NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Geen tyd vir God? Daar's tyd vir speel en lag, vir eet en slaap... en dood. En as jy voor God's aangesig verskyn, sal Hy vir jou nog tyd oorhê?...

BLOUNEK KEER TERUG

Dr JP Botha

(Uit skrywer se boek oor diereverhale: Langs die Toelanie)

BOEKRAK VIR AFRIKANERTJIES

Lees nog stories by Boekrak vir Afrikanertjies

Op 'n kaalte tussen 'n lap hoë stinkgras staan Blounek, die tarentaalmannetjie ywerig en skrop.  Dit is al naby sononder en daar is dus nie meer veel geleentheid oor om die krop doeltreffend gevul te kry voordat die skemer aanbreek nie.  Gelukkig het hy hier op die klein kaaltetjie 'n droë boomstomp ontdek wat deur rysmiere gevreet word.  Hy skrop lustig en pik hulle smaaklik op.

Die tarentaal se waaksaamheid verslap egter ook nie 'n oomblik nie.  Kort-kort hou hy op en rek sy nek wantrouig onderwyl hy aandagtig na verdagte geluide luister.   Hy voel nog nie heeltemal tuis in hierdie nuwe soort afgesonderde lewe, waar net hy en sy wyfie mekaar se geselskap deel nie, want hulle het maar skaars 'n maand gelede, nadat die eerste onweer die droë grasveld begin laaf het, van die swerm af weggedwaal.

Die paartyd het aangebreek en dit is Blounek se eerste ondervinding om self alleen vir sy eie veiligheid en dié van sy metgesel verantwoordelik te wees, want tot dusver kon hy nog op die waaksaamheid van die ou tarentaalmannetjies steun.  Gelukkig is daar nou met die koms van die reënseisoen al weer volop sprinkaantjies en ander insekte tussen die graspolle te pikke en die kossoekery lewer geen groot probleem op nie.

Waar Blounek staan en skrop, dring nou saggies 'n fyn fluitgeluid tot hom deur, "fu-fuuuut, fu-fuuuut", kort-lank, kort-lank, die onmiskenbare roepsein van sy wyfie by die nes.  Hy staak dadelik sy skroppery en antwoord trots maar gedemp, met die kenmerkende pronkroep van die tarentaalmannetjie: "Tjarr, tjat-tjat-tjat-tjarrr...", net eenmaal, asof hy besef dat 'n te groot lawaai maklik onwelkome gaste kan naderlok en laat vat dan op 'n vinnige draffie deur die kol stinkgras.  Hy kom weldra aan die kant van die hoë gras op 'n groter kaalte te voorskyn en steek eers versigtig vas om die omgewing te bespied.  Voor hom strek 'n plaat rosyntjiebosse uit, wat dadelik 'n verandering in die aard van die veld aandui.  In die ruimtes tussen hierdie struike het die soetgras welig opgeskiet, om digte boskasies te vorm.

Blounek kon nie 'n beter oord vir die paarseisoen gekies het nie.  Die ruigte onder die rosyntjiebosse bied goeie skuiling en die oop ruimtes tussenin kan maklik verken word, sodat geen vyand sommer ongesiens 'n verrassingsaanval kan loods nie.

Uit 'n opening in die digte lower onder 'n groot rosyntjiebos, kom Blounek se wyfie te voorskyn.  Hy draf na haar toe en pronk 'n slaggie om haar rond, maar sy steur haar nie veel aan sy liefdesbewyse nie en draf alleen oor die kaaltes weg.  Sy het hom geroep om 'n wakende ogie oor die nes te kom hou, onderwyl sy voor sononder nog eers gou haar krop moet gaan vul, want die honger knaag al sedert die namiddag met kort tussenposes, waar sy stil en geduldig op die eiers sit en broei het.

Blounek loer by die opening in en betrag die vyftien eiers berekenend.  Darem goed beskut hier, waar die mooi geel-bruin gespikkelde eiers in die gras-uitgevoerde holte lê.  Sy wyfie broei al 'n week lank en sover was daar nog geen teëspoed nie.  Nog maar sowat drie weke, dan kan die kuikens al pik.

Teen sononder is sy al weer terug en dis duidelik dat sy genoeg voedsel raakgeloop het.  Die tarentaalpaar kruip saam onder die rosyntjiebos in en die wyfie neem weer haar plek op die nes in, terwyl daar langsaan ook vir Blounek genoeg slaapruimte onder die digte beskutting beskikbaar is.

Net eenmaal in die nag lig die mannetjie onrustig sy kop en kirr wantrouig, as die tergende klanke van 'n honger jakkals se gehuil in vlae op die nagluggie aangedra kom.  Maar die gevaar is veraf en dit raak weer stil en niks hinder die tarentale verder in hul nagrus nie.

Nog voor sonop wei hulle al weer saam tussen die rosyntjiebosse rond, knabbel hier en daar aan sappige jong blare, vang sprinkaantjies en skrop energiek tussen die graspolle rond.  Maar weldra moet die wyfie weer na die nes terug, anders word die eiers te koud.

Blounek dwaal nooit ver van die nes af  weg nie.  Teen die namiddag gewaar hy 'n wildekat wat behoedsaam deur die ruigte sluip, in 'n poging om iets helder oor dag op die lyf te loop, nadat hy tevergeefs gedurende die nag gejag het.  Blounek weet dat die wildekat nie juis in die eiers sal belangstel nie, maar sy wyfie verkeer in gevaar.  Daarom aarsel hy nie 'n oomblik nie.  Hy draf skuins voor die roofdier verby.  Die kat het hom gewaar en sak dadelik plat teen die grond, onder die indruk dat die tarentaal nie van hom weet nie.  Daarna sluip hy weer versigtig vorentoe, kry die tarentaal af en toe in die oog, waar hy oënskynlik argeloos rondskrop, maar sorg dat hy steeds verder en verder van die nes onder die rosyntjiebos weg beweeg.

Die wildekat is geflous.  Die dag het verder sonder ongevalle verloop en so ook die volgende dae daarna.

Uiteindelik wei daar saam met Blounek en sy wyfie 'n span mollige kuikens tussen die rosyntjiebosse en nou verslap sy waaksaamheid geen enkele oomblik nie.  Hulle wei bedags al verder van die omgewing van die nes af weg om vars weiveld te bekom, maar keer altyd teen die namiddag weer huiswaarts om teen sononder almal saam onder die beskutting van die beproefde ou rosyntjiebos in te kruip.  Die kuikens word sterk en sal binnekort in staat wees om snags saam in die hoë bome te slaap.  Dit sal die bedreigings van die nag heelwat verminder, dink Blounek.

Die voëls is besig om op 'n gelykte langs 'n plaat brosdorings uintjies uit te skrop.  Dit word tyd om nes toe te versit.  Die kuikens wei al verder van die ou voëls af weg en die wyfie moet hulle kort-kort met 'n gebiedende kirr nader roep.

Hoog in die lug, so hoog dat alleen 'n klein, vaal stippeltjie in die bloute sigbaar is, hang 'n vaal kuikendief en speur met sy skerp oë na onder.  Hy gewaar die groepie tarentale en sy kragtige vlerke kom flink in beweging.

Skielik waarsku Blounek dringend met 'n angstige "tjik-tjik"-geluid.  Daar is meteens die gesuis van vlerke wat blitsvinnig die lug klief.  Die wyfie fluit waarskuwend en laat nael soos 'n renperd na die beskutting van die hoë gras daar naby, terwyl Blounek met opgepofte vere en gestrekte nek 'n oorverdowende lawaai opskop.  Maar die volgende oomblik was die slag alreeds gelewer.  Die groot valk het soos blits, laag oor die toppe van die brosdorings heen geswiep en 'n naaste kuiken opgeraap.  Die ander het eenvoudig net presies waar hulle was in die niet verdwyn.

Dit duur 'n rukkie voordat Blounek sy oorlogskreet staak en die wyfie weer uit die lang gras te voorskyn kom.  Sy fluit saggies en oral op die gelykte verrys skielik weer die gestaltetjies van die ander kuikentjies.  Hulle storm gretig op haar toe.

Daardie aand slaap Blounek en sy wyfie onrustiger as ooit tevore en gedurende die nag lig hy verskeie kere die kop om na moontlike gevaarseine te luister.  Maar gelukkig gaan die dae verder vir die tarentaalfamilie sonder enige ongevalle verby.  Na 'n maand kon die kuikens al fluks volhou om vinnig en aanhoudend te draf.  Hulle kan al ver ente vlieg.  Hulle slaap lankal nie meer onder die ou rosytjiesbos nie, maar wei reeds ver daarvandaan in 'n strook veld waar kolle hoë stinkgras deur lappe brosdoringbome afgewissel word.

Blounek kom 'n ander tarentaalfamilie teen.  'n Dag of wat later groei hul geledere weer aan.  Die verskillende groepe sluit saam en spoedig wei daar reeds 'n groot swerm rustig tussen die brosdorings rond.  Dit wemel van jong, opgeskote tarentale, die gewese kuikens van die afgelope broeiseisoen.

Die somer is stadigaan besig om te kwyn.  Gelukkig is kos nog volop in die ruie doringveld.  Oorvloedige reëns het gesorg dat daar geen gebrek aan grassprinkaantjies, rysmiere, grassade, sappige worteltjies en knolle soos krulblaar, uintjies, bossie- en graskalkoentjies bestaan nie.  Die jong tarentale groei vinnig en die ou mannetjies steur hulle nie meer veel aan die jonges nie.

Blounek herken verskillende ou bekende makkers van verlede seisoen.  Hy voel nou weer volkome tuis.  Maar tog bly hy en sy wyfie naby aan mekaar en hulle skrop gewoonlik saam.  Hulle steur hulle nie meer aan hul eie kroos nie, want al die jong tarentale het reeds selfstandige lede van die swerm geword.

Die swerm slaap nie graag langer as twee opeenvolgende nagte op dieselfde plek nie, om te verhoed dat ongediertes die slaapplek ontdek.  Teen sononder tou die swerm lawaaierig na 'n groepie alleenstaande blinkblaarbome en vlieg luidrugtig tussen die hoogste toppe in.  Dis al sterk skemer voordat die laaste "tjarrr-tjik-tjik-tjarrr..." van die mannetjies stil raak en die swerm uiteindelik tot rus kom.

Die nag sou egter nie rustig verloop nie.  Vroeg in die voornag kom 'n wildekat onder die bome langs versigtig aangesluip.  Hy steek vas toe hy skielik 'n verdagte donker kol bokant hom op 'n dwarstak gewaar en hy weet dat dit 'n jong tarentaal is wat dom genoeg was om nie in die hoogste toppe te gaan skuiling soek nie.

Hy sluip behoedsaam nader en klim geluidloos teen die blinkblaarstam na bo.  Die volgende oomblik trek sy liggaam deur die lug.  Takkies kraak en 'n harde plofgeluid versteur die stilte terwyl hy met sy buit na benede stort.  Dan word die nagstilte skielik fel versteur soos die menigte tarentale halsoorkop uit hul slaapplekke opfladder en met benoude "tjik-tjik"-geluide vinnig in alle rigtings die donker inskarrel.  Enkele van die jonges het bly sit en tuur nou met gestrekte nekke senuagtig die duisternis in, maar as die wildekat skielik 'n oorwinnende gegrom uitstoot, wag hulle nie meer langer nie, maar warrel haastig uit die takke uit, die onbekende nag in.

'n Rukkie na dagbreek die volgende môre, kom klein groepies tarentale oral uit die bome van die omgewing te voorskyn en soek die ander verstrooide lede van die swerm op.  Eers lank daarna begin die swerm weer voltallig lyk.  Skynbaar is die ergernis van die nagtelike aanval gou vergete en kom die groot ligblou swerm weer in beweging.

Die dae gaan gelukkig met min ongevalle verby, maar gaandeweg word die veldkossies skaarser, want die winter kruip al nader en die groot tarentaalgemeenskap word genoodsaak om elke dag 'n hele entjie te trek in 'n poging om die kroppe gevul te hou.

Een middag laat kom hulle al weiende onder 'n plaat haak-en-steekbosse aangekuier, toe die voorstes skielik vassteek en die nekke rek.  Die hele swerm ruk tot stilstand.  Dofweg deur die bome klink die geblaf van 'n hond op en die ou mannetjies "tjik-tjik" onrustig.

Na 'n rukkie wei hulle verder en kom aan die kant van die haak-en-steek op 'n draadheining af.  Aan die ander kant strek 'n afgeoeste mielieland oor die kaalte uit en dit duur nie lank nie of die hele swerm wei genoeglik tussen die stronke rond.  Hier is vir jou darem nou sommer baie te pikke, en sulke smaaklike kos daarby!  Hulle skrop volop mieliepitte en selfs heel mieliekoppe onder die blare oop en die kroppe word vinnig vol.  Blounek en die ander groot mannetjies het die afgelope paar dae die honger so sterk voel knaag dat hulle waaksaamheid met hierdie ryk vonds sommer heeltemal verslap.  Daar gebeur egter niks nie en teen sononder beweeg die swerm na 'n aantal wilde seringbome aan die kant van die land.  Hulle skop 'n groot lawaai op, onderwyl hulle selfvoldaan in die bome opvlieg om 'n kommerlose nag deur te bring.

Omtrent 'n kilometer daarvandaan het die boer van die plaas die rumoer gehoor en hy wis dat die tarentaalswerm die mielieland ontdek het en die volgende paar dae nie sommer verder sal trek nie.  Vroeg die volgende môre stap hy en sy seuntjie met 'n haelgeweer deur die bome in die rigting van die lande daar teen die bult.  Hulle nader die land deur die ruie plaat haak-en-steek en kruip naderhand stadig op hande en voete die laaste paar tree deur die hoë gras, voordat hulle die massiewe bank ligblou gespikkelde tarentaalrûe tussen die stronke gewaar.

Dit is maar pas sonop, dog die swerm wei al weer houtgerus en behaaglik aan die kant van die land, binne goeie trefafstand.  Blounek en 'n paar ander mannetjies voel meteens onraad aan en lig tegelyk hulle koppe op.  Maar dan dreun die haelgeweer se oorverdowende slag skeurend deur die môrestilte en die benoude ge-"tjik-tjik" van die angstige voëls word oombliklik verswelg deur die gesuis van die menigte tarentaalvlerke, soos die swerm verbouereerd in al vier windstreke oor die mielieland wegskiet.  Tussen die stronke spartel twee van die voëls tevergeefs om weer op die been te kom en 'n derde hardloop 'n slag al in die rondte en probeer kort-kort opvlieg, maar val terug, want een van sy vlerke hang slap.

Die seun hardloop so wat hy kan oor die kaalte van die land op die gekweste tarentaal af.  Dié probeer nog eenmaal om op te vlieg, maar dan lê die gekweste voël die rieme neer tussen die stronke deur, met sy af-vlerk flappende langs sy sy.  Sy agtervolger haal uit so al wat hy kan, maar die jong tarentaalmannetjie behou sy voorsprong tot aan die kant van die land en glip ongedeerd onder die beskutting van 'n digte lap katnael in.  Die seun stap teleurgestel terug, maar hy voel tog trots op sy vader se kordaatstuk om twee tarentale met een skoot neer te skiet.

Daardie dag het die swerm dit nie weer gewaag om naby die mielieland te kom nie.  Dit het 'n lang ruk geduur voordat al die voëls mekaar weer raakgeloop het, maar eindelik het die swerm weer naasteby voltallig aan die voet van 'n koppie onder 'n paar uitdoppertjiebome rondgekuier en toe die son ondergaan, maar sommer daar in die hoogste bome oornag.

Die volgende môre was die herinnering aan die vorige dag se verskrikking nog te vars in al die tarentaalgeheues en nie een van die ou mannetjies het 'n poging aangewend om die swerm weer in die rigting van die mielieland te lei nie.

Die vorige middag het die seun van die plaas 'n sifdraad-vanghok na die mielieland geneem.  Die volgende môre het hy vol verwagting die vangplek besoek, maar teleurgesteld weer omgedraai.

Laat daardie middag het Blounek en sy maters al weer in so 'n mate van die skrik herstel dat die honger die oorhand gekry het.  'n Rukkie voor sononder nader die swerm weer stil-stil die mielieland, bespied die omgewing goed en wei dan versigtig al dieper die land in.

Op die voorpunt gewaar Blounek en 'n paar van die ander tarentale die eienaardige sifdraadhok tussen die stronke en betrag die vreemde verskynsel met argwaan.  Die ding bly egter leweloos.  Hulle draf om hom rond en sien die mieliepitte binne-in lê.  Blounek ontdek eerste die ingang en glip na binne.  Drie van die jong mannetjies volg hom.  Hulle pik lustig aan die heerlike mielies, onderwyl nog meer tarentale 'n poging aanwend om die pad na binne te vind.  Om een of ander rede wil een van die jong voëls aan die binnekant net eers weer 'n slaggie uitkom en probeer om deur dieselfde ingang deur te glip.  Die sifdraad druk terug en die opening sluit.  Hy begin op en af langs die hok se kante na uitkomkans soek.  Blounek en die ander twee staak hulle pikkery en begin self senuweeagtig al teen die die draad langs beur.  Die tarentale aan die buitekant raak onrustig oor hulle maats se verleentheid en wei haastig verder.  Net Blounek se wyfie staan 'n endjie daarvandaan verwonder en toekyk en kan nie begryp wat dit is wat haar getroue ou makker daar in die snaakse ding gevange hou nie.

Blounek self  kan dit ook nie verstaan nie.  Hy het sy snawel en die horing op sy  kop al seer gestamp teen die dun sifdraad, maar dit wil glad nie meegee nie.  Dis baie sterker as enige grasstingel en hy vermoed vaagweg dat die affêre ook met die eienaardige tweebeengestaltes in verband staan.  Hy blik verlangend deur die versperring na sy wyfie en sien hoe sy meteeens omspring, 'n endjie hardloop, dan vinnig opvlieg en met groot vaart oor die bome verdwyn.  Van die ander tarentale is daar geen spoor meer te sien nie en die son gaan al onder.

Dan gewaar Blounek die oorsaak waarom sy wyfie so haastig gevlug het.  Die seun kom haastig tussen die stronke deur gedraf.  Saam met die drie jong tarentale wend Blounek nou 'n wanhopige poging aan om deur die draadversperring te breek, maar alles tevergeefs.  Met 'n juigkreet op sy lippe buk die seun langs die hok, steek sy hand deur die vangopening tussen die spartelende voëls in en trek een van die jonges uit.  Sy nek word haastig omgedraai en ook die tweede een s'n, wat aan die pootjies uitgesleep word.  Die seun sukkel 'n paar  oomblikke opgewonde om die derde jong mannetjie in die hande te kry, vang hom eindelik aan 'n vlerk en trek hom gretig deur die opening.  Die angstige voël spartel geweldig en voordat die seun hom aan die pote kon beetkry ruk hy meteens los met verlies van byna al sy stertvere en fladder dreunend oor die mieliestronke heen weg.  Hoe heerlik lok die amper verlore vryheid tog nie daar ver oor die hoë boomtoppe heen nie!

Die seun los 'n paar luidrugtige verwensings en vestig dan sy aandag op die laaste tarentaal in die hok.  Dit is darem 'n pragtige groot mannetjie!  Hy kry skielik 'n ingewing, snuffel in sy sakke en bring 'n stukkie tou te voorskyn.  Hy slaag daarin om die beangste voël deur die opening te trek en sy pote stewig vas te bind.  Dit raak al skemer toe hy met sy ryk buit in die rigting van die plaashuis aanstap.

Die volgende oggend ontdek die angsbevange tarentaalmannetjie dat hy in 'n ander groot sifdraadhok op die plaaswerf gevange gehou word.  Die seun kom van die woonhuis af aangestap en gooi 'n klompie mieliepitte in die hok.  Blounek raak verbouereerd en maal al in die rondte teen die draadkant aan.  Hy wend vrugtelose pogings aan om te probeer ontsnap en toe die skemer uiteindelik aanbreek stap die ontstelde ou tarentaalmannetjie nog een stryk deur al in die rondte teen die sifdraad langs.

Na 'n paar dae word hy rustiger en pik al af en toe aan die mieliepitte in sy hok.  Hy raak al gewoond aan die bewegings van die mense op die werf, maar fladder nog beangs teen die draad wanneer die groot hond verbystap.

Hy voel soms 'n drang om te skrop alhoewel dit nie juis nodig is nie, want hy kry genoeg kos.  Die grond is buitendien so hard en droog dat 'n skroppery niks help nie.

Snags sit hy soos 'n armsalige hoender op sy slaapstokkie en kwyn en dink vaagweg aan die swerm en wonder waar sy wyfie haar bevind.

Gelukkig gaan die winter verby en die koue verdwyn.  Die kwesplekke aan sy kop wat deur die sifdraad veroorsaak is, het lankal genees.  Al kry hy genoeg kos, staan hy maar elke dag verwese daar in sy hok, in troostelose tarentaal-eensaamheid, met gestrekte nek al starend oor die plaaswerf  heen.

Op 'n goeie nag begin die weerlig aanhoudend aan die westekant te flikker.  Die wind steek op en die dreunings word al harder totdat die eerste druppels van die voorjaar in die stof begin te plof.  Weldra ruis die stortreën neer, sodat die waterstroompies helder in die blitse van die weerlig blink.  Met sy kop onder die vlerk sit die tarentaalmannetjie ongestoord en slaap onderwyl die druppels oor sy vere rol.

Toe dit lig word ontdek hy dat die vuil modderwater 'n gapping onder die draad van sy hok uitgespoel het sodat hy sy kop daar heeltemal kan deur steek.  Hy begin naarstiglik te skrop dat die grond in alle rigtings spat en die opening word stadig maar seker groter want die grond is lekker nat.  En dan breek die groot oomblik aan, die oomblik waarop hy amper nie meer kon hoop nie.  Hy duik onder die draad in, spartel 'n oomblik woes en glip deur.  Eers skyn dit of die ou tarentaalmannetjie nog glad nie besef dat hy werklik vry is nie.  Hy staan 'n oomblik stil en hoor hoe die woonhuis se agerdeur oopgaan.  Dan klink daar oor die stil werf skielik die bekende "tjik-tjik" van 'n tarentaalmannetjie wat geskrik het.

Die seun wat by die agterdeur uitgestap kom, is net betyds om te sien hoe die voël vinnig oor die kaalte spore maak voordat hy in volle vaart opwaaier en swenkend oor die huis se nok verdwyn.

Blounek het die hele dag lank tevergeefs na sy eie tarentaalswerm gesoek, maar toe die son ondergaan, hoor hy die lawaai van tarentaalmannetjies wat gereedmaak om in die slaapbome in te vlieg.  Hy draf daarheen en tref net enkele voëls van sy eie swerm aan, wat nog nie afgedwaal het om te paar nie.  Sy wyfie is ook nie daar nie.

Vroeg die volgende oggend verlaat Blounek weer die klein swermpie en sny hot en haar oor die vlakte spoor.  Aan die kant van 'n kol blouhaak ontdek hy bekende skropmerke.  Sy uitdagende geroep weerklink oor die vlakte.  Diep uit die blouhaak kom die gefluit van 'n tarentaalwyfie se antwoord en onmiddellik daarna verneem Blounek ook 'n tarentaalmannetjie se stem.

Hy draf tussen die blouhaak op 'n kaalte uit en tot sy vreugde gewaar hy sy eie wyfie, waar sy aan die kant van die hoë gras staan en skrop.  Sy kyk verras op onderwyl hy nader draf, maar die vreugdevolle herontmoeting duur nie lank nie want 'n ander tarentaalmannetjie kom met opgehewe vere aangedraf en gaan Blounek onmiddellik te lyf.  Toe is die geveg verbete aan die gang.  Die stryd word blitsvinnig met hul snawels gevoer, want ander weermiddels besit hulle nie.  Uiteindelik kry Blounek sy teenstander aan sy kaal nek beet, byt vas en rem woes agteruit.

Die pyn verdryf skielik alle veglustigheid en die verloorder ruk wanhopig los en blaas vinnig die aftog, met Blounek 'n paar tree agterna.

Dan skenk hy weer aandag aan sy teruggevonde wyfie.  Hy pronk 'n slag windmakerig rond en begin dan om naarstiglik onder die blouhaakbos rysmiere oop te skrop.  Sy pik dit skaam-skaam op, want Blounek haar eie mannetjie, het uiteindelik weer teruggekeer.

Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1408 gaste aanlyn