Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Here, ek is een van die mense wat oud genoem word. Ek lewe in die aand. Nie lank nie, dan is dit nag. Laat my in my laaste treë nie alleen nie. My lewe het eenmaal waarde en sin gehad. Ek het gewerk, gely, invloed uitgeoefen. Wat ek gedoen het, skuif al hoe verder weg. Ek vra u om my te bewaar van bitterheid, van die drang om my kennis te bewys. Ek wil leer om te laat los. Ek wil my op niks anders as u goedheid verlaat nie.

STRYD TEEN VREEMDE OORHEERSING (11)

Marais takel De Klerk oor Kommunisme

“Ek wil dit aan u stel mnr De Klerk: as daar sedert 1990 ’n verskuilde Kommunis-leier van die “Nasionale” Party en tegelyk Staatspresident van Suid- Afrika was, watter verskil sou daar wees tussen wat hy sou gedoen het en wat u sedert Februarie 1990 doen? Net soos u gedoen het, sou hy die ANC, die SAKP en die PAC ontban het; sou hy Nelson Mandela, Walter Sisulu en ander ANC-figure en Kommuniste vrygelaat het; sou hy Kommuniste en terroriste laat terugkeer het na Suid-Afrika; sou hy ook die Veiligheidsmagte aan bande gelê het; sou hy ook die apartheidswette herroep het; sou hy ook die plakkery by dorpe en stede toegelaat het; sou hy ook die beginsel van een mens, een stem aanvaar het; sou hy ook vredesonderhandelings met die ANC gevoer het; sou hy ook die ANC-SAKP as “mede-hoofspeler” erken het; sou hy ook die Blankes verarm het in naam van herverdeling van rykdom; sou hy ook wet en orde laat verval het; sou hy ook toegelaat het dat ’n haatveldtog teen Blankes bedryf word met slagspreuke soos “One settler, one Bullet” en Kill a farmer, kill a Boer’ “.

3 September 1993

Geagte mnr De Klerk

U het onlangs aan mnr William Clinton, die VSA-president, gesê dat u bekommerd is dat “agreements reached in negotiations could be torn up”. En kort daarna het u skerp veroordelend verwys na die Kommuniste en hulle verbintenis aan die ANC. “Kommuniste het hulle in sleutelposisies in die ANC ingewerk”, het u gesê. En “Kommunisme het ellende en armoede aan miljoene mense oor die wêreld gebring. Dit het die demokrasie en die vryheid van die enkeling vernietig oral waar dit aan bewind gekom het”

Waarom u oor dié dinge begaan is, is moeilik te begryp, want die kenmerk van u regering is juis dat u Kommunisme bevorder en ooreenkomste opskeur, soos byvoorbeeld “NP se: Eie skole, eie woonbuurte”, die ooreenkoms wat u in 1989 met die Blankes gesluit het en kort daarna opgeskeur het.

En wat Kommunisme betref, kyk wat sê ’n verstandige en gesiene Afrikanervrou oor wat u reeds aan Suid-Afrika gedoen het.En net ’n dwaas sal glo dat mev Serfontein soiets sal sê as sy nie grondige rede daarvoor het nie. U kan seker wees dat honderde-duisende Afrikaners en ander haar sienswyse deel.

Ook mnr Gary Player, befaamde sportman, bekende perdeteler en internasionaal geroemde Suid-Afrikaner, het onlangs sy kommer in die openbaar uitgespreek dat daar afgestuur word op ’n Kommunistiese staat in Suid-Afrika.

Nuwe Suid-Afrika = Kommunistiese Suid-Afrika

Mnr Player, net soos mev Serfontein, was voorheen ’n sterk verdediger van die “Nasionale” Party. Dat hulle nou sulke ernstige bedenkings het, toon hoe ontnugterd en geskok goeie burgers van hierdie land is oor u gevorderde wegbereiding vir ’n Kommunistiese oomame in Suid-Afrika.

Dit is nou duidelik dat die jarelange haatveldtog teen die beleid van apartheid gevoer is om dit te beëindig, sodat Kommunisme in die plek daarvan kan kom. En u en u party is die instrumente wat bewerkstellig dat Kommunisme nou besig is om sigbaar in die plek van apartheid te kom — die beleid wat onder ander name vanaf Jan van Riebeeck se tyd gevolg is.

Dit was deurgaans die strewe van die Kommuniste binne en buite Suid- Afrika om alle vorms van rasseskeiding te beëindig sodat Kommuniste die politieke mag kon verower deur ’n stelsel van een mens, een stem.

Twee-en-dertig jaar gelede het die Kommuniste ook die speerpunt gevorm van die stryd teen apartheid. Hieronder is ’n fotostatiese afdruk van die Kommunistiese mondstuk New Age se hoofberig op 7 Desember 1961. “New moves to smash apartheid” sou net sowel vandag die opskrif kon wees by ’n berig oor NP-beleid. U en u party tree op soos vertraagde Kommuniste.

Natuurlik wou die Kommuniste apart­heid verbrysel om plek te maak vir ’n Kommunistiese stelsel.

So, waar u en die NP en sekere Afrikaanse Kerke nou apartheid veroordeel, gee u die Kommuniste gelyk.

Oor die mees wesenlike saak van die Suid-Afrikaanse politiek het u en die “Nasionale” Party nou die Kommunistiese beleid oorgeneem. Die wese van u Nuwe Suid-Afrika is dat apartheid plek moet maak vir Kommunisme.

Die ANC met wie u die mag reeds deel, is ’n Kommunistiese organisasie. Die Britse koerant Sun het in Oktober verlede jaar geskryf: “The ANC has become a dangerous monster, dominated by violent Communists”. Dit is die organisasie aan wie u paaiementsgewys die politieke mag oordra—’n Kommunisties-beheerde “ gewelddadige monster”.

U ambassadeur in die VSA, mnr Harry Schwarz, het by die dood van die SAKP se sekretaris-generaal, Chris Hani in April 1993 die SA vlag in Washington halfstok laat hang in rou oor die dood van die voorste Kommunis in Suid-Afrika—’n skokkende betuiging van politieke geïntimideerdheid en van misbruik van die nasionale vlag.

Dit strook met dieselfde mnr Harry Schwarz se uitspraak in Washing­ton in Maart 1992 toe die Pretoria News soos volg gerapporteer het: Mandela likely to lead SA - Schwarz


Mnr Schwarz is nooit deur u gerepudieer oor hierdie uitspraak van hom nie. Dit bewys dat hy u standpunt weergegee het. Dit kan nie anders nie, want mnr Schwarz verteenwoordig u in die VSA. As u net wil sê wat strook met u eie sienswyse. Maar, u voorsien dus magsoordrag aan die Kommunisties-beheerde ANC.

Die Mandela wat u en mnr Schwarz binne twee jaar as Suid-Afrika se president sien, is die man wat die dokument opgestel het: “How to be a good Communist”, waarop in Julie 1963 beslag gelê is toe die Rivonia-bende deur die Veiligheidspolisie betrap is.

Regter Ouartus de Wet wat die betrokke verhoor waargeneem het, het by die skuldigbevinding en vonnisoplegging in Junie 1964 gesê dat die huidige president en onderpresident van die ANC, Nelson Mandela en Walter Sisulu, oortuigde Kommuniste (“convicted Communists”) is.

Kommuniste in Uitvoerende Oorgangsraad

En in elke gesagsliggaam van die ANC is Kommuniste in die meerderheid. Selfs die Britse Geheime Diens het aan mev Thatcher gerapporteer dat 400 uit die 500 top-poste in die ANC deur Kommuniste beklee word.

Nou wil u “’n Uitvoerende Oorgangsraad” in die lewe roep wat feitlik ’n ersatz (kunsmatige – dis Duits) regering sal wees. Daarin sal Kommuniste opgeneem word. En u sal daarvoor verantwoordelik wees dat Kommuniste ’n vastrapplek in die politieke mag kry. Vandaar sal hulle, soos resepmatig in ander state gebeur het, die toestande skep wat tot hulle magsoomame moet lei, soos ook in die voormalige Rhodesië en Suidwes-Afrika gebeur het deur u party se toedoen. Mev Margaret Thatcher, destyds Eerste Minister van Brittanje, het gesê: “Met die Rhodesiese kwessie was Suid-Afrika buitengewoon behulpsaam. Sonder hulle sou Zimbabwe nie tot stand gekom het nie”. Dus, deur die “Nasionale” Party se hulpvaardigheid is die Blankes van Rhodesië aan ’n Kommunistiese regering onderwerp. En deur sy swakheid is Suidwes-Afrika se Blankes ook uitgelewer aan ’n Kommunistiese regering, soos die Kommuniste wou hê. U beleid vir Suid-Afrika is ’n voortsetting van hierdie politieke verraad.

En die resultaat van die NP se behulpsaamheid in Zimbabwe? “Be­tween 1980 and 1986”, skryf prof Leo Raditsa in Prisoners of a Dream.

“...at least twelve thousand were murdered, mostly Africans”. En verder: “By the end of1987 more Europeans had died at the hands of gangs since Mugabe took power than in the fourteen years of terrorism”. Die haatveldtog van “One settler, one bullet”, en “Kill a farmer, kill a Boer” word deur die Kommuniste gevoed. Hulle wil ’n sosiale dampkring skep waarin Afrikaners en hulle mede-Blankes voëlvry sal wees, soos die moorde op plase reeds voorafskadu.

’n Amerikaanse politieke kommentator, kol Robert Slimp, het in Mei 1990 geskryf: “The ANC has a hidden agenda. This is the complete de­struction of the Afrikaner race, language, culture and even religion... Joe Slovo is the master mind behind the ANC and SAC P’s policy and tact icts... Slovo has a pathological hatred of the Afrikaners. As a direct result of his influence, the Communist party adopted the strategy of totally destroying the Afrikaners as a people and a culture... There will be no room for the Afrikaners in the new Azania”.

Dit, mnr De Klerk, is wat u beleid sal bewerkstellig — lisensie om Afrikaners dood te maak. Die bloed van duisende vroue en kinders sal op u kop wees.

As ’n Kommunis die President was...

Ek wil dit aan u stel: as daar sedert 1990 ’n verskuilde Kommunis leier van die “Nasionale” Party en tegelyk Staatspresident van Suid- Afrika was, watter verskil sou daar wees tussen wat hy sou gedoen het en wat u sedert Februarie 1990 doen?

Net soos u gedoen het, sou hy die ANC, die SAKP en die PAC ontban het; sou hy Nelson Mandela, Walter Sisulu en ander ANC-figure en Kommuniste vrygelaat het; sou hy Kommuniste en terroriste laat terugkeer het na Suid-Afrika; sou hy ook die Veiligheidsmagte aan bande gelê het; sou hy ook die apartheidswette herroep het; sou hy ook die plakkery by dorpe en stede toegelaat het; sou hy ook die beginsel van een mens, een stem aanvaar het; sou hy ook vredesonderhandelings met die ANC gevoer het; sou hy ook die ANC-SAKP as “mede-hoofspeler” erken het; sou hy ook die Blankes verarm het in naam van herverdeling van rykdom; sou hy ook wet en orde laat verval het; sou hy ook toegelaat het dat ’n haatveldtog teen Blankes bedryf word met slagspreuke soos “One settler, one Bullet” en “Kill a farmer, kill a Boer”. Dit is alles dinge wat die Kommuniste deurgaans geëis het en wat ’n Kommunistiese Staatspresident in werking sou gestel het, soos u gedoen het.

Ek sal in die lig hiervan graag verneem hoe u verwag dat u beleid en optrede sover onderskei moet word van wat die Kommuniste in Suid- Afrika gedoen wou hê.

Is u nie bereid om u beleid in die lig van hierdie uiters ernstige stellings met my in ’n openbare debat te bespreek nie, soos u byvoorbeeld oor SATV in ’n gesprek met twee Swartes gedoen het?

Hou Blanke verkiesing

Nog beter, mnr De Klerk, volg die demokratiese, konvensionele, konstitusionele en vreedsame weg en hou ’n Blanke verkiesing, sodat die kiesers hulle kan betuig oor die Nuwe Kommunistiese Suid-Afrika waarop u beleid afstuur, en waartoe u kennelik geen mandaat het nie.

Die uwe JAAP MARAIS

LEIER VAN DIE HNP

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2049 gaste aanlyn