NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Is dit moontlik om sonder enige angs en vrees te lewe? Is dit moontlik om van elke sorg bevry te word? Die antwoord is dat hoe meer God se voorsienigheid vir jou 'n werklikheid deur jou geloof word, hoe meer word dit vir jou moontlik om wel so te leef.

JOHANNA BRANDT VERSUS SIENER (7)

Lees reeks by Johanna Brandt versus Siener

Begin van die smarte

Kort voor my moeder se dood in Desember 1916 het God se Boodskapper aan my verskyn en my beveel om neer te skryf alles wat Hy my meedeel.

Dit was die nag van 1 Desember 1916, en dit was daar op die ou woonplaas in Pretoria. (Op 7 Desember het Hy toe weer aan haar verskyn en haar meegedeel wat daar alles nog in die verre toekoms op haar voiksgenote wag). Gedurende die aand was die huis vol mense. My drie broers was daar met hulle vroue, en ’n tante met haar dogter, hulle het tot laatnag gebly. Na hulle vertrek, het daar skielik ’n verandering in Moeder se toestand ingetree, en die verpleegster en my suster het die eerste nagwaak waargeneem terwyl ek gaan slaap het.

 

Omstreeks 1:30 het hulle my kom roep om die tweede nagwaak te neem, en hulle het dit onwillig gedoen, want ek was baie uitgeput nadat ek tien dae en nagte alleen by my Moeder deurgebring het. Maar hulle was ook doodmoeg, maar ek het geweier dat een van hulle saam met my waak.

En daar by my Moeder se sterfbed het die Boodskapper aan my verskyn en vir my gesê:

“Ons is nog maar aan die begin van die smarte, want tydens en ná die komende oorlog (die 2de wêreldoorlog) sal daar wees revolusies, stakings, burgeroorloë, aardbewings, pestilensies, hongersnood en oorstromings”.

Dit moet nog alles kom in daardie afrekening met Europa vir die bloedvergieting en onreg van die verlede.

Maar die Boodskapper het ook gesê dat geen land, geen volk, geen bondgenoot sou seëvier in die Europese stryd nie, en dit kan ons nie verstaan nie, want het die Bondgenote dan nie die oorwinning in 1918 behaal nie?

Net die tyd sal ons leer.

Intussen gaan die omverwerping van die oue korrupte toestande, waaronder Europa so lank geswoeg het, nie maklik wees nie. Die oorlog kon dit nie gedoen kry nie. Oorlog, selfs so 'n bloedige, uitputtende oorlog soos Europa gehad het, is nie magtig genoeg om die stelsel te vernietig nie. ’n Ander wapen sal gebruik moet word soos die verwoestende hand van die anargis, die verterende vuur van losbandigheid. Nie die goed georganiseerde oorlog nie, maar ’n onbeteuelde, onkeerbare geweld sal in die toekoms die bedorwe beskawing van Europa omverwerp, en die wêreld in chaos van verwoesting bring.

Maar ook Suid-Afrika sal nie gespaar word nie, want voor die uitbreek van daardie laaste Groot Oorlog sal geweld soos ’n vernietigende storm deur Suid-Afrika trek, en dit sal wees: bloedvergieting, haat, chaos, mense wat vlug en agternagesit word —  ‘n golf van verwoesting wat Suid-Afrika sal tref en voortduur totdat God uiteindelik self ingryp, want as Suid-Afrika dit gespaar moet word, kan hy geen deel hê aan die heerlikheid wat na hierdie dinge volg nie!

“En sodra die oorlog finaal afgespeel het, sal dit oorgaan in revolusie en grootskaalse anargie. Daarvan sal hongersnood die oorsaak wees. (Elders sê sy die lande sal braak lê omdat daar niemand sal wees om dit te bewerk nie, en ook sal geen oes ingesamel word nie). “Berei die volk van Suid-Afrika voor,” het die Boodskapper aan my gesê. “Maak ’n beroep op die ganse land van noord tot suid, van oos tot wes, om in geregtigheid te verenig, om alle politieke en persoonlike geskille uit die weg te ruim in ’n poging om die mag van die storm te breek... ”

Hierdie verskrikking sal die gevolg wees van die stryd tussen arbeider en kapitalis, verdrukker en verdrukte, wat nou reeds aan die gang is in Europa, die verdruktes (die swart stamme) sal in daardie dae die oorhand kry, en dan kom daar ’n tyd van groter tirannie as wat daar ooit was onder die juk van kapitalis.

Dit sal wees wanneer die mag oorgegaan het in die hande van die laer, onontwikkelde klasse (die swart stamme), en ons kan niks anders van hulle verwag nie. Geen mens se lewe sal meer veiligwees nie. Losbandigheid, plunder, ontug en ’n woestebotviering van die grofste hartstogte, sal Suid-Afrika en Europa in ’n hel verander; ja, sodat geen vlees behoue sal wees, tensy die dae verkort word nie. 

Siener: 11“...ek sien ook ’n ongelooflike wonderwerk wat sal plaasvind. En toe ek dit sien, het ek geweet: eers dan sal dit waama my volk nog altyd strewe (’n eie republiek). volbring wees, en dan sal die tyd van my visioene ook verby wees...”

“Die Vredesvieringe van verlede jaar (1918) was dus ’n bietjie voorbarig. Daar is geen vrede in die vooruitsig nie. Nee, daar is geen vrede me. Die ydele gejuig en getier van die Bondgenote was die vervulling van 1 Tessalonisense 5:3, en dit sal gevolg word deur die “haastige verderf” van alle geweldenaars:  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid — dan oorval ’n skielike verderf hulle soos die barensnood ’n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie”.

Vrede! Terwyl miljoene mense in Europa omkom deur geweld, honger en pestilensie! Vrede! Terwyl anargie langsaam maar seker die oorhand kry en broederbloed in alle lande vloei! Vrede! Terwyl ons moet vlug vir ons lewe (Genesis 19:17).

Dit is godslastering om die Here te dank vir so ’n oorwinning, en die seën van die God van Barmhartigheid af te smeek op so ’n tirannieke en verraderlike “Vrede.”

12 “Kyk oom Klasie het aan my gesê ons gaan vorentoe nog ’n swart regering kry, en dat ons dan alles gaan verloor, alles!” Mnr. Boy Mussmann.

Vervolg...


JOHANNA BRANDT VERSUS SIENER (7)

Lees reeks by Johanna Brandt versus Siener

Begin van die smarte

Kort voor my moeder se dood in Desember 1916 het God se Boodskapper aan my verskyn en my beveel om neer te skryf alles wat Hy my meedeel.

Dit was die nag van 1 Desember 1916, en dit was daar op die ou woonplaas in Pretoria. (Op 7 Desember het Hy toe weer aan haar verskyn en haar meegedeel wat daar alles nog in die verre toekoms op haar voiksgenote wag). Gedurende die aand was die huis vol mense. My drie broers was daar met hulle vroue, en ’n tante met haar dogter, hulle het tot laatnag gebly. Na hulle vertrek, het daar skielik ’n verandering in Moeder se toestand ingetree, en die verpleegster en my suster het die eerste nagwaak waargeneem terwyl ek gaan slaap het.

Omstreeks 1:30 het hulle my kom roep om die tweede nagwaak te neem, en hulle het dit onwillig gedoen, want ek was baie uitgeput nadat ek tien dae en nagte alleen by my Moeder deurgebring het. Maar hulle was ook doodmoeg, maar ek het geweier dat een van hulle saam met my waak.

En daar by my Moeder se sterfbed het die Boodskapper aan my verskyn en vir my gesê:

“Ons is nog maar aan die begin van die smarte, want tydens en ná die komende oorlog (die 2de wêreldoorlog) sal daar wees revolusies, stakings, burgeroorloë, aardbewings, pestilensies, hongersnood en oorstromings”.

Dit moet nog alles kom in daardie afrekening met Europa vir die bloedvergieting en onreg van die verlede.

Maar die Boodskapper het ook gesê dat geen land, geen volk, geen bondgenoot sou seëvier in die Europese stryd nie, en dit kan ons nie verstaan nie, want het die Bondgenote dan nie die oorwinning in 1918 behaal nie?

Net die tyd sal ons leer.

Intussen gaan die omverwerping van die oue korrupte toestande, waaronder Europa so lank geswoeg het, nie maklik wees nie. Die oorlog kon dit nie gedoen kry nie. Oorlog, selfs so 'n bloedige, uitputtende oorlog soos Europa gehad het, is nie magtig genoeg om die stelsel te vernietig nie. ’n Ander wapen sal gebruik moet word soos die verwoestende hand van die anargis, die verterende vuur van losbandigheid. Nie die goed georganiseerde oorlog nie, maar ’n onbeteuelde, onkeerbare geweld sal in die toekoms die bedorwe beskawing van Europa omverwerp, en die wêreld in chaos van verwoesting bring.

Maar ook Suid-Afrika sal nie gespaar word nie, want voor die uitbreek van daardie laaste Groot Oorlog sal geweld soos ’n vernietigende storm deur Suid-Afrika trek, en dit sal wees: bloedvergieting, haat, chaos, mense wat vlug en agternagesit word —  ‘n golf van verwoesting wat Suid-Afrika sal tref en voortduur totdat God uiteindelik self ingryp, want as Suid-Afrika dit gespaar moet word, kan hy geen deel hê aan die heerlikheid wat na hierdie dinge volg nie!

“En sodra die oorlog finaal afgespeel het, sal dit oorgaan in revolusie en grootskaalse anargie. Daarvan sal hongersnood die oorsaak wees. (Elders sê sy die lande sal braak lê omdat daar niemand sal wees om dit te bewerk nie, en ook sal geen oes ingesamel word nie). “Berei die volk van Suid-Afrika voor,” het die Boodskapper aan my gesê. “Maak ’n beroep op die ganse land van noord tot suid, van oos tot wes, om in geregtigheid te verenig, om alle politieke en persoonlike geskille uit die weg te ruim in ’n poging om die mag van die storm te breek... ”

Hierdie verskrikking sal die gevolg wees van die stryd tussen arbeider en kapitalis, verdrukker en verdrukte, wat nou reeds aan die gang is in Europa, die verdruktes (die swart stamme) sal in daardie dae die oorhand kry, en dan kom daar ’n tyd van groter tirannie as wat daar ooit was onder die juk van kapitalis.

Dit sal wees wanneer die mag oorgegaan het in die hande van die laer, onontwikkelde klasse (die swart stamme), en ons kan niks anders van hulle verwag nie. Geen mens se lewe sal meer veiligwees nie. Losbandigheid, plunder, ontug en ’n woestebotviering van die grofste hartstogte, sal Suid-Afrika en Europa in ’n hel verander; ja, sodat geen vlees behoue sal wees, tensy die dae verkort word nie. 

Siener: 11“...ek sien ook ’n ongelooflike wonderwerk wat sal plaasvind. En toe ek dit sien, het ek geweet: eers dan sal dit waama my volk nog altyd strewe (’n eie republiek). volbring wees, en dan sal die tyd van my visioene ook verby wees...”

“Die Vredesvieringe van verlede jaar (1918) was dus ’n bietjie voorbarig. Daar is geen vrede in die vooruitsig nie. Nee, daar is geen vrede me. Die ydele gejuig en getier van die Bondgenote was die vervulling van 1 Tessalonisense 5:3, en dit sal gevolg word deur die “haastige verderf” van alle geweldenaars:  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid — dan oorval ’n skielike verderf hulle soos die barensnood ’n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie”.

Vrede! Terwyl miljoene mense in Europa omkom deur geweld, honger en pestilensie! Vrede! Terwyl anargie langsaam maar seker die oorhand kry en broederbloed in alle lande vloei! Vrede! Terwyl ons moet vlug vir ons lewe (Genesis 19:17).

Dit is godslastering om die Here te dank vir so ’n oorwinning, en die seën van die God van Barmhartigheid af te smeek op so ’n tirannieke en verraderlike “Vrede.”

12 “Kyk oom Klasie het aan my gesê ons gaan vorentoe nog ’n swart regering kry, en dat ons dan alles gaan verloor, alles!” Mnr. Boy Mussmann.

Vervolg...


Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  __________________

   

  ONS IS OPSOEK NA ‘N UITGEWER

  VIR DIE BOEK “VOLKSREGERING” (teen normale tarief)

  Die inhoud is ‘n beskrywing van die enigste regverdige politieke bedeling vir enige  volk, hetsy klein in getalle of groot.

  Apartheid behels regverdige behandeling. Uiteraard is apartheid ingeweef in elke volk se onafhanklikheid. Dit bevat geen rassemeerder-waardigheid soos kwaad- williges voorgee nie. Ook nie onderdrukking van enigeen nie. Dit is juis erkenning van elke volk se regte en die skepping van ruimte om daardie regte te beoefen en ongehinderd uit te leef. Daar is geen rassehaat aan apartheid te koppel nie. Diegene wat rassisme aanhaal, bedoel rassehaat en probeer oproer bewerkstellig en moet ophou om vrede te probeer voorhou. Wie is verantwoordelik vir die geweld en opstand wat tans landwyd voorkom?  Geen ondersteuner van apartheid nie.

  Bostaande is 'n kort opsomming waarin die omvang en volle betekenis van apartheid beskryf is. Indien daar 'n uitgewer is wat in die uitgee van die boek belangstel, kan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. genader word.

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

   

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  Stuur u aansoek saam met ’n CV waarin u ‘n persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike kwalifikasies insluit, voor 15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die e-pos adres: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Vir meer inligting:

  VAKATURE: HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Rassisme is die teenoorgestelde van rassehaat en is 'n aanprysing omdat rassisme dui op kennis van rasse en die uitstekende voordele van onderskeiding uitbeeld. Dit sluit in die voordele van apartheid se onderskeiding.

 

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1321 gaste aanlyn