NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die meeste mense dink liefde is om besitlik te wees en iemand anders as joune te bestempel, maar liefde beteken juis dat 'n mens iets prysgee; jou voorkeure, gemak, doelwitte, sekuriteit, geld, energie en tyd, tot voordeel van daardie ander persoon. Ware liefde beteken nie 'n ekstatiese euforie nie maar die opoffering van baie dinge tot voordeel van die ander persoon.

MET RYPERD EN MAUSER (17)

WEGKRUIPERTJIE OP DIE HOËVELD

(Lees reeks by Met Ryperd en Mauser)

Ons getal burgers onder komdt Van Tonder het aansienlik vermeerder deur die toevoeging van ‘n klompie burgers wat muile ontvang het en ook deur vk Breedt se manne wat by ons aangesluit het.

Hierna het ons kommando’s onder genls De la Rey, Kemp, Celliers en Liebenberg na die Hoëveld beweeg. Die Engelse het die gewoonte gehad om vanaf Oktober tot Mei na die Hoëveld te versit weens die perdesiektegevaar in die boswêreld gedurende hierdie tyd. Alhoewel ons perde beter teen die siekte as dié van die vyand bestand was het ons dit gerade geag om saam met hulle daar te gaan rondboer en om so’n bietjie wegkruipertjie met hulle te speel.

Die Engelse het op Klerksdorp groot magte saamgetrek met die bedoeling om hul laaste blokhuislyn vanaf Klerksdorp oor Lichtenburg en Mafeking te voltooi, om sodoende ons verbinding met die Vrystaat af te sny.  Dit was dus noodsaaklik dat ons ook Hoëveld toe versit sodat ons die vyandelike magte aldaar so lastig kon val dat hulle in die uitvoering van hul planne gestrem word.

Ek en ‘n paar van my maters wat goeie perde besit het, is deur komdt Van Tonder  aangestel as sy adjudante.

  Ons het rus-rus die Hoëveld ingetrek totdat ons tussen Klerksdorp en Wolmaransstad was.  Ons het gereed gemaak om ‘n rukkie daar aan die grootpad te vertoef en die kat uit die boom te kyk.

Die Engelse was van ons teenwoordigheid bewus.  Dit het ons onrustig gestem, want die vyand het gedurig probeer om onder aanvoering van verraaiers en hensoppers verrassende nagtelike aanvalle op ons kommando’s te doen, soos met kmdt Alberts gebeur het.

Ons het te Sendelingfontein, aan weerskante van die grootpad in verspreide geledere ‘n paar dae lank stil gerus.  Ons perde en veral die muile het dit baie nodig gehad.

Onderwyl ons hier vertoef het, het pres Steyn, genl De Wet en ds Kestell ons ‘n besoek gebring. Weinig van die burgers het daarvan geweet want die moontlikheid dat hulle teenwoordigheid hier, aan die vyand bekend kon word, was groot.  Die Engelse het dikwels groot somme geld beloof aan die verraaier wat dit bewerkstellig dat daar Boeregeneraals of leiers in hul hande val.

Ds Strassheim, ‘n Vrystaatse predikant wat saam met die burgers geveg het, het op Sondag toe ons daar saam was, aan ons groot gemeente ‘n bemoedigende preek gelewer.  Ons het steeds getrag om die Sabbat te eerbiedig en stil deur te bring, maar die vyand het dikwels sy kans waargeneem om ons rus op Sondae te versteur.

Ons het nooit snags nagelaat om op strategiese punte wakker brandwagte te plaas nie en kon dus taamlik gerus slaap met jou kop teen die saal wat as kopkussing moes dien. So lê ons die laaste nag te Sendelingsfontein aan weerskante van die pad nog houtgerus en slaap toe iemand omstreeks tweeuur in die nag komdt Van Tonder wakker maak en meedeel dat die Engelse tussen ons was!  ’n Groot vyandelike mag was werklik besig om tussen ons deur met die grootpad langs te trek.  Waarom ons dit nie eerder agtergekom het nie bly vir my ‘n raaisel. Hulle het egter sonder veel geraas getrek want die pad was los en sanderig.

Later sou ons vasstel dat die brandwagte wat die pad moes dophou, die ruiters wel deeglik gesien nader het, maar glo bang was om ‘n vals alarm te gee omdat hulle dan nie seker was of dit werklik Engelse was nie. Hulle het ‘n entjie van die pad af gewag tot die vyand verby is en toe agterna gekom en darem die heel agterste ou Tommie gevang. Maar toe was dit reeds heeltemal te laat om ons te waarsku omdat die meeste Engelse al amper tussen ons deur was.

Ek en ‘n paar van my maters het sommer gou ons perde wat gespan was in die hande gehad, maar ons moes eers versuim tot almal gereed was. Ons hoor kort-kort vorentoe sarsies val. Ons kommando’s is deur die vyand in twee gesny. Van Tonder trek links deur die veld in dieselfde rigting as wat die Engelse gaan.  Die maan is lig.

Aan ons regterkant lê ‘n streep rantjies.  Kort-kort sien ons ‘n klomp perderuiters van die een rant na die ander jaag, want die vyand verkeer onder die indruk dat die Boere in die rantjies moes wees.

‘n Paar keer gebeur dit met ons dat jy jou maat langs jou goed bekyk en dan tot jou ontsteltenis gewaar dat dit ‘n Kakie is.  Dan swenk jy maar stil eenkant toe en koers weer na ‘n ander groep.  So het ons darem naderhand weer klompies-klompies by mekaar uitgekom.

Toe dit die môre vroeg duskant Wolmaransstad begin lig word, swaai ons regs oor die pad om weer by genl Kemp uit te kom want ons wis dat hulle aan die regterkant van die pad moes wees.  ‘n Entjie verder sien ons links van ons teen ‘n bult ‘n aantal ruiters in groepe saamgetrek wat teen die opkomende son soos groot rooi krale teen die bult vertoon. Dit was die vyand wat ons inwag.

Hulle sien ons verbytrek en kon nie dadelik uitmaak of ons Boere of Engelse was nie.  Daarop stuur hulle ‘n spioen om te kom verken.  Ons stuur ‘n burger om hom tegemoet te ry en hy bring die Kakie saam met hom terug. Hulle stuur egter ‘n tweede een wat ons ook in die hande kry, terwyl ons intussen veld wen.

Toe die vyand sien dat hul tweede man ook nie terugkom nie, trek hulle hul rooi krale uitmekaar.  Hulle sit ons agterna maar ons was toe darem al ongeveer vyf  kilometer voor. Toe moes ons laat draf dat dit gons!  Die ellendige muile waarmee ‘n groot aantal van die burgers moes aansukkel, kon eenvoudig nie vinniger as op ‘n goeie draf voortvlug nie.

My poon Vêrplie, het die snuf in die neus gekry dat daar iets buitengewoons aan die gang was en ek moes hom net vashou om nie gou-gou onder die muile uit te gly nie.  Vir my eie veiligheid was ek dus nie ongerus nie, maar ek het gevaar vir die muilruiters gesien.  Dog die Kakies kon nie of wou nie probeer om ons in te haal nie en later in die dag het ons al drawwende van hulle ontslae geraak.  Hulle het op ‘n bult halt geroep en ons het op die volgende bult tot stilstand gekom.  Ons kon hulle nog daarvandaan sien, maar het toe daar afgesaal.

Hier het ‘n eienaardige voorval plaasgevind wat ons lelik die skrik op die lyf gejaag het. Bokant ons koppe het ‘n groot los wolk gehang, maar die son was baie warm en die drukkende atmosfeer het ons vermoeienis nie verminder nie. Elkeen was juis besig om lui ‘n ietsie te eet toe daar meteens vanuit die wolk ‘n harde dreuning gehoor word en ‘n oorverdowende slag ‘n entjie van ons af teen die grond neerslaan, vergesel van ‘n digte stofdamp en enkele reusagtige haelstene.

Die klomp gekniehalterde perde skrik en sit in die rigting van die vyand op loop.  Benoud saai ons agter hulle aan, maar gelukkig het die wolk en hael vinnig verder getrek sodat die perde spoedig weer tot bedaring gekom het en ons hulle kon vang. Die vyand het gelukkig niks van ons verleentheid opgemerk nie.

Dieselfde aand kom Lewies Taljaard by ons aan met die tyding dat die Engelse ons kar met al ons kos daarop gedurende die vlug gebuit het. Hyself moes laat spaander om vry te kom.  Die volgende dag was ons egter verbaas om ‘n ander burger daar aangery te sien kom met dieselfde kar wat hy êrens met muile en al sien staan het en dit toe saamgebring het.  Dit blyk toe dat Lewies tydens die vlugtery voor ‘n draadheining bly steek het en nie kans gesien het om die drade gou los te kry nie.  Hy het toe maar haastig voet in die wind geslaan.

Watter teenstellings in die gedrag van mense het ons nie gedurende die Oorlog ervaar nie:  Die een kom na die Engelse toe met al wat hy besit; die ander laat alles wat hy by hom het in die steek om van hulle af weg te kom!  Waarom die vyand die kar nie weggevoer het nie, kon ons nie verklaar nie.

‘n Paar dae later kom ons vroeg die môre, net toe dit begin lig word, op Brakspruit aan en saal daar af.  Ek en ‘n maat van my ry na ‘n mielieland om groenmielies te pluk terwyl die ander kêrels besig was om pap te maak en vleis te braai. Onderwyl ons nog daarmee besig was, sien ons hoe die Marico-koskarre uit die bosbult wat bokant ons lê, by ons verbyjaag.  Ons bespeur onraad want kort op hul hakke hoor ons die leemetfords praat. Dit was die voorhoede van ‘n groot vyandelike mag wat besig was om generaal Liebenberg te agtervolg wat nou so onverwags op ons afkom.

My maat en ek bereik ons manne net toe hulle in die saal spring. Genl Kemp skree:  “Maak oop en ry uitmekaar!” waarna ons vinnig uitmekaar spat om nie in ‘n bondel vir die vyand tot skyf te wees nie.

Jan Botha, wie se waaghalsigheid ek reeds al beskryf het, was net besig om vir ons klompie ons groot kampsketel vol pap te maak toe die vyand ons verras.  Hy spring op sy perd met die pot pap in die hand en jaag voort.  Die honger het ons reeds kwaai geknyp en af en toe ry een van ons hom by en skep ‘n groot handvol om dadelik weer al etende weg te swenk!

Genl Kemp sien ons speletjie raak en skree weer:”Uitmekaar kêrels!” want die vyand was besig om ons van agteraf lood op te lê. Vir ons groepie het hierdie versterking egter baie beteken want ons het die res van die dag nie weer kans gekry om iets te eet nie..

Ons jaag in verspreide orde regs van die pad ‘n klompie doringbome binne en begin die voorhoede van die vyand terug te peper. Ons gewaar egter aan ons regterkant ‘n sterk kommando wat probeer om agter ons verby te steek. Ons verkeer onder die indruk dat dit Engelse was en val terug, waarop die Kakies in die bosbult weer nuwe moed skep en begin om ons onder die bomme te steek. Die burgers jaag haastig voort tot op ‘n bult.  Kmdt Van Tonder ry egter op ‘n stap, vergesel van sy personeel.

Piet Trichardt, bygenaamd Vaal Piet, wat daarin geslaag het om sy muil vir ‘n perd te verruil het by ons adjudante aangesluit en maak nou die eerste keer werklik kennis met die Engelse bomme.  Ons ry een-een, los van mekaar af om te verhoed dat ‘n bom twee man tegelyk tref.  Piet ry naaste aan my. Daar bars ‘n bom vlak voor ons.  Hy draai na my toe en trek sy perd langs myne en sê:  “Hansie ou broer, jy moet tog dat ons na mekaar kyk.”

Ek sê:  “Ja man, maar ry verder van my af!”

Na ‘n rukkie kom hy maar weer nader en herhaal sy uitsonderlike versoek.  Hy het niks van hierdie vlugmetode gehou nie en jaag toe maar vinnig agter die ander burgers aan wat al ver voor ons was.

Ek gewaar ‘n hele entjie van ons af ‘n ruiterlose perd en ry daarheen om te sien wat gaande was.  Die teuels hang op die grond en ek herken die perd as Koos Opperman s’n, een van ons beste kêrels.  Ek trek die dier langs myne en begin weer ry om my maats in te haal.  Die perd makeer niks nie en ek het gewonder wat dan van Koos geword het.  Hy was toe alreeds al by die ander burgers, kaalkop en met ‘n rooi streep deur die hare, waar ‘n vyandelike koeël hom naelskraap aan die kop geraps het. Hy moet toe seker van sy perd afgetuimel het en toe hy weer effens regkom, maar so vinnig as wat sy bene hom kon dra, op loop gesit het, onbewus van die feit dat sy ryperd nog steeds naby hom rustig staan en wei.

Op die bult waar ons die ander burgers aantref, kom genl De la Rey by ons aangery. Die kommando wat ons vir Engelse aangesien het, was dié van genl Liebenberg wat aanvanklik deur die vyand agtervolg is.

Jan Botha het nog steeds, ten spyte van die jaery en vegtery, ons kampketel met pap by hom gehad.  Sy vader was ‘n jagter en Jan het saam met hom in die veld geleer hoe om gou ‘n smaaklike ete te berei.  Daarom het hy gewoonlik vir ons as kok diens gedoen.  Ons het eenmaal ‘n baie vet skaap geslag en nadat elkeen van ons hom behoorlik teë geëet het aan die vetterige vleis, sit Jan nog groot hoeveelhede vetkaiings en verswelg onderwyl hy lepelsvol uitgebraaide olie uit die pot skep en dit saam verslind, want die kaiings was dan na sy smaak heeltemal te droog!

Jy kon hom sy groot eetlus ook nie kwalik neem nie want dit het nie al dae gebeur dat ons op kommando soveel kon eet as wat ons wou nie en ons moes soms maar die lyfgordel baie stywer trek.

Dit was nou alreeds die einde van Maart 1902.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 830 gaste aanlyn