedoen het om na vore te kom.

Ek het onmiddellik die res van ons toer na die VSA gekanselleer (wat my twee nogal winsgewende sake-transaksies gekos het) en met my vrou na Suid-Afrika teruggevlieg.

Niemand het my teruggeroep nie. Die kommissie het my nie gevra nie. Die pers het my nie gevra nie. Ek het op eie inisiatief teruggekeer.

Binne twee ure na my aankoms, het ek die sekretaris van die Kommissie getelefooneer en aan hom gesê dat ek beskikbaar is om te getuig wanneer hulle my ookal wil hê. Kwalik die optrede van ’n man wat iets probeer wegsteek! In teenstelling is mnr. Louis le Grange, Adjunk Minister van Inligting, nie gevra om te getuig nie en het hy ook nie aangebied om dit te kom doen nie alhoewel sommige geheime projekte waarvoor hy verantwoordelik was ook ondersoek sou word. Nogal ’n lafhartige houding vir ’n man wat 6 voet 6 duim is en 115 kilogram weeg!

Ek wil nie nou te veel oor die Erasmus-Kommissie uitwy en hoe hulle te werk gegaan het nie. Dit sal ek afsonderlik behandel. Maar ek het in die geheim, vir agtien uur oor ’n periode van drie dae sonder ’n enkele dokument voor my getuig, want die advokate van die Kommissie het nie vooraf met my beraadslaag of aan my vertel wat ek vir hulle gerief moes voorberei nie. Ek was eenvoudig met een vraag en aantyging na die ander gekonfronteer sonder om te weet wie die ander getuies was, wat hulle gesê het en waar en wanneer hulle dit gesê het. Vrae wat die Kommissie aan my moes gestel het is nooit gevra nie.

My regsadviseurs self kon nie ’n enkele vraag vra nie, want die advokaat (Van Zyl) wat die getuienis gelei het, het eenvoudig aan hulle gesê: “Hy mag u kliënt wees, maar hy is ons getuie”.

Na afloop van my getuienis, het ek aan die voorsitter, Regter Erasmus, gevra of ek Suid-Afrika mag verlaat ten einde my sakereis voort te sit, of vir verdere ondervraging moes aanbly. Met die instemming van sy mede-Kommissarisse het hy die nodige toestemming gegee wat later die dag ook deur die sekretaris van die Kommissie bevestig is. Nogtans, vir twee jaar lank, het Suid-Afrikaanse koerante aangehou om te sê dat ek stilletjies die land uitgevlug het! Niemand in die Kommissie het die moeite gedoen om hulle reg te help nie. Die leuen is toegelaat om te bly staan, en mnr. Botha se koerante het dit lustig verkondig, wetende dat dit ’n gemene leuen was.

Ek het Suid-Afrika op 20 November saam met my vrou verlaat. Louis Luyt was per toeval op dieselfde UTA-vliegtuig na Parys. Dit was die eerste keer dat ek hom weer ná ons skreeu-wedstryd in April 1977 gesien het. Tot my verbasing was Luyt die ene vriendelikheid. Ek het hom gevra waarom hy nie geweier het om voor die Mostert-Kommissie te getuig nie, want volgens die wet kon hy om uitstel gevra het. Maar die man wat die hoogsbetaalde regsadviseurs in Suid-Afrika op permanente bystand gehad het, het onbeskaamd geantwoord dat hy nie van die Wet op Kommissies geweet het nie, anders sou hy dit gedoen het!

Ek het ook tromop gevra waarom hy my in 1975 onder die valse indruk gebring het dat hy ’n skatryk man was. Indien dit toe die waarheid was, sou dit nie vir hom nodig gewees het om die regering se geld vir The Citizen in sy eie maatskappy te stort nie. Hy het onmiddellik geantwoord dat dit nog steeds die
geval was en dat hy op daardie oomblik al die geld tegelyk kon terugbetaal. Hy het aan my en Katy dokumente gewys wat hy in sy aktetas gehad het en wat die stand van sy finansiële sake in 1975 aangetoon het.

Maar op daardie stadium was ek nie meer so maklik oortuigbaar nie. Beide dr. Mulder en ek het in 1978 van sy ouditeur verneem dat indien Luyt die geld op daardie stadium aan die staat moes terugbetaal hy ernstige finansiële probleme sou hê. Ek het egter aan hom gesê: “Louis, ek het so pas voor die Erasmus-Kommissie getuig. Dit was ’n onregverdige spul. Hulle verdink ons twee van ’n saamknoeiery en dat jy destyds die geld in jou maatskappye met my toestemming gestort het omdat jy identiteisprobleme gehad het. Indien wat jy sê waar is, moet jy die eerste vliegtuig terug haal en aan hulle vertel wat jy nou net aan my en Katy gesê het. Wys aan hulle daardie dokumente. Om jou eie ontwil, sowel as myne”.

Luyt het ingestem om dit te doen maar het dit nooit gedoen nie. Ek het alreeds my bedenkinge gehad dat hy dit sou doen, want agter in my kop was daar ook die aaklige suspisie dat hy vir my, Les de Villiers en dr. Mulder aangaande sy beweerde verlies van R2,8 miljoen as gevolg van sy deelname aan The Citizen projek om die bos gelei het. Twee dae voor my vertrek het ’n vriend van my met sy bank gepraat en die bank het dit heftig ontken. Hulle skakelbeampte het gesê dat hulle dit as onwaar kon (en sou) bewys indien Luyt die bewering sou herhaal. Hulle het ook. Standard Bank se brief is in die Erasmus-Kommissie se rekords.

Ek het Loot Reynders in Zurich ontmoet om hom in te lig dat ek ’n
Amerikaanse koper vir die departement se woonstel in Europa gevind het. Ek het gereël dat ek hom ’n paar dae later in Pretoria sou skakel om vas te stel of die bedrag van 500 000 Amerikaanse dollars aanvaarbaar was. Toe ek ’n paar dae later met hom in Pretoria gepraat het, het hy bevestiging verkry dat die prys vir die regering aanvaarbaar was en die koop was binne ’n week beklink.
Reynders het na Zurich teruggevlieg met die aandele (wat in my brandkluis in Pretoria was) en nadat ons by die bank vasgestel het dat die Amerikaners die geld gedeponeer het, is die aandele aan
die bank oorhandig. Ek het hierdie dinge vir die regering gedoen terwyl ek volgens die pers “voortvlugtend" was en weggekruip het! Sulke sotterny van mense wat hulle as verantwoordelik voordoen het my nie meer verbaas nie.

Die Kabinetskomitee het in 1974 die aankoop van ’n aantal “veilige hulse" in die buiteland goedgekeur waar daar in veiligheid geheime medewerkers ontmoet kon word. Die Europese woonstel is op groot skaal vir hierdie doel gebruik. Dit was die eiendom van ’n maatskappy wat ons gestig het en waarvan al die aandele in Pretoria gehou is. ’n Hollandse sakeman het die transaksie behartig. Hy was ’n betaalde medewerker van die departement wat ook die woonstel in stand gehou het wanneer daar niemand was nie. Ons het geweet dat daardie woonstel vry van meeluisterapparaat was, wat mens nie van hotelkamers kon sê nie. Ek het daar verteenwoordigers van ander regerings ontmoet om geheime projekte te bespreek wat nooit onthul mag word nie en wat, heel waarskynlik vir ewig, hoogsgeheim sal bly.

Die verkoop van die woonstel was in die Parlement aangekondig en die betaling deur die Amerikaanse firma was deur ’n regerings-ouditeur gekontroleer, nogtans het sommige Engelstalige en Afrikaanse koerante vir jare daarna gespekuleer dat die Rhoodies in werklikheid steeds die woonstel besit het.
Daar word gesê dat in oorlog of vrede, die pers nooit oormatig oor die felte besorg is nie. Meer of min is genoeg. Soos iemand gesê het: “Jy sal nooit sien dat die pers agter die feite aanjaag nie, dit is altyd die feite wat agter die pers aanhardloop”.

My vrou het op 1 Desember 1980 na Suid-Afrika teruggevlieg om tuls te wees wanneer ons dogter terugkeer aangesien sy nie alleen in die groot huis kon bly nie. Min het ek geweet toe ek haar by Kloten-lughawe in Zurich in die eerste ware koue van die winter afgesien het dat ek haar vir meer as drie maande nie weer sou sien nie. Tot op daardie tydstip was ons vir 22 jaar nooit langer as ’n paar weke van mekaar af weg nie. Sy het ’n donker, byna enkellengte Swakara jas gedra wat ek by Derbers in Johannesburg vir haar vorige verjaarsdag gekoop het. Toe sy met die roltrappe afgaan, nadat sy by paspoortbeheer verby is, het sy nie omgedraai soos wat sy altyd doen en teruggekyk nie. Dit was 'n slegte voorteken.

vervolg...

U soek na?

 •  

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2440 gaste aanlyn