NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Bekommernis  is eintlik ‘n mosie van wantroue in die krag van God en hoort nie onder gelowiges nie.  Dink daaraan: Bekommernis eindig met ‘n verlies aan die geloof.  Geloof eindig met ‘n verlies aan bekommernis!

OP DIE PAD NA VRYHEID

DIE AARD EN OMVANG VAN DIE FISIESE VOORTBESTAANSBEDREIGING VAN ONS VOLK

Jeanette Koekemoer

Ek is gevra om as inleier by die Volkskongres van die Gelofte Koördineringskomitee op 8 Oktober 2010 op te tree met bostaande onderwerp as gesprekstema.  Die idee was dat ek in kort 'n paar hooftrekke in hierdie verband sou uitlig wat tot sinvolle gesprekvoering in die vergadering kon lei.

Die vier hoofpunte van belang wat ek uitgesonder het:

 1. Wie die hoofsaaklike vyande en oorsaak is dat ons volk tans in hierdie ellendige toestand verkeer;
 2. Wáárom hulle die Boerevolk wil vernietig;
 3. Hóé hulle te werk gaan om ons te probeer uitwis; en
 4. Wat op die nabye pad vir ons wag.
 1. Wie is die hoofsaaklike vyande agter die uitwissing van ons volk?

Eerstens is dit van belang dat ons weet dat die marionettemeesters wat al die toutjies trek om almal onder hulle te laat dans, die Internasionale Geldmag is waarvan daar 'n hele netwerk bestaan wat almal vertakkinge is van die Illuminati, wat na 'n Eenwêreld-regering  en 'n Nuwe Wêreld Orde streef en dit wil verwesenlik, om 'n paar uit te sonder, hoofsaaklik deur:

 • Die banke;
 • Groot olie- en ook ander soort maatskappye;
 • Organisasies soos die Vrymesselaars;
 • Die Bilderbergers;
 • Die Zionist Congress;
 • Royal Institute of International Affairs;
 • Council on Foreign Relations;
 • Die Verenigde Nasies.

 

 1. Waarom wil hulle die Boerevolk vernietig?

Daar is net een rede:

Die Afrikaner in Suid-Afrika was in die strategiese posisie waar ons die minerale bronne van hierdie land besit en bestuur het; 'n reg en voorreg uit die hand van ons Skepper.

En selfs nadat die verraderlike Nasionale Party wat ook maar net 'n marionet in die hande van die Internasionale Geldmag was, ons volk hierdie reg op onwettige wyse ontneem het en aan die Kommuniste  gegee het wie self net nog 'n instrument in die hande van die Geldmag is, het ons steeds as gevolg van ons nasionalistiese volksgevoel, die strewe om dit terug te neem wat ons ook met die hulp en genade van God sal regkry.

 

 1. Hoe gaan ons vyand te werk?

Hoofsaaklik met infiltrasie in alle Afrikanerorganisasies deur volksverraaiers wat lyk soos u en ek,  klink soos u en ek,  en daardeur is:

 1. Ons nasionalisme ondermyn met allerhande liberale idees;
 2. Ons kerke en skole van ons vervreemd;
 3. Ons kultuur en tradisies verkleineer;
 4. Talle frontorganisasies opgerig om die behoudende Afrikaner eenkant besig te hou;
 5. Laastens maar seker die ergste: ons moes onderwerp word aan 'n Swart kommunistiese regering op wie se onregte en misdade ons nou die hele tyd moet fokus in plaas daarvan om die groter prent raak te sien.

 

 1. Wat lê vir ons voor?

Elke aspek waarmee die vyande sover die Afrikanervolk ondermyn het, en wat ons goed leer ken het sedert 1994, sal net vererger.

Daar kom egter een saak by: die finale fase van rewolusie wat voor die deur wag, waarin:

 1. Onteiening van alle Blanke eiendom gepoog sal word;
 2. Waarvoor ons lankal wag: die totale ineenstorting van die Swart regime wat met groot geweld van Swart op Swart sal begin as gevolg van die woede van die Swart massas aan wie die talle beloftes van voorspoed deur die ANC nie gestand gedoen is nie; 'n toestand wat dan ook baie skielik na die Blanke sal oorspoel waartydens ons lewens niks werd sal wees; die Blanke is die Swarte se tradisionele vyand en ons sal die hoofskyf in hierdie gewelddadige optrede word.

Ons hoef feitlik net te kyk na die Freedom Charter, die ANC se bloudruk vir Blanke volksmoord  wat reeds in 1955 die lig gesien het, om te verstaan dat die finale slag teen die Blanke nog gelewer moet word. Die Kommunis Joe Slovo, wat hierdie handboek vir rewolusie self daar by Kliptown ter skrif gestel het, het die rewolusie so beskryf:

"Die hoofdoel van Suid-Afrika se ontvouende nasionale demokratiese rewolusie deur die Swartmense, is om die vernietiging van Blanke heerskappy te verseker. "

Ons moet verstaan dat Blanke heerskappy nie vir die ANC in 1994 geëindig het toe hulle die politieke mag op 'n skinkbord by die NP gekry het nie.

Uit die Suid-Afrikaanse Kommuniste se ‘Swart Republiek Beleid’ van 1928 is dit duidelik dat dit nie vir hulle gaan net om die politieke mag te besit nie maar dat hulle ons hele land wil hê, élke duim bo- en ondergronds daarvan. En na 82 jaar staan ons uiteindelik voor die finale fase van hulle Rewolusie. Daarom moet die Witman uit die pad gevee word.

En as enige Kommunis of liberalis u anders wil wysmaak met mooi praatjies oor onderhandelinge met vreedsame gevolge oor enige saak,dan lieg hy vir u! Want die Witman moet al paaiend aan die praat gehou word terwyl hy uitgemoor word.

 

Die ANC self praat van die 2 fases in hulle rewolusie:

 1. Die Nasionale Demokratiese Rewolusie (NDR) – dit is wat ons sedert 1994 beleef het;
 2. Die sosialistiese fase –  die 2e fase waarin die Witman finaal uitgewis moet word.

 

Wat is Rewolusie oftewel Transformasie in praktyk?

 • Die woord 'rewolusie' beteken gewelddadige opstand wat tot vernietiging van die bestaande orde moet lei.
 • Rewolusie is 'n onontbeerlike bestanddeel van Kommunisme wêreldwyd.
 • Dit beteken 'n totale ommekeer:  wat bo is moet na onder en wat onder is moet na bo.
 • Volgens Kommunisme is materie die enigste bestaande werklikheid.
 • En materiële welvaart kan volgens Kommunisme slegs in 'n werkerstaat deur elkeen geniet word.
 • 'n Werkerstaat, of dan proletaristiese diktatuur waar die Swart massas sogenaamd sal regeer, kan net verkry word as bestaande orde gewelddadig omvergewerp word, glo hulle.

Robert Conquest stel dit in die boek The Great Terror, dat Kommunisme die beginsel van terreur met  "hoek, lyn en sinker" ingesluk het.  Hulle leef, slaap en eet terreur!

The Black Book of Communism verduidelik dat terreur 'n dubbele doel het:

 1. Eers word 'n vyand verklaar;
 2. En dan word hy 'n misdadiger wat vervolg moet word (in Suid-Afrika is dit die Witman).

En dít gee glo die Kommuniste die reg om gewelddadig op te tree. So is miljoene politieke moorde oor die wêreld in elke kommunistiese land gepleeg. Daar word gereken dat Kommunisme wêreldwyd meer as 'n honderd  miljoen menselewens gekos het in ongeveer 80 jaar.

Ons het netnou gepraat van die 1e fase van rewolusie waar oorlog teen die so-verklaarde 'vyand' gevoer word soos ons sedert 1994 op elke gebied ervaar het; waarvóór hulle ingespan het alle:

 • staatsmasjinerie,
 • kerke,
 • skole,
 • die talle frontorganisasies wat spesifiek daarvoor totstand gebring is, en
 • die ekonomie: want 'n arm volk word op sy knieë gedwing;

Maar die 2e of sosialistiese fase lyk so:

Die woord verklap reeds die proses: Sosialisme beteken die beginsel waarvolgens afskaffing van private besit langs die weg van rewolusie plaasvind.

In Suid-Afrika moet die rewolusie nou versnel word deur oor te gaan in die 2e fase deur:

 1. Onteiening van alle Blanke eiendom soos nou in die Groenskrif in die Parlement ter tafel gelê is. Grondhervorming gaan dus ook stede toe.
 2. Deur Swart massas op te sweep met slagspreuke soos:

Revolution is the only solution!;

Kill the boer, kill the farmer!;

One bullet, one Boer!;

One bullet, one White infant!;

One Rope, one sell out! en talle ander soos u weet.

 

Mnr Jaap Marais het dit herhaaldelik aan ons gestel dat hierdie Swart kommunistiese bestel in duie sal stort omdat dit nie oor die duursaamheid van die belangrikste twee voorwaardes beskik nie naamlik ’n:

 • groeiende ekonomie, en
 • respek vir wet en orde.

Sy woorde in Augustus 1994:

“Omdat hulle prioriteit wraak en uitwissing van die Blanke is sal so ’n ineenstorting met groot bloedvergieting en geweld gepaardgaan. Ons moet ons voorberei vir wanneer al hierdie dinge in duie sal stort.”

 

Daar is ook talle ander profete in eie reg wat hierdie dinge korrek ingesien het maar ek lig graag net nog een uit:

Roger Teale, 'n Christenprediker in Amerika, het op 4 April 1994 in Durban gearriveer waar hy teen sy sin (want hy het eintlik nie kans gesien om na Suid-Afrika te kom nie en het dit lank reeds uitgestel), maar uiteindelik in opdrag van God die eerste van sy reeks waarskuwings oor juis dit waarvan mnr Marais gepraat het, aan gehore in Suid-Afrika sou kom rig. Hy het ‘n uitgewerkte reisprogram gehad om in verskeie groot stede in die land op te tree.

Na sy openbaringe die vorige aand in Durban is sy visum die volgende oggend skielik ingetrek en hy moes die land onmiddellik verlaat. Hy was nie toegelaat om enige van die ander stede te besoek nie omdat hy die daardie aand gesê het:

“Maak julle gereed vir groot geweld wat hier sal uitbreek. Julle bloed gaan in die strate loop.

Ek sien dat al die lughawes gesluit word en net mense wie se name op ‘n lys is toegelaat word om uit die land pad te gee.

Julle moet ernstig tot God bid dat Hy julle geliefdes, vroue en kinders, en julle huise en besittings in daardie uur van verskrikking sal uitspaar...

En julle rand sal dan niks werd wees nie.”

 

Hy het dus ook die ekonomiese ineenstorting saam die geweld voorsien soos mnr Marais voorspel het dit sal gebeur.

 

Opsommend oor wat vir ons wag:

 1. Dat ons 'n algemene gewelddadige tyd tegemoet gaan is seker;
 2. Dat daar ook 'n kortstondige tydperk van bloedige geweld sal plaasvind is nie te betwyfel nie;
 3. Dat dit in sekere stede en dele van die land baie meer intens sal plaasvind as in ander gebiede is seker ook voorspelbaar;
 4. Dat die Swartes goed toegerus is met die wapens van die Witman plus miljoene pangas wat daagliks aan hulle verkoop word is 'n feit;
 5. Dat hulle hulself voorberei vir 'n groot en finale slagting is so; dit word gereeld in hulle ritmiese neuriessang terwyl hulle werk veral onder in die myne gehoor;
 6. Dat hulle in staat is om talle stede in ons land in minute te omsingel is 'n praktiese moontlikheid; dit as gevolg van die bottelnek-uitleg van die meeste Swart lokasies teenaan Blanke gebiede.
 7. Dat NAVO-magte heel moontlik sal poog om orde te kom skep:

So onlangs soos in Julie 2009 tydens 'n vergadering van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (NAVO) se Veiligheidskomitee, het 'n Suid-Afrikaanse verteenwoordiger die eskalerende geweld in die land bespreek. Op sy vraag of 'n mag van die Verenigde Nasies (VN) ingestuur sal word as hier onbeheerbare anargie en chaos uitbreek, was die antwoord aan hom:

"Nee, die VN is nie by magte om in enige konfliksituasie ferm op te tree en vrede te herstel nie want hy is vandag grootliks 'n Derde Wêreldorganisasie wat magsbehep, verwaand en net so onordelik en lafhartig en onbeholpe is soos die lande waarheen hy gestuur word. Hy is nie in staat om magsbehepte tiranne en diktators aan bande te lê nie. Die wapen wat ons in sy hand gestop het, gee aan hom die illusie dat hy die groot vredemaker is maar dis van alle waarheid ontbloot.

"Wanneer Suid-Afrika in chaos verval stuur ons onmiddellik 'n NAVO-taakmag in om die situasie te stabiliseer en dan beheer van die land oor te neem met 'n interim-regering, en julle Blankes sal maar daarmee vrede moet maak, óf die gevolge dra..."

Die vraag is met wie sal ons moet vrede maak – FW de Klerk en sy meelopers na sy afgelope hertoetrede in die politiek?

 

Ek laat 'n laaste gedagte by u:

Die verdeeldheid in ons geledere is vandag die een enkele groot rede waarom ons so maklik verniel en vermoor word. Dit is doelbewus deur ons vyande gebring om hulle saak te bevorder.

In ons versplinterdheid het ons afgedwaal van alles wat 'n volk nodig het om behoue te bly. Maar onsself en ook ons vyande moet weet dat dit nie die einde van ons bestaan beteken nie, daarvoor het ons die geskiedenis as bemoediging en bewys van die genade van die Bekermer van ons volk:

Vroeg in die veertigerjare was die Boerevolk polities die ergste ooit verdeeld binne die:

 • Herenigde Nasionale Party van dr DF Malan,
 • Ben Schoeman se Volksparty,
 • Klasie Havenga se Afrikanerparty,
 • Oswald Pirow  se Nuwe Orde,
 • Louis Weichardt se Gryshemde, en die
 • Ossewa-Brandwag onder dr Hans van Rensburg.

Elke poging om Afrikaner-eenheid te bewerkstellig het misluk en net nog groter misnoegdheid gelaat, net soos ons dit vandag beleef.

Daarby het die meeste Afrikaners in groot armoede geleef, erger as vandag want hulle het uit die depressie van die dertigerjare regstreeks in die oorlog van die veertigerjare beland.

Die Herenigde Nasionale Party in Transvaal het toe 'n besluit geneem om te herorganiseer en begin vergaderings hou, met dieselfde doel as hierdie vergadering.

Die meeste mense wat destyds by sulke vergaderings opgedaag het, was twee huismense en een of ander buurman. Dan het hulle mekaar maar voorgestel en gesekondeer as voorsitter, sekretaris en addisionele lid.

Verbysterend dat die Herenigde Nasionale Party binne vyf jaar in Transvaal gegroei het tot 'n magtige party wat die grootste bydrae gelewer het om die politieke mag op 26 Mei 1948 te verower.

Dít kan ons vandag weer doen as elkeen wat hier staan besef dat sy klein aandeel onontbeerlik is in die groei en stabiliteit van 'n volk tot 'n onstuitbare mag waarteen geen volksvyand bestand sal wees nie.

 

 

Ek sluit met die woorde van Jaap Marais:

"Ons moet ons geledere sluit en trou sweer aan mekaar."

Dit vereis 'n geestelike eenheid met mense wat eensgesind is oor die verwerping van die bestel.

Wanneer, nie 'as' nie, maar wanneer hierdie bestel in duie stort,  moet ons volk reeds so ingeoefen wees om God se genade reg aan te wend dat ons gereed sal wees om die mag oor te neem in hierdie land.

Mag die Here ons daartoe help!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 897 gaste aanlyn