NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Om nie 'n afspraak na te kom nie is 'n daad van oneerlikheid en ontrouheid. Dit is vandag 6 April, die dag waarop ons voorsate die HERE belowe het dat ook ons nakomelinge hierdie dag vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag sal stel tot eer van God se weldade. Kom dan hierdie afspraak vandag met Hom na.

DE WET (5)

Lewenskets van Genl. CR. de Wet
Ben Olivier

Lees reeks by GENERAAL CHRISTIAAN DE WET

Die Republiek van die Oranje-Vrystaat stoot sowat 20 000 burgers in die veld. Hulle word in agtien kommando’s verdeel. Van hierdie aantal ruk nagenoeg 6 000 man op na die Natalse grens om die verskillende passe in die Drakensberge te beset. Daar sluit hulle aan by die Transvaalse magte wat uit Johannesburg, Pretoria; en Oos-Transvaal aankom.

Die res van die Vrystaatse magte moet die westelike grens van die Republiek verdedig, ander moet die Kaapkolonie oor Norvals-pont binneval en die laaste groep moet die grens van Basoetoland bewaak. Die totale aantal Transvaalse burgers wat onder wapen gebring word, is omtrent 30 000. Hulle is hoofsaaklik in drie strydmagte ingedeel. Die een groep moet die noordelike en noordwestelike grense bewaak, ’n tweede mag, onder genl. P. A. Cronje, moet langs die westelike grens af oor Kimberley slag lewer en die derde strydmag, onder genl. Piet Joubert, moet Natal binneval. Joubert word opperbevelhebber oor al die krygsmagte aan hierdie front.

Sy plan is om met een groot, gesamentlike aanval van al sy magte die hele Noord-Natal te verower. Die Vrystaatse kommando’s moet die regterflank van hierdie beweging vorm, wat sal beteken dat die Transvalers oos en regoor Ladysmith sal moet veg en die Vrystaters meer aan die westelike en suidelike kante van hierdie dorp.

By Dundee en op Ladysmith is bykans 16 000 Britse troepe onder bevel van sir George White gereed.

Om vyfuur namiddag van 11 Oktober 1899 verstryk die ultimatum. Om sesuur dieselfde middag ontvang genl. Joubert ’n telegram van sy regering om aan te val. Hy sein terug: "Wij zullen met de hulp des Heeren doen wat onze hand vindt om te doen. De wil des Heeren zal geschieden . . . Hy zal beslissen over ons lot.”
Etlike veldslae sou plaasvind voordat Christiaan de Wet aan die gevegte sou kon deelneem, maar ondertussen gebeur daar tog belangrike dinge met hom.

Eendag terwyl hy met ’n groepie burgers saam op patrollie uit is, word hy in sy afwesigheid tot veldkomet gekies. ’n Paar dae later toe kmdt. Steenkamp van die Heilbronse kommando siek word, word Christiaan de Wet as waarnemende kommandant gekies. Hy staan dus aan die hoof van hierdie kommando van 500 man en lei hulle Natal binne.

Hul eerste doelwit is om die 4 000 troepe wat van Dundee af op Ladysmith terugval, te probeer afsny van hul hoofmag. Onder\veggeneraal C. J. de Villiers trek sowat 2 000 Vrystaters op tot op die rante van die plaas Rietfontein.

Genl. White, wat die bedreiging uit die weg wil ruim, val op 24 Oktober aan met 5 300 manskappe en agtien kanonne.

Die geveg begin vroeg die oggend en terwyl die agtien kanonne die Boere se stellings met salvo op salvo bestook, kruip sy voetsoldate langs spruite en spoelslote al hoe nader. White probeer ook om ’n groot aantal ruiters om die Boere se flank te stuur ten einde hulle van agter af aan te val.

Die Boere se enigste kanon is van min nut, want sodra hy skiet, konsentreer die Engelse hul kanonvuur op hom sodat hy die wyk moet neem.

Na 'n tyd is die soldate egter naby genoeg sodat die Boere hulle met hulle mausers kan bestook.  Kartetse en masjiengeweerkoeëls reën op die Boerestellings.

Selfs die bosse en lang gras word naderhand deur die vyand se bomme aan die brand geskiet, maar die Vrystaters klou vas aan hulle stellings en die vyand loop hom letterlik in ’n muur van lood vas. Hulle aanval kom tot ’n stilstand. Ook die lansiers wat die Boere van agter wou bykom, moet dit swaar ontgeld. ’n Bom uit die Vrystaters se kanon val tussen hulle en skep verwarring, daama dryf die mauserkoeëls hulle terug. Om twee-uur sien genl. White dat hy niks kan uitrig nie en gee sy troepe bevel om terug te val.

Toe die vyand die geveg afbreek, spring Christiaan De Wet se manskappe juigend uit hulle skuilings op.

"Kom ons jaag hulle . . . kom ons agtervolg hulle tot in Ladysmith!” Spytig skud De Wet sy kop. "Ons kan nie, ons is nie sterk genoeg nie.” Daar is te veel vyandelike kanonne en hul kanonniers sorg vir ’n spervuur waaragter die vyand veilig kan retireer.

Wat Christiaan de Wet egter nog meer kwel, is die feit dat hulle nou te laat is om die terugtog van die vyand uit Dundee af te sny. Dit maak hom meer vasbeslote as ooit om, wanneer die geleentheid kom, net so hard te slaan as wat hy maar denkbaar kan.

Vyf dae later kom hierdie geleentheid. Die Boeremagte lê nou soos ’n groot perdeskoen om Ladysmith en die Engelse is feitlik omsingel. Genl. White besef dat hy hierdie vyandelike ring om hom moet breek.

Hy stuur patrollies uit om die Boerestellings te verken en om hulle planne te probeer agterkom. Self maak hy ook gebruik van 'n splinternuwe manier van verkenning. Die leer is toegerus met ’n ballon wat aan ’n kabel vas is. ’n Verkenner kan dus in die klein kajuit onder aan die ballon klim, die ballon styg dan op en die man daarbo beskou die wereld deur sy verkyker. Daar van bo af kan hy seine na onder stuur en ander inligting saambring wanneer die ballon teruggebring word grond toe. Genl. White styg self in die ballon op en bestudeer die Boerestellings deur sy teleskoop.

Die burgers sien dit, maar kan daar niks aan doen nie, want die ballon is buite die bereik van hulle mauserkoeëls en die kanonne kan nie so hoog in die lug skiet nie.

Een van die sleutelposisies in die hele linie is Swartbooiskop wat effens suid van Nicholsonsnek lê. Die Vrystaters verdedig hierdie deel van die linie en hul besef die belangrikheid van hierdie berg. Elke nag moet daar gereeld wag gehou word. Genl. White se aanvalsplan sluit die verowering van hierdie kop en ander hoogtepunte in en daarvoor sonder hy kol. Carleton met 1140 manskappe en ses bergkanonne af.

Met sy ses kanonne en baie ander voorrade op 250 pakdiere gelaai, vertrek kol. Carleton in die donker. ’n Uur of twee na middernag bereik hulle reeds die helling van die kop. Daar is egter baie klippe en van die klippe word deur die soldate losgetrap en rol die helling af. Die geraas van die klippe laat die muile skrik en waarsku terselfdertyd ’n groepie Boere wat daar naby brandwag staan. Hulle los ’n paar skote op die naderende soldate en gee dan pad.

Dit is ’n stikdonker nag en niemand kan sien wat om hom aangaan nie. Dit vererger die verskriklike konsternasie. Voor die troepe kan keer, slaan ’n aantal van die muile verskrik op vlug die helling af. Al ses kol. Carleton se kanonne verdwyn in die donker!

Ten spyte van die ongeluk, besluit die kolonel om deur te druk en sy opdrag uit te voer. Hulle bereik die plat kruin van die kop en begin onmiddellik om vlak loopgrawe te graaf en om van los klippe skanse te bou.

Toe die dag breek, gewaar Christiaan de Wet en sy burgers die vyand op die kop. Die brandwag wat daar stelling gedurende die nag moes inneem, het nie sy plig gedoen nie! Daar is egter nou nie oor te redeneer nie, die vyand moet daar afgehaal word!

Gou bespreek hy die saak met kmdt. Steenkamp. Met 300 man sal hulle die oormag van vier teen een gaan aandurf. Sonder versuim vertrek die kommando, laat hulle perde op ’n veilige plek aan die voet van die kop en begin dit uitklouter.

Die kant waarvandaan hulle die kop bestyg, is goed gekies, want dit is juis die kant waarvandaan Carleton nie ’n aanval verwag nie en wat dus die swakste deur hom verdedig word.

Toe De Wet met sy manskappe bo-op die kruin uitkom, word hulle ingewag deur 400 soldate wat posisie ingeneem het op ’n effense hoogtetjie ’n ent voor hulle hoofstellings. Onmiddellik volg daar ’n hewige skietery. Die Boere kruip van klip tot klip nader.

Soms moet hulle egter oor redelik groot stukke oop terrein aanstorm en etlike burgers vind dat skuiling skaars is.

Agter ’n rotsblok het ’n Boer ’n lekker skuiling gevind. ’n Jood wat maar swaar leef onder die vyand se koeëls kruip versigtig nader.

"Verkoop my jou klip vir ’n halfkroon!” soebat hy.

"Loop!” roep die Boer. "Ek lê self hier!”

"Ek sal jou vyftien sjielings gee,” dring die Jood aan; maar (so vertel Christiaan de Wet later) ofskoon die Boer seker nooit iets besit het wat so vinnig in waarde gestyg het soos daardie klip nie, slaan hy die aanbod finaal af.

Tree vir tree kruip die Boere nader en die posisie van hierdie klompie soldate word al hagliker. Opeens maak sowat veertig ZARPS (Zuid-Afrikaansche Republiek Politie) onder leiding van hul onverskrokke aanvoerder kmdt. Van Dam hul verskyning op die Boere se linkerflank. Nou is die aanval een te veel vir die soldate. Hulle vlug na die hoofstellings, maar moet oor ’n oop stuk gelykte hardloop en die mauserkoeëls maai hulle in groot getalle af.

Tevergeefs probeer Carleton die vasberade Boere stuit. Die kring om hulle word al nouer getrek en die soldate is nou so dig opmekaar gedruk, dat hulle nie meer behoorlik kan lê en skiet nie. Hy stuur boodskap op boodskap om hulp maar al wat aan hom teruggesein word, is: "Val terug na Ladysmith soos die geleentheid hom voordoen!”

Die moorddadige vuur, die groot aantal gesneuwelde en gewonde troepe, die verskriklike dors en die feit dat daar geen hoop op versterking is nie, laat Carleton geen keuse nie. Toe Christiaan de Wet sy burgers reeds tot sowat vyftig meter van die vyand se hoofskanse gelei het, laat kol. Carleton ’n wit sakdoek aan ’n geweerloop vasbind en hys dit as ’n teken van oorgawe. ’n Oomblik later blaas die beuel en al die soldate staak hulle vuur. Die slag van Nicholsonsnek is verby. Dit sou spoedig die naam kry van "Klein Majuba”!

Die slagting wat hulle onder die vyand aangerig het, laat die Boere sidder: 69 dood en 249 gewond. Sonder versuim laat De Wet sy burgers water aandra, die gewondes in skaduweeplekke neerlê en help net waar hulle kan. Hy besef dit nog nie, maar hierdie slag sou sy naam oor die Westerse wêreld bekend maak, want die 817 krygsgevangenes wat hy neem, is die grootste aantal wat die Britse leer in enige veldslag in byna honderd jaar verloor het; dit is ook die grootste aantal wat tydens enige geveg van hierdie oorlog deur die Boere gevange geneem sou word.

Ondertussen dreun en donder dit nog na die oostekant toe waargenl. White met 10 000 man  en meer as vyftig kanonne ’n aanval op die Transvalers geloods het. Christiaan de Wet stap na die rand van die kruin toe om te sien hoe die geveg vorder. Daar staan ook ’n paar van die gevange soldate en afkyk op die toneel.

Met sy gesig wit van skrik en sy oë wild van verbystering draai een hom tot sy kamerade.

"They are retreating, our whole army is in flight!”

Onder is die vlakte geel van die kakiegeklede soldate wat terugval na Ladysmith.

De Wet se blik bly vasgenael op die duisende van die vyand wat vlug. Asof hy met die opperbevelhebber praat, mompel hy:

"Los jou ruiters, Ios jou ruiters!”

Inderdaad! As genl. Joubert sy ruiters op die vyand gelos het, sou die geveg van Modderspruit-Nicholsonsnek seker gelei het tot een van die grootste nederlae van die Britse leer tot op daardie tyd.

Maar genl. Joubert het nie wraak gesoek nie, hy het net geveg vir sy land se vryheid, daarom het hy later verklaar waarom hy nie die vlugtende vyand wou agtervolg en uitwis nie:

"As God jou die pinkie gee, moet jy nie sy hele hand probeer gryp nie.”

Afgesien van die groot aantal krygsgevangenes, het De Wet ook ’n groot aantal gewere en heelwat ammunisie asook ander voorrade buitgemaak. Onder hierdie voorrade is daar ’n hele voorraad aartappels. Waar hy voorheen, as hy 'n aartappel sien, onwillekeurig moes dink aan sy rampspoedige spekulasie wat hom byna verarm het, kon ’n aartappel hom, van nou af, aan een van sy grootste oorwinnings laat dink!

Die Vrystaters in Natal het nou binne ’n enkele week twee skitterende oorwinnings op hulle kerfstok geplaas. Op die westelike front, waar lord Methuen opgeruk het van die Oranjerivier om Kimberley te gaan ontset, is dit egter ’n heeltemal ander prentjie.
’n Baie groot aantal van die Vrystaters het hier halfhartig, selfs onwillig geveg. By Tweerivier moes regter Hertzog nog voor die aanvang van die geveg ’n aantal burgers met sy pistool dreig en terugjaag na hulle stellings.

Dit was egter nie alleen die burgers by wie die fout gelê het nie, ook hul aanvoerders het min bekwaamheid aan die dag gelS. Pres. Steyn is dus vasbeslote om ’n plan te maak. Op 9 Desember 1899 ontvang Christiaan de Wet ’n telegram van sy President waarin hy
die pos van veggeneraal aangebied word.

"Ek soek nie na eer nie,” is Christiaan de Wet se eerste reaksie.
"Ek verkies om as gewone burger die oorlog mee te maak.” Op dieselfde dag kom ook ’n telegram van Abraham Fischer, een van die Republiek se vernaamste staatsmanne, waarin De Wet versoek word om die aanbod te aanvaar.

Haastig wil hy egter nie besluit nie en telegrafeer terug dat hy graag die aanbod wil oordink. So word dit dan by hierdie nederige groot Afrikaner ’n saak van gebed.

Met vier of vyf vriende begeef hy hom na ’n rantjie buite die laer. Hy verduidelik die omstandighede aan hulle en daarop bid hulle saam om leiding. Uiteindelik neem Johannes Cilliers, ’n seun van die onvergeetlike Sarel Cilliers, die woord en spreek in naam van almal daar op die rantjie: "Jy moet gaan!”

Dieselfde aand, vergesel van sy seuns en enkele troue volgelinge, haal hy op Elandslaagte die trein na Viljoensdrif. Tot sy ergernis word hy hier ses uur lank opgehou, maar bereik Bloemfontein tog die volgende dag.

Van daar af dra Fleur sy baas na die westelike grens. De Wet kom op 16 Desember op Magersfontein aan en meld hom aan by die opperbevelvoerder, genl. Piet Cronje.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1192 gaste aanlyn