NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die Bybel leer dat die mens se kernprobleem die sonde is. Die sondeval het gelei tot menslike rebellie teen God. Daarby is Satan se lewensdoel om die mens te verlei tot sonde; hy sal dus daarop uit wees om jou in sy mag te kry deur jou ongehoorsaam aan God te maak. Maar al is jyself swak sal die almagtige God jou ook in hierdie nuwe jaar bewaar in Jesus Christus want Hy is ewig.

SCOTT NA DIE SUIDPOOL (11)

Scott se Ekspedisie na  die  Suidpool 1910 – 1913

Lees reeks by Scott na die Suidpool

Voorbereidings en Planne vir die Somer

Terwyl die lentegeselskap vir die aanlê van opslagplekke van die hoofkwartier weg was, het Scott op 15 September ’n klein sleegeselskap bestaande uit Bowers, seeman Evans en Simpson na die weste geneem. Hulle het meer as 150 geografiese myl afgelê en het eers ’n hoeveelheid voorrade vir Griffith Taylor se aanstaande westelike somerreis na Botterpunt vervoer.

Nadat die voedsel afgelaai was, het Scott met die Ferrargletser langs na Katedraalrotse gereis en wetenskaplike werk en opmetings gedoen. Hy kon vasstel dat die Ferrargletser 32 voet in sewe maande beweeg het. Hy het toe al met die gletser langs teruggekeer en sy reis oor die see-ys voortgesit. Hy het die kus tot in die vyfmyl-diepe baai wat as Nuwe Hawe bekend is, gevolg en vandaar na die buitekant in ’n noordoostelike rigting na Kaap Bernacchi en verby Marmerpunt waar hulle die afgebreekte punt van Gletsertong op die strand gevind het.

Nadat hulle hierdie ysmassa ondersoek het, het die geselskap verby Spykerpunt na Dunlop-eiland aangedruk. Hulle het langs die kus, ewewydig met die Piemontgletser wat deur Griffith Taylor na dr. Wilson vernoem is, aangedruk. Dunlop-eiland is deeglik ondersoek en die ondersoek het baie feite van buitengewone wetenskaplike belang aan die lig gebring.

Op 24 September het die sleespan op hul voetspore van Dunlop-eiland af na ’n kampplek naby Marmerpunt teruggekeer. Nadat hulle die nag naby die oorblyfsels van Gletsertong deurgebring het, het hulle ’n koers reguit na Kaap Evans ingeslaan en omtrent 1 vm. op 29 September daar aangekom.

Omdat hy hoofsaaklik op die see-ys en verweg van die ysige Ysbank gereis het, het Scott nie veel las van besonder lae temperature gehad nie, maar gedurende die twee dae voordat hy na die hoofkwartier teruggekeer het, het hy met ’n onaangename sneeustorm te doen gehad.

Afgesien van hierdie reis se waarde wat waarnemings van tegniese aard betref, het Scott baie inligting ingewin wat hy aan Griffith Tailor kon oordra en wat laasgenoemde vir sy eie baie belangrike reis goed te pas sou vind.

Na sy aankoms by die hut het Scott sy uitvoerige planne finaal afgerond. Hy het opdragte opgestel, sy korrespondensie in orde gekry, vir ingeval hy dalk, as gevolg van ’n vertraagde terugkeer, die Terra Nova sou misloop, en selfs het hy ’n spesiale brief geskrywe waarin hy daarop aandring dat luit Evans en Pennell tot die rang van Kommandeur bevorder behoort te word.

Dit was ongeveer toe dat hy ons die een na die ander ingeroep het om ons te vra om, indien ons kon, hom van die verpligting om ons vir ’n tweede seisoen te betaal, vry te stel. Die meeste van ons het die dokument onderteken, maar nie almal kon dit bekostig nie.

Almal wat daarby betrokke was, het nou geweet dat die algemene sketsplan vir die Poolreis as volg sou wees:

Die Motorgeselskap. — Day, Lashly, Hooper en  lt. Evans sou die winterkwartier op omtrent 22 Oktober verlaat. Die twee motorsleë sou die brandstof en die voer vervoer.

Die Poniegeselskap. — Dit sou uit Scott, Wilson, Oates, Bowers, Cherry-Garrard, Atkinson, Wright, onderoffisier Evans en Keohane bestaan. Dit moes onafhanklik van die feit of die motors welslae sou behaal of nie, wees, moes ligte vragte oor kort afstande na Hoekkamp vervoer en volle vragte oor kort afstande na Een-ton-kamp, en volle afstande anderkant hierdie punt.

Die Hondespanne, wat later sou vertrek, moes by Een-ton-kamp by Scott aansluit.

Die eerste doelwit was om twaalf man met 43 weeklikse voedseleenhede (vier man per weeklikse eenheid) na die voet van die Beardmore-gletser te kry. Die voorneme was om die vooruitgeskowe eenheid (die Pool- geselskap bestaande uit vier man) met drie eenhede van vier man en 21 eenhede voedsel oor die vereiste afstand voort te help. Die voorgenome roete was die wat dan ook werklik tydens die gewigtige reis gekies is.

Al ons opdragte was duidelik en lank voor die aanvang van die reis na die suide het ons geweet wat van ons verwag word.

Nadat die planne en opdragte voltooi was, het ons ’n volle maand vir ons eie individuele werk oorgehad.

Luit. Evans het baie te doen gehad, hoofsaaklik saam met Debenham en gevolglik het hy, luit Evans en Gran op 23 September met ’n slee, ’n tent en ’n week se voedselvoorrade vertrek. Hulle  wou hulle opnames voltooi en uitbrei en Debenham wou die geologiese gesteldheid van die gebied bestudeer.

Die reis was interessant maar nogal koud. Teodoliet- en meettafelwerk is nie vir ’n baie koue klimaat geskik nie. Hulle het aldrie lang werkskofte gehad. Hulle het tussen 5 en 6 vm. opgestaan en nie veel tyd met etes vermors nie.

Terwyl hulle landmeterswerk gedoen het, het hulle meesal op die see-ys gewerk en hulle tent daar opgeslaan. Op 2 Oktober, teen middernag, het ’n geweldig sneeuvlaag hulle tent getref. Omdat hulle van Wilson se ondervinding wis, het hulle dadelik uit hul slaapsakke gespring. Omdat hulle naby die land was, het Gran klippe op die hang van die rand bymekaar gemaak, terwyl luit Evans en Debenham so al wat hulle kon aan die tent gerem het, want anders sou die tent oor McMurdo-see-engte in die Ross-see gewaai het.

Uiteindelik was alles weer stil. Die tent was stewig deur die rotse wat rondom opgehoop is, vasgehou en hulle drie het in hulle slaapsakke gelê en snork.

Hulle het tot die volgende namiddag stil gelê. Die storm het toe bedaar en ’n mens kon ’n myl of wat ver sien. Hulle het gevolglik opgestaan en begin rondbeweeg. Toe dit lig genoeg was, het luit, Evans en Debenham weereens aan die werk gespring en Gran het na Kaap Evans vertrek om nog kos te gaan haal.

Hier moet gemeld word dat Gran maklik sestig pond gewig in ’n "rygsaek” (’n Noorse knapsak wat vir ski-loop en sleetrek gebruik word) kon dra, terwyl hy teen ’n snelheid op sy ski’s voortsnel wat die sweet by die beste van die ander laat aftap het.

Terwyl Debenham in die buurt van Turk se Kop was, het hy baie dinge wat vir die geoloog van belang is, gevind en was hy bly oor die inligting wat hulle hom kon verstrek. "Deb” was een van die ekspedisie se beste koks, en gevolglik was hulle, terwyl hy saam met lt. Evans en Gran was, daar goed aan toe.

Gran het altyd heelwat oor sy ervarings te vertel gehad en van al die lede van die ekspedisie het hy seker die lewendigste verbeelding gehad. Hy moes eintlik die leier van ’n rowerbende gewees het. Partymaal het sy verbeeldingryke vooruitsiendheid as gevolg gehad dat hy hom aan geringe vergrype teen die dissipline versondig het. Die volgende is ’n voorbeeld hiervan: Tydens die fees om die aanbreek van die middel van die winter te vier, het Gran, so teen die einde van die feesvierings, ’n ongeopende pintbottel met sjampanje opgemerk. Teen daardie tyd was die sjampanje reeds deur port en likeurs vervang. Versigtig het hy die sjampanjebottel na sy skoot vervoer, dit onder sy trui ingedruk en dit uiteindelik in sy slaapbank ingesmokkel, waar dit gebly het totdat hy die geleentheid sou hê om dit te drink.

Gran was te vrygewig om dit alleen uit te drink en te verstandig om dit onder te veel persone te verdeel — ’n pint is immers vir twee mense en niks meer nie, bedoel.

Terwyl hulle twee gedurende daardie lente in die buurt van Gletsertong met landmeterswerk besig was, moes hulle om die een of ander rede na Kaap Evans gaan. Die ski-loop na die kamp was straf en vir lt. Evans se  kort bene was dit ’n groot inspanning om by die langbeen-skiloper te bly. Toe hulle weer in die landmeterskamp aangekom het, het lt. Evans gehyg en geblaas en uitgeput op sy slaapsak in die tent neergesyg. Hy het vir Gran gesê dat hulle eers moet teedrink voordat hulle weer begin werk en sy hand uitgesteek om die koker gereed te kry. Gran vra hom toe waarvan hy die allermeeste sou hou, en my antwoord was — ’n pint sjampanje.

Hy lag toe en vra vir lt. Evans hoeveel hy hom daarvoor sal betaal. Daarop antwoord lt. Evans: "vyf pond”, en laat sy moeë kop tussen sy knieë sak. Die Noor glip toe stil-stil by die tent uit en kom met die gesteelde bottel sjampanje terug. Lt. Evans het verras geglimlag en weldra was hulle  druk besig om die sjampanje weer tot ’n vloeistof om te kook, want in die lae temperatuur het dit natuurlik kliphard verys. Nadat dit gesmelt het, het dit sy borrels verloor, maar selfs uit aluminium-sleebekers het dit soos nektar gesmaak en die sjampanje se skop was so groot dat hulle tot donker kon werk. Die vyf pond het lt. Evans nooit betaal nie, en wel omdat Gran ’n aandete aan die Hotel Grand in Christiana in die plek daarvan verkies het. Uit ’n geldelike oogpunt sou dit vir lt. Evans voordeliger gewees het om te betaal — maar dit is ’n ander verhaal wat niks met die bevrore Suide te doen het nie.

Op 13 Oktober het hulle die kusopname in McMurdosee-engte voltooi. Die weer was gewoonlik bedroef sleg, maar desnieteenstaande het hulle redelik goed met hulle werk gevorder. Na hulle terugkeer by die hut op Kaap Evans het hulle oorgenoeg in verband met die voorbereidings vir die reis na die Suidpool te doen gehad.

Lt. Evans se besondere werk het bestaan uit die stel van chronometers, naaldwerk, pakwerk, opbergwerk, die maak van sonnewysers en kalibreer-instrumente, en die voorbereiding van klein kaartjies wat oor ’n bamboesstok gerol kon word en in die instrumentkaste van die slee vervoer kon word.

Terwyl hy vir ’n foto deur Ponting reggestaan het, het die arme Clissold, ons kok, van ’n ysberg afgetuimel en as gevolg van die erge skudding wat hy opgedoen het, kon hy nie met die motorgeselskap, waarvoor Scott horn uitgewys het, saamgaan nie.

Ná die aandete op 17 Oktober het Day sy motors aangeskakel en temidde van geweldige opgewondenheid het hy die een motorslee tot by die see-ys afgebring. Dog, helaas, by die ysgordel het een van die agterste askaste lelik gebreek en was die motor op ’n afstand van dertig tree van die motorhuis af buite aksie. Die ander motor wou nie vat nie.

Van die 18de tot die 24ste Oktober was Day en Lashly besig om die stukkende motor te herstel en dit het hulle uitstekend reggekry, met die gevolg dat dit nie nodig was om die vertrekdatum van die pioniergeselskap met die motors uit te stel nie.

Omdat Meares en Dimitri op 15 Oktober van ’n vlugtige besoek na Hoekkamp en terug, met voorrade vir die opslagplekke was, het hulle  alle inligting oor die toestand van die oppervlakte op die Groot Ysbank telefonies van Hutpunt verkry. Op hierdie reis het Meares se honde die sewentig myl heen en weer in ses-en-dertig uur, waarby hulle rustyd ingesluit was, afgelê.

Op 20 Oktober het Scott lt. Evans se opdragte aan hom oorhandig. Dit het as volg gelees:

Opdrag aan Motor geselskap:

Reis teen gerieflike snelheid na Hoekkamp, vandaar na Een-ton-kamp, en vandaar reg suid na breedtegraad 80 grade suid. Indien motors sukses blyk te wees: (i) Bring vorentoe van Hoekkamp 9 sakke voer, 1 sak oliekoek, maar maak seker dat ponievoer ongeskonde is, nl. 3 sak hawer, 1 sak oliekoek, 4 sak voer. Indien motors baie goed trek, kan u ook 9 kiste noodbeskuit saamneem. (ii) Neem verder na vorentoe uit Een-ton-kamp ook al die mensvoedsel en die brandstof in die opslagplek, nl. 7 eenhede voedsel in sakke, 4 kiste beskuit, 8 gelling paraffien, maar maak seker dat ponievoer ongeskonde is, nl., 5 sakke hawer, en laai tweede sak oliekoek wat u van Hoekkamp gebring het, af. Indien motors baie goed trek, kan u ook 2 of 3 bale voer saamneem.

Omdat dit van belang is dat ek die jongste nuus omtrent u welslae verneem, het ek reëlings getref dat ’n hondespan u spoor oor ’n bepaalde afstand sal volg.

Indien motors tydelik ingee, sal u tyd vir herstelwerk hê.

Indien motors onherstelbaar breek, neem voedsel vir 5 weke en 3 gelling olie op 10vt.-slee en hou met kort skofte suidwaarts aan. Tref reëlings so goed soos u kan dat ponies u vier skofte reg suid van Een-ton-kamp inhaal. Bring soveel mensvoedsel soos u met gemak kan dra van Een-ton-kamp af vorentoe, maar ek wil nie hê dat u enige lid van die geselskap moet uitput nie. Die doel is om die ponies, nadat u Een-ton-kamp verlaat het, so veel moontlik uit te spaar, maar u moet nie die gevaar loop dat u spore uitgewis en die poniegeselskap u misloop nie.

(geteken) R. F. SCOTT.

Op 23 Oktober het lt. Evans, vir ingeval hy na die vertrek van die Terra Nova na Kaap Evans sou terugkeer, die laaste briewe aan sy vrou en vriende geskrywe. Hulle het nou reeds besluit dat hulle weens onvermydelike omstandighede nog ’n winter daar sou moes oorbly en diegene wat moontlik sou oorbly het hierdie feit in hul briewe gemeld en die briewe aan Simpson se sorg toevertrou. Voordat lt. Evans met die motors vertrek het, het hy ook ’n tyd by sy leier deurgebring, en hy het lt. Evans gevra om al sy opdragte aan die verskillende geselskappe te lees.

Vervolg:  opdragte aan offisiere...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1034 gaste aanlyn