NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Christelike vryheid is nie losbandigheid nie.  Gelowiges is nie vry om te sondig nie (Rom.6).  Christus het hulle juis vrygemaak om nie weer deur sondes gebind te word nie.   Wie rein leef, is waarlik vry al verrig hy ook die eenvoudigste werk.  Wie onrein leef, bly ‘n slaaf, al is hy ook koning.   Een slaaf kan nie ‘n ander een lei nie. “En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal al twee in die sloot val” (Mt.15:14).

MET RYPERD EN MAUSER (7)

(Lees reeks by Met Ryperd en Mauser)

VERRAAI EN ONTWAPEN

Dr JP Botha

Ons veldkornet, Johannes Eloff, wou nie die wa van Frans du Toit laat huis toe gaan nie want ons het hom baie nodig gehad om die voetgangers mee te vervoer.

Die môre toe die kommando per trein vertrek, lê ek weer plat met ‘n hewige kouekoors. By die walaer wou ek nie graag agterbly nie, maar my Veldkornet het dit raadsaam geag om my nie saam met die perdekommando te stuur nie. Hy het my verseker dat die walaer al met die spoor langs na Johannesburg sou trek, sodat ek dan weer die kans sou hê om by die perdekommando aan te sluit.  Daarop het ek maar ingewillig om agter te bly  -  ook maar gelukkig vir my, want later het my maats wat daarby was my vertel dat dit die kragte van ‘n gesonder man geverg het om al die ontberings op pad vanaf Kliprivier na Pretoria te deurstaan.  Sommige voetgangers moes naderhand van vermoeidheid hul kos en komberse agterlaat en kon uiteindelik selfs sonder hierdie las skaars meer van uitputting voortstrompel.

Toe ons walaer op Bloubank kom, wat vandag Magaliesburgstasie genoem word, roep die laerkommandant die burgers bymekaar en beveel dat hulle moes sorg dat elke wa so gou moontlik na sy bestemming geneem word. Ek het gelukkig van ‘n vriend ‘n bietjie medisyne teen die malaria gekry wat baie doeltreffend was en voel toe al weer taamlik fluks. Ek besluit toe om maat Frans du Toit se wa te gaan aflewer en sommer uit te vind hoe die wind daar waai. Ek vind hom tuis, maar in plaas van enige dankbaarheid dat hy weer sy eiendom onbeskadig terugontvang het, tref ek hom so boos aan vir die Veldkornet, omdat dié sy wa en osse so lank gebruik het, dat hy dreig om hom dood te skiet waar hulle mekaar weer ontmoet!  Hy wou weet wanneer ek weer van plan is om na die kommando te gaan. Ek sê toe dat ek Maandagmôre vroeg weer wil vertrek. Dit was toe reeds Saterdagaand.

Maar Frans het ook ‘n ander vriend gehad, oom Stoffel Wolhuter, ‘n winkelier, wat tot so ver nog geen duim verroer het om die saak van die Boere te ondersteun nie. Sy twee karperde het hy by Frans kom wegsteek omdat hy bang was dat ons hulle sou kommandeer.

Daardie Saterdagnag het ek in Frans se huis geslaap. Vroeg die Sondagmôre kom Stoffel ook daar aangestap met  -  vir hom  -  die blye tyding dat Johannesburg en Pretoria deur die Engelse ingeneem is. Hy haal ‘n bottel drank uit die sak en sê:  “Nou gaan ons twee snapse drink vir lord Roberts en ook twee vir Queen Victoria!  Die Boere is te vrot om ‘n land te regeer. Van nou af sal ons geld in oorvloed hê.

Verbaas sit ek die twee en aanstaar.  Kan hierdie nou werklik die waarheid wees? Kan nasate van stoere ou Voortrekkerhelde wat hierdie land met hul bloed gekoop het nou werklik só vals en ontrou aan eie volksaard wees dat hulle ‘n vreemde veroweraar met ope arms te verwelkom?  Hierdie en ander vrae het aanhoudend deur my kop gemaal, terwyl ek hoogs ontuis in hierdie verraderlike geselskap begin voel het.

Dieselfde Sondag kom daar klompies-klompies burgers met die grootpad verby. Dit was die pad van Rustenburg na Zeerust en het nie ver van Frans se huis af verbygegaan nie.  Ek loop hulle toe voor om te hoor waar die kommando’s is en waar hulle heengaan.

“Die kommando’s het ons in die berge naby Pretoria agtergelaat. Die offisiere kom nie verder as krygsraad hou nie en ons vrek van die honger!  Ons kom haal kos.”

Gedurende die hele dag het daar kort-kort groepies ruiters verbygegaan. Ek het hulle gereeld gaan ondervra en ook deurgaans dieselfde antwoord ontvang. Ek besluit toe maar om eers ‘n paar dae hier te vertoef om te sien wat gaan gebeur.

My ouers woon twintig kilometer verder aan die grootpad na Zeerust en ek besluit om dan maar eers daarheen te gaan. Ek hou kajuitraad met myself en besluit om my geweer by Frans agter te laat, want ek was bang dat ek op pad Engelse kon raakloop en gevang en weggestuur kon word indien ek gewapen was. Ek het besef dat ek my geweer kon kwytraak deur dit agter te laat, maar ek het gehoop om weer een buit te maak wanneer die geleentheid hom sou voordoen.

Die heer Frans is vroeg die volgende oggend na oom Stoffel toe, wat vorentoe te Swartruggens aan  die grootpad gewoon het, waar ek ook moes verbygaan. ‘n Rukkie nadat hy weg is, het ek ook in die pad geval. Oom Stoffel se huis was naby die rivier geleë. Die pad het hier deur ‘n drif met hoë walle aan weerskante gegaan. Toe ek in die drif kom, gewaar ek dat aan elke kant van die pad agter die walle ‘n paar Kakies my staan en inwag. Ek hou my doodluiters om voor te gee dat hul teenwoordigheid my nie hinder nie.

Ek ontdek toe verder dat ‘n klompie Kakies met hul perde agter die beskutting van oom Stoffel se winkel en woonhuis weggekruip het. In ‘n ommesientjie was ek omring deur die Engelse, vergesel deur my vriend Frans du Toit en oom Stoffel Wolhuter.  “Watter vriendelike ontvangs!” het ek gedink, want blykbaar was ek hier die belangrkste persoon onder die groepie en my twee “vriende” het groot gretigheid aan die dag gelê om my aan die Engelse offisier voor te stel as dié Botha oor wie hulle so ewe met hom gepraat het.Baie gou het die offisier my vertel dat hy my perd vir sy troepe nodig het. Ek is gedwing om van hom afstand te doen en was nou ‘n voetganger.

“Waar is jou geweer?” vra die offisier.

“By meneer Du Toit,” antwoord ek.  “Moet ek hom gaan haal?”

“Nee, ons sal hom laat haal,” was die antwoord.

Vriend Frans was nou al te gewillig om my geweer by sy huis vir die Engelse te gaan haal.

Intussen kom daar nog steeds groepies burgers aan wat wapen aflê, maar hulle behou almal hul perde. Dit was dus duidelik dat ek spesiale behandeling ontvang, ongetwyfeld weens my “vriendskap” met  die heer Frans du Toit.

Kort daarna kom hy toe ook met my geweer daar aan, vergesel van sy vrou wat die begeerte nie kon weerstaan om saam te kom en hul mense te kom ontmoet na wie se koms hulle so lank uitgesien het nie.

Sodra sy my sien, sê sy:  “En hoe lyk dit nou?  Jy wou mos Engelse skiet!  Kan jy nou nog Engelse skiet?”

Watter gevoel daar op hierdie oomblik in my binneste ontbrand het is moeilik om in woorde uit te druk. Op my versoek het die offisier my toegelaat om na my ouers se plaas te gaan. Hy het my ‘n pas gegee en beveel om binne die grense van die plaas te bly, anders sou ek gevang word.

Toe ek te voet oorkant die drif uitkom en al met die grootpad deur die dorpie aanstryk, kom Abraham Cloete, die onderwyser wat te Mafeking gesê het hoe dapper hy sy vaderland sou verdedig, by my verby. Toe hy my sien, steek hy vas en skree met ‘n stem waarin leedvermaak duidelik te bespeur was:  “Hensop!”

Wat ek aan hom teruggeskree het, sal ek liewer verswyg.  Hy was dus ook al tuis en baie in sy skik daaroor.

Tydens oom Stoffel se kuiertjie by Frans die Sondagmôre, het hy aan hom vertel dat die Engelse al van Saterdag af by hom is, ‘n feit wat hulle vir my weggesteek het, sodat hulle verraderlike planne met my, kon slaag. Daarom is hy  die Maandagmôre so vroeg voor my uit om sy sakies te gaan reël.

Tydens die verwarring onder die burgers op Pretoria het daar ook veldkornette met klompies van hul manskappe huiswaarts gekeer, onder andere ook veldkornette R J van Tonder en Johannes Eloff. Hulle het berig ontvang dat die kommando’s wat in die rigting van Machadodorp gedryf is aan die terugkom was. Laasgenoemde Veldkornet het ‘n klompie van sy burgers in die geheim bymekaar geroep en ‘n dag vasgestel waarop hulle weer na die kommando’s sou terugkeer. Dog voordat hulle hul planne kon verwesenlik is hulle deur iemand verraai en het die vyand vir Eloff en ‘n paar van sy manne gevang. Hulle sou dus vir die verdere duur van die oorlog nie weer die voorreg geniet om op vaderlandse bodem te trap nie. Dit was nou ongeveer Juniemaand 1900.

‘n Week nadat ek te voet by ons huis aangekom het, was ek gelukkig genoeg om weer vir my ‘n perd te koop, want die ondervinding het my toe al reeds geleer dat ‘n voetganger vir ons in hierdie beweeglike stryd nie veel beteken het nie en dikwels allerhande ellendige ontberings moes deurmaak.

Die vyand het te Groot Marico en Swartruggens reeds kampe gehad en was derhalwe in staat om hierdie wyke goed te patrolleer. Hulle was bewus van die feit dat die Boere al weer besig was om nuwe militêre verset te organiseer en kommando’s te vorm. Daarom het hulle hul bes gedoen om die perde wat nog op die plase was in die hande te kry. Ek was maar pas ‘n week lank die trotse besitter van my tweede perd toe ‘n Engelse patrollie hom op die plaas uitsnuffel en ook annekseer.  Ek was egter vasberade om my nie deur hierdie teëspoed en verlies van stryk te laat bring nie en het gereed gemaak om by die eerste geskikte geleentheid weer na die kommando’s te ontsnap.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1202 gaste aanlyn