NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God sal nooit iemand dwing om iets vir Hom te doen nie. Diens aan Hom is 'n daad van volmaakte vryheid. En wanneer jy die HERE dien, vinr jy daarin 'n bron van lewe, 'n sleutel tot die fees van die lewe.

VAALJAS VAN DIE BERGKRANS

Dr JP Botha

(Uit skrywer se boek oor diereverhale: Langs die Toelanie)

BOEKRAK VIR AFRIKANERTJIES

Lees nog stories by Boekrak vir Afrikanertjies

Hoog teen die regaf rotse, op 'n deurlopende, uitstaande kliplysie, sit Vaaljas die dasmannetjie, met sy swart voorpootjies netjies onder hom ingevou.  Die lysie is so breed hier dat hy sy agterbene lekker gemaklik kan dwarsgooi, soos 'n hond gewoonlik doen.

Die son het so pas oor die plaat bome en bosse op die kruin van die oorkantste bergrug sy verskyning gemaak.  Toe het Vaaljas eers versigtig uit sy donker holte bo-op die krans geloer en met 'n paar ratse hardloopspronge in sy bekende paadjie afgewip tot hier waar hy gewoonlik brandwag sit.   Die bergkrans met sy groot massiewe rotse, steek tronend bo die omheenliggende hoë heuwels uit en vanwaar die dasmannetjie hier na die ooste lui sit en tuur asof hy eintlik nêrens in belangstel nie, kan hy dwarsoor die oorkantse bergrug die dynserige vlaktes daar oorkant sien.  Hier tussenin lê 'n ruie bosklofie wat die weiveld uitmaak van die dasse in die krans.

Oral op rotspuntjies, hoër as waar Vaaljas sit, verskyn die bruin dasgesiggies om die môreson te begroet.  Die groterige mannetjies strek hulle luilekker met 'n hoorbare littegekraak op die rotsplate uit en gaap dat die kake so klap.  Die spelerige kleintjies woel oral om en oor die klippe heen.

Vaaljas is nie die enigste brandwag van die kransgemeenskap nie.  'n Entjie links sit 'n ander groot mannetjie ook reeds op 'n gerieflike rotssitplekkie en loer oor die bosse en bome om te sien of van daardie kant af nie moontlik onverwagte vyande opduik nie.  Daar is nog 'n derde brandwag.  Hy sit weer aan die teenoorgestelde kant.  Maar Vaaljas ag homself die vernaamste grootmeneer en word ook in stilte deur die ander eerbiedig.  Die ander twee brandwagte sal dit maar liewer nie waag om hom te lyf te gaan nie.  Sy status het hy deur 'n kwaai geveg verwerf.  Nietemin sien die mannetjies darem almal ook na die ander twee erkende brandwagte op en sal nie sommer op hul status aanspraak maak nie.

Die dassies lê kommerloos op die klipplate versprei.  Hulle vertrou hul veiligheid volkome aan die waaksame oë van die brandwagte toe en namate die son hoër klim en 'n slaperiger stemming in hul bruin lyfies inbrand, dink hulle ook al hoe minder aan gevaar, soos hulle daar in geliefkoosde houding uitgestrek lê; agterbene skuins uitgeskop, maar die kop steeds regop.

Vaaljas voel ook nie juis meer onrustig nie.  Ná 'n rukkie staan hy op en trippel liggies heen en weer op die lysie in sy pogings om die jong blaartjies van 'n  boompie wat tussen die splete groei by te kom.  Hy moet ook maar so af en toe wanneer daar 'n kansie kom, probeer om iets te ete te kry, want smiddae laat en saans wanneer al die ander wei, kan hy nie heelhartig daaraan meedoen nie maar moet dan sy amp waaksaam en pliggetrou beoefen.

Hoog bokant die swart rugrantjie, aan die teenoorgestelde kant van die bergkrans, styg 'n jakkalsvoël met vinnige hale bokant die digte bosse uit en begin met uitgespreide vlerke allerhande waaghalsige toere in die lug uithaal.  Sy skerp oë soek nog nie ernstig na prooi nie en sy valkgemoed moet eers bevredig word in die vryheid van die helderblou lug, waar hy sy swenkende manewales met 'n ysingswekkende heen-en-weer-skietende vaart geniet.

Dis aan die blindekant van die bergkrans, aan dié kant waar geen brandwag oor die bosse sit en tuur nie.  Meteens seil die jakkalsvoël met 'n swierige vaart hoër die lug in en begin met vinnige vlerkslae nog hoër en hoër styg totdat hy eindelik hoog bokant die krans, as 'n swart stippeltjie in die dynserigheid hang.  Nog het die dassies hom nie gewaar nie.  Die brandwagte versuim vanmôre hul plig.

Helder vanuit die hoogte klink opeens sy langgerekte jakkalslag, onderwyl hy in statige kringe stadig verder swewe.  Dit werk soos 'n donderslag op die dasse.  Gelyktydig met die ander twee gee Vaaljas 'n kortaf waarskuwende noot toe hy vierkantig in sy vier spore op die lysie vassteek en onmiddellik daarna in vlieënde vaart teen die krans uitnael.

Leweloos vertoon die rotse nou.  Die son skyn al warm neer en die dasse wat oral tussen die splete en in hul gate verskuil sit, beskou dit as verkwisting van heerlike strale.  Nadat hulle die brandwagte stilletjies sien wegsluip het, kom een vir een ook weer versigtig uit om hom op die klipplate met 'n tevrede knor neer te vly.

So gaan 'n paar uur rustig verby.  Vaaljas doen intussen sy bes om so tussen sy waaksaamheid deur sy magie te vul met die jong blaartjies van die boompies wat naby staan.  Vaaljas vertrou vandag glad te veel op homself.  Hy word onverskillig en deursoek nie die lug noukeurig met sy skerp ogies nie.  Sê nou 'n kouvoël of 'n lammervanger kry dit in sy kop om soos 'n klip uit die hoogte op die krans neer te val...

"Swiep...!" fluit opeens 'n berghaan in sy swierlike swenk soos 'n draaiende warrelwind rakelings aan die rotslys verby.  Hy was van plan om die argelose das met een hou van kant te maak, maar reg bokant Vaaljas steek 'n klippunt gevaarlik vorentoe en die voëlgevaarte kon alleen met die uiterste vlerkinspanning hom in sy duiselingwekkende vaart effens swenk om hom nie daarteen te verpletter nie.

Boos sirkel hy nou hoog in die lug rond en gee sy misnoeë met luide geskree te kenne.

Die ander brandwagte het onmiddellik die sein gegee en die dasse is almal skoonveld.  Terselfdertyd het Vaaljas met 'n benoude piep vorentoe gespring, dieper die rotsspleet in.  Hy ontdek 'n ruimer holte en in sy angs om nog verder te ontvlug, merk hy nie die slapende mamba agter in die gat nie.  Hy stuit met sy voorpootjies so te sê op die slang.  Toe vlieg hy met 'n onaardse noot om.  Die slang skrik hom skoon nugter en die twee borrel saam soos 'n warrelwind by die bek van die gat uit en tuimel oor die krans!

Onderwyl hy na benede trek, herstel Vaaljas se teenwoordigheid van gees reeds in so 'n mate dat hy daarin slaag om ná 'n val van ses meter met sy vier pootjies teen 'n skuins boomstan vas te skop, daarvandaan terug teen die rots te skiet en weer skuins af teen 'n ander boom waarvandaan hy netjies op 'n breë lys te lande kom en halsoorkop die eerste skeur invlug.  Hy is net betyds.  Dubbel teleurgesteld swenk die altyd waaksame berghaan weer laag teen die kranse verby en sit sy vlug voort, verder oor die berge.

Die slang het met 'n harde plomps onder deur 'n plaat wildevyebome geval en mankoliekig begin wegseil na die eerste die beste klipskeur toe.  'n Sekretarisvoël, juis op die kossoektog uit hier tussen die bome, loer verwagtend om, maar stap toe ewe getroos aan.  Hy waag sy lyf liewer nie aan hierdie tamaai verskrikking nie.

Ná 'n lang ruk kom Vaaljas uiters versigtig weer teen die krans uitgespring na sy sitplek toe op die lysie.  Die vrees ril nog deur sy lyfie, soos hy daar sag-piepende sit en met verskerpte sintuie die omgewing fyn opneem.  Hy sal hom vandag nie weer laat verras nie.  'n Paar dassies loer nuuskierig oor die krans om te sien of  hul brandwag nog leef.  Na 'n rukkie vergeet hulle van die voorval en bak weer lekker in die son.

Dit het stadigaan middag geword.  Die son het na die hoogte geklim en begin langsaam sy eentonige paadjie na die westerhorison toe voortsit.  Vaaljas en baie van die ander dasse het lankal die gang van die son lê en dophou, asof hulle haastig is dat hy moet ondergaan.  Die dae is nou ook so lank dat die dassies vroeg-vroeg smiddae al begin honger voel.  Die lomerigheid begin gaandeweg uit hul lyfies te wyk en van die jongeres begin lus voel vir speel.  Die heel kleintjies bly in die gate en durf nie buite verskyn voordat hulle sterk genoeg is nie.

Nou breek die tyd aan dat die brandwagte dubbel waaksaam moet wees, want baie van die groot arende wat gedurende die dag vergeefs gejag het, word so teen sononder tot besondere listigheid opgeskerp deur hul knaende honger.  Vaaljas sit nou getrou op sy pos.  Hy voel nie juis honger nie en sit maar net en wag dat die son moet ondergaan.  Die meeste van die dassies begin spraaksaam word.  Dis nie die fors, helder skreeu van die brandwagte nie, maar slegs 'n flikflooierige piepgeluidjie waarmee hulle gesels.  Hier en daar vind 'n groot mannetjie 'n wyfie baie aantreklik en kom smeek sag-knorrend om haar guns.

Eenkant, weg van die ander af, sit 'n groot mannetjie nog luierig en dut asof hy nie deur die ander gesteur wil wees nie.  Twee jonges kom spelerig oor die klippe aangewip.  Hulle sien hom nie en spring hap-hap na mekaar op die klip waaragter hy sit.  Dit is genoeg om die ou das se toorn te wek.  Hy spring boos op, steek eers goed vas en storm dreigend op hulle af.  Na enkele treë steek hy skielik vas met 'n paar skor, kortaf  bangmaakgeluide.  Toe nael die twee reeds daar anderkant oor die klippe tussen die ander verwonderde dasse deur!

Dis nog 'n klein rukkie voor sononder.  Die dasse begin aanstaltes maak om langs die krans af te trippel tot onder in die ruie klofie waar 'n aandfees van heerlike malse blaartjies op hulle wag.  Van die ou grotes gaan vooraan en knibbel so in die verbygaan oral aan die bossies en boomblare.  Groot en klein laat saggies 'n tevrede gepiep hoor.  Dit klink baie soos die geluidjies van klein kuikentjies wat van hul ma afgedwaal het.

Vaaljas en die ander brandwagte skud hulleself net weer reg om te begin kos soek toe al drie bykans gelyktydig 'n helder waarskuwing uitbasuin.  Vaaljas steek vas asof hy vir 'n resies wil regstaan en laat nael na die naaste klipskeur toe!  Hy het nie soos die bobbejaanwagter, tyd om eers te let of die trop veilig is nie.  Op die oomblik is dit elke das se mening.  In 'n ommesientjie het almal spoorloos verdwyn en die eerste die beste skuilplek uitgesoek.  'n Paar het bo uit die boompie waarin hulle aan die rondklouter was, neergetuimel en onder 'n graspol ingeduik.  Ander sit nog tussen die ruie blare verskuil, of tussen die splete van oorhangende klippe ingedruk; oral sit hulle.

Statig seil die teleurgestelde kroonarend oor die krans en maak asof hy in 'n oostelike rigting gaan voortvlieg.  Sy lang stert en kort, ronderige vlerke wek die indruk van moed en jeugdigheid.  Na 'n wyle sweef hy sierlik op sy spoor terug.  Die verekuif agter sy kop laat hom soos 'n reuse-draaivalk in sy vlug vertoon.

Die dassies is honger en dit duur nie lank nie of hulle wei al weer knibbel-knibbel verder af langs die hang.  Meteens waarsku Vaaljas weer met 'n dringende skree, maar... te laat!  Die enorme kroonarend het reeds sy vlerke gesluit en val soos 'n klip uit die hoogte op die dassies neer.  Is dit toeval dat juis die groot mannetjie reg onder hom nie so gou 'n skuilplek kan vind soos die ander nie en nou radeloos en verbouereerd onder 'n yl bossie probeer inkruip?

Die lug suis om die arend soos hy weer sy vlerke span om sy vaart te stuit.  Met kloue en snawel vooruit dreun hy op die dasmannetjie neer.  Een angswekkende skree skeur deur die lug.  Dan flap die groot voël weer vasberade sy sterk vlerke en styg met sy prooi die lug in.

Nadat hy verdwyn het, is alles 'n hele paar minute doodstil.  Die dassies het lelik geskrik en lê nog roerloos in hul skuilplekke.  Dan verskyn hier en daar 'n kop en netnou kom hulle weer een vir een versigtig uit hul wegkruipplekke te voorskyn en begin maar weer rustig feesvier.

Die son het reeds ondergegaan.  Stadigaan begin dit donker word.  Dog hieraan steur die dassies hulle maar weinig.  Dis beter so, want nou is daar heelwat minder gevaar om deur een van die gevreesde roofvoëls oorval te word.

Vaaljas het ook sy sitplek verlaat en so 'n endjie langs die berghelling afgekom.  Hy kom liewer nie tot tussen die dassies nie, maar bly so 'n paar tree agter, waar hy beter in staat is om gevaar te bespeur en tog nog volop te knibbel te kry.  Tot laat in die nag hou die dassies aan met vreet.  Die maan kom naderhand op en hang soos 'n dowwe lig oor die terrein en laat die donker silhoeët van die krans soos 'n reuse-troon vertoon.

Vaaljas merk dat die ander brandwagte wat weerskante van hom ook aan die wei was, stadigaan die helling weer uitklouter en hy volg hul voorbeeld.  Toe hy die regop steilte van die loodregte krans bereik, spoed hy in 'n aantal ratse spronge heen en weer teen uitstaande rotspunte en boomwortels die hoogte uit en kom hoogs voldaan op sy bekende brandwagsitplekkie op die middellyste te lande.  Dof sien hy hoe die dassies een vir een aan sy regterkant, waar dit minder steil is, verbyspring.  Na nog 'n rukkie weet hy dat almal nou bo-op die krans moet wees en klim trippelend sy welbekende paadjie verder uit na boontoe.

Tussen die rotsgleuwe steek hy vas en sien die ander brandwagte 'n paar tree van hom af  stilletjies tussen die rotse verdwyn.

'n Dikkoppie begin stadig om in die ruie bosklofie daaronder sy klaagsangetjie in trae, langgerekte note die nag in te stuur.  Hy soebat om reën...  Origens is dit stil in die bos.

Dan glip Vaaljas selfvoldaan tussen een van die rotssplete in.

Oor die bergkrans heers die nag.

Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1375 gaste aanlyn