Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die woorde "versoening" is geensins wat die kommunistiese regering in hierdie land wil tuisbring met integrasie tot 'n reënboognasie nie. VERSOENING is eerstens ons verhouding met God; ons moet in die eerste plek met Christus versoen word, dan sal die versoeningswerk tussen mense self volg.

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (44)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

In 1973 het die Regering gesukkel om iemand in Suid-Afrika te vind wat ’n gedefinieerde uiteensetting oor apartheid, of afsonderlike ontwikkeling, kon skryf. Hulle het eers vir Willem van Heerden, doyen van Afrikaanse koerantredakteurs, betaal om dit te doen, maar kon nie sy manuskrip gebruik nie. Daarna het hulle hul na professor Erica Theron gewend, maar sy het halfpad opgegee. Op ’n dag het ek aan dr. Connie Mulder gesê: “Indien julle Nic Rhoodie daarvoor betaal sal hy, Denys en ek dit vir julle binne vier tot ses weke doen”.

Dr. Mulder het mnr. Vorster se goedkeuring verkry en binne ses weke was die manuskrip, The Reality of Multi-national Development op sy tafel. ’n Kabinetskomitee van vier man, dr. Mulder, M.C. Botha, dr. Hilgard Muller en mnr. Marais Viljoen (gewese Staatspresident) is deur mnr. Vorster aangestel om die manuskrip na te sien. Behalwe vir ’n paar woorde hier en daar en ’n paar bykomende paragrawe deur M.C. Botha aanbeveel, is die manuskrip aanvaar presies soos dit voorgelê was - elke enkele bladsy is goedgekeur. Baie van die werk was oorspronklik, soos my hoofstuk wat die integrasie-model van ’n een-man-een-stem sisteem vir Suid-Afrika uitmekaar gehaal het.

My “konflik” met Brand Fourie van Buitelandse Sake soos die pers dit moedswillig beskryf het was nooit persoonlik nie en was deur die pers opgemaak en aangeblaas. Ek het openlik sowel as vertroulik die mening uitgespreek dat Brand Fourie een van die mees intelligente en hardwerkende regeringsamptenare was, moontlik die hardwerkendste. Waarteen ek kapsie gemaak het, was nie Brand nie.

Gerald Barrie was ’n perd van ’n ander kleur. Daar was 'n sekere botweg eerlikheid by hom. Toe hy by Inligting aangestel is, het die heel eerste ontmoeting met die senior amptenare op ’n suur noot begin: “Wel, hier is ek", het hy gesê. “Ek het nie gevra om hierheen gestuur te word nie. Wat is ek veronderstel om te doen?”

Diegene wat gedink het dat die opmerking ’n grap was, het spoedig uitgevind dat die man werklik nie geweet het wat ons probleme was en wat hom te doen staan nie.

Hy was ook ’n amptenaar wat nooit ’n fout wou erken nie maar in teenstelling met Brand Fourie wat oneindig baie tyd gebruik het om ’n memorandum op te stel, ten einde seker te maak dat hy aan die Minister die regte advies gee, het Barrie probeer om die ding op eie houtjie te doen, sonder om die advies van sy senior amptenare te vra. Wanneer die Minister sy voorstelle verwerp of verander het, het Barrie ’n nuwe memorandum opgestel wat al die Minister se eie argumente bevat. Die gevolg hiervan was dat in al die jare van sy sekretarisskap, dr. Connie Mulder nooit, volgens die rekords, 'n enkele aanbeveling van Barrie afgekeur het nie! Almal was herskryf volgens die Minister se aanduidings.

Gerald Barrie se “re-treads” was ’n ou grap tussen die Minister se privaat sekretarisse.

Ek het ook vyande onder my eie personeel gemaak.

Ek het onthou hoe amptenare gedurende Brand Fourie en Gerald Barrie se dienstydperk slegs bevordering op ’n streng senioriteitsbasis gekry het. Meriete was ’n konsep, maar dit was nie ’n beginsel wat hulle verstaan het nie of wat hulle streng wou toepas nie. Met die goedkeuring van die Minister het ek dit alles verander. Ek het aan elkeen ’n kans gegee. Selfs diegene wat my senior amptenare gedink het genoeg geleentheid gehad het. Ek het nooit onderskeid tussen manne en vroue gemaak nie en het die eerste vrou as redakteur van S.A. Panorama aangestel. Ek het vroue na belangrike poste in die buiteland gestuur. Maar as ’n man of vrou eenmaal hul kans gehad het en dit verbrou het, het ek hulle nooit weer ’n kans gegee nie.

Ek was ontsteld oor die massa van dooie hout in die Departement. Ek het gedurig gekla dat daar baie junior amptenare is wat ’n taak beter op eie houtjie kon afhandel as wat twee meer senior amptenare tesame kon doen. Ek wou manne en vroue sien wat daarop ingestel was om hul politieke en akademiese kennis te verbeter, wat oortyd gewerk het, wat idees gehad het, wat nie bang was om van my te verskil nie. Daarom het ek begin om die briljante jongeres te bevorder en die dryfkraglose oueres na die sylyne oor te skuif.

Die dooie hout was gebelgd hieroor.

Binne ’n jaar na my vertrek in Junie 1978, het ek verneem hoe sommige van hierdie mense by hul nuwe base gekla het dat ek hulle nooit ’n kans gegee het nie. Binne ’n jaar was almal bevorder! Hulle moes ’n metamorfose ondergaan het wat aan die wonderbaarlike grens, sonder weerga in die Staatsdiens, en seker nie sonder Pik Botha se hulp nie.

Ek was nie alleen gefrustreer en deur regulasies ingehok nie, maar was insgelyks gefrustreer deur die kwaliteit van die menslike materiaal wat die taak moes uitvoer wat my Minister en agtereenvolgende Eerste Ministers as ’n geweldige belangrike saak vir Suid-Afrika beskou het. Dit het my siek gemaak om te aanskou hoe amptenare probeer het om witvoetjie te soek nadat ek Sekretaris geword het. Kollegas met wie ek vroeër vir baie jare saamgewerk het, sonder dat hulle probeer het om my beter te leer ken, het my nou skielik met uitnodigings vir ete by hul huise oorval.

Ek het opsetlik sosiale en persoonlike omgang met hulle en ander middelslag amptenare vermy, want, het ek altyd aan my vrou gesê, om dit te doen sou beteken dat ek moontlik later my perspektief mag verloor. Ek moes terugstaan ten einde hul werk objektief te beoordeel. Ek het die sosiale verrigtinge van my Departement bygewoon en geniet. In vergelyking met die dooierige tydperk van Gerald Barrie het Inligting soos een dame in die biblioteek gesê het “a
swinging” departement geword.

Die een geleentheid waarby ek kop gegee het en vir ete na ’n amptenaar se huis gegaan het, was as gevolg van my vrou se jare lange vriendskap met sy vrou. Hierdie besondere amptenaar, wie ek later na Parys oorgeplaas het, was altyd voor in die koor as daar witvoetjie gesoek word. Hy was ook vir my die grootste teleurstelling want later toe Katy in Europa desperaat op soek na ondersteuning was het hy sy vrou verbied om haar te help, haar selfs verbied om Katy se tasse met haar persoonlike besittings te bewaar tot tyd en wyl ander reëlings getref kon word. Vir persoonlike moed kry hy ’n ronde nul in vergelyking met Jenny Basson se een honderd.

My jaarlikse verslae aan die Parlement oor my departement se konvensionele aktiwiteite het vir ons baie lof aan die regeringskant in die Parlement, van die Afrikaanse pers en selfs teësinnige goedkeuring van die Opposisie ingeoes. Die Hansard rekord spreek vir homself. Binne ’n bestek van drie jaar het ons die aktiwiteite van die Departement verdriedubbel.

Ek het dikwels gevoel dat ek meer openlik met individuele redakteurs van koerante, Afrikaans en Engels, oor my Departement se probleme wou praat, maar met laasgenoemde was ek gou-gou in ’n deurlopende vete gewikkel. Dit het op 1 Mei 1974 tot ’n krisispunt gekom toe ek ’n gekombineerde byeenkoms van Rapportryers toegespreek het oor die rol wat die Engelstalige pers en buitelandse verslaggewers in die projeksie van ’n ongunstige beeld van Suid-Afrika gespeel het.

Dit was ’n omstrede onderwerp, maar ek het dit deur die Minister laat keur voordat ek gepraat het. Die toespraak, waarvan uittreksels volg, het die dag aangeteken waarop die Engelstalige pers in Suid-Afrika teen dr. Connie Mulder en myself oorlog verklaar het.

“Die pers, en by uitstek die Engelstalige pers, is nie ’n heilige koei nie. Uitknipsels van die Engelstalige pers kan in die Verenigde Volke, die OAE, die Wêreldraad van Kerke en in Moskou en Peking gevind word. Sommige van die mees giftige aanvalle op Suid-Afrika vanuit hierdie oorde, haal slegs die Engelstalige pers in Suid-Afrika as hul bron aan. Nie omdat hierdie seksie van die pers onjuisthede gepubliseer het nie, maar omdat hulle polities partydig was. Hierdie partydigheid het ons kritici en vyande in staat gestel om met gemak daardie selfde verslag te verdraai, deur eenvoudig slegs die feite uit te soek wat hulle pas. Engels is die wêreld-taal en die Engelstalige koerante in Suid-Afrika het die belangrikste bron van inligting vir vriend en vyand geword”.

Daarna het ek gesê:

“Die probleem begin wanneer buitelandse studente, professore en koerantmanne in Suid-Afrika aankom. Geeneen wat ’n vreemde land vir ’n kort tydjie besoek sal meer as net ’n mondjievol van die plaaslike taal aanleer nie, veel minder nog Afrikaans wat in teenstelling met Engels net tot Suid-Afrika beperk is.

“Die besoekende professor neig uit die aard van die saak na die Engelssprekende professore by Engelstalige universiteite, ruil sienswyses met hulle in Engels uit en lees The Rand Daily Mail en ander Engelstalige koerante. Die besoekende nuusmanne het geen tyd om te reël vir vertalings uit die Afrikaanse pers nie en maak slegs staat op wat hy in Engels as ’n voorstelling van die Afrikaanse sienswyse kan vind. Die resultaat is ’n boek of ’n verslag wat dikwels so eensydig is dat Afrikaanssprekende professore en joernaliste in nege uit die tien gevalle rede gevind het om die inhoud sterk af te keur...

“Wat ookal die geval, die feit is dat in soverre as wat dit tuis ontstaan het, is die spieël van politieke mening oor Suid-Afrika wat aan die wêreld voorgehou is, hoofsaaklik dit van die Opposisie Partye...

“Geen nadenkende Suid-Afrikaner sal ooit die Engelssprekende joernaliste van opsetlike wanvoorstelling van feite of bewustelike verskansing van positiewe ontwikkelinge beskuldig nie. (Hoewel ’n paar dit wel opsetlik tydens die “Inligtingskandaal” gedoen het.) Die Engelstalige pers wat die regering teenstaan, het ’n plig teenoor sy lesers. Hulle sal en moet aanhou om uitgesproke omtrent regeringsake te wees. Suid-Afrika het nog altyd ’n vrye pers gehad en die heftige debatte oor openbare sake wat deur hierdie pers aan die gang gesit is, was dikwels vir die hele land van groot waarde. Gevolglik kan niemand in die buiteland ons van politieke stagnasie beskuldig nie. Nietemin, omdat dit partydig en seksioneel is, was die bykomende uitwerking van hierdie taalversperring ... tot die nadeel van die geheelbeeld van die land.

“Dit moet beklemtoon word dat niemand van die opposisie-pers verwag dat sy sienswyse moet verander om die Regering te pas nie. Dieselfde sal ook geld indien die Afrikaanse pers hulself skielik in die posisie bevind dat hulle ’n party ondersteun wat nie aan bewind is nie. Nogtans - en hier is die kern van die saak - watter kritiek hulle ookal van ’n nuwe bewind mag uitspreek sal nie vrylik, outomaties en met gemak aan die buiteland deur middel van kabelberigte, boek en pamflette oorgedra kan word soos wat dit huidig gebeur wanneer die
opposisie-pers ’n volle lading teen Regeringswetgewing afvuur nie,
bloot omdat Afrikaans ’n onbekende taal in die buiteland is.

“Die gesonde ontwikkelinge, prestasies en oorwinnings van die NP wat die Afrikaanse pers aan sy lesers voorbehou het, het tot die voortdurende vermeerdering van stemme by agtereenvolgende algemene verkiesings sedert 1948 bygedra... Hierdie ‘goeie nuus’ waaraan hulle voorkeur gegee het, vir gesonde politieke en ander redes, het egter nie sy weg na die buiteland gevind nie, terwyl die ‘slegte nuus’ oor die Regering en die land, waaraan die Engelstalige pers voorkeur en prominensie gegee het (ook vir politieke en ander ewe ooglopende redes) wel sy weg na die buiteland gevind het deur die kanale wat vroeër beskryf is ...

“Dit sal ons help, dit sal Suid-Afrika en al sy mense help, indien die Engelse pers in die moeilike jare wat voorlê altyd sal onthou dat hulle die wêreld se enkele en mees belangrike kanaal van nuus-kommentaar en sienswyse oor Suid-Afrika is. Hulle dra die soort van verantwoordelikheid wat op prysenswaardige wyse deur enkele koerante toegepas word. Maar kan enigeen in alle eerlikheid sê dat dit deur almal van hulle toegepas word?”

Rykie van Reenen, ’n gevierde en bekroonde Afrikaanse joernalis wie deur die opposisie-pers gerespekteer word het my toespraak bygewoon en my agterna vertel dat sy gedink het dat ek die saak “regverdig, sowel as taktvol” gestel het.

Die dag nadat ek hierdie toespraak gemaak het en, sonder dat hy eens die teks gelees het, het Tertius Myburgh, destyds redakteur van The Pretoria News (later van The Sunday Times) ’n hoofartikel geskryf waarin hy my daarvan beskuldig het dat ek “boerehaat” saai. Toe ek met Tertius oor die telefoon gepraat het, het hy gesê dat hy slegs ’n opsomming van my toespraak gesien het. Ek het die volle teks aan hom gestuur, maar hy het nooit sy woorde teruggetrek nie. Ek het sy houding as uiters onregverdig en onprofessioneel beskou.

Uiteindelik het dele van die Engelstalige pers hulself in aktiewe opposisie bevind teen die werk wat in die openbaar en in die geheim deur die Departement van Inligting in die buiteland gedoen is.

Ek huiwer nie in die minste nie om te sê dat daar mense in die Departement van Buitelandse Sake en by die Suid-Afrikaanse Ambassade in Washington was wat nou met die opposisie-pers saamgewerk het in hul pogings om ons werk af te kam. Wat hulle aan Ken Owen (destyds van die Argus groep) en sy vriende vertel het, was om Inligting aan te val op grond daarvan dat ons pogings aan “geheime diplomasie” of “agterdeur diplomasie” gelyk was. Sulke verslae het in The Sunday Times, The Star, The Rand Daily Mail en ander koerante verskyn. Dit is jammer dat hulle nooit die moed gehad het om my te vra nie. Ek sou hulle na ’n toespraak wat dr. Hilgard Muller op 11 September 1974 in die Parlement gemaak het verwys toe hy gesê het:“... daar is niks verkeerds, niks onheilspellends, niks onwaardigs ten opsigte van vertroulike of geheime diplomasie nie”. En daar is geen wet in Suid-Afrika wat sê dat geheime diplomasie slegs deur die Departement van Buitelandse Sake beoefen mag word nie. Dit is ’n besluit wat net by die Eerste Minister en die Minister van Buitelandse Sake berus, en enigiemand anders vir wie hulle ookal wil raadpleeg. Soms raadpleeg die Eerste Minister nie eens sy eie Buitelandse Minister nie, soos John Vorster in die geval van ons Wes-Afrikaanse en Israelse inisiatief gedoen het.

In 1974 en 1975 wanneer ek of my senior amptenare ookal besoek aan die Verenigde State gebring het en die Staatsdepartement nie met die aandag wat ons van Kongreslede en Senatore ontvang het gediend was nie, het neerhalende gerugte oor ons werk uitgelek. Nie aan die Amerikaanse pers of selfs aan verteenwoordigers van die Amerikaanse pers in Suid-Afrika nie, maar aan Ken Owen, destyds die Argus-verteenwoordiger in Washington. (Redakteur van The Sunday Express sedert 1982). Wat hulle na hom uitgelek het en wat hy sonder verifikasie aanvaar het, was dikwels skreiend onwaar.

Owen het die leiding van die anti-Suid-Afrikaanse Amerikaanse Staatsdepartement so getrou nagevolg dat ek verplig was om by sy redakteur in Johannesburg beswaar te maak.

Dit was maar net een voorbeeld van die manier waarop hulle destyds op my jag gemaak het, maar dit verduidelik waarom die Engelstalige pers byna soos besetenes te kere gegaan het toe hulle snuf in die neus kry dat To The Point moontlik geld van die Regering ontvang het en dat The Citizen ’n regeringsmaaksel kon wees.

Vir die regering om ’n Engelstalige koerant te stig om die stand van sake wat ek so pas beskryf het teen te werk, was die grootste van alle sondes.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2772 gaste aanlyn