Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons kan vir God niks wegsteek nie; nie ons swaarkry, ons sonde of ons liefde vir Hom nie. Kyk net hoe goed ken Hy ons: in Ps 139 sê Dawid: "U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie – of U, HERE, U ken dit geheel en al".  Natuurlik, want Hy het ons gemaak!

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (3)

                                                                                    LW Bienedell

Lees reeks by Stryd teen vreemde oorheersing

Naakte Magsdeling in Kabinetsraad

16 Maart 1983

Die Nasionale Party se grondwetlike voorstelle van 1977 is in die afgelope dae opnuut in die politiek ingeruk met die voormalige Eerste Min­ister, mnr. John Vorster, se optrede hy die Universiteit van Pretoria as gas van die KP. Daar kan aangeneem word dat dit ’n belangrike strydvraag in die komende reeks tussenverkiesings gaan word.

In sy toespraak voor die Pretoriase studente het mnr. Vorster twee vanselfsprekende uitlatings gemaak: dat hy steeds die 1977-voorstelle onderskryf en dat dit nie politieke magsdeling is nie. Dit is wesenlik ook die amptelike standpunt van die KP namens wie hy opgetree het. Die Leier van die KP, mnr. Andries Treumicht, was persoonlik daar en het mnr. Vorster oor sy standpunt toegejuig. KP-leiers voer aan dat die 1977-voorstelle nie magsdeling sou wees nie en dat die Blanke Parlement sy soewereiniteit sou behou het. Verder is hulle argument dat die voorgestelde Raad van Kabinette van Blankes, Kleurlinge en Indiërs nie ’n Kabinet in die ware sin van die woord sou wees nie en bloot in ’n raadgewende rol sou optree.

BONTRAAD

Dit is daarom nodig om weer sorgvuldig na die 1977-voorstelle te kyk.

Volgens die 1977-voorstelle sou die beoogde uitvoerende gesag onder die voorgestelde bedeling bestaan het uit ’n Uitvoerende Staatspresident, verkies deur ’n veelrassige kieskollege en ’n Raad van Kabinette, bestaande uit die Staatspresident, sewe Blankes, vier Kleurlinge en drie Indiërs. Drie Parlemente, een elk vir Blankes, Kleurlinge en Indiërs, sou die wetgewende gesag uitmaak. ’n Presidentsraad wat uit al drie rassegroepe sou bestaan, sou die Raad van Kabinette adviseer. Gesamentlike komitees, bestaande uit lede van al drie die Parlemente, sou beraadslaag om verskille ten opsigte van wetgewing uit te stryk.

Dit is van die grootste belang om daarop te let dat geen voorsiening daarvoor gemaak is dat die drie Parlemente elk oor sy eie grondgebied sou regeer nie. Daar was dus geen sprake dat afsonderlike tuislande met die 1977-voorstelle gerym kan word nie. Hulle sou dus al drie gesamentlike beheer uitoefen oor Blanke Suid-Afrika.

WETGEWING

Hierdie punt is baie sterk beklemtoon in ’n artikel in ’n amptelike NP- publikasie, Nat ’80, van September 1978. Die blad skryf dat daar ’n “wanopvatting” bestaan dat die Regering die “onmoontlike” probeer regkry deur drie soewereine Parlemente binne een geografiese geheel tot stand te bring. Die blad sê dat daar nie gepoog word om soewereine Parlemente te skep nie, maar om elke groep die geleentheid te bied om in sy eie verteenwoordigende liggaam oor die aangeleenthede wat hom alleen raak, self te besluit.

Dan gaan die blad voort: “Terselfdertyd sal die drie groepe deur hulle Parlemente effektiewe seggenskap hê oor sake van gemeenskaplike belang (byvoorbeeld Verdediging, Buitelandse Sake, Vervoer, Poswese, Finansies, Justisie, ens.) aangesien wetgewing daaroor deur al drie Parlemente geloods moet word.

“Indien die funksionele onderskeid begryp word en die drie Parlemente ten opsigte van gemeenskaplike belange as drie Huise van dieselfde Parlemente gesien word, is dit duidelik dat die beswaar van ‘drie soewereine Parlemente’ nie korrek is nie,” skryf Nat ’80.

PRAATWINKEL

Die 1977-voorstelle het dus uitdruklik behels dat die Blanke Parlement sy soewereiniteit sou verloor. Tewens, die NP het hom in ’n amptelike propagandastuk verweer teen beskuldigings dat hy van plan sou wees om drie soewereine parlemente te skep, soos duidelik uit die aanhaling hierbo gesien kan word!

Geen ander vertolking is hieraan gegee deur selfs Ministers in mnr. Vorster se Kabinet nie. Die destydse Minister van Polisie en tans KP-lid, mnr. Jimmy Kruger, het byvoorbeeld in 1978 voor ’n gehoor in Pretoria verklaar dat die Blanke Parlement se magte so verminder sou word dat dit net ’n “praatwinkeltjie” sou wees.

Wat sou die magte en funksies van die Raad van Kabinette wees? Op 12 April 1978 het mnr. Vorster hom soos volg hieroor uitgelaat in die Volksraad: “Die Raad van Kabinette sal funksioneer op dieselfde wyse waarop ons Kabinet op die oomblik funksioneer en indien die huidige Kabinet ’n uitvoerende Kabinet is, sal die Raad van Kabinette ook uitvoerend van aard wees. Hy sal op dieselfde beginsels funksioneer as die waarop die huidige Kabinet funksioneer.” (Hansard, 12/4/78, kol. 4470).

UITVOEREND

Uit hierdie uitlating van mnr. Vorster is dit glashelder dat die voorgestelde Raad van Kabinette met uitvoerende mag beklee sou wees en daar geen sprake was dat die liggaam net raadplegend van aard en sonder enige magte sou wees nie.

Mnr. Vorster se Minister van Kleurlingsake, mnr. Hennie Smit, het die saak egter nog duideliker gestel: “In gemeenskaplike Staatsdepartemente soos Vervoer, Verdediging, Ekonomie, Finansies, byvoorbeeld, moet daar ruimte vir die Bruinmense wees. So kan daar eendag ’n Bruin Minister wees.”

Die Raad van Kabinette sou in alle opsigte soos ’n gewone Kabinet funksioneer. Dit sou onder meer wetgewing inisieer voordat dit na die onderskeie drie Parlemente vir goedkeuring verwys word. Verder sou dit, volgens NP-inligtingstukke van daardie tyd, gesag uitoefen oor alle gemeenskaplike sake, soos Buitelandse Sake, Verdediging, Finansies, Vervoerwese, Landbou, Binnelandse Aangeleenthede, ens. Die Raad van Kabinette sou dus die Regering van die land wees, net soos die huidige Kabinet die Regering is.

Dat die 1977-grondwet suiwer op magsdeling sou berus, kom verder na vore in die feit dat die Staatspresident deur ’n veelrassige kieskollege, bestaande uit 50 Blankes, 25 Kleurlinge en 13 Indiërs verkies sou word. Kleurlinge en Indiërs deel dus die mag saam met Blankes om die hoogste uitvoerende gesag te verkies.

Wat die saak nog emstiger maak, is dat daar in 1977 geen voorsiening gemaak is dat die Staatspresident ’n Blanke sou wees nie. Mnr. Vorster het hierdie feit duidelik in ’n toespraak in die Volksraad gestel: “Die wetsontwerp wat voor die Parlement sal dien, sal geen bepaling bevat dat die Staatspresident ’n Blanke, Kleurling of Indiër moet wees nie. Kleur sal hoegenaamd nie ’n rol speel nie.” (Hansard, Woensdag 12 April 1978, kol 4467.)

PRESIDENT

Vroeër, tydens ’n openbare vergadering wat die destydse Minister van Verdediging en tans Eerste Minister, mnr. PW Botha, op Brakpan toegespreek het, het hy ook verklaar dat die beoogde Grondwet geen bepaling oor die ras van die Staatspresident sou bevat nie. Mnr. Vorster was teenwoordig by die geleentheid en het mnr. Botha nie gerepudieer nie.

Benewens die feit dat die Staatspresident deur ’n veelrassige kieskollege aangewys sou word, sou hy dus ook ’n Kleurling of Indiër kon wees. Hierdie feit kry bykomende betekenis as in ag geneem word dat die Staatspresident ’n besonder magtige figuur ingevolge die 1977-grondwet sou wees.

Hy sou byvoorbeeld die mag kry om die eerste ministers van die drie Parlemente aan te stel en te ontslaan asook om enige minister van die drie Parlemente te ontslaan. Verder sou hy as voorsitter van die Raad van Kabinette (Kabinet) optree waar wetgewing opgestel sou word en ’n finale besluit kon neem wanneer die lede van die Raad van Kabinette nie eenstemmigheid kan bereik nie.

MAGSDELING

Hy sou in vele opsigte die magte van ’n diktator gehad het en sou byvoorbeeld net deur die kieskollege ontslaan kon word. Anders as die huidige Eerste Mnister, sou hy nie verantwoordelik aan enige van die drie Parlemente wees nie.

Vanuit KP-kringe word deesdae ernstige kritiek uitgespreek oor die funksies van die voorgestelde Presidentsraad, wat as arbiter sal kan optree in gevalle van geskille tussen die drie Kamers. Hoewel daar ingevolge die 1977-voorstelle nie vir so ’n funksie van die Presidentsraad voorsiening gemaak is nie, sou net een persoon, die Staatspresident, daardie magte geniet het. En hy sou, volgens mnr. Vorster se eie erkenning, ’n Blanke, Kleurling of Indiër kon wees.

Die verskille tussen die grondwette van 1977 en 1982 is in werklikheid hoogs oppervlakkig. In wese is albei suiwer magsdeling in sy voile konsekwensies.

Naskrif:            Gedurende Februarie  1989 het mnr Jaap Marais ’n pamflet onder die titel, “KP Leuens”, in die Schweizer-Reneke Kiesafdeling versprei waarin geskryf staan:

POLITIEKE NAAKTHEID BEDEK MET VYEBLAAR

Dr. Andries Treumicht beweer dat hy met mnr. PW Botha gebots het oor “magsdeling” terwyl dit ’n feit is dat hy minstens vyf jaar lank in die NP magsdeling in beginsel aanvaar het.

Die waarheid is dat dr. Treumicht in Februarie 1982 uit die NP gevlug het, nadat mnr. Jaap Marais in 1981 die NP-meerderheid in Waterberg afgebring het van 4,600 tot 1,400 en dr. Treumicht geweet het dat hy in die daaropvolgende verkiesing deur die HNP verslaan sou word, toe hang hy die “Papier vyeblaar van magsdeling” voor, en hy vra mense om nie sy politieke naaktheid raak te sien nie.

Vervolg...

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1943 gaste aanlyn