Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Kom ons kyk weer na hoe die mees besonge onderwerp in die wêreld regtig lyk: Die Liefde. Ware liefde is egter nie daardie romantiese gevoel wat een mens teenoor 'n ander koester en oormôre  verdwyn soos in die miljoene sekulêre liedjies besing word nie; 1 Kor 13 vertel hoe ware liefde lyk: dit is vriendelik, opreg, geduldig, eerlik, regverdig, getrou en bestaan vir ewig. Dit is hierdie liefde wat ons moet nastreef tot ons eendag werklik volwasse is en nie meer soos 'n kind hieroor dink, redeneer en praat nie.

DIE NUWE SUID-AFRIKA (19)

Lees reeks by Die Nuwe Suid-Afrika (1990 en verder)

Mandela—“’n Kommunis verbind tot geweld”

IN die afgelope tyd was daar herhaalde pogings om die ANC se Kommunistiese agtergrond en beïnvloeding weg te praat. Die jongste poging is die van prof. HW van der Merwe van die Abe Bailey-gefinansierde Sentrum vir Intergroepstudies aan die Universiteit van Kaapstad in die blad Buurman, wat deur die Jewish Board of Deputies uitgegee word.

Onder andere skryf die prof. Van der Merwe: “In die berugte hoogverraadsaak het die staat probeer aanvoer dat Mandela ’n Kommunis is... Die dokument wat deur die staat voorgelê is om te bewys dat Mandela ’n Kom­munis is, is ook nie deur die hof aanvaar nie”.


Dit is nie duidelik of prof. Van der Merwe verwys na die hofsaak van die jare 1956-61, wat as “die hoogverraadsaak” bekend staan, en of hy ver­wys na die 1964-hofsaak wat uit die Rivonia-sameswering spruit nie. Blykbaar is dit laasgenoemde, maar dan is prof. Van der Merwe swak op die hoogte van die verskil tussen die twee, en nog meer, dan is dit verregaande linkse bevooroordeeldheid om daarna te verwys as
“die berugte hoogverraadsaak”.

Mandela was klaarblyklik as die hooffiguur betrokke by die Rivonia-sameswering om die Suid-Afrikaanse orde met geweld omver te werp en die Republiek van Suid-Afrika te vernietig. Hy is op al vier aanklagte van die staat skuldig bevind en tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis. Die uitspraak kom daarop neer dat Man­dela en sewe ander daaraan skuldig is dat hulle deur gemeenskaplike optrede en deur hulle volgelinge, persone gewerf het vir binne- en buitelandse opleiding in sabotasie en guerilla-oorlog met die doel om ’n gewelddadige revolusie in Suid-Afrika te veroorsaak en dat hulle ook sabotasiedade gepleeg het. In sy boek Rivonia skryf oud-regter HW de Villiers op bladsy 100/101:

Kommuniste

“Van die agt beskuldigdes wat tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis is, was twee, naamlik Mandela en Sisulu, gevonnisde (of oortuigde) Kom­muniste (‘convicted Communist’), en vier nl Mbeki, Kathrada, Mhlaba en Motsoaledi was gelyste Kommuniste. Van die ander twee was Goldberg ’n baie aktiewe lid van die Congress of Democrats en Mlangeni was ’n baie aktiewe lid van die verbode ANC. Goldberg het erken dat sy ouers Kom­muniste was. Bernstein, wat vrygespreek is, was ’n gelyste Kommunis (Hy het daarna die land uit gevlug). Onder die mede-samesweerdes was Harold Wolpe, Michael Harmel en Percy John Hodgsonalmal gelyste Kommu­niste. Bob Hepple was ’n lid van die Kommunistiese Party”.

Dit is die bende wat die leiding van die ANC se militêre vleuel, Umkhonto We Sizwe, uitgemaak het in wat genoem is Operation Majibuye, dit wil sê ’n deurtrapte Kommunistiese versameling, met Mandela aan die spits van sowel die ANC as die Umkhonto We Sizwe.

Die Regter-president se bevinding was: “Baie, indien nie die meerderheid van die ANC en Umkhonto We Sizwe se lede, het ook aan die Kommunistiese Party behoort”.

Op bladsy 100 skryf regter De Villiers: Dit lyk daarom vir my duidelik dat die Regter-president se bevindings dat die African National Congress, wat die hooforganisasie in die revolusionêre beweging is, Kommunisties oorheersd is en ten volle ondersteun word deur die getuienis. Eweneens, lyk dit vir my, is daar voile ondersteuning vir die Eerste Minister se verklaring in die Parlement dat die mense agter die voorgenome revolusie en verkragting van die land Kommunistiese misdadigers is”.

Daar moet beklemtoon word dat die gedeelte geskryf is deur ’n regter van die Hooggeregshof. Hy skryf op bladsy 99: “Daar is ’n massa ander getuienis, sowel dokumentêr as mondelings, om te toon dat die Kommuniste die ware beplanners en aanstigters agter die voorgenome revolusie en die omverwerping van die Regering en gryping van die land was”.

Hoogverraad

In ’n boekie, The road to South African Freedom, wat aan die hof voorgelê is en blykbaar die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party se program is, word op bladsy 55 verklaar: Die Kommunistiese Party steun en neem sonder voorbehoud deel aan die stryd om die nasionale bevryding, met aan die spits die African National Congress in bondgenootskap met die South African Indian Congress, die Congress of Trade Unions, the Coloured Peoples Congress and other patriotic groups of democrats”.

Dit is die wesenlike trekke van die hofsaak wat die prof. Van der Merwe bestempel as “die berugte hoogverraadsaak”!

The Rand Daily Mail het na die hofuitspraak in ’n hoofartikel op 17 Junie 1964 geskryf: “Die vonnisse wat deur regter De Wet uitgespreek is by die afsluiting van die Rivonia-verhoor is beide wys en regverdig. Die wet word ten beste gedien wanneer daar fermte is, getint met genade, en dit was gister die geval. Die vonnisse kon nie minder erg gewees het as wat opgelê is nie. Die mans wat skuldig bevind is, het sabotasie op’n wye skaal beplan en het saamgesweer tot gewapende revolusie. Soos die regter getoon het, was die misdaad waaraan hulle skuldig bevind is, eintlik hoogverraad. Die doodstraf sou geregverdig gewees het”. Soveel vir prof. Van der Merwe se oordeel oor berugtheid.

Wat Mandela self betref, was daar sy handgeskrewe stuk, How to be a good Communist, waarin daar onder andere staan: “In ons land word die stryd van die verdrukte volk gelei deur die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en word begeester deur sy beleid. Ons lede van die Kommunistiese Party is die ver gevorderdste revolusionêre in die moderne geskiedenis ... In Suid-Afrika moet ’n lid van die Kommunistiese Party deelneem aan die stryd van die massa wat geloods word deur die Suid-Afrikaanse Kommu­nistiese Party, die Congress-beweging en ander politieke liggame binne die bevrydingsbeweging. Die mense van Suid-Afrika, gelei deur die Suid-Afrikaanse Kommumistiese Party, sal die kapitalistiese gemeenskap vernietig en sosialisme in die plek daarvan bou”.

In Mandela se dagboek tussen 14 en 21 Maart 1962 teken hy aan: Vir die mense en die wêreld moet die opstand voorkom as ’n populêre revolusionêre beweging. Vir die vyand moet dit voorkom as ’n opstand deur slegs enkelinge”.

Enige redelike waarnemer moet uit hierdie feit tot die slotsom kom dat Mandela hom volkome vereenselwig het met die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en na alle waarskynlikheid deurentyd ’n lid was.

Daar is baie getuienis dat Kommuniste in die hoë range se lidmaatskap geheim gehou word en nie deur hulleself openbaar word nie. (Tans is daar in Suid-Afrika waarskynlik heelwat van die orde in die Blanke samelewing).

Mandela se erkenning

As daar egter nog twyfel kon bestaan het oor die prof. Van der Merwe se getuienis oor Mandela, word dit verwyder deur ’n berig in The Sunday Times van 25 Augustus 1985. Dit gaan oor wat Mandela aan die Amerikaanse joemalis, Cal Thomas, gesê het toe hy hom in Pollsmoor-gevangenis gespreek het in die geselskap van ’n ander Amerikaanse joernalis, John Lafton. “Mandela het feitlik erken dat hy ’n Kommunis is, hoewel hy ontken het dat hy ’n Marxis is, ” het Thomas geskryf.

Daardeur het Mandela getuig dat hy nie ’n teoretiese Kommunis is nie, wat die betekenis van “Marxis” is, maar ’n volbloed-Kommunis.

Die Sunday Times het verder berig: “Mnr. Thomas het gesê dat hy in sy gemoed geen twyfel daaraan het nie dat Mandela verbind is tot ’n weg van geweld. Hy is eenvoudig toegewy aan geweld sonder enige voorbehoud of verduideliking”.

Plaas hierdie feite teen prof. Van der Merwe se getuienis dat “Mande­la in die hof getuig het dat hy ’n Christen is” en dit onlangs persoonlik aan hom (prof. Van der Merwe) bevestig het. ’n Christen wat feitlik erken dat hy ’n Kommunis is en onvoorwaardelik verbind is tot geweld!

Mandela se betuigde Christenskap kan in dié verband weinig of niks beteken. In die VSA was Harry Ward jarelank hoof van die Theological Seminary terwyl hy ook ’n Kommunis was. Was daar dan nie ook in Brittanje die “Red Dean” van die Anglikaanse Kerk nie? En is daar twyfel dat ook in Suid-Afrika daar onder kerklike gewade Kommuniste paradeer? Oor Kommuniste wat as Christene deurgegaan het, is daar uitgebreide literatuur wat prof. Van der Merwe of nie van gehoor het nie of verkies om nie van kennis te neem nie.

Die naaste wat prof. Van der Merwe kom aan die werklikheid, is waar hy skryf: “Daar bestaan geen twyfel nie dat die Kommuniste ’n sterk houvas op die ANC en op sekere leiers het”.

Opmerklik word hierdie stellings in die vaagste terme gemaak om dit so irrelevant as moontlik te maak. Wat onmiddellik daarop volg, is dan bedoel om die feit te vergoeilik, indien nie te neutraliseer nie.

Dit lui: “Dit is die onvermydelike gevolg van die verbanning van die ANC uit Suid-Afrika”.

ANC Kommunisties voor verbanning

Om die bog te weerspreek, moet maar net teruggekyk word na die 1956-61-hofsaak. In sy uitspraak het regter Rumpff bevind: Die redenasie van die verdediging dat die staat wat deur die Transvaalse bestuur van die African National Congress bepleit is, nie ’n diktatuur van die proletariaat is nie, word verwerp en ons is van mening dat die tipe staat soos deur die Transvaalse bestuur van die African National Congress gesien, ’n dikta­tuur van die proletariaat is en derhalwe ’n Kommunistiese staat, bekend in Marxisme-Leninisme as ’n volksdemokrasie”.

Hierdie bevinding is gemaak op grond van feite wat aan die hof voorgelê is voor die verbanning van die ANC in 1960. Die feit is baie betekenisvol, omdat soos in die Rivonia-saak geblyk het, die Transvaalse deel van die ANC die sterkste was en ongetwyfeld die toonaangewende. By hierdie verhoor van die vyftigerjare was onder andere Mandela, Kathrada, Mbeki, Bernstein en Hodgson ook aangekla, wat later almal geïdentifiseer is as Kommuniste.

So, dit is nie waar, soos prof. Van der Merwe beweer, dat die Kom­munistiese houvas op die ANC eers gevolg het ná die verbanning van die ANC uit Suid-Afrika nie. Dit is maar net nog ’n bewys van hoe skraps prof. Van der Merwe met feite omgaan om die ANC se Kommunistiese verbintennise goed te praat en weg te praat. Dit is seker van betekenis dat dié soort betoog gelewer word op ’n tydstip dat die Kommunistiese aard van die huidige onluste en geweldpleging so herkenbaar is en daar pleidooie is dat Mandela vrygelaat moet word, met sy betuigde Kommunistiese politiek van gewelddadigheid en al.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1944 gaste aanlyn