NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons moenie bly kla oor die dinge wat die lewe van ons weggeneem het nie.  Vertroetel eerder die dinge wat die lewe ons gee en wat ons nog kan geniet.

STEEL EN PLUNDER HET 'N KLEUR

Die sinvolle vraag of dit nie nou dringend tyd geword het om te verstaan wie ons vyande hier plaaslik is nie, en hoe ons veronderstel is om hulle te hanteer, word deur 'n skrywer van Neo Genocide gevra in 'n artikel waarin hy twee belangrike lesse wat ons veronderstel was om iets uit te leer, voorhou:

Geskiedenisles uit die graf van die Tweede Vryheidsoorlog.
Jan van Riebeeck het binne twee jaar belangrike lesse nagelaat oor die onversoenbaarheid van die beskawing met die heidendom aan die Suidpunt van Afrika.
Op 7 Februarie 1654, maak van Riebeeck die aantekening in sy joernaal : ‘Ons sal nooit in vrede met die naturelle kan handel dryf nie, wat ‘n ongekunstelde klomp is. Hulle soek niks behalwe om te steel en plunder so al wat hulle kan nie, sonder dat hulle van ‘n enkele skaap afstand doen of bees nie, behalwe die skape en beeste wat siek, lam of kruppel is; ten spyte daarvan dat hulle die beste van alles het.’
Dit was van Riebeeck se eerste belangrik les aan sy nasate: “swartes wil steel en plunder”.
Op die 10e Februarie 1655 skryf van Riebeeck in sy joernaal : ‘dat dit vir die Nederlanders duidelik is, hoe meer vriendeliker ‘n mens die swartes behandel, hoe meer arrogant raak hulle, asook al meer uitdagender en dapperder.’

Piet Retief het die twee lesse nie geleer nie en hy en sy hele geselskap het met hulle lewens daarvoor geboet in die kraal van Dingaan.
Die Kaapse Afrikanerdom het ook nie die lesse van Jan van Riebeeck geleer nie en geriefshalwe vergeet van die lot van Piet Retief en sy geselskap en steeds met Rhodes onderhandel oor hulle nasionalistiese behoeftes. Inruil vir hulle onwilligheid om die lesse van die geskiedenis te leer, is die Kaapse Afrikaners se hoop eerstens beloon met die Jamesoninval van die Boererepublieke, en daarna die inval van die Boererepublieke wat deur Rhodes en sy mede-samesweerders bewerkstellig was.
Van die swartes wat op Rhodes se diamantmyne gewerk het, is nie met geld betaal nie, maar met gewere. Hierdie swartes is later deur die Britte as meelopersoldate teen die Boere ingespan. Generaal Arthur Cunynghame, die Britse bevelvoerder van Suid-Afrika, het erken dat sowat 400 000 gewere aan swartes verkoop was.
Na die oorlog het die swartes slegs sowat 57 000 gewere terug aan die Britte oorhandig.
Anders as met Jan van Riebeeck wie se dagboeke onmiddelik vir die nageslag beskikbaar was as deel van hulle geskiedenis, was dit nie die geval met die Tweede Vryheidsoorlog van die Boere nie. Die grusame mishandeling en volksmoord van die Boere is vir ons weggesteek tot en met 1987, toe daar alreeds met ons volgende groep onderdrukkers; die ANC; begin beraadslag is.
Dokter Wilhelm Vallentin het in 1902 in sy boek : “Hunnen in Sud-Afrika” geskryf dat 35 % van alle Boerevroue en meisies in die Transvaal en Vrystaat verkrag was deur die Britte en hul gekleurde en swart meelopers. Verder moet ons onthou dat die Britte statisties die hoogste persentasie geslagsiektes gehad het. Dit sluit glad nie in die aantal tienermeisies wat swanger geraak het van die swartes en die engelse se verkragtings in nie. En dit beteken dat meer as 35 % van die Voortrekkervroue en tienermeisies verkrag was, omdat nie almal seksueel oordraagbare siektes opgedoen het in die volksmoord nie. Wat van die basters geword het en of hulle bly leef het sal ons nooit weet nie. Daar is doodeenvoudig n swart streep deur die statistiek en wandade getrek, net soos met die geheimhouding vandag van die volksmoord van Boere in 2012.
En geheimhoudings het die geneigdheid om die lewensverloop ten gunste van die onderdrukkers en die kinders van Satan te laat kantel, omdat ons nie beswaar aanteken teen n onreg waarvan ons nie kennis dra nie.
Mevrou Fourie van Betlehem beskryf hoe ‘n Hottentot, ‘n Engelse soldaat en twee swartes, haar gevloek en haar huis geplunder het. Nadat hulle haar ringe gesteel het, het hulle gedreig om haar te skiet.
‘n Klomp burgers van Lesotho het aan die kant van die Britte geveg en het bekend gestaan as die Swart Kommando van Winburg. Hulle was berug vir hulle aanvalle op Boerevroue en kinders op afgeleë plase waarvan die mans op kommando was. Hulle het talle Boerevroue en –kinders aangerand en die vrouens verkrag hulle huise geplunder en hulle vee weggevoer of doodgemaak.
In The New Age van Augustus 1901 skryf Ds. Samuel Thompson van Lancashire: “Ek het honderde myle vêr getrek. Ek was saam met uit met kolonne en dit is werk om van te walg. Ons verbrand elke plaas waar ons kom en neem vroue en kinders na die ‘refugee’ kampe. Waar ons ook gaan, verbrand ons die oes en laat net ‘n verlate landstreek agter ons.”
Mevrou Joubert skryf op 17 November 1901 : “die mense gaan soos vlieë dood van honger, blootstelling en siektes. Deurdat die kampe gewoonlik op ‘n skuins stuk grond staan, stort die water met mag teen die sye van die tente en word die hele plek oorstroom. Met hulle voete in diep water moet die ongelukkige skepsels hulle goedjies, nagklere ensovoorts vashou om te verhoed dat hulle nie wegspoel nie. Daarna moet hulle in ‘n paar duim modder gaan lê om te rus.”
Dink maar aan die gevolge vir die volk en die vrouens.
Dink aan die omstandighede van die brutale aanrandings en verkragtings op weerlose kinders en vrouens.
En weereens refrein die lesse van Jan van Riebeeck en Piet Retief: multikulturalisme werk nie en die inneem van gewillige slagofferhouding omdat jy ‘Christelik’ wil wees, ook nie.
As jy nie voldoende met die vyand van die tyd en die hede afreken nie, gaan dieselfde vyand jou in die toekoms nog baie meer skade berokken.
Die nageslag van die swartes wat die Boere se lewens op die Oosgrens versuur het en menige oorloë ontketen het, is vandag die onderdrukkende, Marxistiese regering van die Boere in Suid-Afrika.
Die verskille in die beskawingspeile wat daar bestaan het sedert die eerste ontmoeting tussen die Hollanders aan die Kaap en die inheemse heidense swart volke, bestaan vandag nog. Die agterstand in beskawingspeile word nooit deur tyd uitgewis nie en nog minder deur die implementering van ‘n kommunistiese regeerideologie in ‘n land. Die gaping in die beskawingspeil tussen die Boere en die swart massas in Suid-Afrika raak net al groter,dreigender en meer lewensgevaarlik soos wat die tyd aanstap.
En dit is tyd dat ons ons opsies en optrede moet heroorweeg, om die doelbewuste verhongering, verarming en sterftes van die Boerevolk te beëindig, anders gaan daar van ons naderhand niks oorbly nie, selfs nie eens in die marxistiese terroriste se geskiedenisboeke nie.
Geskiedenisles uit die graf van Piet Retief.
Gedurende 1837 was geskiedenisboeke nie juis volop in omloop nie.
Miskien was dit, maar nietemin vaardig Piet Retief die instruksie in 1837 uit: “Die kommandante en sy veldkornette sal die mees molike sorg dra dat geen bediende van klas of kleur ook, mishandel word; en hy sal verplig wees om sonder versuim die skuldige persone aan te gee, sonder enige onderskeid, opdat hulle gestraf word ooreenkomstig die betreffende wette.”
Net soos die stamvader, Jan van Riebeeck het ook Piet Retief besluit om ‘n wêreldbeskouiing van verdraagsaamheid teenoor die swart volkere van Suid-Afrika in te neem.
Dit was ‘n amperse magiese denke, wat filosofeer dat hoe jy teenoor ander optree, is dan ook uiteindelik die bepalende faktor van hoe hulle teenoor jou gaan optree. Maar in ‘n leeuhok, of in ‘n hok vol slange is sulke magiese denke natuurlik fataal en nodeloos.
Ook het Piet Retief nie die les wat Jan van Riebeeck toe reeds aangeteken, duidelik ter harte geneem nie, of dalk nog nooit eers onder oë gehad nie. En die lesse van Jan van Riebeeck was die tweërlei.
Op 7 Februarie 1654, maak van Riebeeck die aantekening in sy joernaal : ‘Ons sal nooit in vrede met die naturelle kan handel dryf nie, wat ‘n ongekunstelde klomp is. Hulle soek niks behalwe om te steel en plunder so al wat hulle kan nie, sonder dat hulle van ‘n enkele skaap afstand doen of bees nie, behalwe die skape en beeste wat siek, lam of kruppel is; ten spyte daarvan dat hulle die beste van alles het.’
Dit was van Riebeeck se eerste belangrik les aan sy nasate: “swartes wil steel en plunder”.
Op die 10e Februarie 1655 skryf van Riebeeck in sy joernaal : ‘dat dit vir die Nederlanders duidelik is, hoe meer vriendeliker ‘n mens die swartes behandel, hoe meer arrogant raak hulle, asook al meer uitdagender en dapperder.’
Dit was van Riebeeck se tweede les aan sy nasate. En dit was die geskiedenisles wat Piet Retief dalk as leier in 1837 terdeë moes geleer het en op sy hart en regeerkunde geskryf het.
Ook het Piet Retief nog nie die verskille in die wêreldbeskouiings van die blanke beskawing teenoor die van die swart heidendom aan die suidpunt van Afrika waargeneem nie. ‘n Noukeurige let op die woorde van Jan van Riebeeck sou die verskillende perspektiewe tussen die beskawing en die heidendom uitgelig het.
Ook het Retief net soos van Riebeeck ook ‘n mate van magiese denke in sy leierskapstyl en –optrede geopenbaar.
Op 4 Februarie 1838 onderteken Piet Retief die traktaat met Dingaan nadat hy Dingaan se gesteelde beeste aan hom terugbesorg het.
Omdat hy ‘n mate van magiese denke teenoor die Zoeloes openbaar het, los hy en sy geselskap hulle wapens buite die kraal.
Die verkryging van land vir die Voortrekkers was Piet Retief se primêre doelwit as staatsman en in die opsig was hy doelgerig en suksesvol. Natal word die Boere se eiendom.
Nietemin word Piet Retief deur die Zoeloes vermoor.
Dit is hulle perspektief en beskouiing van die blankes. En dit is die gevare inherent aan die swart bevolking wat reeds deur Jan van Riebeeck bykans tweehonderd jaar vantevore uitgewys was.
Die goedertrou aan die kant van die blanke beskawing en die moord en vernietigingsinstink aan die kant van die swart heidene blyk duidelik uit die moord van Piet Retief en sy geselskap.
Die onoorbrugbare kloof wat heers tussen die blanke beskawing en die swart heidendom is duidelik in bloed geskryf, asook oor die geskiedenis van Piet Retief geskryf. En dit is ‘n kloof wat al groter raak en nie kleiner nie.
Nogtans is dit ‘n les wat nou maar eenmaal nie geleer word deur die Afrikaanssprekende bevolking in Suid-Afrika nie. Die onversoenbaarheid tussen die beskawing van Protestantse blankes en die heidendom sink nou maar eenmaal net nie in nie.
Dit is as gevolg van die blanke Protestantse beskawing se onversoenbaarheid met die Britse heidene wat die Groot Trek in die eerste plek plaasgevind het. Dit was of trek, of uitwissing, wat die enigste twee keuses was onder die wanregering van Britse heidene in die Kaap.
Dieselfde heidense gedrag en bedrog van die Britte het weereens met die diefstal van die getekende traktaat van Retief voorgekom, alhoewel eers heelwat later.
Die traktaat van Retief is aan die Transvaalse Staatsargief geskenk en eers weer in 1886 ontdek. Nadat die onwettige Britse terroriste, die Boerepublieke ingeval het in pogings om die rykdomme in die twee Republieke te bekom, het die Britte dit na Nederland vir ‘veilige bewaring’ gestuur. Maar die traktaat het nooit sy bestemming bereik nie en dit sou ook nie, want dit was die dokument wat die wettige eienaarskap van die Boere van die Republiek van Natal bevestig het.
En hierdie les wat ons ons voorouers en ook huidige politieke leiers doodeenvoudig weier om te leer rakende die onversoenbaarheid in wêreldperspektiewe, respek vir ander, respek vir menseregte tussen die Protestantse Boere en hulle heidense tydgenote het regdeur ons geskiedenis voortgeduur, en ons telkemale gepootjie en tot grootskaalse bloedvergieting onder ons volk gelei. En dit lei nog steeds tot ‘n bloedige slagting van ons volk en word asemrowend soos dit ook al mag klink, steeds as ‘n haalbare alternatief deur pseudo-leiers voorgehou.
In die Kaap destyds het die Afrikanerparty vir Rhodes ondersteun, omdat hulle gereken het dat hy hul nasionalistiese ideale sou help verwesenlik. Die Afrikanerparty wou bitter graag die blanke rasse in die Kaap versoen, te wete die Britte en die Afrikaners. Weereens ‘n geval van misplaaste persepsies oor die onwerkbare versoening tussen ‘n beskawing(Afrikaners) en ‘n heidendom(Britte, -van wie menige spotprente bestaan het oor hul algemene samelewingsverval in daardie tyd).
Rhodes het in die openbaar met die Afrikaners saamgewerk, maar met tipiese dubbele agendas van die Britte, agteraf in sameswerings betrokke geraak met die Jingo’s gemik teen die Kaapse Afrikaners en die Boererepublieke. Hy het alreeds die Kaapse Afrikaners in sy invloedsfeer gehad. Hy wou nou sy invloed in die Boererepublieke uitbrei. In 1892 het Rhodes toe begin om politieke onrus in die Boererepublieke aan te wakker.
Hoogs geheime dokumente wat in die hande van die Boere beland het na die slag van Glencoe dui daarop dat in dokumente wat by Dundee op beslag gelê is, die Britte alreeds na die mislukte Jameson inval, begin het om voorbereidings vir ‘n oorlog teen die Boererepublieke. Opmarsroetes deur die Vrystaat was aangedui, asook spesiale landskapkenmerke. Ook paaie was aangedui. Daar was ook ‘n militêre verslag oor die Transvaal. Die totale bevolking was geskat op 288 000, waarvan die uitlanders gereken was op 80 000 waarvan 30 000 van Britse afkoms was. 4 000
Kolonialiste was gereken aan die kant van die Boere te wees in Natal en die Kaap. Die Transvaal het ‘n geraamde 62 950 gewere gehad.
Hoe dit ook al sy, die Boere het weereens die onversoenbares probeer versoen deur met die Britte saam te werk en is uiteindelik ook deur hierdie blanke heidennasie in die rug gesteek.
Leer dit vir ons ‘n les vandag rakende die futiliteit daaraan verbonde om die onversoenbares te probeer versoen in een nasie?
Hopelik.
Ons geskiedenis is deurspek met die mislukkings van pogings tot multikulturalisme wat knaend misluk en in ‘n bloedbad van ons volksgenote en onsself eindig.
Vanaf Jan van Riebeeck, regdeur Piet Retief en Rhodes, het die vertroue en idealisme misluk en ons as Boere tot slawe in ons eie land gereduseer.
Daardie lesse is weereens vir ons herhaal in ons eie onlangse geskiedenis met die aanbreek van die sogenaamde 1994 Utopia van weereens misplaaste idealistiese verwagting oor ‘n moontlike versoening tussen die onversoenbares.
Na 1994, is ons vertroue weereens geskend en boonop gevolg met ‘n bloedbad op ons plase en ons stede wat steeds voortduur.
Is dit nie tyd dat ons die lesse van ons voorvaders begin ernstig opneem nie, veral noudat dit soos ‘n vasgehakte grammofoonplaat oor en oor refrein in ons eie lewens?
Is dit nie nou die tyd dat ons ons vyande as vyande beskou en dienooreenkomstig behandel nie?

 

Geskiedenisles uit die graf van die Tweede Vryheidsoorlog. 

Posted: 19 Aug 2012 07:50 AM PDT

Jan van Riebeeck het binne twee jaar belangrike lesse nagelaat oor die onversoenbaarheid van die beskawing met die heidendom aan die Suidpunt van Afrika.

Op 7 Februarie 1654, maak van Riebeeck die aantekening in sy joernaal : ‘Ons sal nooit in vrede met die naturelle kan handel dryf nie, wat ‘n ongekunstelde klomp is. Hulle soek niks behalwe om te steel en plunder so al wat hulle kan nie, sonder dat hulle van ‘n enkele skaap afstand doen of bees nie, behalwe die skape en beeste wat siek, lam of kruppel is; ten spyte daarvan dat hulle die beste van alles het.’

Dit was van Riebeeck se eerste belangrik les aan sy nasate: “swartes wil steel en plunder”.

Op die 10e Februarie 1655 skryf van Riebeeck in sy joernaal : ‘dat dit vir die Nederlanders duidelik is, hoe meer vriendeliker ‘n mens die swartes behandel, hoe meer arrogant raak hulle, asook al meer uitdagender en dapperder.’

Piet Retief het die twee lesse nie geleer nie en hy en sy hele geselskap het met hulle lewens daarvoor geboet in die kraal van Dingaan.

Die Kaapse Afrikanerdom het ook nie die lesse van Jan van Riebeeck geleer nie en geriefshalwe vergeet van die lot van Piet Retief en sy geselskap en steeds met Rhodes onderhandel oor hulle nasionalistiese behoeftes. Inruil vir hulle onwilligheid om die lesse van die geskiedenis te leer, is die Kaapse Afrikaners se hoop eerstens beloon met die Jamesoninval van die Boererepublieke, en daarna die inval van die Boererepublieke wat deur Rhodes en sy mede-samesweerders bewerkstellig was.

Van die swartes wat op Rhodes se diamantmyne gewerk het, is nie met geld betaal nie, maar met gewere. Hierdie swartes is later deur die Britte as meelopersoldate teen die Boere ingespan. Generaal Arthur Cunynghame, die Britse bevelvoerder van Suid-Afrika, het erken dat sowat 400 000 gewere aan swartes verkoop was.

Na die oorlog het die swartes slegs sowat 57 000 gewere terug aan die Britte oorhandig.

Anders as met Jan van Riebeeck wie se dagboeke onmiddelik vir die nageslag beskikbaar was as deel van hulle geskiedenis, was dit nie die geval met die Tweede Vryheidsoorlog van die Boere nie. Die grusame mishandeling en volksmoord van die Boere is vir ons weggesteek tot en met 1987, toe daar alreeds met ons volgende groep onderdrukkers; die ANC; begin beraadslag is.

Dokter Wilhelm Vallentin het in 1902 in sy boek : “Hunnen in Sud-Afrika” geskryf dat 35 % van alle Boerevroue en meisies in die Transvaal en Vrystaat verkrag was deur die Britte en hul gekleurde en swart meelopers. Verder moet ons onthou dat die Britte statisties die hoogste persentasie geslagsiektes gehad het. Dit sluit glad nie in die aantal tienermeisies wat swanger geraak het van die swartes en die engelse se verkragtings in nie. En dit beteken dat meer as 35 % van die Voortrekkervroue en tienermeisies verkrag was, omdat nie almal seksueel oordraagbare siektes opgedoen het in die volksmoord nie. Wat van die basters geword het en of hulle bly leef het sal ons nooit weet nie. Daar is doodeenvoudig n swart streep deur die statistiek en wandade getrek, net soos met die geheimhouding vandag van die volksmoord van Boere in 2012.

En geheimhoudings het die geneigdheid om die lewensverloop ten gunste van die onderdrukkers en die kinders van Satan te laat kantel, omdat ons nie beswaar aanteken teen n onreg waarvan ons nie kennis dra nie.

Mevrou Fourie van Betlehem beskryf hoe ‘n Hottentot, ‘n Engelse soldaat en twee swartes, haar gevloek en haar huis geplunder het. Nadat hulle haar ringe gesteel het, het hulle gedreig om haar te skiet.

‘n Klomp burgers van Lesotho het aan die kant van die Britte geveg en het bekend gestaan as die Swart Kommando van Winburg. Hulle was berug vir hulle aanvalle op Boerevroue en kinders op afgeleë plase waarvan die mans op kommando was. Hulle het talle Boerevroue en –kinders aangerand en die vrouens verkrag hulle huise geplunder en hulle vee weggevoer of doodgemaak.

In The New Age van Augustus 1901 skryf Ds. Samuel Thompson van Lancashire: “Ek het honderde myle vêr getrek. Ek was saam met uit met kolonne en dit is werk om van te walg. Ons verbrand elke plaas waar ons kom en neem vroue en kinders na die ‘refugee’ kampe. Waar ons ook gaan, verbrand ons die oes en laat net ‘n verlate landstreek agter ons.”

Mevrou Joubert skryf op 17 November 1901 : “die mense gaan soos vlieë dood van honger, blootstelling en siektes. Deurdat die kampe gewoonlik op ‘n skuins stuk grond staan, stort die water met mag teen die sye van die tente en word die hele plek oorstroom. Met hulle voete in diep water moet die ongelukkige skepsels hulle goedjies, nagklere ensovoorts vashou om te verhoed dat hulle nie wegspoel nie. Daarna moet hulle in ‘n paar duim modder gaan lê om te rus.”

Dink maar aan die gevolge vir die volk en die vrouens.

Dink aan die omstandighede van die brutale aanrandings en verkragtings op weerlose kinders en vrouens.

En weereens refrein die lesse van Jan van Riebeeck en Piet Retief: multikulturalisme werk nie en die inneem van gewillige slagofferhouding omdat jy ‘Christelik’ wil wees, ook nie.

As jy nie voldoende met die vyand van die tyd en die hede afreken nie, gaan dieselfde vyand jou in die toekoms nog baie meer skade berokken.

Die nageslag van die swartes wat die Boere se lewens op die Oosgrens versuur het en menige oorloë ontketen het, is vandag die onderdrukkende, Marxistiese regering van die Boere in Suid-Afrika.

Die verskille in die beskawingspeile wat daar bestaan het sedert die eerste ontmoeting tussen die Hollanders aan die Kaap en die inheemse heidense swart volke, bestaan vandag nog. Die agterstand in beskawingspeile word nooit deur tyd uitgewis nie en nog minder deur die implementering van ‘n kommunistiese regeerideologie in ‘n land. Die gaping in die beskawingspeil tussen die Boere en die swart massas in Suid-Afrika raak net al groter,dreigender en meer lewensgevaarlik soos wat die tyd aanstap.

En dit is tyd dat ons ons opsies en optrede moet heroorweeg, om die doelbewuste verhongering, verarming en sterftes van die Boerevolk te beëindig, anders gaan daar van ons naderhand niks oorbly nie, selfs nie eens in die marxistiese terroriste se geskiedenisboeke nie.

Geskiedenisles uit die graf van Piet Retief. 

Posted: 19 Aug 2012 07:06 AM PDT

Gedurende 1837 was geskiedenisboeke nie juis volop in omloop nie.

Miskien was dit, maar nietemin vaardig Piet Retief die instruksie in 1837 uit: “Die kommandante en sy veldkornette sal die mees molike sorg dra dat geen bediende van klas of kleur ook, mishandel word; en hy sal verplig wees om sonder versuim die skuldige persone aan te gee, sonder enige onderskeid, opdat hulle gestraf word ooreenkomstig die betreffende wette.”

Net soos die stamvader, Jan van Riebeeck het ook Piet Retief besluit om ‘n wêreldbeskouiing van verdraagsaamheid teenoor die swart volkere van Suid-Afrika in te neem.

Dit was ‘n amperse magiese denke, wat filosofeer dat hoe jy teenoor ander optree, is dan ook uiteindelik die bepalende faktor van hoe hulle teenoor jou gaan optree. Maar in ‘n leeuhok, of in ‘n hok vol slange is sulke magiese denke natuurlik fataal en nodeloos.

Ook het Piet Retief nie die les wat Jan van Riebeeck toe reeds aangeteken, duidelik ter harte geneem nie, of dalk nog nooit eers onder oë gehad nie. En die lesse van Jan van Riebeeck was die tweërlei.

Op 7 Februarie 1654, maak van Riebeeck die aantekening in sy joernaal : ‘Ons sal nooit in vrede met die naturelle kan handel dryf nie, wat ‘n ongekunstelde klomp is. Hulle soek niks behalwe om te steel en plunder so al wat hulle kan nie, sonder dat hulle van ‘n enkele skaap afstand doen of bees nie, behalwe die skape en beeste wat siek, lam of kruppel is; ten spyte daarvan dat hulle die beste van alles het.’
Dit was van Riebeeck se eerste belangrik les aan sy nasate: “swartes wil steel en plunder”.

Op die 10e Februarie 1655 skryf van Riebeeck in sy joernaal : ‘dat dit vir die Nederlanders duidelik is, hoe meer vriendeliker ‘n mens die swartes behandel, hoe meer arrogant raak hulle, asook al meer uitdagender en dapperder.’
Dit was van Riebeeck se tweede les aan sy nasate. En dit was die geskiedenisles wat Piet Retief dalk as leier in 1837 terdeë moes geleer het en op sy hart en regeerkunde geskryf het.

Ook het Piet Retief nog nie die verskille in die wêreldbeskouiings van die blanke beskawing teenoor die van die swart heidendom aan die suidpunt van Afrika waargeneem nie. ‘n Noukeurige let op die woorde van Jan van Riebeeck sou die verskillende perspektiewe tussen die beskawing en die heidendom uitgelig het.

Ook het Retief net soos van Riebeeck ook ‘n mate van magiese denke in sy leierskapstyl en –optrede geopenbaar.

Op 4 Februarie 1838 onderteken Piet Retief die traktaat met Dingaan nadat hy Dingaan se gesteelde beeste aan hom terugbesorg het.

Omdat hy ‘n mate van magiese denke teenoor die Zoeloes openbaar het, los hy en sy geselskap hulle wapens buite die kraal.

Die verkryging van land vir die Voortrekkers was Piet Retief se primêre doelwit as staatsman en in die opsig was hy doelgerig en suksesvol. Natal word die Boere se eiendom.

Nietemin word Piet Retief deur die Zoeloes vermoor.

Dit is hulle perspektief en beskouiing van die blankes. En dit is die gevare inherent aan die swart bevolking wat reeds deur Jan van Riebeeck bykans tweehonderd jaar vantevore uitgewys was.

Die goedertrou aan die kant van die blanke beskawing en die moord en vernietigingsinstink aan die kant van die swart heidene blyk duidelik uit die moord van Piet Retief en sy geselskap.

Die onoorbrugbare kloof wat heers tussen die blanke beskawing en die swart heidendom is duidelik in bloed geskryf, asook oor die geskiedenis van Piet Retief geskryf. En dit is ‘n kloof wat al groter raak en nie kleiner nie.

Nogtans is dit ‘n les wat nou maar eenmaal nie geleer word deur die Afrikaanssprekende bevolking in Suid-Afrika nie. Die onversoenbaarheid tussen die beskawing van Protestantse blankes en die heidendom sink nou maar eenmaal net nie in nie.

Dit is as gevolg van die blanke Protestantse beskawing se onversoenbaarheid met die Britse heidene wat die Groot Trek in die eerste plek plaasgevind het. Dit was of trek, of uitwissing, wat die enigste twee keuses was onder die wanregering van Britse heidene in die Kaap.

Dieselfde heidense gedrag en bedrog van die Britte het weereens met die diefstal van die getekende traktaat van Retief voorgekom, alhoewel eers heelwat later.

Die traktaat van Retief is aan die Transvaalse Staatsargief geskenk en eers weer in 1886 ontdek. Nadat die onwettige Britse terroriste, die Boerepublieke ingeval het in pogings om die rykdomme in die twee Republieke te bekom, het die Britte dit na Nederland vir ‘veilige bewaring’ gestuur. Maar die traktaat het nooit sy bestemming bereik nie en dit sou ook nie, want dit was die dokument wat die wettige eienaarskap van die Boere van die Republiek van Natal bevestig het.

En hierdie les wat ons ons voorouers en ook huidige politieke leiers doodeenvoudig weier om te leer rakende die onversoenbaarheid in wêreldperspektiewe, respek vir ander, respek vir menseregte tussen die Protestantse Boere en hulle heidense tydgenote het regdeur ons geskiedenis voortgeduur, en ons telkemale gepootjie en tot grootskaalse bloedvergieting onder ons volk gelei. En dit lei nog steeds tot ‘n bloedige slagting van ons volk en word asemrowend soos dit ook al mag klink, steeds as ‘n haalbare alternatief deur pseudo-leiers voorgehou.

In die Kaap destyds het die Afrikanerparty vir Rhodes ondersteun, omdat hulle gereken het dat hy hul nasionalistiese ideale sou help verwesenlik. Die Afrikanerparty wou bitter graag die blanke rasse in die Kaap versoen, te wete die Britte en die Afrikaners. Weereens ‘n geval van misplaaste persepsies oor die onwerkbare versoening tussen ‘n beskawing(Afrikaners) en ‘n heidendom(Britte, -van wie menige spotprente bestaan het oor hul algemene samelewingsverval in daardie tyd).

Rhodes het in die openbaar met die Afrikaners saamgewerk, maar met tipiese dubbele agendas van die Britte, agteraf in sameswerings betrokke geraak met die Jingo’s gemik teen die Kaapse Afrikaners en die Boererepublieke. Hy het alreeds die Kaapse Afrikaners in sy invloedsfeer gehad. Hy wou nou sy invloed in die Boererepublieke uitbrei. In 1892 het Rhodes toe begin om politieke onrus in die Boererepublieke aan te wakker.

Hoogs geheime dokumente wat in die hande van die Boere beland het na die slag van Glencoe dui daarop dat in dokumente wat by Dundee op beslag gelê is, die Britte alreeds na die mislukte Jameson inval, begin het om voorbereidings vir ‘n oorlog teen die Boererepublieke. Opmarsroetes deur die Vrystaat was aangedui, asook spesiale landskapkenmerke. Ook paaie was aangedui. Daar was ook ‘n militêre verslag oor die Transvaal. Die totale bevolking was geskat op 288 000, waarvan die uitlanders gereken was op 80 000 waarvan 30 000 van Britse afkoms was. 4 000

Kolonialiste was gereken aan die kant van die Boere te wees in Natal en die Kaap. Die Transvaal het ‘n geraamde 62 950 gewere gehad.

Hoe dit ook al sy, die Boere het weereens die onversoenbares probeer versoen deur met die Britte saam te werk en is uiteindelik ook deur hierdie blanke heidennasie in die rug gesteek.

Leer dit vir ons ‘n les vandag rakende die futiliteit daaraan verbonde om die onversoenbares te probeer versoen in een nasie?

Hopelik.

Ons geskiedenis is deurspek met die mislukkings van pogings tot multikulturalisme wat knaend misluk en in ‘n bloedbad van ons volksgenote en onsself eindig.

Vanaf Jan van Riebeeck, regdeur Piet Retief en Rhodes, het die vertroue en idealisme misluk en ons as Boere tot slawe in ons eie land gereduseer.

Daardie lesse is weereens vir ons herhaal in ons eie onlangse geskiedenis met die aanbreek van die sogenaamde 1994 Utopia van weereens misplaaste idealistiese verwagting oor ‘n moontlike versoening tussen die onversoenbares.

Na 1994, is ons vertroue weereens geskend en boonop gevolg met ‘n bloedbad op ons plase en ons stede wat steeds voortduur.

Is dit nie tyd dat ons die lesse van ons voorvaders begin ernstig opneem nie, veral noudat dit soos ‘n vasgehakte grammofoonplaat oor en oor refrein in ons eie lewens?

Is dit nie nou die tyd dat ons ons vyande as vyande beskou en dienooreenkomstig behandel nie?

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1198 gaste aanlyn