NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

 

Hoe gelukkig is die mens uit wie se mond geen bitter woorde kom nie en met ‘n bietjie humor van distels rose kan maak!

STUDIE- HANDLEIDING – JAKOBUS 3

’n Studiehandleiding vir die Bybelboek Jakobus in die Nuwe Testament
Anita Joubert
            Die brief van Jakobus             

Jakobus 3:1-12         Beheersing van die tong

In die vroeë Kerk was die rol van ’n leermeester van baie groot belang en hulle is ook met groot agting behandel. Die Griekse woord wat Jakobus hier gebruik vir leermeesters, is didaskaloi. Dit is dieselfde woord waarvandaan ons Afrikaanse woord, “didaktiek”, wat “lerende onderwys”, beteken, afgelei is. In 1 Korintiërs 12:28 noem Paulus diegene wat onderrig gee, as een van die lys van sommige ledemate wat God aan sy gemeente, die liggaam van Christus, gegee het. Die apostels en die profete het altyd rondgereis en het nooit lank in een gemeente gebly nie. Die mense wat onderrig gegee het, het in die gemeente gebly en ’n baie belangrike werk gedoen om die nuwe bekeerlinge te leer en op te voed in die Christelike geloof.

Ons lees in die Nuwe Testament van sulke onderwysers wat hulle posisies misbruik het en die gemeente met vals leringe probeer beïnvloed het. In Handelinge 15:24 sien ons dat daar leermeesters was wat probeer het om Christenskap weer om te swaai na ’n soort Judaïsme en wetsonderhouding. Daar was ook leermeesters wat self nie geleef het soos wat hulle die gemeente geleer het nie (Rom. 2:17-29). Dan was daar ook leermeesters wat ander mense probeer leer het, terwyl hulle self niks geweet het nie (1 Tim. 1:6-7). En dan, die hartseerste van almal, was daar leermeesters wat sélf aan die versoekinge van hierdie wêreld toegegee het (2 Tim. 4:3).

Waaroor Jakobus bekommerd is, is die feit dat Christen leermeesters vanuit ’n gevaarlike agtergrond kom. Hulle moes die plek van die rabbi’s inneem. ’n Rabbi is met baie groot respek behandel en daar was selfs in die Joodse kultuur ’n gewoonte om ’n persoon se verantwoordelikhede teenoor sy ouers ondergeskik te stel aan dié van sy rabbi (Mark. 7:11). ’n Rabbi is nie toegelaat om geld te aanvaar vir sy lering nie en hy was veronderstel om vir sy eie onderhoud te voorsien deur een of ander ambag te beoefen. Die samelewing het dit as ’n baie vroom en edele taak gesien wanneer iemand ’n rabbi in sy huis ingeneem het en vir hom voorsien het in sy daaglikse behoeftes. Dit was dus gevaarlik maklik vir ’n rabbi om in ’n geestelike tiran te verander wat ’n groot ophef van sy vroomheid en kennis gemaak het. Hulle het daarvan gehou om die beste sitplek by elke funksie te kry en om deur die publiek raakgesien te word. Volgens Barclay is daar geen ander werk wat meer aanleiding kon gee vir geestelike en intellektuele hoogmoed, as ’n geestelike leermeester nie (Matt. 23:4-7).

   Barclay beklemtoon dit baie ernstig dat ’n leermeester altyd twee dinge moet onthou:

 1. Hy moet altyd die waarheid leer en nie sy eie opinies nie. Dit is baie maklik om in ’n strik te trap om God se waarheid so te draai dat dit die leermeester pas.
 2. Hy moet baie versigtig wees dat sy eie optrede nie in stryd is met dít wat hy leer nie.

Jakobus waarsku sy gemeente ernstig dat as hulle die verantwoordelikheid kies om ander te wil leer, dan moet hulle onthou dat hulle strenger as ander mense beoordeel sal word.

In vers 2 lig Jakobus twee aspekte van ons Christenlewe uit:

 1. Die eerste is dat daar niemand op aarde is, wat nie op een of ander manier sonde doen nie. Die woord wat Jakobus hier gebruik vir sonde, beteken dieselfde as in Galasiërs 6:1 waar Paulus ook sê ons moet mekaar ophelp wanneer iemand “struikel” of “gly”. Hy sê met ander woorde, dat niemand ooit die Christenpad stap sonder om te gly of te struikel nie. Johannes sê in 1 Johannes 1:8, dat as ons dink dat ons nooit sondig nie, dan bedrieg ons onsself. Die Prediker skryf in Prediker 7:20: “Daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nooit sondig nie.” Selfs die Griekse filosowe, soos Seneca, het erken dat alle mense sonde doen, sommige net bietjie meer as ander, en hulle was nie eers Christene nie.
 2. Die tweede is dat daar geen sonde of struikeling is waarin ons makliker kan val as die sonde met dit wat ons sê nie. Daar is ook geen sonde wat groter skade kan aanrig as dit wat ons sê nie. Jesus sê in Matteus 12:36-37 dat ons vir elke ligsinnige woord sal rekenskap gee en op grond van ons eie woorde vrygespreek of veroordeel sal word. Hy het dit gesê net nadat die Fariseërs Hom daarvan beskuldig het, dat Hy met die duiwel saamwerk om bose geeste uit te dryf. Sy antwoord daarop was, dat waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. In woede of onbewaakte oomblikke, sê ons dít wat eintlik in ons harte aangaan en waarmee ons die meeste pyn en hartseer veroorsaak.

In verse 3 en 4 gebruik Jakobus weer twee van sy mooi illustrasies. Die eerste gaan oor ’n stang in ’n perd se bek waarmee sy hele liggaam beheer kan word. Die tweede illustrasie gaan oor die klein roertjie waarmee ’n baie groot skip aangedryf word. Al is die winde ook hoe sterk, kan die stuurman die skip daarmee beheer.

   Net so, al is die tong ook so ’n klein liggaamsdeeltjie, kan die hele liggaam daarmee beheer word. Jakobus pleit geensins daarvoor dat ’n mens net moet stilbly nie, veral nie uit vrees dat ’n mens iets verkeerd sal sê nie. Hy pleit vir beheer van die tong.  

In verse 5 en 6 vertel Jakobus van ’n klein vuurjie wat ’n groot bos aan die brand kan steek. Die prentjie van ’n vuur in ’n woud en die ontsettende skade wat dit kan aanrig, was bekend onder die Jode en kom dikwels in die Ou Testament voor (Ps. 83:15). Jesaja sê in Jesaja 9:18-19: “Onder die straf van die Here die Almagtige brand die land weg, die volk het vuurmaakhout geword; die een mens bekommer hom nie oor die ander nie.” Lees ook Sagaria 12:6. In die droë seisoen was die gras en bosse in Palestina so droog soos papier en wanneer dit vlam gevat het, was daar geen keer aan nie.

Daar is twee redes waarom die skade wat die tong kan aanrig, soos ’n vuur is:

 1. Dit versprei baie wyd en ver. Die Psalmdigter sê in Psalm 73:9 dat die goddeloses links en regs op die aarde beledig.
 2. Die tweede rede is dat dit onbeheerbaar is. Net soos wat ’n droë bos in Palestina onmiddellik buite beheer was wanneer dit vlam gevat het, net so kan niemand die skade wat ’n tong aanrig, beheer nie.

In vers 6 lees ons dat die tong ’n “wêreld vol ongeregtigheid” is. Die Griekse woord vir wêreld wat Jakobus gebruik, is kosmos. Elke keer wanneer ons in die Nuwe Testament van die kosmos lees, dan veronderstel dit die “sondige wêreld”, “die wêreld sonder God”. Lees gerus Johannes 14:17; 14:22; 15:18-19; 18:36; 1 Korintiërs 1:20; Romeine 12:2. Dit is almal voorbeelde van waar die Griekse woord kosmos gebruik is, bedoelende “die wêreld sonder God.” Ons kan dus sê dat ’n ongedissiplineerde tong soos ’n wêreld is wat vyandig teenoor God is, en die hele liggaam kan besmet. In die laaste gedeelte van vers 6 gebruik Jakobus die Griekse woorde trochos geneseõs, waarvan die letterlike betekenis “die wiel van bestaan” is. Wat Jakobus eintlik hiermee sê, is dat die tong so ’n vernietigende vuur kan aansteek, dat dit jou totale lewe, van jou geboorte tot jou dood, en daarna, kan verwoes. Die Nuwe Lewende Vertaling stel dit baie mooi: “Die tong kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan.”

Volgens Barclay verwys Jakobus waarskynlik in verse 7 tot 8 na Genesis 9:2 waar die Here vir Adam en Eva gesê het dat Hy al die diere, groot en klein, tot hulle beskikking stel. Dawid sê ook in Psalm 8:7 dat die Here aan die mens mag gegee het oor al die dinge en diere van die aarde. Die mens het al daarin geslaag om letterlik enige wilde dier mak te maak en te beheer, maar niemand kon dit nog ooit met ’n tong regkry nie.

Jakobus verwys in verse 9 tot 12 na iets wat ons almal goed ken. Ons is almal bewus daarvan dat daar iets van ’n gespletenheid in die menslike natuur is. Elkeen van ons is soms ’n held en soms ’n lafaard; ons is almal soms vreeslik vroom en soms baie sondig. Jakobus is oortuig daarvan dat hierdie teenstelling nêrens méér sigbaar is, as in die tong nie, en dit moet nie so wees nie. Vir hom is dit onnatuurlik, net soos wat dieselfde fontein nie soet en brak water kan voortbring nie. Selfs die apostels het soms teenstellende dinge gedoen en gesê. Petrus het die een oomblik vir Jesus gesê dat hy saam met Hom sal sterf (Matt. 26:35) en by die volgende geleentheid het hy Jesus met vloekwoorde verloën (Matt. 26:69-75).

   Dieselfde Johannes wat gesê het: “Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie” (1 Joh. 3:18), wou ’n vuur uit die hemel roep om ’n Samaritaanse dorpie te verwoes (Luk. 9:54). Dit is een van die moeilikste pligte op ’n Christen se lewenspad, om toe te sien dat dit wat sy tong sê, nie dít wat God graag sou wou hoor, weerspreek nie.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 346 gaste aanlyn