NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God is besorg oor die dinge in jou hart want ʼn beter wêreld, land, gemeenskap en gesin begin op geen ander plek as in jou hart nie.  As ons met rein harte begin bid, sal ons verbaas staan oor wat God met Suid-Afrika gaan doen.

WÊRELDOORLOG III (6)

DIE TEKENS VAN DIE NADERENDE SLAG VAN ARMAGEDDON

John White

Lees reeks by WÊRELDOORLOG III

DIE EKOLOGIESE TEKENS

Die meeste van ons het tot en met die begin van die sewentigerjare nooit werklik bewustelik die woord ekologie gehoor nie. En toe skielik het dit gelyk asof ons die woord sien of hoor elke keer as ons 'n koerant optel of 'n radio aanskakel. Die woord is op groot kennisgewings langs die pad gedruk, het deel uitgemaak van die leerplanne in onderwysinrigtings van die kindertuin af tot by universiteite by die toekenning van doktorsgrade, en dit het voorgekom op die agendas van omtrent elke vergadering. Dit het gelyk asof alles en almal betrokke is by die "ekologiekrisis", tot omstreeks 1973 toe die hele begrip van die toneel verdwyn het en moes plek maak vir die "energiekrisis".

Terwyl die kwessie van ekologie die botoon gevoer het, het ons geleer dat dit 'n afdeling van die biologie is wat handel oor die verhouding van lewende organismes tot hulle omgewing en tot mekaar.

Ons het ook agtergekom dat die wetgewers, ouers, die skool, munisipaliteite, provinsiale rade, die nasionale regering, almal die ekologiese probleme bestudeer en wette maak want, so het hulle gesê, as die bomme ons nie in die toekoms vernietig nie, sal een of ander ekologiese ramp dit wel doen. Wetenskaplikes het al die beskikbare inligting vir 'n rekenaar gevoer en dié het tot die gevolgtrekking gekom dat die mens nog sowat een geslag oor het voordat hy gaan boet vir  al sy ekologiese sondes. Dis deur die media die wêreld ingestuur.

Binne drie jaar is die hele vraagstuk van ekologie egter van die voorblaaie geskrap om plek te maak vir nuwe Damokles-swaarde, maar ons het almal geweet dat die stellings wat deur die wetenskaplikes kwytgeraak is, steeds van krag was. Ons is al in die sewentigerjare gewaarsku dat ons gretigheid om die energiekrisis op te los, maklik daartoe kan lei dat ons die ekologiese krisis waarvoor die mens te staan gekom het, kan miskyk.  Ons weet dat die mens oorhaastig op die pad na ondergang gedwing word deur beleide van "vooruitgang" te aanvaar wat sy omgewing so gaan besoedel dat dit heeltemal vergif gaan word.

Toe Jesus se dissipels aan Hom gevra het na watter tekens hulle in die omgewing moet oplet om te weet dat sy tweede koms naby is, het Hy geantwoord dat daar "pessiektes"'sal wees wanneer die tyd "van smarte" begin. Soos dit sy verloop neem, sal dit deel wees van die groot verdrukking: "soos daar van die begin van hierdie wêreld af tot nou toe nie gewees het nie en ook nooit sal wees nie". (Matthews 24:7,8,21). As daardie "hongersnode en pessiektes" (Lukas 21:11) enig in omvang gaan wees, sal hulle erger moet wees as byvoorbeeld die Swart Dood van 1347 waarin daar na raming sowat 'n derde van die destydse bekende bevolking van die wêreld omgekom het. Hulle sal ook erger moet wees as die groot griepepidemie van 1918 toe daar dwarsoor die wêreld sowat 20 miljoen mense dood is, insluitende meer as 'n halfmiljoen Amerikaners. Hierdie voorvalle het daartoe gelei dat die Amerikaanse kongres in 1976 'n besluit goedgekeur het ingevolge waarvan al 200 miljoen Amerikaners gratis ingeênt sou word teen die sg. varkgriep wat toe geheers het. In Openbaring 6:7 lees ons dat 'n kwart van die inwoners van die aarde uitgewis sal word in een groot ramp wat sal bestaan uit oorlog, hongersnood en die pes.

Dan is daar die steeds toenemende getal gevalle van veneriese siektes dwarsoor die wêreld maar mense leef asof dit nie bestaan nie. Intussen is hulle besig om almal met wie hulle gemeenskap het, aan te steek. Dink maar 'n bietjie wat sal in die tyd van die groot verdrukking gebeur wanneer daar 'n groot tekort aan medisyne sal wees, wanneer die mens smarte sal ly soos hy nog nooit voorheen geken het nie en die kerk van Jesus Christus van die aarde of weg sal wees.

Prof. David Suzuki het gewaarsku dat antibiotika en moderne medisyne net die simptome van 'n siekte genees en nie die siekte self nie. Hy voeg by: "Binne enkele jare sal Noord Amerikaners geen beheer meer oor epidemies hê nie omdat hulle reeds te afhanklik geword het van antibiotika en ander geneesmiddels. Antibiotika word dwarsoor die kontinent teen so 'n skaal bemark dat mense 'n weerstand daarteen opbou en gevolglik sal die gemeenskap heeltemal weerloos teen siektes word".

'n Span geneeshere het reeds in die sewentigerjare in die Philippines Times Journal gepubliseer dat daar 800 miljoen kinders in die Derde Wêreld grootword met gebreksiektes veroorsaak deur onder meer proteïenwanvoeding. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie was daar toe reeds sowat 60 miljoen kinders met oogontsteking, 210 miljoen met parasietbesmetting en 220 miljoen met ingewandsiektes. Ook 'n groter malaria-epidemie as ooit tevore sal ons tegemoet gaan  - In 1965 was daar maar 125 000 gevalle van malaria in Indië. In 1975 was daar vier miljoen; dink hoe lyk die syfer nou. In Pakistan was daar in 1961 sowat 9 500 gevalle en in 1975 tien miljoen.

Een van die probleme is natuurlik die feit dat die mens in groot stede saamdrom waar besoedeling ten opsigte van siektes en atmosferiese besmetting vooraanstaande wetenskaplikes soos Vera Boikoff laat opmerk die "wêreld gaan 'n ekologiese ramp" met ongekende afmetings tegemoet.

Plato het beweer die ideale grootte van 'n gemeenskap is 5 040 — soveel as wat in die markplein in Athene kon vergader. In die sewentigerjare het 577 miljoen mense saamgedrom in afsonderlike gemeenskappe van 100 000 of meer mense. Daar het 1,4 miljoen in die volgende 25 jaar bygekom. Volgens die demografiese bepalings van die VVO was "groot stede" toe plekke met 'n halfmiljoen en meer mense. Dan was daar "miljoenstede", sg. "multi-miljoen stede", (meer as 2,5 miljoen) en "superstede" soos Tokio, Yokohama en New York, en omstreke met 12,5 miljoen mense en meer. Teen 1985 was daar drie of vier metropolitaanse gebiede met 25 miljoen mense en twee of drie met 50 miljoen, en teen die einde van die eeu was daar volgens wiskundige berekening stede met 100 miljoen inwoners en meer.  Dit vorm 'n skerp kontras met die feit dat daar in 1950 op die hele aarde maar 75 stede was met 'n miljoen en meer inwoners.

In die sewentigs het die wêreld se grootste stede se inwonerstalle so gelyk: Shanghai, 10 820 000; Tokio, 8 841 000; New York, 7 895 000; Peking, 7 570 000; Londen, 7 379 000; Moskou, 7 050 000; Bombaai, 5 969 000; Seoul, 5 536 000; Sao Paulo, 5 187 000; en Kairo, 4 961 000. Die agteruitgang van openbare dienste (as hulle ooit bestaan het), die verval van die middestad en die kulturele gebrek in uitgestrekte 'slumbuurte'  is maar net nog 'n paar van die ekologiese nagmerries van ons tyd.

Dit bring ons by lugbesoedeling. Die Wall Street Journal kla in 1976 in 'n artikel dat die gretigheid om die rookmisprobleem in stede op te los, feitlik doodgeloop het. "In 1970 wou feitlik almal skoner lug hê. President Nixon wou dit hê, die Kongres wou dit hê. Selfs studente was ten gunste daarvan. Daarom het die Kongres bepaal: Laat daar skoon lug wees teen 1975. 'n Spesiale komitee is deur die Kongres aangestel om toegespitste navorsing te doen. Teen 1973 het hierdie liggaam metodes vasgestel waarvolgens vuil, ongesonde lug in 39 stede gereinig kon word." In 1976 kla die tydskrif die probleem is nog net so groot soos altyd, maar dat mense nie meer met die oplos daarvan opgesaal wil wees nie. In Washington, D.C., waar die wette gemaak word, is die lug later jare meer besoedel as ooit tevore en van die hoogste lesings ter wêreld word hier geregistreer. Selfs in 'n land so yl bevolk soos Kanada het lugbesoedeling dwarsoor die land met groot persentasies toegeneem.

Dis nogal ironies dat op die dag toe hierdie artikel in die Toronto Star verskyn het, die rolprent Blood on the Sun ook geadverteer is, want Jesus het gesê een van die gebeurtenisse van die tyd van groot verdrukking sal wees dat "die son sy lig nie sal gee nie" (Mattheus 24:29). Selfs in die ou profesie van Joël, waaruit die apostel Paulus aangehaal het op die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, lees ons dat "op die aarde" net "rookpilare" sal wees. "Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom". Dieselfde profesie verskyn in Openbaring 9:2 waar ons lees: "En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put verduister". In Openbaring 6:12 staan: "...en die son het swart geword soos'n harige sak, en die maan het geword soos bloed".

Natuurlik is dit wat ons nou sien net 'n voorspel van wat nog voorlê, maar dit gee beslis vir ons 'n aanduiding van wat kom. Enigeen wat taamlik baie rondreis, sal onthou dat hy al die son of die maan deur die swaar besoedelde lug van stede gesien het, veral as die metaalinhoud van die besoedeling baie hoog is. Die gevolg is dat die geel strale wat gewoonlik deurfilter heeltemal rooi is. Dikwels kom 'n mens uit die helder sonlig van die platteland of van bokant die wolke af na een van die uitgestrekte monsterstede van ons tyd en vind dat sy sinusse dadelik verstop, sy neus brand en hy hoes onwillekeurig. Die son is 'n met roet-oortrekte gloeilamp amper soos die vlam van 'n ou olielamp deur 'n toegerookte glas wat dringend skoongemaak moet word.

As gewone lugbesoedeling in ons steeds groeiende grootstede so erg is, hoe sal dit lyk as 'n chemiese oorlog sou ontstaan? Die Amerikaanse News and World berig: "Hoewel Amerika amptelik die plan om eerste met chemiese wapens aan te val verwerp het dink die Russe, volgens senior amptenare van NAVO, heeltemal anders. NAVO-spioene het in die sewentigs agtergekom dat die Russe in 'n militêre oefening 'n skynaanval op Europa begin het met 'n gasaanval op Denemarke wat die slagoffers 48 uur lank bewusteloos maak. Die tydskrif Newsweek het berig dat Russiese troepe in die voorste linies toe reeds nie net met konvensionele wapens toegerus was nie, maar dat hulle ook beskik het oor kanonne en mortiere wat gifgas kon afvuur en wat in dieselfde arsenale as konvensionele wapens opgegaar word. Reeds in 1974 was daar selfs wapens vir 'n kiemoorlog in hierdie opslagplekke en was daar sekerheid dat die Russe besig is om hierdie bakteriologiese wapens te bly vermeerder.

'n Gas waaraan miljoene mense natuurlik reeds vroeg in hulle leavens verslaaf raak en waaraan talle uiteindelik vroeg sterf, is tabakrook. Mans wat twee pakkies sigarette per dag rook, verminder hulle lewensverwagting met veertien tot vyftien jaar en vrouens met negentien tot twintig jaar. Toe president Ford en Henry Kissinger in Sjina was het die leiers daar erken dat dit die een gewoonte is waarvan hulle nie kan afsien nie. Kissinger het self erken dat dit die enigste slegte gewoonte was waarvan sy vrou ontslae kon raak.

Rook is vandag feitlik dwarsoor die wêreld 'n groot oorsaak van lugbesoedeling. In Amerika is daar in 1976  430 biljoen sigarette gerook en elke 15 jaar het dit minstens verdubbel.  Onder tienderjarige dogters het die rookgewoonte in die sewentiger jare met vyf persent toegeneem — ook maar 'n eienaardige manier om die emansipasie van die vrou te vier.  Amerikaners oor die ouderdom van 18 jaar rook toe gemiddeld 4 148 sigarette per jaar per persoon. Ondanks wetgewing wat sigaretadvertensies oor die radio en televisie verbied en verdere bepalings dat kopers op elke pakkie gewaarsku moet word sigarette is gevaarlik vir die gesondheid, neem die rookgewoonte dwarsoor die wêreld toe. In Swede het die syfer tussen die sestigs na die tagtigerjare verdubbel.

Kankergevalle neem in dieselfde verhouding toe as die rookgewoonte.  In die afgelope veertien jaar het sterfgevalle onder vrouens as gevolg van longkanker verdriedubbel.  In 1976 is 'n kwart van alle sterfgevalle in Amerika veroorsaak deur kanker. Dit verbaas 'n mens dus nie dat baie mense 'n sigaret 'n "kankerstokkie" noem nie. Is dit dalk 'n onderdeel van een van die verskynsels wat die wêreld volgens Jesus self, voor sy tweede koms sal kenmerk? Hy het in die besonder verwys na "epidemies" (Lukas 21:11).

Regerings dwarsoor die wêreld probeer vandag mense ontmoedig om hul omgewing te besoedel. Maar die koms van die Antichris sal gekenmerk word deur sy doelbewuste aanhitsing van gruwels wat verwoesting in die hand werk. Hoewel dit 'n spesifieke toepassing het, sal dit ook 'n tipiese kenmerk van sy verderflike regime wees.

Jesus het gesê 'n aspek van die toneel tydens die groot verdrukking, saam met die tekens aan die son en die maan waaroor ons reeds gepraat het, sal wees: "... op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun (Lukas 21:25). In Openbaring 8:8 — 10 lees ons: "En die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword, en 'n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en 'n derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het geblaas, en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine". Dit is onrusbarend om so 'n profesie te lees en daarna af te kom op die waarskuwing van Brian Crozier, direkteur van die Instituut vir die Studie van Konflik, van die Amerikaanse Senaat se Regskomitee, dat "terroriste dit ernstig oorweeg om die watervoorrade van een van die groot stede te vergiftig". Maar dink wat sal 'n kernoorlog se gif aan die wêreld se watervoorrade doen!

Sydney Harris wys daarop dat twee derdes van die wêreld se bevolking in kusgebiede woon. Hierdie gebiede vorm egter maar sowat 12 persent van die aarde se oppervlakte. Sou die poolstreke deur 'n kernontploffing gesmelt word, sal al die oseane en riviermonde ter wêreld skielik 'n geweldige getygolf ervaar wat miljoene mense regstreeks sal verdrink en wonings van nog verdere miljoene so sal besoedel dat hulle nie meer geskik sal wees vir bewoning nie.

Jacques Cousteau, die wêreldbekende oseanograaf, het vertel dat die oseane van die wêreld, veral in die omgewing van digbewoonde gebiede, reeds so besoedel is dat die toestand nie meer reggestel kan word nie.  "In 1967 sou ek sê dat sowat 25 persent van die lewe in die see die voorafgaande 25 jaar vernietig is. Nou dink ek dat daar reeds 50 en meer persent van daardie lewe verlore gegaan het. Vissoorte is besig om te verdwyn en plante is besig om te verdwyn."

Statistiek in verband met die visnywerheid van die wêreld bevestig hierdie opmerkings. Tussen 1950 en 1970 het die totale visvangs van die wereld toegeneem van 20 tot 70 miljoen ton. Sedertdien het die hoeveelheid vis wat gevang word, bly verminder hoewel meer tyd en geld daaraan bestee word om die bedryf aan die gang te hou. Seebioloë dring eenparig aan op 'n ekologiese hervorming van die ondermyning van die oseane.

Die ou profesieë is natuurlik in Israel geskryf, wat aan die Middellandse See grens. Mense wat aan die VVO se Omgewingsprogram werk, is daarvan oortuig dat die Middellandse See reeds so besoedel is dat die balans nie meer herstel kan word nie want daar word daagliks 'n onberekenbare hoeveelheid uitgebrande steenkool, ru-olie, onbehandelde rioolafval en nywerheidsafval deur die 150 stede en dorpe, geblokkeerde hawens en 'n groot vloot skepe in die see gepomp. In talle gebiede staan die vis- en toeristebedrywe met die rug teen die muur, terwyl sulke siektes soos ingewandskoors, disenterie, lewerontsteking en ander epidemiese afmetings aanneem. Die 10 miljoen toeriste jaarliks kom agter dat om te swem beteken om later van vuil olie bedek uit die water te stap. Hulle kan baie maklik ook weens rioolbesmetting die een of ander siekte opdoen. As hulle vis in die restaurante aan die kus eet, loop hulle gevaar om ongesonde hoeveelhede kwik en ander giftige stowwe in te neem wat in die lang voedselketting aangegee word.

Dean Rusk het in 'n toespraak voor 4 000 opvoedkundiges gesê hy wonder of daar binne tien jaar genoegsaam lewe in die oseaan aanwesig sal wees om plante aan die lewe te hou. Hy voeg daarby dat die lewe in die see die suurstof produseer waarsonder die lewe op land eenvoudig nie kan voortgaan nie. Is die mens besig om die balans in die natuur so te versteur dat dit nooit weer reggestel sal kan word nie? Armond Fruchardt, nog 'n vooraanstaande kenner van die see, het gesê: "In die een en twintigste eeu sal die mens waarskynlik nie van die honger omkom nie, maar wel van 'n tekort aan vars lug en van die dors, omdat daar nie genoeg skoon water beskikbaar sal wees nie".

Ons het gesien 'n deel van die groot verdrukking op aarde sal "die gedreun" wees. Die besoedeling van ons klankgolwe, direk en elektronies, is nog iets wat vir die mens probleme skep. Die Geneefse Organisasie vir Standaardisasie het teen die helfte van 1976 reeds gewaarsku dat "indien stedelike lawaai teen die huidige koers van een desibel per jaar toeneem, die meeste stedelinge teen die een en twintigste eeu naby doof sal wees". Toe die Amerikaanse Kongres oorweging moes skenk aan die vraag of die Brits-Franse Concorde toegelaat moet word om op Amerikaanse lughawens te land, moes die besluit geneem word op die basis van die beskikbare feite dat die Heathrowlughawe by Londen bepaal het dat die maksimum waarneembare desibels veroorsaak deur 'n vliegtuig 110 mag wees, terwyl die Concorde met 'n vol vrag nie kan opstyg tensy dit 134 desibels laat hoor nie. Wat musiek betref: toe ek 'n kind was was gewilde musiek sag en soet. Die meeste van vandag se musiek is baie hard en skuddend. Sydney Harris het daarop gewys dat die waarneembare desibels by 'n gewone popkonsert vier keer soveel is as wat toegelaat sal word in 'n fabriek vanweë die moontlikheid van permanente beskadiging van die middeloor. In die Guinness Book of World Records se uitgawe vir 1977 is aangeteken dat die Rolling Stones toe die rekord vir die meeste lawaai hou met 120 desibels. Die lawaaierigste vrou was Gracie Hall (65), wat destyds in Devon 'n skreeu van 108,6 desibels laat hoor het.

Jesus het gewaarsku dat die magte van vernietiging tydens die groot verdrukking naby daaraan sal kom om die hele menslike ras te vernietig en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word" (Mattheus 24:22). Dit is algemeen bekend dat radioaktiewe afvalstof groot gevare vir die menslike voortbestaan - en die voortbestaan van ander vorms van lewe inhou. Reeds in 1976 het talle koerante berig dat die radioaktiewe afval van kernkragsentrales versigtig in houers verpak, vir 25 000 jaar begrawe sal moet word voordat hulle nie meer lewensgevaarlik sal wees nie. 'n Plutoniumballetjie so groot soos 'n pomelo bevat genoeg gifstof om die hele menslike bevolking op aarde uit te wis. Hulle het verder gewaarsku dat plutonium se radio-aktiwiteit 25 000 jaar duur. En ons sal 15 miljoen kilogram per jaar produseer en vervoer! Werklik,  om jou vertroue op die atoom te plaas is so goed as om 'n kontrak met Satan aan te gaan.

Tydens samesprekings van Amerikaanse en Russiese wetenskaplikes in die sewentigerjare oor die kwessie van die mens se "vrees vir apokaliptiese weerwapens, wat miskien selfs groter is as die vrees vir 'n kernoorlog", is verklaar dat die wetenskaplikes reeds metodes ontwikkel het om mensgemaakte mis, reën, sneeu, tornado's en getygolwe te maak.  Hierbenewens het wetenskaplikes dalk op die punt gestaan om doelbewus of onwetend die osoonlaag in die boonste lae van die aarde se atmosfeer te vernietig met die gevolg dat die bevolking op aarde aan die dodelike ultravioletstrale van die son blootgestel sou word.

'n Besonder eienaardige plaag sal die mens in die tyd van die groot verdrukking teister. In die profesieë word gesê: "En uit die rook het daar sprinkane gekom op die aarde en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie, (Openbaring 9:3,4). In 1976 was daar in die New York Times 'n verbasende artikeI oor die gevaar wat sprinkane vir die inwoners van die Midde-Ooste en Afrika inhou. Daar word beskryf hoe daar by drie verskillende geleenthede in die afgelope negentig jaar swerms sprinkane oor die land getrek het en alle lewe wat in die pad daarvan gekom het, bedreig het. Een so 'n swerm "wat duisende vierkante kilometer groot was, het die Rooi See oorgesteek en feitlik een van die tien plae waarvan ons in die Bybel lees herhaal". 'n Ander swerm het tydens die Tweede Wêreldoorlog militêre optrede in Noord-Afrika byna verongeluk. 'n Derde swerm het in 1967 weerskante van die Rooi See opgetrek en dwarsoor Afrika na die Atlantiese Oseaan beweeg. Die artikel eindig met die bewering dat "plae" deur swerms sprinkane veroorsaak word wat onder sekere omstandighede deur omgewingsfaktore beïnvloed word om "geweldig aan te teel" en "groot veranderings" te ondergaan sodat hulle kan versprei om kenmerkende en bykans algehele vernietiging in die hand te werk. Time het in 1976 'n voorbladstorie gepubliseer met die titel "Die Insekte Kom!" Daar is aangehaal uit The Hellstrom Chronicle: "As enigeen van die tans lewende spesies die aarde beêrwe, sal dit nie die mens wees nie".

Die belofte van Christus se tweede koms maak natuurlik hierdie stelling onwaar. Maar ons volstaan daarby om te sê dat, met die uitsondering van Christus se tweede koms waardeur die gelowiges gered sal word, die wêreld inderdaad deur insekte oorgeneem sal word.

Die apostel Paulus het aan ons 'n profetiese beskrywing gegee van die tyd van die Antichris en gesê: "... die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk... " (2 Thessalonicense 2:7).

Een van die raaiselagtigste verskynsels waarmee die moderne mediese wetenskap worstel, is die manier waarop verdowingsmiddels die menslike anatomie aantas. Daar kleef 'n geheimsinnigheid aan verdowingsmiddels wat selfs die briljantste mediese breine verhinder om te verstaan presies waarom hulle op sekere maniere op die menslike anatomie reageer. Maar hulle wettige en onwettige gebruik is sonder twyfel een van die grootste besoedelingsprobleme waarmee die moderne mens te kampe het.

Hoewel daar deesdae nie meer soveel aandag aan die misbruik van verdowingsmiddels gegee word as wat in die begin van die sewentigerjare die geval was nie, wil dit nog nie sê dat die middels nie meer skade aanrig nie. Elders wys ons op die skakel tussen die misbruik van dwelmmiddels en Satanisme soos dit in die boek Openbaring verduidelik word, want in die Derde Wêreldoorlog sal duiwels losgelaat word wat op hulle beurt die leiers van die wêreld sal opsweep om met hulle mag na die Midde-Ooste op te ruk vir Armageddon. Dog hier moet ons 'n slag goed kyk na die misbruik van dwelmmiddels as een van ons grootste besoedelingsfaktore.

Die bevindings van die Nasionale Instituut vir die Wangebruik van Dwelmmiddels, 'n liggaam wat deur die Amerikaanse regering geborg is, het in die New York Times gepubliseer. In hierdie verslag is bekend gemaak dat die gebruik van dagga deur kinders van veertien- en vyftienjarige ouderdom meer as verdubbel het: van tien tot 22 persent. Die helfte van alle hoërskoolleerlinge het minstens al probeer om dagga te rook, terwyl 56 persent van die jongmense tussen 18 en 20 gereeld dagga rook. Volgens die instituut is die toenemende gebruik "van alle soorte dwelmmiddels, veral deur jong kinders, skokkend".

Die Amerikaanse Raad vir Dwelmmisbruik het in 'n opname bevind dat 29 miljoen Amerikaanse volwassenes reeds in die sewentigs dagga gebruik het.

Gevaarliker verdowingsmiddels skep 'n ander probleem. Die CBS-nuus het berig dat meer heroïne elke jaar na Amerika gesmokkel word as ooit tevore.

Die ekologiese atmosfeer van ons planeet word al hoe donkerder soos ons nader aan die Derde Wêreldoorlog beweeg. Net die "Lig van die Wêreld" sal uiteindelik deur die wolk van besoedeling kan breek.

Vervolg:  DIE BIOLOGIESE TEKENS...

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 556 gaste aanlyn