NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Om te sien is nie geloof nie, en om te hoor of te voel is ook nie geloof nie. Om te glo wanneer ons nie kan sien, hoor of voel nie – dit is geloof. As ons God deur ons geloof wil behaag, moet ons glo voordat ons voel, en meer dikwels ten spyte van ons gevoelens glo dat Hy in beheer is.

DE WET (1)

Lewenskets van Genl. CR. de Wet
  Ben Olivier

Lees reeks by GENERAAL CHRISTIAAN DE WET

Klein Christiaan de Wet se blou oë skitter van opgewondenheid. Hy kyk na oom Hendrik Fouchè wat met die yslike ou voorlaaier in sy hande voor hom staan.

"Gaan Oom my regtig vandag leer skiet?”

”Ja, Krisjan, sodat jy ’n blesbok behoorlik kan doodskiet. Jy hoef hom dan nie eers deur die honde te laat plattrek en daarna te probeer om sy keel af te sny nie!”

Christiaan kyk af grond toe. Hy weet die oom terg hom oor sy avontuurtjie ’n jaar of wat vantevore toe hy ’n bok so laat plattrek het. Dit was nogal op ’n Sondagoggend! Hy het die dier met sy kruisbande vasgebind en huistoe genael om ’n mes in die hande te kry. Die einde van die saak was dat hy ’n yslike skrobbering van sy vader, oom Jacobus de Wet, op die Iyf geloop het.

Oom Hendrik sien die knaap se verleentheid.

 

"Toe maar, jy’t gewys jy’t murg in jou pype.” Hy stap so ’n entjie van die plaaswerf af weg totdat hy ’n gelyktetjie kry, dan stuur hy Christiaan om ’n bottel op ’n miershoop neer te sit.

’n Paar oomblikke later is Christiaan terug. Die groot ou voorlaaier word versigtig in sy hande gegee.

"Gaan lê nou reg dan wys ek jou,” sê oom Hendrik.

Christiaan gooi sy strooihoed eenkant neer en strek hom uit op sy maag. Hy vroetel sy voete met die velskoene aan teen twee graspolle vas, sodat hy lekker stewig lê en druk die kolf teen sy skouer. Met elrnboë op die grond gestut, probeer hy die geweer vashou, maar dit is te swaar vir selfs sy fris armpies. Die loop swaai en kantel op en af, heen en weer.

"Wag ...” Oom Hendrik gaan dwars voor klein Christiaan op die kweekgras lê. "Laat nou die geweer se loop oor my rug rus, dan vat jy korrel !”

Nou gaan dit beter. Die geweerloop is doodstil oor oom Hendrik se rug, Christiaan hou sy asem op en trek die sneller. Met ’n donderende gebrul gaan die ousanna af en ’n swart rookwolk slaan voor sy gesig op. Die ou roer skop hom dat dit voel of iemand hom met ’n voorhamer teen sy skouer slaan. Oom Hendrik rig hom op. "Dit was amper! Jy’t ’n gat in die miershoop geskiet. Het hy jou hard geskop?”

Christiaan vee oor sy oë, maar hy glimlag. "Dis maar die kruitrook wat so brand, oom Hendrik. Kan ek weer probeer?”

"Natuurlik,” sê hy en dink: dit was ’n harde skop daardie. Die mannetjie is werklik taai, ingee sal hy nie. "Kom, laat ek nou sien of jy self ook kan laai.”

Met die volgende probeerslae gaan dit beter en uiteindelik vlieg die bottel aan skerwe.

"Dis nou beter!” sê oom Hendrik. "Ons beleef vreeslike tye en ’n man van elf jaar oud, soos jy, moet met ’n geweer kan werk. Vandag kan ek met ’n meer geruste gemoed jou moeder en die ander kinders hier agterlaat.”

So ontvang Christiaan Rudolph de Wet, wat later ons land se bekendste krygsman sou word, sy eerste les in die skietkuns. En nou dat hy leer om te skiet, weet hy, is hy ook nie meer ’n kind nie.

Sy blik dwaal na die suidoostelike horison, soek of daar nie rook op die gesigseinder is nie. Net enkele weke gelede het die Basoeto’s nog ’n inval in die Vrystaat gemaak. Hulle voorste miters het tot minder as vyftig kilometer van die plaas hier naby Bloemfontein gekom. Vyftien Blankes is deur hulle gedood en duisende der duisende skape, beeste en perde is deur hulle weggevoer.

Hy wens hy kon saam met sy pa en sy ouboet, Jan, daar op die grens van die jong Republiek van die Oranje-Vrystaat wees waar hulle teen die invallers veg. Toe sy vader, oom Jacobus de Wet wat as veldkornet die burgers van die wyk Bo-Modderrivier moes bymekaarmaak om te gaan veg, weg is, wou hy saam. Omdat hy nog te jonk is en nie kon skiet nie, moes hy egter tuisbly.

As die oorlog langer aanhou, dan sal hy saamgaan wanneer sy vader weer met ’n paar dae verlof huis toe kom. Sy moeder en die ander kinders is veilig hier op Perdekraal vlak by Bloemfontein.

Hulle het dan juis hierheen getrek van Nuwejaarsfontein af, sodat hulle uit die gevaar kan wees. Nuwejaarsfontein lê maar ’n uur of twee te perd van die grens af en op hulle ratse ponies kan die Basoeto’s dit baie onverwags uit hulle vesting op Thaba Bosigo en hulle skuilplekke in die klowe en berge van Basoetoland bereik.

Vandag het oom Hendrik egter bemoedigende nuus gebring. Kmdt.-genl. Fick, saam met 'n kommando Transvalers onder kmdt.-genl. Paul Kruger, het ’n paar goeie oorwinnings behaal en die vyand uit die noordoostelike dele van die Vrystaat teruggedryf die berge in. In die oostelike en suidelike dele van die Vrystaat veeg kmdt. Louw Wepener en sy kommando die wêreld skoon so ver as wat hulle opruk. Die kmdt. Wepener moet darem vir jou ’n man duisend wees. Aan die voorpunt van sy burgers het hy Matasieng, die stat van een van Mosjesj se seuns, bestorm en totaal ingeneem. Hy wens hy kan vir kmdt. Wepener sien en dalk nog met hom praat!

Nou gebeur daar egter iets waarmee Christiaan nie rekening gehou het nie. Mev. Aletta de Wet het ander planne met hierdie seun van haar. Toe Christiaan vir hom kom kry, moet hy skool toe, en as sy fiere, strenge moeder sê ’n ding moet, dan moet dit! Teenspraak, dit weet hy al, sal nie help nie, maar dit gaan soms moeilik om ’n grootmens te verstaan. Sy moeder het hom dan self leer lees en skryf, waarom moet hy nou nog boonop skool toe? Toe hy homself egter kom kry, sit hy saam met ’n klompie ander kinders uit die buurt in die skooltjie van mev. Margaretha Nel op Perdekraal.

Die skoolgaan duur egter nie lank nie — net drie maaande. Die lesse bestaan hoofsaaklik uit lees en skryf en hier word dan ook die ferme handskrif van die later wêreldberoemde generaal gevorm.

Eendag gebeur daar iets in hierdie skooltjie wat die karakter- vastheid van die elfjarige klein Christiaan openbaar.

Daardie besondere oggend moet mev. Nel ter wille van ’n ander verpligting die klompie woelwaters aan hulself oorlaat. Christiaan is ongetwyfeld nie die makste lammetjie onder hulle nie, maar hy is wel ’n mannetjie van sy woord. Mev. Nel het die klas versoek om nie te lawaai terwyl sy weg is nie en hulle het haar so belowe.

Aan een lewendige, opgewekte meisietjie van Christiaan se ouderdom is daar egter geen keer nie. Sy maak soveel pret, dat die klompie hulle nie kan bedwing nie. Na sn kort rukkie is die hele klas in wanorde. Toe mev. Nel die klaskamer binnekom, is alles in rep en roer. Klein Christiaan moet die mannetjie wees wat die rumoer veroorsaak het, dink sy, en gryp hom sonder om die saak behoorlik te ondersoek.

Toe Christiaan hom kom kry, klap die kweperlat op hom.

"Dis nie ek nie, Mevrou!” protesteer hy.

Die kweperlat rus ’n oomblik.

"Nou wie is dit dan?” Nog ’n raps of wat om hom aan te moedig om te vertel wat gebeur het.

"Ek sal nie sê nie, maar ek is dit nie!” sê hy en dit is die enigste antwoord wat mev. Nel uit hom kan kry.

Die drie maande aan mev. Nel se skooltjie was feitlik die enigste formele onderwys wat Christiaan sou ontvang. Maar daar was ook rondtrekkende onderwysers wat van plaas tot plaas gegaan het en dan teen vergoeding die boere se kinders onderrig het in lees, skryf en rekene.

Een goeie dag daag daar toe ook een van hierdie onderwysers op die plaas op. Hy is ’n Hollandse Jood, ’n mnr. Bouman. Sowat drie maande lank hou hy vir die De Wet-kinders skool en van hom leer Christiaan ’n liefde vir rekenkunde. Hy oortref al die ander in die vak en hulle staan veral verbaas oor Christiaan se vermoë om lang berekenings uit sy hoof te kan doen. Later jare sou hy, as generaal, ook dikwels sy burgers verbaas met die wyse waarop hy telkens die sterkte van die vyandelike troepemagte kon bereken op grond van die hoeveelheid voorraad wat hulle by hulle het of na aanleiding van die aantal tente in die vyand se kamp.

Aan die begin van 1866 kry Christiaan tog die kans om oorlog toe te gaan. ’n Swaar slag het die Boerekommando’s getref. Gedurende 1865 het hulle die Basoeto’s uit die Vrystaat gedryf en die vyand het byna almal na die vesting van hulle kaptein, Mosjesj, gevlug. Daar is toe besluit om hierdie byna onneembare berg Thaba Bosigo, met sy steil rotswande, te bestorm. Die enigste toegang was ’n smal klofie en langs hierdie paadjie het die dappere kmdt. Louw Wepener sy klomp vrywilligers gelei. Skans na skans is verower, maar uiteindelik, hoog teen die berg, het Louw Wepener gesneuwel. Dit was asof sy dood ’n vlaag van moedeloosheid oor die burgers laat kom het. Baie het die slagveld verlaat en huis toe gegaan. Die wat agtergebly het, was te min om die stryd suksesvol voort te sit.

In hierdie moeilike dae wys die jong president van die Vrystaat, Jan Hendrik Brand, wat daar in hom steek. Hy gaan self na die front en vuur die burgers aan met nuwe moed, besiel hulle met trots vir hulle jong, vrye republiek. Aan Christiaan de Wet is daar nou ook geen keer nie en sy vader laat hom toe om hom na die grens te vergesel. Hy is egter nog nie twaalf jaar oud nie, dus is daar nie sprake van dat hy aan die gevegte sal kan deelneem nie.

Tot sy vreugde word hy egter toegelaat om soms in die plek van burgers wat daarom vra, wag te staan. Sy skerp waarnemingsvermoë en sy wakkerheid maak hom, ten spyte van sy jeug, uitmuntend geskik daarvoor. Sy beloning is meestal ’n paar lekker stukke boerbeskuit, Sy grootste beloning is egter vir hom die gevoel dat hy sy land en sy volk kan dien. Elke aand word daar godsdiens in die kamp gehou en hy besef dat sy volk se vryheid en die bestaan van die republiek ’n gawe is uit die hand van die Heer.

In die nag as hy wag staan, sien hy ver teen die berge die vyand se vure glinster, of hy ruik nog die rook van die graanlande van die Basoeto’s wat deur die kommando’s afgebrand is. Hy weet dan dat die gevaar nog altyd dreig en dat, as die Here sy bewarende hand nie oor hulle hou nie, alle stryd tevergeefs is. Maar dit vul hom ook met verwondering en blydskap om te weet dat hy en die Republiek van die Oranje-Vrystaat ewe oud is. Op 23 Februarie 1854 het hierdie land onafhanklik geword en op 7 Oktober van dieselfde jaar is hy op Leeukop in die distrik Smithfield gebore. Hierdie wete bewaar hy soos ’n kosbare geskenk in sy hart.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1089 gaste aanlyn