NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons betaal so duur vir vragte vol bekommernis oor dinge wat meestal nooit gebeur nie. Bekommernis verander niks aan die situasie nie, met aan jou gemoed. Moenie môre so sorge met vandag se genade probeer dra nie. Dit kan geen positiewe bydrae lewer nie. Om te werk, te beplan, ja, dís positief. Wees te besig bedags en te moeg snags om jou onnodig te bekommer, en wat nog oorbly gee jy vir die Here om te dra. En vryf elke oggend dan blink met geloof, dankbaarheid en lewensblyheid.

DUITSE WESIES (9)

GENL SMUTS DIE STOK IN DIE SPEEK (2)

(Lees vorige aflewerings onder Duitse weeskinders 1948 )

Werner (Shellack) van der Merwe

Om sake verder te bemoeilik het die meeste skenkers na aanleiding van die regering onder Smuts se besluit daarop aangedring dat hulle donasies aan hulle terugbetaal word. So byvoorbeeld, het die voorsitster van die plaaslike komitee van Swellendam, mev ME Rothmann, die bestuur versoek om al die geld wat sy ingesamel het (450 pond) terug te stuur sodat sy dit aan die donateurs kon terugbesorg. Mev Rothmann het die hoop uitgespreek dat sake spoedig 'n meer gunstige wending sou neem en dat sy die geld dan weer aan die Fonds kon oorhandig.

In die lig van die ongunstige wending wat sake geneem het, was die dagbestuur verplig om die donasies aan die skenkers terug te stuur, maar daar is nietemin besluit dat gelde slegs op uitdruklike aanvraag uitbetaal sou word. Die bestuur was van mening dat die geld wat tot in daardie stadium ingesamel was en nie op aanvraag aan die skenkers terugbetaal moes word nie, vir noodlenigingswerk ten behoewe van Dietse kinders aangewend kon word. Etlike bestuurslede was byvoorbeeld ten gunste van die gedagte dat weeshuise in Duitsland gefinansier word. Daar is aangetoon dat die Langlaagte weeshuis grootliks gefinansier was met geld wat die Duitse volk na die afloop van die Tweede Vryheidsoorlog aan die Afrikaners geskenk het.

Toe die dagbestuur op 2 Oktober 1946 vir die 13e keer in die Afrikaanse Koffiehuis ontmoet het mnr Combrink die lede meegedeel dat die waarnemende premier, mnr Hofmeyr, ingewillig het om op 9 Oktober 'n afvaardiging van die DKF te woord te staan. Hierdie mededeling van die voorsitter het die bestuur meer positief gestem en daar is dadelik 'n afvaardiging aangewys om die Fonds se saak aan Hofmeyr te stel.  Die afvaardiging het bestaan uit dr AJ Stals (wat as woordvoerder sou optree), dr WM Nicol (die NGKerk se verteenwoordiger op die dagbestuur), mev Judith Pellisier (voorsitster van die Oranje Vroue Vereniging) en Schalk Botha. Die dagbestuur het verder besluit dat dit 'n goeie idee sou wees om ook 'n skriftelike memorandum op te stel en aan Hofmeyr voor te lê. Hy kon dan na afloop van die onderhoud rustig die doelstellings van die Fonds bestudeer. Mnr Wennie du Plessis is versoek om so 'n skriftelike memorandum op te stel.

Omdat die dagbestuur daarvan bewus was dat die regering nouliks tot die uitsluitlike immigrasie van Duitse kinders sou instem, is die memorandum sodanig bewoord dat daar vir Dietse kinderimmigrasie in die algemeen voorsiening gemaak is. So byvoorbeeld, is daar onder andere, aangevoer dat die DKF daarvan bewus was dat die regering sou wou weet waarvandaan die kinders kom en daarom is dit gestel: "Dat hy (die DKF) hom met die oog op alle sielkundige en opvoedkundige faktore, sou wil bepaal tot die Dietse bevolkingsgroepe. Volgens gedane navraag is dit onwaarskynlik dat enige kinders uit Nederland beskikbaar sal wees of geneem sou mog word sodat dit duidelik is dat die kinders hoofsaaklik betrek sal moet word vanuit Duitsland, Oostenryk en miskien Vlaandere."

Die memorandum het die netelige kwessie van getalle eweneens vermy en bloot aangevoer dat die Fonds graag soveel kinders na Suid-Afrika wou bring as wat hy kon bekostig en waarvoor daar geskikte pleegouers gevind kon word.

Toe die DKF se afvaardiging op 9 Oktober vir Hofmeyr ontmoet, het dr Stals die woord gevoer. Hy het die doelstellings van die DKF indringend aan Hofmeyr verduidelik en dit beklemtoon dat die Fonds nie die regering om geld gevra het nie maar dat dit in die eerste plek om toestemming gehandel het. Indien die regering egter bereid sou wees om die Fonds geldelik te ondersteun sou dit natuurlik ten seerste waardeer word. Die Fonds was egter gretig dat die regering sy toestemming aan kinderimmigrasie moes verleen en die Fonds met die praktiese uitvoering van die skema bystaan. So byvoorbeeld, sou die Fonds dit hoog op prys stel indien die regering as tussenganger tussen die Fonds en die geallieerdes, onder wie se beheer Duitsland en Oostenryk gestaan het, kon optree. Verder sou die Fonds graag wou hê dat die regering hom met die keuring en die vervoer van die kinders behulpsaam wees. Uiteraard wou die Fonds die weeskinders onder sy toesig in volle ooreenstemming met die landswette van die Unie deur pleegouers laat aanneem. Ook in hierdie verband sou die Fonds die ondersteuning van die regering waardeer, maar Stals het Hofmeyr gewaarsku dat die regering nie onredelike eise aan die Fonds moes stel nie. Dit is ongelukkig nie bekend wat die Fonds met onredelike eise bedoel het nie, maar die vermoede bestaan dat die Fonds nie wou gehad het dat die regering aan hom voorskrifte rakende die soort kind en pleegouer moes neerlênie.

Minister Hofmeyr het die afvaardiging duidelik laat verstaan dat hy nie by magte was om aan die Fonds toestemming vir sy skema te verleen nie, en dat slegs genl Smuts daaroor kon besluit. Wat Hofmeyr wel kon doen, was om aan die afvaardiging te verduidelik waarom die regering in die eerste plek die skema afgekeur het. Hy het daarop gewys dat die regering sy eie immigrasieskema beoog het wat onder andere ook weeskinders ingesluit het. Daarom kon die regering nie toelaat dat private ondernemings soos die DKF hulle vir dieselfde doelstellings beywer nie (nogal deurskynend...).  Om kinderimmigrasie suksesvol deur te voer, het Hofmeyr verduidelik, was dit noodsaaklik dat daar 'n langtermynplan opgestel word aangesien daar geen waarborg was dat die publiek na vyf, tien of self vyftien jaar nog 'n private onderneming met dieselfde entoesiasme sou steun nie. Dit kon dus daartoe lei dat die regering uiteindelik in alle geval die volle las van sodanige onderneming moes dra.

Mev Pellisier het die regering se probleme in hierdie verband begryp maar sy het Hofmeyr daarop gewys dat dit die DKF se oogmerk was om baie 'jeugdige' kinders na die Unie te bring en "dat hulle in die volk opgeneem sal word." Omdat die DKF verder voornemens was om die kinders deur pleegouers te laat aanneem, sou dit  beteken dat die regering geen geldelike verpligtinge vir die versorging van die kinders op sy rekening hoef te neem nie. Ds Nicol het aan Hofmeyr die versekering gegee dat die NGKerk sy volle steun aan die DKF se skema verleen het en dus tesame met die Fonds die verantwoordelikheid vir die suksesvolle uitvoering van die plan aanvaar het. Hofmeyr was oënskynlik met hierdie versekerings tevrede want hy het onderneem om, sodra genl Smuts uit die buiteland terugkeer, weer die saak aan hom voor te lê.

Die dagbestuur moes vyf maande wag voordat daar weer van die regering verneem is.  In Maart 1947 het Smuts se private sekretaris die dagbestuur in kennis gestel dat sedert die Fonds die eerste keer die regering om toestemming genader het, die omstandighede baie verander het. Die regering het intussen sy eie immigrasiebeleid neergelê en die nodige aanvoorwerk daarvoor was reeds in 'n gevorderde stadium. Dit was die regering se beleid dat alle immigrasie na die Unie deur die amptelike kanale moes geskied. Vir die DKF was dit dus noodsaaklik om sy skema in oorleg met die regering te beplan. Omdat kinderimmigrasie deel van die regering se totale immigrasiebeleid was, was dit vir die Fonds wel moontlik om sy skema met die medewerking van die regering te loods.

Die Smuts-bewind het dus in beginsel die gedagte van kinderimmigrasie na Suid-Afrika goedgekeur. Waaroor daar egter nog onsekerheid  bestaan het, was of die DKF se doelstellinge met die regering se planne ooreengekom het. Ten einde te bepaal of dit wel die geval was, het dr Stals toe die Minister van Volkswelsyn gaan spreek, ene mnr HG Lawrence. Die Minister het hoegenaamd geen beswaar teen die DKF se oogmerke gehad nie en gevolglik is die hele saak na die Tesourie verwys met die opdrag om op die finansiële aspekte van die onderneming in te gaan. Hoewel sake 'n baie positiewe wending geneem het, was die dagbestuur nie baie optimisties nie aangesien dit vir die DKF in die eerste plek om Duitse kinders gegaan het en daar vertroulik verneem is dat Smuts, soos verwag,  nie sou toelaat dat Duitse kinders na Suid-Afrika gebring word nie.

Die DKF se pessimisme was egter op hierdie tydstip ongegrond, want tydens die 16e vergadering van die dagbestuur op 6 September 1947 is daar 'n skrywe van die Sekretaris van Volkswelsyn ontvang waarin die Fonds meegedeel is dat die regering dit goedgekeur het dat 100 Duitse wesies na Suid-Afirka gebring kon word. Presies twee jaar nadat Nellie Liebenberg en Theo Schumann die plan van Duitse kinderimmigrasie vir die eerste keer met belangstellendes bespreek het, het die regering sy verlof vir sodanige onderneming gegee.

Die stigterslede (veral dr Schumann) wou graag 10 000 Duitse kinders na die Unie bring om, soos dit jare later gestel is, "hier ons volkslewe te kom verryk." Daar kan dus met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat die Fonds teleurgesteld was oor die regering die aantal Duitse kinders tot 100 beperk het – politieke redes natuurlik die logiese oorsaak. Die vraag het egter ontstaan of die dagbestuur dit nog as lonend beskou het om ter wille van 100 Duitse wese met sy skema voort te gaan, veral in die lig van die feit dat meer as twee jaar sedert die einde van die oorlog reeds verloop het . Die DKF het weliswaar gevoel dat dit wel die moeite geloon het. Ander oorwegings het egter by die bestuurslede 'n rol gespeel, soos daar in die volgende aflewering verduidelik sal word.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1203 gaste aanlyn